חפש מאמרים:
שלום אורח
19.06.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ב''ה שיר לשלום ודרור פה .

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/20153000 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE ב``ה.שירלשלוםודרור פה .זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם מנגינה של אור וטוב על כולם בדור לחיות בשלום ולמצוא את התור שמעו נדיבים האזינו ישרים וטובי לבב ,הביטו על חירותכם בואכם ארץ ושלום עולם זאת ארץ ושלום עליה ,גם אתמול וגם היום כואב ונוראה שיש מלחמות כל נפש חוסה יראה לתומה קומה ושירה אל השלום דברה אל שמים מורה עולם קדוש שמו זהו שדורש עלינו שלום מהרה שובי נפשי לאהבתי וחמלתי תישא את קולי לשלום בי וסביבי הניחי נקמתי לסור ממני ושווא אני לתומי כמיום היוולדי חי לאנוכי תחת שמי השמים קודשי אני תפילה מאודי ושלום יבוא מהרה איתי ועולם שיר דמעה על פני זולגות הדמעות לשלום פה ודור ישמח לפתוח אוצרותיו לשלום היום בואו לשלום בני עמי ובני עולם ונשירה לתומנו לשלום ותשמח השמים על הארץ ורוח אל תפרוס כנפיהותשכין שלום בהרי ירושלים ועולם דברו בשירה ודמעה לחמלה ראו כי אדם יקר לעולם ומנעו מנקם ומים רבים יכסו עלינו אהבה ושלום לדרך צדקה ולדרך ושיר תפילה לעולת הבוקר לשלום המזרח קדמהימה ,צפונה ,ונגבה עד בואכם ביתה שירו אהבה ושלום תרדפנו היום בכל מקום הניפו בשירת המור על השלום דברובדמעה לאהבת עולם .ב``ה שיר לשלוםזהו שיר ושלום ויבוא השלום עת ונשירה באהיום לקראת השלום זהו אלי וענבהו אלוהייך ציון לעד נפשי פנימה למשרת עולמי ויבוא השלום בזהו החלום שלי באו נא אחי ורעי היום לשיר שלום השליכו מכם זעם ונקם וגשו למרבדי השירים הקדושים על ציון ושלום הבית ירושלים וראו כמוצא שלל בשירי המכורה על השלום תראה הרוח בחמלתה נוטפת עלי סמדר היוםשיר דמעה לשלום ואהבה לכל ,זהו אני שר במקום אל השלום אלוהי וישמע קולי ואזעק לתומי , בשיר בואי השלום לארצי שיר שלום לזאת מכורתי ומולדתי,כן זו ציון שלי קומה ועורה אהבתי לשירת השלוםבואי תפילתי זהו שירלבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוחדברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולםעוד יבוא השלוםקולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זועת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אשור תהילותייך ציון ציון בין ערפי רוחי נשאבתי על ענפייך לשיר דמעתי לשלום עליך אהובתי שמעיני ציון וקול שפתותי נופת תטפנה חלב ודבש בו לדברי לשיר מורייך אהובה נירך כאור הלבנה על העולם ומאורותיך כאור על צילךבארץ אבות ישראל דור עולםאשא קול בשיר הדור על הדרור התשמע קולי אלי ותישאני רוח אהבתי לשלום עלי חירותיזהו איגרת שיר לשלום על מנחת השירה מציון בצוהרי היום ותשמע קול תרועה לשלום בואו נא ידידי ופתחו את שערי השירים וגילו בשירים על חירותנו ציון ושובה נשיבה בשירים הומים ותפילתנו כרבבות השומרים עלינו הם המדבריםציון ציון עטפיני רוחלדרך והלבישנישמחתי מתעצומייך לשירי על המים בארצי לך אלי תשוקתי ,לך מלכי תחינתי ,לך מלכי תפילתי אצא בשיר לשלום ביתי עד שערי בית תפילתי שובי שובי אהבתי לשיר תוכי והשקיני מיין דמעתי בואי השלום לארץ הדרור וברכינו הלום עלי שמחתי זו ארץ מולדתי בית תפילתי אשירה תפילתי לנהרות המים ארצי עוד ירחפו ענני אב מעלינו וכשלכת המים ימלאו בארנו כמים יהמו השמים על נחלי שדותייך ציון ימלאו האגמים אשירה את המנגינה שמספרת לי חלומה על חזונה של ציון היקרהשמריני אהבתי יפתי ציון תמתי ולטפיני אמונתי ושלום לי בדרך שלי שיר שלוםבואה הלום על ציון ושירת הדור קומה בני רעיי לשיר מנחת ביכורים על ציון ובנותיה זהו הדור וזמן יושיע אור ותשכון ארץ שמחה לבטח עולם שמחו ישרים ועלזו נדבי למשמרת ארץ שירו חבריםבין שעת הערבים על שיר המיםגילו ורונו מציוןלשלום הדרך בשירי המולדת ציון ציון הרחיבי מקום אוהלייך עמך אוהבייך ,ישראל תשכון לבטח בך ציון ארץ ארץ שמרי אוצרותייך ודרך מאירה לאוהבייך ,זו הדרךוהרבי בשיר מעלותייךזו הארץ נחלת אבות לשמור בה הכל ויירשו בנים ובנות ועת באו הזמירותשמחו בשירי הלאום וראו כי לזמן טוב משיר ציון ותצא ארץ בשירתה זו למשמרת הדורהתשמע קולי אלי זהו שירחמלתי למולדתי ה-תראני בשיר ציון שלי שלאתשברי רוחי לעולם כי נפשי הומיה בשבי ליבי בזו הארץ שליאל תתרחקי אהבתי מארץ דמעתי כי רוח תמתי בלבי בתוכך ציון אהובתי אזאשב עם דגלי בארץ שלי ואזמור שיר לאהובי כתפילתי עד אלוהייך ציון מה טובו אוהלך יעקוב משכנותך ישראל.אל שמים אלוהי ואלוהי אבותיי ברחמך הרבים שלח עלינו שלום מהרה ותפן לי דרך מאירה עמי ישראל ושיר אזמור דרך למשמרת ארציותשמח נפשי הומייה בדרך תפילתי לאמור במישורי שירי ארצי בזו חירותי זו הדרך לשיר כל יום אהבה ושלום היוםולא נבוש מתוכך השירה לעולם ציון.ימים קודרים ורוחות מלהטים יבשים וצמאים וסערות נודדות ערפי הזמנים שזבה שמש יבשה ארץ ועולם ועייפה צייה ושמש סנוורה עולת הבוקר אל השיר תמיד וזרחה השמש וזרח בה עולם זהו שיר של מים בצוהרי היום על נחלת ארץ והשמיע קול אל הדרור ציון ציון פה נפשי הומיה והשיר שלום ועכשיו מורה עלי דמעה וקול שמחה דברה בשירהצמאה נפשי בגללך אהבתי יפתי לי לשיר שלום בואני ושמח לארצי שובי אהבתי בארץ דרורי לקראתהדרך וקלה עלי אמונתי שמשלתי בכוחי ואלוהי ישמרני עולמי זהו הזמן בגללך אהבתי שאני הוא זה שר לתומי על המים בארצי וצמאה נפשי בארץ אהבתי לשיר את מנגינתי על כינורי ומור וקינמון בדרך שלי היום בארציבואו ענני אב ותכלת וכסו ארץ כשלכת מפריחה על שדות ציון ומים צוננים ייטנפו משירות הציון היוםטיפות שמים כשלכת על גבעות ארץ מרחפים ,ורוח מנשבת בין העננים ומים מבורכים וירדו עד נחלי שדותינו כי זו מולדתנו ישראל.הזורעים בדמעה וברינה בשמחה יקצרו על הדרך נשיר כל יום ברוך בואך וברוך צאתך אמור שלום לעובר הדרך ושאל השלום גם בשיר תודה אמור שלום ואל ישמור עלינו עולם .זו מגינה אחרת השייכת לזמן הזה זו מנגינה רחבה של שירי הארץ על במות המולדת ישירו שלום לדרךמנגינה יפה ובוכיה שומרת ואוהבת את חמלתה היא משמיע בדרך . זו מנגינה של מנחת השירה בציון במרחבי הארץ זו מנגינה יקרה מכסף ומזהב שמלאה חמלה ושמרה דרך מאהבתה עולם בואו לשלום מלאכי השלום ברכוני השלום בשיר השלום ברוכים הבאים וברוכים השבים כולם מאירים בשירים מושיעים בני הרועים .שיר יפה לציון הנך יפה אהבתי ציון תמתיבמולדתי ישראל הנך יפה תורתך בליבי שוכן נפשי בך ציון שלי , שובי יפתי לי ,עינייך כיוני בשיר תפילתי לשלום ביתי ישראל שליהנך יפה תמתי ושיר שלום בי ,זהו שיי לנפשי ההומייה ודברתי עלייך אהבתי עולם הנך יפה אהבתי לי במסורך דרכי עם ציון התהלך שבי תומי ואמשול באהבתי בדרכי הנך יפהתורתי שלי וקדושה בלבילאמורואשמור דברי אלוהייך ותקוותי מורה עלי דרכי שובי שובי השולמית, כמחלות אהבה אני . צפנתי אמרי פיך בי מצפוני ואלוהי דבר מעלי לשיר אמונתי על ציון קודשי אלי אלי ואלוהי בי בך בטחתי בדרך הילוכי כי זו מולדתי ציון שלי צורי אהבתי במשולי עולם ושובי למאודך לשיר תפילת קונך למשמרת ציון אנא אלי שומרני ליל והדריכני בוקר לשיר שלום בך ציון תמתי בואי שלום עטרת רוח בי ואזמור לדודי ,גם השיר ימלל בי אור לתומילך אלי תשוקתי לך מלכי תחינתי זו דרך אמונתי שאהבתי מורה עלי דמעתי לשיר שלום על ביתיזהו שיר שנולד במולדתי בה נולדתי ציון שלי ,עליך דמעתי וקדושה לי, נפשי הומי בליבי שמתי דברי בפי ונופת תתפנה שפתותי כלה דבש וחלב אשוח זמירותיי בארץ מבואה ראיתי עולם אליך מלכי ולבי בשיר הללי נפשי את אלוהייך ציון לשלום על ציון בדומייה אשיר אלוהייך ציון ,זו אהבתי לשמור את רוחי וטובה תפילתי גם בשתיקתי לצור ישעי אדבר שלום בואו ונשירה על מוצקי ארץ ונחלת ציון תראה הבו בני עמי לשיר בצוהרי היום את מנחת השירים לשלום ציון ועולם . חי נפשי בעודי שר בדומיה תפילתך אלוהי עם אבי ומור תורת אימי יעצתי רוח על דרך אמונתי ברשותך אלוהי וברשות בני עמי ציון תרתי משלים רבים .למצוא את אהבה שחפצה נפשי בארץ אהובתי למען זה תזכני אלוהי בדרך הטובה לבל אחטא חלילה וחס במילה אחת ולבל אפגע חלילה בבני עמי היקרים לי אין בעווני חיללתי בנפשי ובחטא תנחמני אימי תכבשני באזוב ואטהר תלבישני בגדי ישע להגות בתורתך קודש נפשי היא שאלתי משאלתי רוחמה עימי שמעי דמעתי אלוהייך ציון למשאלות עמי ניחם בי אלוהי לשורר את ספרי תפילתי אל השלום . מי ייתן וברכת ה` הקדוש אל השמים תבשם רוח עלינו לשמור את אחדות הארץ באורחות הציון. כל ישראל ערבים זה לזה . זכות המולדת שנו היא משכננו ציוןזהו שיר מולדתי שמליץ לשיר כל יום לדרך ושלום ארץישראל איננה צריכה לפחד מרוח הסוערה אשר חיבלה בשלוות עולם . ציון ציון אור עולם לא תנדוד מעולם יותר . ישראל תשכון לבטח בך ציון לעולם ועד בואי השלום עטרת ארץ לאהבהשחפצה בדור המור אשיר דמעה אלוהייך ציון על רוחי אדור משאלתי למולדתי היקרה ישראל, לא נבוש ולא ניכלם לעולם ועד אני לך אלוהי על קול דברי בך ציון שמרי אהובה עם בני ציון.ולא יסחרו ברוח קדושה של בית ישראלסורה מציון ממלאכת השממה האיומה כבר הכית באנו מרה ארורה פתחי רוח לשלום אשוח וראי כמה טוב השלום ממלחמה ואיום בואו בוא נא לשירת השלום .ואל שמים קדוש שמו דרש לדור את מפלסי הרוח לשלום עולם קומה בני יראים וחוסים ושירו היום על השלום ותפוח השירה כמגדלותתהיות השמים וארץ ועולם תתהלך בשרי השלום עד עולםבלדה נערי שלינערי ,נערי שמע-נא בני, צא ולמד מדברי אבות קדושים למוסרי הדרך תראה פלאים נפלאים נערי נערי עורבים עליך בני ופלשתים סביבך אהוביעתה ידעתני היום ,שלח עוזך ועמודם בעצם ידך ראה את שער פאותיך כשרשרות צבעי השמים ושיר לאהבה ושלוםעליהם תירכס השמים ושלום בא מכוחך וחמלתך ויראת ואהבת ושמרת פני עולם וירכסו עינייך מרבבות אלופי עולם ולא ראיתי שווא ועיניך יראו אור פז אני ילחם לכם ואתם תחרישו והשארם מאחור עד קדמי הימים עולםאל תפחד בני ואל תחרד נערי כי ציון היא אוהל בית מקדשיירושלים שמור כוחך וטהר נפשך וטוב עשית ושלום לך והייתי לי נער שומרי וציון תשיבך שמחה ואני המליח מאחוריך ואל תביט אחור כי השממה כבר הכתה נורא על הדרור לך לך במישור הדרך בארצך לבטח תשכון בה וראה כי טוב אני עם צדקתך ולא עוול עשיתי לך לחבוק את כולם לאהבה שחפצה ציון היא אור עולם חירותך היא אהבת עולמך וישבת לבטח הארץ מולדתך והיית שייך לעמך ועשית כל יום משימה אחת טובה ולשלום רודף וראה בשלום את הכל,שובה מהרה אלי ואשמרך ממשניאך והרחיקךממלחמות ורעות כי המה כלי השממות הבאים משונאי ציון ,על ארצי ובית מקדשינשבעתי מיום קדם כי ציון היא בית תפילתי לעמי ישראל ושלום עליכם כל הבאים תפילה לשלום המקום סביב עיר מקדשי ירושלים הקדושהמחרוזת מולדתי ציוןהיקרה ציון תמתי אהבתיך עולםבך מולדתי התהלך בנפש הומי ישראליאשכנך שלום בליבי לזו הארץ ישראל שלילא ראיתי ארץ אחרתולא חשקתי באחרתרק איתך ציון שליאשיר לך תמיד שאת ארץ אהבתיעולם , שיר תפילה בדומייה לבית קודשי אזמור יומי תודה לך ארצינאמן לך בדרך ציון לאנוכי אלוהי ושיר תודה ליתדותייך אני בתפילהכל עוד בלבב פנימה נפשי הומייה בך ציוןאשיר תפילתי אלוהי השלום זה אני למשכנות ישראלבארץ צייה ועייפה נפשי לך ציון תמתי אני הוא השמור את דברי אורחתךזו אהבתי ממעמקי לבבישמספרת לי עלייך ציון תמתיאת יופייך ראיתי בשדות ארצי שאתארץ חמדתי,ציון שלי מי ייתן ואגמול לך מולדתי זו את הארץ שאהבתיך עולם שמריני ציון והשקיני מיין אלוהיי לשור בשיר תפילתי השלו עלייך חמדתיציון תמתי לעולם לא הרחק מתוכך והחריש דמעתי לשלומך יפתי בשיר זה חירותיליטפתי רוחעם תפילתיהשלוםכי התקווה בעולמי מאירה על פנייך ציוןשלי ,עיניי דמעה ואשא שיר ברכה על כנפייך ציוןעולם שמעי שמים בנבוחי הנער וסערה הרוח סביבו על פני ארצוברכני שמים כי לשלום נפשי צופיה ואשמור לך שיר אלוהיעלי בי אהבתי על השלום אשוח שפתותיי לאמור אתמזמור אלי השלום,שוביאהבתי אלי וצופה בך אמונתיבר לבבי לשיר מצפוני לדרך מישורי עולםזהו שיר המשוררים שלישייחדתי דרך לאחדות עמילקדש תפילתי עמך אלוקים גם כי ואני מהלך דרך חלוצית למשמרת ארצי כי הוא הישראלי השומר אתמוסרילך אלי לך תשוקתיאשיר מזמורי ואדבר אזמור לרואי כי אני מושיעה את תפילתי שיר לאלי לאלוהי שעל רוני ושמחי השכנתי דמעתי בזמירות רוחי ותראני שלום לך אלי תשוקתי על השלום דברתי אלופי ושמרתי אצילי על ציון תמתי ,לך מלכי דמעתי אני שר בשדות עולמי לבדי ,שם רחוק מצאתי את אהבתי בלבי אמרתי לך אלוהי זה אני ששר שלום לציון ושאלתיך אייה עלמתי שלי שאינה עימדילך אלי תשוקתי ויום אמצא את חזוני משיר תפילתי זה אני הנער המסמיק פני מדמעת עיניים ובוששתי בצלי דמותי שאהבתי יוצרה בי את חלומי לחזון גדול ממניועת שידעתי מוסרי לאלפי אמיתות והייתי כרסיסים על הרוח וסערה כבשני לשיר בדומיקול רינה לישועהכי שוועתה נפשי לתשוקת אהבתיך ציון שלי.השיר שלי מולדתי זהו שיר לי ולך המולדת שלי זאת הרוח של המולדת שלי ישראל שאני אוהב בעולמי זה שיר מולדתי בארץ ציון,כן זו ארץ חירותי המולדת שלי נפשי הומייה בך ציון ושבי ליבי אלוהייך ישראל שלי ,כי ידעתי אותך המולדת שלי יונה לבנה על אדן חלוני זומרת בצליליה כשאני שר לך ארץ אהבתי ציון שלי ארץ ארץ וחבקיני בשירתי ,הבאתי ביכורי שירים ממעמקי ליבי לשלום בך ציון תמתי ציון ציון על תשכחני אהובה והשכנתי בך שירי אור ויראתי איתך עד אלוהייך ציון כליום משימה טובה ושלום בך כל יום ונשירה ציון אהבה , כן זוהדרך של ארץ חמדה לי בעולמי נפשי הומייה מהלכת שבי במולדתי שלי , על מרכבייך ציון אברך יומי וטובה לעמיעימי וישמעני אלי.במה אברך ארץ אהובהשלי ,תודה לך ארצי ומולדתי שהכלבך שלי ,כן זו ארץ חמדתי ישראל שלי .אם אשכך ציון תשכך ימיני ,פה אנוכי נפש הומיה ושר לך שפתותי כדבש וחלב על לשוני לחירותך אשמיע קולי בשדותייך ציון שלי , כל יום בא ושיר זו מולדתי ואשמור את ישראל שלי ,כל יום ובא משימה חדשה לתת לכולם הרגשה ניחוחה של ארץ אהובה ,כן זה הבית שלי ישראל , כל יום ובאוזרחה השמש עלי ,כדבש לשוח שפתותיי הודיה ותודה לך ארצי ארץ ארץ זה אני שמהלך בשדותייך ציון ושר אהבתי על גינותייך ,עמק הפרחים וגבעות מבורכים , על גפנייך ציוןמלאוני השירים . שיר של שושנה מעל עלי הסמדר בעמק הוורדים סביונים כמדשאות מלבניםאת שדותייך מלטפים,על נהרותייך ציון אני שר דמעה מאהבתי עולם לארץ ישראל היקרה שלי , זהו שיר והשיבה רוח אהובה על פנייךולבי אומר לי שזו הדרך שלי ואשמרך מולדתי , ארץ תפילתי באורחותייך ישראל על תפארתך ציוןבליבי . זוהארץ שליבה נולדתי לחירותי ואשירה שמחתי לאור עם בני עמי עד ירושלים הרחף בדמעותיי למשמרתך אחוזתי אצא במרחבייך בשיר ציון שלי ותשמח נפשי הומייה פה במקום הזה ישראל זאת התקווה . זה השיר שלי מולדתי. כחול ולבן זו הארץ שלנו ישראל ,כן זו ציון היקרה שאור לעולם היא בעולם. נפשי הומייה בשבי ציון מהלכת תמיד באורחותייך כפליים אמונה ואהבה ומורה עלי לשיריחדיו שבעתיים ארץ ישראל כחול לבן על סמלי המגן ששה כנפיים מאירות עלינו אברייך ציון כל חמודייך הם אורחותייך דבשה וחלבה דמעתי בשדותייך ציון נופת שפתותיך באמרי פי דברי לשוני כדבש על וחלבי אסוב לך תמתי כל שיר ארץ ציון למשמרת עם בר לבב נושא אותך כדבר ה` מציון נעשה לאור משכנותייך ישראל עולם.• • • • •אימא אימא שמרי אציליך שלא יחסר מאומה דלה לעולמך •אימא יקרה ,דמותך אהבה ומסורה לעין שידעה אותך אימא יקרה •לעולם אשמרך בלבי אימא נדודה וארקום לך שירים לחירותך עולם מציון •כי אהבתי לך יוקדת את דמעתי לשורר מסרי למשמרתך עולם, •את כבודך הפריח בעולם בשיר לי מולדתי שנולד לעולם •אימא נדודה עטפי רוח ענפה לאבא יקר ושמרי מקום לנו בליבך עולם •אימא נדודה ותישאי שיר אלופייך כי דמעותייך לא ישובו ריקם עולם •על עלומייך וילדיך רומה בקול שיר אלוהייך ציוןוהשכימה לשיר שלום על ציון תמתי •נשיר אנו הבנים ונשמור את נערתנו ונשותינו לכבודם נישא קול שאומר לנו אימא יקרה לנו, •אז צאנה בנות ציון היקרות בלבוש עטרת לשדות ארץ בשירת ציון לתפארת ישראל. •שאו קולכם שבי ציון והתהלכו כבבת ליבכן על גלימות לבנות עטופות מאהבה משירי הלאום . •סובו ,סובו בקול נעים והריעו בשיר תומכן לאהבת עולם בציון שלנו עולם . •קולה ודמעה של אימא ציון ועולם לא תשוב ריקם לעולם ,אימא יקרה כדמותך לעולם מורה הרוח לשירתך אהבה ונסוכה דמעה למשמרת הזמן •שירי אימא ותושרי את אהבתך על ציון וראי כי קולך אהבה וחמלה היא משרה מקום טוב לסובבים במולדתם .שמעי לרגשותייך והניפי קול שירתך בשדות ציון על פרחי הבית יאירו שירייך כאם לחי הרועה בשדות ארץ . •אלוהי שמור נא ושמח את בנות ציון למשמרת האור בעולם •לך אימא רקמתי בשדותייך ציון על אהבה ושלום מצאתי מחרוזת לדור המור •עוד יבוא השלום.. •שיר וסליחה בדמעה שיר תפילה לאלוקים בדמעת עולם עלי דמעתי בקול רינתי להשמיע בקשתי אלוהייך ציון שמעוני אלוהיי והדריכני ישע נתיבותיי שלום לדור תפילתי לאהבת מקומי ארנן לשוני שפתותי נופת תיטופנה שירת סליחתיעל כפיים אשא דמעתי למחילתי הקימני אל בית תפילתי אלוהי לשירת מזמורי השלום בשעת התחנונים היום אלהרחמים שומע תפילות אהובים פתח שערים אל אמוני המזמורים יעלו דמעותינושמים וירדו משאלתנו לשלום עלינו , אלוהי עננו באמת ישענו על שירתנו הבוכייה מציון למשמרתנו בציון ועולם ירושלים ,ירושלים פתחי שערייך לאוהבי שלומך ועטי עלינו ברכת השלום כי נסערנו רב לנו מגלותנו המרה שמע בת שמים את קולם בנייך וברכי השלוםליראי שמיך ,שמו שמים עליך קודש ואלוהייך נושא עלומייך עולם אנו בבושתפנים נוהרים לבית התפילות אליך אלוקים אנא אל הרחמים ננו בשעת תפילתנו באלו הימים הנוראים אנו שבים כולם למצודתך מלכנו ,רחם עלינו ושמע את תפילתנו אל נורא עלילה אנא המציא לנו מחילה בשעת תפילות השחר ועד צוהרי היום לרב המעריב נישא שמחתנו שלום בעולמנו, אלוהי אתה יסדת עולמי במקדשי אורך ובנפלאות קודשך שמעני אל ציון ופתח את שערי הרחמים למען הדור הזה. •תורה קדושה ציווני אלי בשלותי איתך תמתי לשור מעלות משאי כמגילות רוח עורי וישעי עלייך ציוןוגם אני לעם אנוכי לך רואי אני תפילה ,אלי אלי רוח תשוקתי לשלום ציון תמתי , לך מלכי תפילתי ,לך אלי תשוקתי ליום אמצא את חזוני אשיר תפילתי בקול רינה לישועה כי שוועתה נפשי לתשוקת אהבתיך ציון שלי.יום בא השלום ויום עלייך השלום לתשועתך מזמור אלי השלום, אהבתי ואמונתי צופה ממעמקי את מצפוני לשורר על דומי את רוח דמעותיי לאחדותך מולדתי ולחירותי עימך ציון תמתי עולם .מחזה פיקודי המה ללמוד מוסרים מפרקי אבות כל יום ויום בכל אתרי הארץ ורוח משליו ינחמוני לדעת דברי אורח רוח נעימים למוסרי המה ,ותירא בי דעה ויראתי תמשול בי להלך בחפצי ובאהבתי למוצא השלום ותלות תקוות טובות על כולםומי ייתן שברכת השמים תשבעל הארץ ותנחיל עלינו משאלות וחלומות טובים לראות את הטוב ולהרגישו באמת כך שנוכל כולם לשפר את פני הארץ לטובה כי ארצנו יפה ומאירה ואין דומה לה בעולם ,מולדת שלנו העם אוהב אותך ,העם חי את חזונך ציון היקרה ארצנו שייכת לנפש יהודי הומיהלעולם ועד. יפה שפתי עולה בשיר לשוח השלום ,מרגליות יקרות על אדמתך ציון היקרה.מברכת שמים באה,ברכתך אלוהייך ציון .שלום של שלום בך ישכון מבורכת ארצי ציון תמתי.בואו אל השלום ,זה אור לעולם ,לצדקתך בקש השלום ורדפהו תמיד. • •ברוך הוא וברוך שמו הקדוש ה` אחד ושמו אחד. יְבָרֶכְךָ ה` וְיִשְׁמְרֶךָ: יָאֵר ה` פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ: יִשָּׂא ה` פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלום: וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרְכֵם: • •ברך אותנו ה`אלוקינו לשלום •ברך אותנו ה` אלוקינו לדבר אמונהעל דברי אהבה •שיהא שלום בשמורה. •שמע ישראל ה` אלוקינוה` אחד. • •קטונתי מכל החסידים ומכל האמת • קטונתי שאני משורר ענבי שמים שגם חטאיעלו מעלי ורוח עצבי נודדת לתור את אהבתיבמלא חדוותי איתך מולדתי ,ציון ציון על נפש הומייה דברי שלום באהבתך עולם כל תפילתךהשלום עדאלוהייך ציוןבשיר תפילה בשבר עם נעמוד בדומיה למלל שירה יוקדת אהבה על זרח השמש נשוח הילתה לשלום הארץ •ניצור את חומתך בהילתך על קודש השירה נהלל תפילה אל השלום בדור הדרור איתך יקרהציון תמתי . •ומי ייתן אלוהיי שברכת השלום תבוא עלינו מהרה . •לזו משאלותיי בשירי מאמרי עלייך ציון תמתי לשדר טובתך וטובת עמך ישראל ושלום העולם,אמ,ן • •כל חיבורה של כתיבתי ההומה נרקמה מרוח צלליותיה של ציון היקרה •לשימוע בשירי הארץ במקהלות עם הדרך היא עד אלוהייך ציון . • • • •• תצאו-נא בנות ציון בלבוש הדור לשור את ציון בשירות הנביאות כולכן מביאות אור וחמלה על המולדת ,צאו בלבוש נעים לשדות הארץושירו אהבתכם בשפה יפה ומהודרת רוח למשמרת הזמן ,חבקו רוח ולטפו שוח,הבית הזה לא יבוסנה עולם,עלו דמעותיכם בשירת ציון על בארות המים בשדותינו,כבשו רוח סערה והשקו את שבילנו בשירי הדרכים לאם רוחמה תחזו צדקתכם ולעין השמים הביעו תפילתכם בשירה יוקדת אהבה שעוטפת את כולם האל הקדוש שומע וצופה על ציון ובשירת המור תראה השלום עלינו הלום עיין לציון צופיה ,נפש יהודי הומייה ,כל עוד בלבב פנימה התקווה מאירה למשמרת ציון עד ירושלים תשמע השירה בכל מקום תשיח אמרותיה לשלום הדור .ישקו שפתיים תבענה רוח אהבה למסורותייך אהבה ואמונה יחדנהלל פינו בסברנו בארצנו ישראל היפה. יונה לבנה על כנפיה נודדת בשמורה על ציון היא מאירה , עלה של זיתאוחזת למראות עיניים שומרת את הרוח בשירי ציון נשוחהרוח המסורה מלטפת בשירה ויוקדת נעימה שדמעתה יקרה עלי אהבתה. שיר של אהבה ושלום בדרך אור תורתך ציון ואחבקך בשיר ואלטפךבדמעתי עד שאמצאך בלבי משיבה עלי שמחתי ויקרת עולם את בי . המנגינה צומרת רוח לשלום עליכם בני ישראל ותשכון ישראל לבטח בארץ ציון עולם . יה ממכון קודשך אלוקים, עננוה` קדוש שמך עולם ועד אנא אלוהי שלח לעמך טובתך מפאתי חזונך לשלום המכורה שיר דמעה החלום ישמור עד הררי ירושלים אשלח דמעתי שלום בך ירושלים הקדושה ,צור משלו אלוהי תורתך בלבי עולם שגם שירי לציון יוקדות נעימות של תהילות השירים לשלום היום אז תעלוזנה רוח אהבתי עמך אלוהי למצאני בשדות ציון מהלך שבי בשירי ציוןעליכם השלום ובואכם שלום ואיתכםהשלום . שיר המעלות לציון מבנות ארץ נתחזק באמונה ויראה למשמרת הזמן שובי בי השולמית כמחולות אהבה אני ,וישקני מנשיקת פיהו כי טובים דודים מיין מישרים אהבוך והנך יפה תמתי הנך יפה ציון בלבי עולם.• ִׁיר הַמַּעֲלות בְּשׁוּב ה` אֶת שִׁיבַת צִיּון. הָיִינוּ כְּחלְמִים: אָז יִמָּלֵא שְׂחוק פִּינוּ וּלְשׁונֵנוּ רִנָּה אָז יאמְרוּ בַגּויִים. הִגְדִּיל ה` לַעֲשׂות עִם אֵלֶּה: הִגְדִּיל ה` לַעֲשׂות עִמָּנוּ. הָיִינוּ שְׂמֵחִים: שׁוּבָה ה` אֶת שְׁבִיתֵנוּ. כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב: הַזּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצרוּ: הָלךְ יֵלֵךְ וּבָכה נשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בּא יָבא בְרִנָּה. נשֵׂא אֲלֻמּותָיו וּבָא לְצִיּון גּואֵל וּלְשָׁבֵי פֶשַׁע בְּיַעֲקב. נְאֻם ה`:מאמר שיר הדרך לשלום עלייך ציון . אלי אלישמעתי אמרתך אלוהי בי וענני והשמיע קולי במסרי כתיבתי ואת חלומי שוררתי לאמור ,על זעקתי שברתי רוח סערה ונוטפת דמעותיי מור על שפתותיי כדבש וחלב ספרתי עולם וסער אני מימות עולם על הדרור ספרתי עולם ואמונתי אלוהי חבלהבי דמעות רבות שנשארתיעל בדדיבמסכת רעיוני וסובבתי בין כותלי הרוח למצוא את השלום במולדתי. אנא אלוהי שמע קול אמרותיי כשאניחש לנער נודד בציון המשורר דברי רוח לאחדות עמי ויוצר משלים רבים למובאתה המאירה של אור ציון על פני העולםונוחה הארץ על מולדתה . בזה הדרך ראיתי את השלום מחלומי הטוב לאור המולדת ובטחונה של ארצנו לאחד עם בר לבב בדרך מסוריה של תורת ישראל הקדושה ורוחה של ציון היקרה ונוחה הארץ יחדיו וטובה השלום ע המקוםוהדרת פני זקן ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך ושמרת את מצוות אלוקיך והלכת שבי בנפש הומייה בה ואחדות עם בר לבב תאיר עולם . המסר שלי בזה הטקס הציוני בשחר בוקר ישראל בהרמת הדגל בכל מוסדות החינוך בארץ ללא דופי לאור הדרך לאחדותה של מולדת יפה המאירה עולם בשיר תפילה לאהבה ושלום במרחבי ציון תזריח ארץ רוחהילתה על השלום בא ובדרך חזונה עומד עלינו אור המשפיע עלינו כחמדת אהבתנו על פני הארץ ורוח השירה תשמיע קולה עד השמים ותאיר ארץ מסרים מספרים.•על תפארתך ארץ בך ציוןאני אזמור שיר ישראל שלום נפשי הומייה זומרת תהילהבוקר אור ותודהלך ארץ עם בשיר ארץ אלוהילמשמרתאנישלוםעלייך המולדת תשכון תפילתי בלבי בית אלוהייך ציוןואהבתי אמסור לשלום בי היום זהו שיר ישראלי שנולד לארציעל חמדתך ומתהלך שבי בך מולדתי רוח רוח הביאני לשיר אהבתיודמעה עסיסה ודברה בזמרההתקווה ציון תמתי עלייך נפשי הומייהובוקר לך דיברתי ושיר חמדתי לארץ מולדתי כחול ולבן על דגלי סמלי הביתואמונתי מלאום לבי נושא בשיר חירותי זוהי ארצי ישראל שלי ציון ציוןאשא בשיר אזמורי ואשמרך כל יומי ולעולם לא אשכך יפתי כי את זה הבית שלי זהו שיר זוהר של שחר ציון ומאיר דרךועד ירושלים תשמע קול ,אלוהי ליבי וישמע קולי.•• עמי ישראל יחדיו כל עוד בלבב פנימה,נפש יהודי הומיה ולפאתי מזרח קדימה ,עיין לציון צופיהעוד לא אבדה תקוותינו ,התקווה בת שנות אלפיים ,להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים .כל עוד ידעתיך מולדתי שאת ארצי ציון ארץ אבותיי ,נפשי הומייה ואשורך בתפילה לשלום בך ציון עד אלוהיך אדבר קוליובעדך אשא אהבתי לשלום עמי ישראל עם תורתך הקדושהההלך שבי יראתי למשמרתך ארצי ואשוח דמעתילמשכנך שמחה עם תורת אל קדושה והאחד עם בר לבב היושב שבי ציוןוחמדתו שלום עליכם ועל בני ישראל .ציוןציון ידעתיך פנימה ואלוהי עולם עלי שמרתיך מאהבתי ציון ושמתי משלי אלוהייך בי והילכתי בשבי בך והייתי לך ישראלי טוב למקום ועבדתיך אלוהייך ציון לנצח עולם ורדפתי לשלום המולדת שליושמתי משלי אהבתי מדמעתי על פני לעולםתורתי הקדושה עלנא תעזבני עולםברך אותנו ה` אלוקינו לשלום מסרלשיר אהבת רועים ל ארצנו נעלוז יחד באהבה יקרה על פני ציוןוהגית ושמרת ואהבת ולראך כמוך ויראת מאלוקיך והיית בשבי ציון כל מי חייך ומשלת ברוחך וצדק עשית לחומך בחמלתך וחגרת ארץ למשמרת עם ישראל יחדיו כוח של השירה של ציון היקרה והקדושה היא חרבה של ישראל הקדושה תורתי משכני אלייך תמתי נפשי הומיה בשבי חירותי במקומי זה ציון עולם שיר תפילתי בגינתך ציון תמתי לאלוהייך ציון השיר תפילה בדומיהמפאתי הדרך לשלום ארץ אלוהי אנא ברכני לשלום ישראלי זהו אני לציוןתמתי עולם חירותי זו המולדת שלי ישראל ביתי אהבת עולם היא קול המזמור לדודי לי ואני לווענביהו בשלל כוחי לשירת ארצי אל הדרור באהבתי עולם צור משליו פנימה לנפש יהודי הומיה ,אל עולם אלוהייך ציון דבר שלוםמפאתי הזימרה ה` שומר ישראל לעולם ועד .בואי השלום עטרת ארץ אהובה למשמרת הזמןבשירת הדור אל הדרור כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומייהולפאתי מזרח קדימה עין לציון צופיהעוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים . להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים. ישראל תשכון בטח בך ציון לעולם ועד.מיייתןויבוא השלום מהרה עלינו ישראל ועולםיבכבוד רבמאת אבינועם .ש כל הזכויות שמורות
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/152457 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151921 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143466 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/149106 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/144531 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/146903 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאת: אבינועםשירה08/04/146083 צפיות
ב''ה. https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE המנגינה "עם ודגל לציון ". בוקר בוקר שרים לך ארץ - ארץ , ארץ לעולם לא אחרת עם ודגל עומדים משמרת - איתך , מולדת- התקווה שומרת יום חדש , זורח לדרך - על ציון, מולדת שומרת את, השיר ,בלב יוקדת - הדמעה, שלא נגמרת אשירה תפילה נפשי הומיה - על כבודך, עומדים דומיה אשיר תפילה, אל מעונה - אשירה דמעה , איתך אהובה נפש , נפש , עת זומרת - בך , ציון ארץ מאוחדת אשיר שלום איתך מולדת , - עם ודגל הרוח לא נשברת בך, ציון ,השירה זוהרת - עד ירושלים שומרת

מאמרים נוספים בנושא דמוקרטיה ושלטון

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון25/07/232701 צפיות
התהליך מחייב אותנו לעבור מספר שלבים עד לקבלת ההיתר. השלב הראשון הוא בדיקת מידע, שלב בו אנו בודקים מול המועצה המקומית האם בכלל קיימת אופציה לתוספת בניה מצד המועצה המקומית ואגף השיכון והבינוי.

מאת: אדיר בנימינידמוקרטיה ושלטון25/06/231672 צפיות
מידת ההשפעה של הרשתות החברתיות על אופן התנהלותם של נבחרי ציבור. אנחנו יודעים שהתופעה קיימת וגם ערים להשפעותיה. אך עד כמה שונה כיום הזירה הציבורית ביחס לעידן הקודם?

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון18/11/222655 צפיות
הרפורמה בתכנון, רישוי ובניה במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה לוחות זמנים לתהליכי רישוי שונים עבור רשות הרישוי ומכון הבקרה וזאת במטרה לקצר, לייעל ולפשט הליכי רישוי בניה. לצורך כך וכחלק מתהליך הדיגיטציה של שירותי משרדי הממשלה השונים, בשנת 2016 הושקה מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה באופן מקוון. תהליך הוצאת היתר בניה לא אמור לארוך זמן רב לפי זמני המערכת, אך בפועל פרק הזמן מתארך כתוצאה מהתנהלות לקויה של הועדות ו/או של המבקש. במאמר זה נציג את פרקי הזמן המפורטים בחוק ואת פרקי הזמן המיושמים במציאות עד לקבלת היתר בניה. נציין שהזמן הממוצע היום לקבלת היתר בניה על פי לשכת האדריכלים הוא מעל שנתיים וחצי, הזמנים הרשומים מטה הם הזמנים של משרדים אשר מומחיותם היא הוצאת היתרי בניה. משרד קלינגר בנימין הינו המשרד היעיל ומהיר ביותר בקבלת היתרי בנייה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון31/12/201282 צפיות
משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה. בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה, אדריכלות, קידום בקשות ,זירוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי, הסדרים והסכמים עם הרשויות, שרותי הנדסה ופקוח על הבניה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון27/03/201441 צפיות
תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/201465 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: אבי דוידידמוקרטיה ושלטון07/04/191564 צפיות
מדריך למתחילים אודות הגשת עתירות לבג"צ.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica