חפש מאמרים:
שלום אורח
09.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

פחד מלקיחת סיכונים, פחד לקבל החלטה, פחד מדחייה חברתית, מפחד לקחת סיכונים, מה טוב בפחד? מה רע בפחד? קשה לקבל החלטה, פנטזיות, קושי לקבל החלטה, פחד להתחי

פחד מלקיחתסיכונים, פחד לקבל החלטה, פחד מדחייה חברתית, מפחד לקחת סיכונים, מה טוב בפחד? מהרע בפחד? קשה לקבל החלטה, פנטזיות, קושי לקבל החלטה, פחד להתחיל עםבחורה

אני אחזוראחרי מה שאמרת ותראה אם הבנתי אותך, סתם זה לא תראה אם הבנתי אותך תראה שהבנתי אותךואז כשאני אתן את התשובה אתה תהיה יותר קשוב, אתה אמרת משהו פשוט אתה אמרת שיש לךנגיד כדוגמא יש לך שני אנשים שהם נמצאים בקשר כלשהו ואתה רוצה להשיג מהימני משהו אזאתה מפחד לדבר אליו ישירות אתה תדבר עם השמאלי שיקשר אותך לימני, אתה תרצה הפוך אתהתפחד מהשמאלי וזה הסיפור הידוע אותו דבר בבחורות אתה תתחיל עם ההיא כי אם אתה לארוצה אותה יהיה לך יותר קל להתחיל איתה כדי דרכה להגיע לחברה שלה ואם תרצה את החברהשלה.

עכשיו אתה מהאמרת בעצם אמרת שאתה מפחד מדחייה לצורך העניין מפחד מדחייה מכישלון עד כאן נכון,עכשיו אתה אמרת משהו נוסף אתה אמרת שאתה היית רוצה כל כך להיות שלם עם עצמך שמתוךהשלמות אתה תעשה את הדברים אבל אתה אמרת את זה קצת שונה אתה אמרת שאתה רוצהשהשינויים שאתה מבצע במציאות הם יהיו ביטוי של השלמות הזאת נכון, עכשיו ולמה לדעתךהוספת את המילה ביטוי?

ש: אגב לאאמרתי שלמות זאת מילה שלך.

אליעד: לא,אמרת שתהיה שלם עם עצמך אמרת.

ש: אמרתי שאניאהיה בכזה high מעצמי.

אליעד: לאמשנה כזה high מעצמך לא משנה, בסדר ה high הזה אבל אתה אמרת "אני רוצה שזה יהיהביטוי של" אתה לא אמרת "אני רוצה שזה יהיה מתוך זה" או בנוסף לזה אתה אמרת "אנירוצה שזה יהיה ביטוי של זה", אתה יודע מה יש מאחורי "אני רוצה שזה יהיה ביטוי שלזה" למה אמרת "אני רוצה שזה יהיה ביטוי של זה" למה היה חשוב לך להדגיש את זה כי אתהבעצם, אוקי תחשוב.

ש: איך שאנירואה את זה בראש שלי זה נחווה לי כשמחה.

אליעד: למההיית צריך להוסיף את זה, למה לא אמרת "אני רוצה להיות שלם עם עצמי ושבמקביל אני גםאעשה ככה וככה" למה היית צריך להגיד "ושיהיה ביטוי של זה"?

ש: כי כרגעבראש שלי בלי שזה יבוטא בדרך הזאתי אז זה אומר שאני לא שלם כלומר, זה תלוי אחד בשניהגיוני?

אליעד: לא ישמשהו אחר נניח יש פה משהו שאתה מפספס בהבנה, בעיקרון אתה אמרת ביטוי כדי לענותלשאלה אחרת לשאלה "למה שאני אעשה את זה", עוד פעם אתה אמרת לעצמך "אני אהיה בhighוכו' ואני עדיין רוצה להתחיל עם בחורה" נגיד מהאנלוגיה רוצה להתחיל עם בחורה "אוקיאבל למה שאני אתחיל איתה, לא זה יהיה ביטוי של זה", עכשיו זאת אומרת כשאתה אמרת זהיהיה ביטוי זה שאתה מתחיל עם הבחורה זה ביטוי של זה שאתה ב high נגיד למה היה חשובלך להוסיף "זה ביטוי של זה" כדי לתרץ לעצמך על השאלה "אז למה שאני אתחיל איתה" וזהאומר שאתה לא באמת הבנת למה שתתחיל איתה כי אתה לא באמת הבנת מה אמרת בכלל.

כי אם אתהבאמת תהיה ב high והכל טוב למה שתתחיל איתה ומאחר שלא היה נעים לך להתמודד עם השאלההזאת לכן אתה ניסית לדחוף שני דברים ובאמצע לדחוף עוד איזה מילה כדי שזה ישמעהגיוני למרות שאתה לא מבין מה אתה אמרת, אתה הבנת מה אמרתי אתה יש לך תיאום ציפיותשגוי מול החיים אבל נגיד אולי הוא נכון אבל אתה לא מבין אפילו למה אתה מצפה מהחייםיש לך סוג של פרדוקס כי אתה לא באמת מבין איך יכול להיות שאתה תהיה ב high ואתה בכלזאת תרצה להתחיל איתה אם הכל טוב לך למה שתלך לשנות.

ש: הייתיבחוויה כזאתי כבר זה בא מתוך החוויה הזאתי הרצון.

אליעד: כןבאמת למה התחלת איתה?

ש: כייכולתי.

אליעד: אלתזיין לי את השכל שאלתי למה התחלת איתה יכולת גם לקפוץ מהגג יכולת גם לדפוק את הראשבקיר, יכולת גם לקחת כסף ולשרוף אותו למה התחלת איתה?

ש: כי זה עשהלי את האפקט עוד יותר גבוהה זה עוד יותר אישר את זה.

אליעד: יותרגבוהה פירושו חיסרון להגיד "רציתי לחזק את זה לעצמי את התחושה של אני לא מפחד"פירושו "אני מפחד" ואם אתה מפחד אז אתה תפחד גם מדחייה ואם היית ב high והתחלת עםהבחורה והיא הייתה אומרת לך לא היית חוטף מכה הרבה יותר קשה מאשר בסתם יום רגיל כיהיית אומר "מה באמת גם כשאני ב high זה לא הולך לי" מה שאני בעצם אומר.

ש: לא בטוחאגב, למה יכול להיות.

אליעד: טוב ישגם הפך אבל יש גם את ההפך הזה.

ש: אבל באותומצב הייתי מוכן לקבל "לא" בגלל זה יכולתי להתחיל איתה.

אליעד: כן כיהיא לא אמרה לך לא אבל מה היה קורה אם היא באמת הייתה אומרת לך לא.

ש: לא, הייתימוכן לקבל את "הלא" ואז.

אליעד: אמרולך "לא"?

ש: כן.

אליעד: אמרו"לא" ולא הייתה עם זה שום בעיה אפילו לא דגדג כלום?

ש: לא.

אליעד: אז למההתחלת איתה?

ש: הרגשתי חזקהרגשתי בעל כוח, הרגשתי ביטחון עצמי.

אליעד: זה כמושאתה אומר בוא נכניס את היד לאש לראות שאני לא נשרף נניח אבל זה עדיין לא שאתה באמתחזק כי אם באמת היית חזק במאה אחוז לא היית צריך להוכיח לעצמך אבל אם היית בטוחבעצמך לא היית צריך להוכיח לעצמך שאתה בטוח בעצמך אם אתה חזק אתה לא צריך להוכיחלעצמך שאתה חזק אם אתה חושב שאתה חזק.

ש: אבל זה היהממקום אחר זה היה פחות מהמקום של להוכיח אם גם היה את המימד הזה אבל המינון היהשונה המינון היה.

אליעד: זאתאומרת המינון שונה לא מצב שונה מינון שונה וכשהתחלת איתה מה היא אמרה לך כן אולא?

ש: לא.

אליעד: אוליהיא אמרה לך לא כי זה היה מינון שונה.

ש: אפילוהלכתי כדי שהיא תגיד לי לא זה היה כזה.

אליעד: אזתגיד לי אתה מנסה לרמות אותי או לרמות את עצמך בא נעשה השלכה לעניין העסקי נגיד מהאתה רוצה אתה רוצה להרגיש שאתה כל יכול וכשאתה פונה לאותו בן אדם והוא אומר לך "אנילא רוצה" ואז אתה אומר "טוב לא אכפת לי ממנו" בשביל זה כאילו באת אלי לא אתה רוצהשהוא כן ירצה אבל כדי שהוא כן ירצה אתה צריך לדבר בצורה מכובדת ולדבר בצורה מכובדתזאת אומרת שאתה צריך לצמצם את עצמך ולצמצם את עצמך זה כי יש לך רצון, רצון חיסרוןוחיסרון חולשה וחולשה פחד מדחייה.

ש: נכון אנייודע מה אני מבקש אני מבקש לשנות את המינון בעצם איפשהו.

אליעד: אבלהשאלה היא אם אתה מבין ששינוי המינון גם ידפוק לך את זה מהצד השני.

ש: מאיזהצד?

אליעד: שאתהפחות תתפקד בצורה מתאימה.

ש: קוראים לזהשאני אקח סיכונים יותר נכון?

אליעד: אתהתיקח יותר סיכונים כשיהיה לך פחות אכפת להיכשל והיה לך פחות אכפת להיכשל כשהסיכוניםיהיו פחות משמעותיים עבורך, תקשיב טוב והסיכונים יכולים להיות פחות משמעותיים עבורךבאחת משתי דרכים או שתצליח למלא את החסרונות, הסיכונים מטרתם למלא לך חסרונות אז אושתצליח למלא את החסרונות בדרך אלטרנטיבית ואז ממילא הם יהיו פחות משמעותיים עבורךאו שתקבל את זה שיש לך את החסרונות ואז ממילא גם לא יהיה אכפת לך ואז ממילא גם תיקחפה סיכון גדול אבל אם אתה אומר "מחויב לי שיש לי חיסרון ומחויב לי שרק הצורה הזאתתמלא לי אותו" אז אתה בפחד שלא תמלא לך אותו.

מאוד פשוט אתהרוצה לקחת סיכון, סיכון זה כדי למלא חיסרון עכשיו מה האלטרנטיבות שלך זה או למלא אתהחיסרון הזה בדרכים אלטרנטיביות ואז אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד אמת או שאתהמקבל את זה שיש לך חיסרון, או שאתה עושה מספיק עבודה ואז אתה לא יודע שיש לך חיסרוןאו שאתה בכלל חושב שהחיסרון הזה הוא יתרון לא משנה זה או שאתה ממלא את החיסרון הזהאיכשהו או שאתה מכיל אותו איכשהו אבל אם אתה גם לא מכיל אותו וגם לא ממלא אותו אזבעצם כל הפחד שלך כל האנרגיה שלך ממוקדת על איזה דבר.

ש: כן אבל אזזה נשמע שבכל פתרון שהצעת אז זה כאילו זה אומר לא ללכת למטרה שלי זה איפשהו כמעט,אם אני אמלא את זה בדרך אחרת אז אני לא.

אליעד: לא זהממלא אחר, אני אמרתי לך במאה אחוז שתלך בדרך אמרתי במאה אחוז?

ש: לא.

אליעד: תקשיבאתה הולך למסעדת יוקרה מה אתה עושה לפני אוכל או לא אוכל?

ש: לא.

אליעד: בכלללא?

ש: בכלללא.

אליעד: אז אתהלא תהנה מהאוכל.

ש: למהלא?

אליעד: כימרוב רעב אתה לא תהנה מהאוכל אתה לא תהנה מהטעמים כי אתה כאילו תהנה מהשובע ולאמהטעם אם אתה תבוא מפוצץ אתה לא תוכל לאכול ואם אתה תבוא רעב למוות גם יכול להיותשתהיה חולה ולא יהיה לך כוח לאכול וגם יכול להיות שאתה תהנה גם אם היו מביאים לךלחם היית נהנה באותה מידה כאילו אז לא נהנית מהמסעדה נהנית מזה שפשוט היית מאוד רעבאבל אם אתה רוצה ליהנות מהטעמים אתה צריך ללכת לאכול ולהשאיר מקום לעוד ושאז אתהיכול ליהנות מהטעמים, אתה מבין את הכוונה מה אתה מבין באנלוגיה אליך מה אתהמבין?

ש: אני מביןשאם אני מאוד רעב בצורה מטאפורית.

אליעד: אומאוד שבע.

ש: למה מאודשבע?

אליעד: כי אםאתה תמלא את כל החיסרון בדרך אחרת או שבלב שלם לא יהיה אכפת לך.

ש: אני בכלללא ילך אני לא אוכל לאכול.

אליעד:נכון.

ש: אם אניאהיה רעב מאוד אז אין טעם למסעדת יוקרה.

אליעד: יכוללהיות שמרוב רעב גם אין לך כוח לאכול בכלל אתה תצטרך אינפוזיה ואנחנו נקצין את זה,זה אם אתה תהיה ממש רעב אתה כבר לא יהיה לך כוח ללכת לאכול מרוב רעב אתה כאילו כלכך מיואש אין לך כבר את הכוח לחשוב שאולי תצליח או משהו כזה. אז מה זה אומר בעצם מהזה אומר שאיפה הפתרון נמצא?

ש: כבר כאילוזה הדבר הרגיל זה לשאוף לסוג של איזון.

אליעד: לאאיזון אין איזון, איזון פירושו שכאשר זה כרצונך.

ש: כשאני לאתלוי בזה באופן מוחלט כלומר.

אליעד: אבל אםאתה לא תחשוב שאתה תלוי בזה אז למה שתרצה את זה.

ש: באופןמוחלט.

אליעד: נכוןאבל אתה עדיין צריך לחשוב שאתה תלוי בזה.

ש: כן אניעדיין רוצה לרצות את זה באיזושהי מידה אבל לא עד כדי כך.

אליעד: מהשאני בעצם מנסה לומר שהחיים שלך כרגע מושלמים איך שהם מושלמים מה שאתה מפספס זההציפיות שלך מול המציאות אוקי יש לך תיאום ציפיות שגוי מול המציאות אתה פשוט לאמבין מספיק טוב את חוקי המשחק אתה כאילו חושב שאם יהיה לך פחות חיסרון יהיה לך יותרטוב אבל אתה לא מבין שפחות חיסרון זה גרוע באותה מידה ויותר חיסרון זה טוב באותהמידה.

ש: אני לאמבין את זה לגמרי.

אליעד: תראהיש מצב נתון והמצב הנתון הוא באנלוגיה עומדת שם בחורה עומד שם הפרויקט העניין ואתהמאוד רוצה אותו ואתה מפחד לא יודע מה בסדר נניח, עכשיו אתה רוצה לשנות את המינון שלכמה שאתה תלוי בו. עכשיו תקשיב לשנות את המינון זה לא מסובך בעיקרון אמרתי לך זה אושאתה ממלא את זה בדרכים אחרות או שאתה מתמודד עם החיסרון או שאתה כאילו מכיל את זהשיש לך חיסרון, או שאתה בכלל רואה את החיסרון כיתרון או שאתה מגיע לאמת אבסולוטיתשאין שום חיסרון ויתרון לא משנה כל מיני דרכים אבל הם לא דרכים שאומרות "נכון ישחיסרון ו x ימלא לי אותו". אוקי עכשיו מה אני אומר, אני אומר אני מנסה לשנות לך אתההסתכלות שלך על החיסרון אני כאילו רוצה שתתייחס לחיסרון שלך על הפחד שלך על החשששלך לפנות לאותו גורם לא רק כמשהו מגביל אלא כמשהו מעצים משהו זה משהו שם.

ש: לא הבנתיאת המשפט האחרון.

אליעד: אנירוצה שתסתכל על הטוב שיש בפחד שלך שתבין שזה גם רע אבל יש בזה גם מאוד טובהפחד.

ש: יש בזה גםיתרון בפחד.

אליעד: לאפחות מהחיסרון אני רוצה שתבין שאם אני לוקח לך את הפחד אתה מקבל סבל מהכיוון ההפוך,אני רוצה שתבין כאילו שתגיד "וואלה מתי יבוא עוד פחד" או שתגיד "וואלה לא אכפת ליכמה פחד בא כי זה בכל מקרה מתקזז לי איכשהו".

ש: כן זה יוצרמשמעות עצם זה שאני מפחד.

אליעד: לאיוצר משמעות מגדיל את המשמעות מכפיל אותה פי מאה פי מיליון. אני רוצה שתתייחס לרעבצורה יותר מכובדת ואם תגיד "אני לא רוצה שום רע", תגיד "לא, לא רוצה שום רע" זהנושא אחר.

ש: אבל זהמשאיר אותי במקום הדבר הזה כי אז אני אומר אוקי הפחד במקומו והרע במקומו.

אליעד: מהיבטמסוים גם זה נכון כי אם אתה במאה אחוז תקבל את המצב איך שהוא גם אז זאת בעיה.

ש: אבל זה מהשזה אם אני אומר שהפחד במקומו והרע במקומו כלומר, אז זה זה ואז אני לא זז.

אליעד: נכוןאז מה הבעיה יש בעיה, אם אתה מקבל את המצב הנתון במאה אחוז אז מה הבעיה כי אתה לאבאמת מקבל את זה במאה אחוז יש בתוכך משהו בלב שאומר "לא רוצה את זה אני רוצה אתההפך שלו". אני בעיקרון בשיחה הזאת מנסה לעזור לך לעשות תיאום ציפיות מול עצמךכאילו שתוכל להגיד לעצמך "מה אני רוצה להרגיש" שתהיה סגור על זה שתהיה בטוח "אנירוצה עם פחד, אני רוצה בלי פחד" כי איך לעשות את זה זה כבר לא בעיה לא מסובך אבלאני אומר שבראש שלך במשהו אתה עוד לא סגור מה אתה רוצה בכלל אתה רוצה עם פחד בליפחד חצי פחד, שלושת רבעי פחד פחות פחד יותר פחד.

עכשיו הקטעהוא מה שקורה שאתה אומר מה שאתה רוצה אבל אז כשמביאים לך את זה אתה רוצה את ההפך שלזה. אני כאילו רוצה שתבין את התהליכים שעוברים לך במוח את המשמעות של הפחד של החששמה הוא נותן מה הוא לוקח, מה היתרון שלו מה החיסרון שלו במה הוא תלוי שתבין איךעובד המנגנון מה תעשה עם זה אחר כך מה שתרצה תעשה עם זה, אחר כך תבחר אחר כך תפחדכמה שאתה רוצה כמה שאתה רוצה תפחד אל תפחד כן תפחד מה שבא לך.

ש: אז אתהבעצם שואל אם אני רוצה.

אליעד: אנימנסה לא אם אתה רוצה אני מנסה לשאול עד כמה אתה מבין שאם ייקחו לך את הפחד גם ייקחולך את היתרון שלו.

ש: אני מביןאם ייקחו את הפחד אז איפשהו ייקחו גם את התשוקה למלא אותו נכון?

אליעד: ואתההנאה שתנבא מכך שתמלא אותו ואת הריגוש ואת הפרפרים בבטן את הפנטזיות.

ש: מצד שני עםהפחד במינונו הנוכחי זה פשוט משאיר אותי עם הפחד אני לא חווה את המילוי שלו יש לופוטנציאל למילוי אבל מתמלא.

אליעד: עכשיובא נגיד לך בהפוך על הפוך יכול להיות שאתה מפנטז על זה שתמלא את הרצון ואתה נהנהבפנטזיות שתמלא את הרצון יותר מאשר ההוא שמילא את הרצון בפועל כי הוא פחות רצה אתזה, אתה מודע לזה ברמה האינפורמטיבית אתה מודע לזה?

ש: אני לאמאמין לזה.

אליעד: אתהמוכן לבדוק אם זה נכון או לא, אתה הבנת מה אמרתי לך אולי זה לא נכון מה הבנת?

ש: אתה אומרשיש לי רווח מלהמשיך לפחד איפשהו.

אליעד: קח אתמלכת היופי, בסדר מלכת היופי איך קוראים לה אין לי שמץ של מושג קח אותה.

ש: ר'.

אליעד: מה ר'נ' קח את ר' הזאת ונגיד שאתה מפנטז עליה שחבל על הזמן, אתה עכשיו נגיד נכנס לאיזופנטזיה ואתה חווה את זה כממשי ואתה נהנה שחבל על הזמן ואז אתה מתעורר לגמרי לבד,אוקי עכשיו קח את החבר של ר' כמה אתה חושב שהוא נהנה לראות אותה במציאות לא יותרמדי בתכלס אתה נהנה מהפנטזיה אליה יותר מאשר הוא נהנה במציאות איתה מצד שני אם היאתלך גם כן לא כל כך אכפת לו אבל אתה שאתה מתעורר בבוקר ואתה רואה שאתה בלעדיה אתהכאילו מרגיש את החיסרון שלה אבל בזכות זה שאתה מפנטז עליה אתה חווה את היתרון שלה.זאת אומרת שיכול להיות שההנאה מהפנטזיה אפילו הפנטזיה נגיד אתה כל כך נהנה ממנהיותר מאשר המימוש הזה בפועל ולכן לפעמים אנשים מעדיפים שתהיה להם פנטזיה הם הרבהפעמים לא רוצים לבדוק את האופציה כדי לא להתאכזב הם מעדיפים להמשיך לפנטז על זה כדילא לדעת שזה לא זה.

ש: אני לאחושב שזה המקרה שלי.

אליעד: לא אנילא אמרתי שזה המקרה שלך אמרתי נראה לי שאנשים לפעמים רוצים לתחזק פנטזיה כי הפנטזיהעצמה עושה להם טוב, אני לא אמרתי במקרה שלך אני רק באתי להגיד לך שהפחד אתה אומר "אבל הוא משתק אותי" נכון אבל כשאתה יושב בבית וחושב על כמה טוב יהיה לך אתה נהנהמזה הרבה יותר מאשר אם היה לך את מה שהיה לך כאילו מאשר אם היה לך את מה שהייתמשיג.

ש: התנסויותשבהם כן טעמתי מהדבר הזה הם הוכיחו.

אליעד: טעמתאבל לזמן מוגבל כי אם היית לאורך לזמן זה היה ממצא את עצמו ואז יכול להיות שכבר לאהיית מפנטז.

ש: נכון אזהנה מה שאני רוצה אני רוצה לאכול מזה הרבה עד שזה ימצא את עצמו ואז לבוא אליך עםהבעיה השנייה.

אליעד: מה,הבנתי אבל זאת אותה בעיה של עכשיו.

ש: זאת אותהבעיה?

אליעד:כן.

ש: אני לאיודע אבל אם תהיה בעיה אני פשוט לא מסוגל להאמין לזה.

אליעד: יש מלאאנשים שהם במצב ההופכי שלך זה כמו נגיד שאני מספר לך "שלום אתה יודע יש את כדורהארץ" ואני מספר לך מה קורה שם יש אנשים שבדיוק במצב ההפוך שלך שהם כל הזמן מצליחיםומצליחים וזה ממצא כבר בא להם להקיא מזה מהעבודה מהשגרה מהרוטינה ואז הם אומרים"אני כבר מחכה לא יודע מה שיפטרו אותי, להפסיד כסף שיהיה איזה משהו כדי שאני אחושאת הפחד אתה החרדה את העניין את המשהו". זאת אומרת שניהם נמאס להם מהמצב הקיים, זאתאומרת הם היו מתים להתחלף איתך לאיזה יום זה היה נותן להם איזו תשוקה פתאום איזהרצון לעשות.

ש: אני חושבשהבעיה של שנינו פה זה.

אליעד: שאתםרוצים את ההפך.

ש: אני חושבלא שאנחנו רוצים את ההפך, כן אבל זה שאנחנו רוצים את התנועה בעצם רוצים להרגיש אתהמשמעות מהתנועה של המילוי וזה איפשהו מה שאני חווה כשאין תנועה ואין תנועהמלחיץ.

אליעד: אבל ישלך רק תנודתיות בתוך הלב של התשוקה פנטזיה אכזבה.

ש: אבל זה רקבראש שלי.

אליעד: ואיפהאתה חושב שזה מתרחש בראש שלך. תגיד לי משהו נגיד כשאתה הולך לראות סרט בקולנוע למהאתה הולך כדי לחוות איזו חוויה אבל לו יצויר שיש לך קולנוע ביתי ואתה בדיוק אותודבר למה שתלך לקולנוע יש לך את זה בבית, מה שאני מנסה לומר שיכול להיות שבגלל שאתהכל כך חכם מהיבט מסוים ואתה חושב שאתה חכם הרי אז זה לא, יכול להיות שהחוכמה שלךגורמת לכך שאתה בעצם כבר בראש שלך אתה משיג את התוצאה כאילו עשית את זה.

זאת אומרת ישבן אדם שהוא צריך לעסוק באיזה מקצוע ולעבוד בו עשר שנים כדי לחוות שזה ממצא את עצמואבל אתה אולי יכול בראש שלך בגלל שיש לך דמיון וחשיבה מפותחת אתה כאילו כבר יכוללהיכנס לתפקיד לחוות את זה להיות שם למצות ולחזור לנוכחי אתה יכול להשליך את זה עלבחורות על כסף על כל מיני דברים. עכשיו אני אומר זה כאילו יתרון וחיסרון היתרוןשאתה לא צריך להתאמץ כל כך הרבה כדי לקבל את התועלת והחיסרון שאתה מקבל את התועלתבלי להתאמץ ואז זה ממצא את עצמו יותר מהר. מה אתה מבין מה אתה אומר על זה?

ש: אני אומרשאני לא רוצה שום דבר באופן מוגזם גם אם יתנו לי את מה שאני חושב שאני רוצה עכשיוובאמת יגידו לי במאה אחוז אבל רק זה, רק זה אני אגיד אני לא רוצה אבל אני כן רוצהלחזור הביתה כל יום ולהיות לבד.

אליעד: ולסבולמזה.

ש: עד לנקודהמסוימת שאני אגיד זהו ואז לקבל את זה.

אליעד: כן גםעכשיו הפנים שלך אומרות "לא אבל אני לא מוכן בשום פנים ואופן לסבול" לא אתה לא נראהכזה. אתה הבנת מה אני אמרתי לפני רגע על הקטע של החשיבה שלך מה אתה אומר?

ש: כן אבל אנילא קונה את זה כל כך אתה אומר שאני יכול בתוך הראש שלי לסגור את הסיפור.

אליעד: לא,אני אומר שאין לך דרייב כל כך גדול כי אתה לא רעב וזה הרעיון אתה כאילו מדבר בצורהשל אדם שהוא לא רעב הוא מצד אחד מתלונן אבל מצד שני הוא לא רעב.

ש: כן זה גםנכון אני חשבתי על זה אני כאילו רוצה את זה לפעמים.

אליעד: באנגיד זה לא שיש לך סיוטים בלילות ואתה לא נרדם.

ש: אני לארוצה להתחייב לזה גם כלומר, אני רוצה את זה כשבא לי את זה וכשלא בא לי את זה אני לארוצה את זה הגיוני?

אליעד: אנימסביר לך עוד פעם הכל זה הגיוני אבל אני אומר לך כזה דבר הסיבה שגם אין לך מוטיבציהמספיק זה בגלל שאתה לא באמת חרד מהמשמעות של הדבר.

ש: כן אני לאכל כך חרד.

אליעד: כאילואם באמת לא הייתה לך ברירה אז היית עושה דברים אחרים היית פועל אחרת בלית ברירהכשאין ברירה אז אתה יודע אז כאילו מה לעשות.

ש: אני לא חרדזאת לא הבעיה שלי אבל אני משועמם אני לא חווה.

אליעד: כן אבליש גם עלויות לאינטראקציה.

ש: בסדר יאללהאני רוצה לחיות את החיים העלויות המחירים.

אליעד: למהלך?

ש: למה לי שמעאני רואה לאן אתה הולך.

אליעד: לא כיאם אתה לא תבין את "הלמה לך" לא תהיה לך מוטיבציה, לא לאיפה את חושב שאני הולך אניהולך לקטע שתבין למה אתה לא מתאמץ כי אתה באמת לא חושב שאתה רוצה את זה.

ש: אני חושבשאני רוצה את זה מדי פעם.

אליעד: אז מדיפעם אתה גם מנסה להתאמץ מרים את הראש "התאמצתי, לא עזוב אין לי כוח בא נחזור לישון"בסדר אתה חושב שאתה התפוס היחיד שכזה אתה רק בזמנך נתקעת בסטטוס מסוים יש כאלה שהםבדיוק באותו פרדוקס רק בסיטואציה אחרת כאילו אני פוגש כל מיני כאלה עם אותהסיטואציה.

ש: תראה איןספק שבחיים "המשעממים" שלי יש המון יתרונות.

אליעד: נכוןוהם גם לא כל כך משעממים הם לא באמת משעממים.

ש: נכון ישיותר משעממים מהם.

אליעד: מה זהיותר יש לך תעסוקה יש לך פה יש לך שם אתה לא שאתה מתפס על הקירות לא יודע מה.

ש: תלוי מתיאבל כן בגדול.

אליעד: תלוימתי אבל כל אחד מתפס על הקירות מתישהו לא?

ש: אני רקרוצה להרים את הסקאלה של החוויות.

אליעד: אבל ישלזה גם עלויות, אתה מוכן לשלם את העלויות אם כן צא לדרך.

ש: העלויות שהdown יראה לי יותר down.

אליעד: שאתהגם תתחיל להרגיש את הכאב באמת. עכשיו היה את השודדים האלה באילת שמעת את הסיפור,אתה לא מכיר את הסיפור עכשיו היה באילת שני אנשים רעולי פנים נכנסו לשדוד מסעדהוהיה שם איזה קטע עם השוטרים שהשוטרים באו לעצור אותם והם גנבו לשוטרים את האקדחיםסיפור, בכל מקרה מה שהיה בטלוויזיה שהם נכנסו למסעדה אחד מהשודדים היה עם סכיןוהשני היה עם אקדח עכשיו אז אחד המלצרים שהיה במסעדה הוא חשב שכנראה זאת איזו מתיחהאו משהו אז הוא בא לעצור את אחד השודדים אז אחד השודדים נתן לו כזאת איזו מכה עםהסכין פתח לו את הראש אז הוא אמר שבזמן שהוא הרגיש את הדם נוזל אז הוא הבין שזאת לאמתיחה הוא הבין שזה באמת כי הוא היה בטוח שזה איזה סרט כזה כאילו סתם מישהו עושהמתיחה או משהו...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד מאמן עסקי מומלץ, מורהרוחני, בחורות, שכנוע, רוחניות, קשה לקבל החלטה, לקוחות, הסוד, מאמן עסקי, קבלתהחלטה ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19439 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191438 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172004 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/171986 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161442 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161131 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161295 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica