חפש מאמרים:
שלום אורח
06.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מכירת דירה יחידה; מכירה לפני תקופת המעבר ואחריה; תושב חוץ

מאת: מנחם כהןמיסוי מקרקעין14/04/20151284 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

דוגמא 25.1: מכירת דירה יחידה; מכירה לפני תקופת המעבר ואחריה; תושב חוץ

ביום 1.1.2012 רכש יחיד תושב ישראל 2 דירות מגורים מזכות לראשונה בחייו. ביום 31.12.13 מכר היחיד דירה ראשונה בפטור ממס מכוח סעיף 49ב(1) לחוק. ביום 1.1.2015 מכר היחיד את הדירה השניה.

נדרש:

א. האם חל פטור במכירת הדירה ביום 1.1.15?

ב. כיצד היתה משתנה תשובתך לו היחיד היה רוכש את הדירות ביום 1.10.13?

ג. כיצד היתה משתנה תשובתך לשאלה א לו היחיד היה תושב צרפת הנוהג להתגורר דרך קבע בפריז בדירה שבבעלותו?

פתרון

א. מכירת דירת מגורים יחידה בתקופת המעבר

היחיד יהיה זכאי לפטור מלא ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה, מכוח סעיף 49ב(2) לחוק, כנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך.

מיום 1.1.2014 הושמט מסעיף 49ב(2) לחוק התנאי הדורש שב-4 השנים שקדמו למכירה לא היתה בבעלות המוכר יותר מדירת מגורים אחת, ודי בכך שהדירה הנמכרת היתה בבעלות המוכר לפחות 18 חודשים מהיום שבו הפכה לדירת מגורים, ושב-18 החודשים האחרונים לא נמכרה דירת מגורים בפטור לפי פיסקה 49ב(2). הואיל ו-2 התנאים מתקיימים, שכן, היחיד הוא בעל דירה יחידה כבר מיום 1.1.2012 והדירה הקודמת נמכרה בפטור לפי סעיף 49ב(1) (ולא לפי סעיף 49ב(2)), הרי שהיחיד יהיה זכאי לפטור מלא ממס בגין מכירת דירת המגורים השניה.

ב. מכירת דירת מגורים יחידה בתקופת המעבר

התשובה תשתנה בכך שהיחיד לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה, הואיל והדירה הנמכרת היתה מצויה בבעלותו פחות מ-18 חודשים, ולפיכך לא מתקיים התנאי שנקבע בסעיף 49ב(2) לחוק, כנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך.

ג. מכירת דירת מגורים יחידה על ידי תושב חוץ

התשובה תשתנה בכך שהיחיד לא זכאי לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה, הואיל וסעיף 49א(א) לחוק, בנוסחו מיום 1.1.2014 ואילך, מגביל את הזכאות לפטור במכירת דירת מגורים מזכה לתושב ישראל או לתושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב.

ראוי להדגיש כי תושב חוץ ייחשב כבעל דירת מגורים במדינת מושבו, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס של אותה מדינה בדבר היעדר דירה כאמור. הוא ייחשב אפוא, כמרובה דירות. מכירת הדירה המזכה תהיה חייבת במס שבח לפי ליניאריות חדשה, בהתאם לאמור בסעיף 48א(ב2) לחוק.

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו ותהנו מעוד חומרים מקצועיים ישירות למייל - להרשמה לחצו כאן

מתוך אוגדן מס שבח מקרקעין לפרטים נוספים לחץ כאן

למעבר לאתר שלנו לחצו כאן

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מנחם כהן, עו"ד (רו"ח) כלכלן ומוסמך למנהל עסקים

המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ, ספרות מקצועית במסים.

אתר האינטרנט: www.mastax.co.il

מאגר המידע מסטקס: http://www.mastax.co.il/search/

email: mastax@mastax.co.il

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מנחם כהן

מאת: מנחם כהןנדל"ן ומקרקעין26/10/162486 צפיות
מכירת זכות במקרקעין בישראל חייבת במס שבח, מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין. חובה זו אינה חלה על קבלן המוכר מקרקעין שהם מלאי עסקי, הנתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה[1], שכן, מכירה כזו היא הכנסה פירותית. לעניין זה, סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרישום בפנקס המקרקעין (בטאבו) ייעשה רק אם אישר המנהל שהמכירה פטורה ממס שבח. כדי למנוע עיכוב הרישום בפנקס המקרקעין, אם טרם הוצאה שומה על ידי המנהל, או שהמס ששולם הוא פחות מ-20% משווי התמורה, תירשם המכירה רק אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת לדעת המנהל לגבי ההפרש בין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת המס שיגיע על פי השומה. עולה מן האמור, כי קבלן לא יוכל לרשום את הנכס בפנקס המקרקעין על שם הרוכש, באם הוא לא יקבל אישור משלטונות מס שבח, כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

מאת: מנחם כהןנדל"ן ומקרקעין26/10/16881 צפיות
מכירת זכות במקרקעין בישראל חייבת במס שבח, מכוח סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין. חובה זו אינה חלה על קבלן המוכר מקרקעין שהם מלאי עסקי, הנתון לשומה על פי פקודת מס הכנסה[1], שכן, מכירה כזו היא הכנסה פירותית. לעניין זה, סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרישום בפנקס המקרקעין (בטאבו) ייעשה רק אם אישר המנהל שהמכירה פטורה ממס שבח. כדי למנוע עיכוב הרישום בפנקס המקרקעין, אם טרם הוצאה שומה על ידי המנהל, או שהמס ששולם הוא פחות מ-20% משווי התמורה, תירשם המכירה רק אם ניתנה ערבות בנקאית או ערובה אחרת לדעת המנהל לגבי ההפרש בין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת המס שיגיע על פי השומה. עולה מן האמור, כי קבלן לא יוכל לרשום את הנכס בפנקס המקרקעין על שם הרוכש, באם הוא לא יקבל אישור משלטונות מס שבח, כאמור בסעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

מאת: מנחם כהןמס ערך מוסף30/03/161320 צפיות
ע"א 2495/14 י.א.נ.י יועצים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א - הטלת מע"מ על פיצוי בשל מכירת זכות (ולא בגין אי מתן שירות)

מאת: מנחם כהןדיני מיסים23/02/162923 צפיות
סעיף 130(א)(4) לפקודה מסמיך את המנהל להורות על ניהול פנקסי חשבונות ולקבוע כללים בדבר שיטת ניהול הפנקסים שתחול על מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, על מלכ"ר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ ועל ארגון מקצועי כהגדרתו בסעיף 9(2א) לפקודה.

מאת: מנחם כהןביטוח לאומי17/02/163329 צפיות
1. כללי סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי עוסק בתקופת אכשרה לגבי קצבת זקנה וקובע לאמור: "246. תקופת אכשרה (א) תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה: (1) 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה; (2) 144 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה;

מאת: מנחם כהןמיסים - כללי30/12/151741 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאת: מנחם כהןמס הכנסה30/12/153873 צפיות
תיקון 206 לפקודת מס הכנסה[1] הינו תיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015. תחילתו של התיקון מיום פרסומו ב-5.11.15.

מאמרים נוספים בנושא מיסוי מקרקעין

מאת: ניב אבןמיסוי מקרקעין05/10/161767 צפיות
אחד התחומים שנמצא כעת בכותרות הוא דווקא זה של בעלי הדירות אשר המדינה מנסה לחלץ מהם את כל ההשקעות הללו שיעברו לכדי מגורים אצל אנשים ואולי גם תיעצר הרכישה של דירות על ידם, וזאת בעזרת כל מיני מיסים מלבד מס רווח הון על הדירות הללו.


מאת: מנחם כהןמיסוי מקרקעין28/07/151186 צפיות
משה, חתם ביום 1.2.54 על חוזה שכירות של חנות. לאור התקופה הממושכת של שכירות החנות (מעל 14 שנה) התגבשה למשה זכות של דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר, מבלי ששילם דמי מפתח.

מאת: מנחם כהןמיסוי מקרקעין11/09/142096 צפיות
סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין, (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן - החוק) מעניק פטור במכירת דירה מזכה שקיבל המוכר בירושה בהתמלא כל התנאים הבאים:

מאת: מנחם כהןמיסוי מקרקעין08/09/142100 צפיות
נישום העומד לרכוש בנין עסקי עשוי לשקול שתי אפשרויות: א. רכישת הבניין מחברה שהינה איגוד מקרקעין; ב. רכישת מניות באיגוד המקרקעין מבעלי המניות באיגוד.

מאת: מנחם כהןמיסוי מקרקעין02/09/143665 צפיות
כידוע, הגדרת "פעולה באיגוד" בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין אינה כוללת הקצאת מניות[1]. הגדרה זו תופשת לגבי פעולה באיגוד שעליה חל מס שבח מקרקעין. לגבי פעולה באיגוד שחל עליה מס רכישה הוספה הגדרה בסעיף 9(ב)(1) לחוק, אשר עוסק במס רכישה ולפי הגדרה זו של "פעולה באיגוד", על עסקה מיום 1.8.13 ואילך חל מס רכישה גם על הקצאה.

מאת: מנחם כהןמיסוי מקרקעין19/08/142271 צפיות
במכירת מקרקעין חלים מסים שונים. חשוב שהצדדים להסכם המכר ובאי כוחם יכירו את ההיבטים השונים של דיני המסים ואת השלכותיהם על העסקה ועל הצדדים לה. לכל הפחות, על הצדדים להסכם המכר לוודא כי יש בידם את התשובות לשאלות הבאות:

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica