חפש מאמרים:
שלום אורח
01.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מעמד התפילה

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה18/05/20151485 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק
תפילה

כתוב בפרשת ניצבים (דברים כט, ט)" אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם". כי צריך כל אדם שעומד להתפלל לפני ה', להבין את גודל המעמד, כי נשגב ונורא הוד הוא, שכל יהודי יהיה מי שיהיה זוכה לפגישה אישית עם בורא עולם ביחידות, ויכול לעמוד לפניו ולשטוח בקשותיו. ובודאי מעמד זה דורש ומכריז מעצמו "דע לפני מי אתה עומד".

להבדיל אם היו נותנים לאדם פגישה ושיחה עם ראש הממשלה או שר חשוב בטח לא היה בא בלי הכנה אלא היה מכין מילים מחושבות ויראה וחן לכך כך להבדיל בתפילה...

ודבר זה נוהג היום ובכל יום, הן בעמדו לפני ה' בתפילת העמידה, ובאמירת קדיש ועניין אמן ! הן בעסקו בהתבודדות ושיחה היומית בינו ובין קונו. ועל כן בודאי כשעומד להתפלל לפני ה' צריך להיות כל כולו ממש, מרוכז בכך (שזה בחינת מה שאמר ורימז הכתוב "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם", "כולכם" דייקא דהיינו שכל כולו עם כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, גופו רוחו ונשמתו, וכל מחשבותיו ורעיונותיו צריכים להיות דבוקים ותפוסים בהי"ת).

ואין הדברים הנ"ל מילי דחסידותא בעלמא בלבד, אלא פשוט הדבר מצד ההגיון הפשוט והמובן לכל, דבר שהשכל מחייבו, וגם הוא פסק הלכה מפורש, וז"ל השולחן ערוך (אורח חיים סימן צח', סעיף א) המתפלל צריך שיכוון פירוש המילות שמוציא בשפתיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו, עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כאילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם- היה מסדר דבריו, ומכוון בהם יפה לבל יכשל, קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חוקר כל מחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה. שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמית, ולהתגברות כח השיכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. (ועיי"ש בשו"ע ובנושא כלים עצות שונות לבטל מחשבות זרות שבתפילה).

ומבואר בדברי רבינו ז"ל רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' מט) שעיקר התפילה תלויה בלב, שישים כל לבו עליה, דהיינו שיקשר מחשבות הלב היטב לדיבורי התפילה, שלא יהיה לבו רחוק מהדיבורים, רק ישמע היטב מה שהוא מדבר.

ומבואר עוד ( שם, סי' כו) מי שממית עצמו על התפילה ומוסר את נפשו בתפילתו, ידע שבמקום שנכנסין בו מחשבות זרות וצריך להעלותם שם צריך למסור נפשו ביותר, לכוון בכל כוחותיו.

ומבואר בליקוטי תנינא (סי' ז) שבשעת התפילה האדם עומד בהיכל המלך, ואז צריך לבטל את עצמו מכל וכל, ושלא לראות שום דבר, אלא רק את המלך לבדו יתברך, עד שיתבטל ישותו לגמרי, ולא ירגיש את עצמו כלל בשעת התפילה, רק את המלך לבדו יתברך.

ומבואר עוד (שם סי' סז, ח) שצריך להתפלל בכל לבו עד שירגיש דיבורי התפילה בכל עצמותיו, אבל כשמתפלל בלא לב... אזי נפשו עייפה, ואין לו חיות לא בנפשו ולא בעצמותיו עיי"ש. ועיי"ש (בתנינא סי' ח) שעיקר התפילה הם רחמים ותחנונים ואשרי מי שכל כולו דבוק בה' ,עכ"פ בשעת התפילה

ויהי רצון שנזכה להתפלל מתוך דביקות ומתוך יראה ואהבת ה'.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

חסידי ברסלב

 תגיות המאמר: ברסלב, תפילה, חסידות, קדיש, אמן


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מוסדות ברסלב מאיר

יהדות בטעם טוב ע"פ דרכי ברסלב !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

050-4161022

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ברסלב מאיר

מאת: ברסלב מאירבריאות הנפש07/11/17618 צפיות
פדיון נפש - מי צריך לעשות? ומה צריך לעשות? ומי לא ראוי לעשות? דבר טבעי שכל אחד מאיתנו חפץ בחיי חרות הצלחה ומנוחת הנפש, אך מה היא החירות האמיתית ומה היא מנוחת הנפש? פדיון נפש הוא המתקת הדינים כעין רעונן נהיגה כדי להמתיק נקודות רעות של עבירות תנועה... כנסו תבינו.

מאת: ברסלב מאיריהדות15/04/17578 צפיות
שאלה : עמדתי ואתבונן במנהג רבים, וכן רבים האנשים שאחר שגומרים סעודתן ומברכים ברכת המזון ללא כוס.. והרי קי''ל בגמרא (פסחים קה:) שברכת המזון טעונה כוס, וזה חלקת מכבוד הברכה.. וזה החלי בעזר צורי וגואלי...

מאת: ברסלב מאיריהדות31/01/17638 צפיות
תהליך החזרה בתשובה מהו בכלל המושג תשובה? תשובה הוא מלשון לשוב, לחזור בחזרה ... רגע אני שואל לאן בכלל הלכתי כדיי שאני אשוב בתשובה?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16763 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאיריהדות11/11/16801 צפיות
ברכות השחר לאישה. אין הרבה שינויים בהלכות ברכות השחר לנשים, רק הברכה שעשני כרצונו, ולנוסח ברכות השחר ספרדי שלא עשני גויה / שפחה... יש מסבירים שמברכת כרצונו כי האישה נבראה כרצונו של השם יתברך, והרי רואים שנשים הם הרבה יותר קרובות בתפילה ובלב מחוברות להשם יתברך יותר מהגברים שהם יותר פרועים לכן הטילו עליהם יותר לימוד התורה חוקים ומצוות שהזמן גרמא - לצמצם את הגבר...

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161159 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: ברסלב מאירבריאות ורפואה כללי25/09/16800 צפיות
ברכת המזון על פי חסידות ברסלב החשיבות הגשמית והרוחנית והתועלת שיש באמירת ברכת המזון על האוכל לטובת בריאות הגוף והנפש. בברכה לרפואה שלימה.

מאמרים נוספים בנושא דת ומדינה

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןדת ומדינה09/02/17913 צפיות
כבוד הבריות בפרשנות הרמ"א / עו"ד נועם קוריס

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה30/12/16763 צפיות
מדוע נקבע חג רק לנס חנוכה, ולא לנס של הניצחון על גוליית? במה שונה נס חנוכה מניסים אחרים שנעשו לעם ישראל? למה דווקא עבורו קבעו חג? על האור שיורד לעולם דווקא בימי החנוכה!! נסים רבים ארעו לעם ישראל בתולדותיו. על חלקם אנו יכולים לקרוא בתנ"ך. בכל זאת, מעניין שעל רוב הניסים לא נקבע שום חג לזכר הנס!!

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה18/07/161421 צפיות
כמה סכנות יש היום בדרכים, תאונות דרכים, תקלות ברכב, מחסלים, טעויות אנוש כמה נוסעים וכמה לא חוזרים לבית? מה עושים כדי ךהשמר ולהתברך בדרך ולחזרה לשלום ? לחסידי ברסלב יש תפילה ודבר תורה לומר לכם לפני שאתם יוצאים לדרך !

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה15/06/161461 צפיות
נר מצוה ותורה אור. וקרמיז לן קרא שבקיום המצוות יש לעשותם בבחי' "בהעלותך", דהיינו באש ובהתלהבות (שקורים ברע"ן בלע"ז), והוא יסוד החסידות ועיקר שבח ומעלת עבודת ה' ועשיית רצונו יתברך, כשהדבר נעשה מתוך שלהבת י"ה וברע"ן, באש ההתלהבות והחשק) הוא יסוד גדול בחסידות ובברסלב בפרט...

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה07/06/161194 צפיות
תגידו הכל בסדר אצלכם ? כשיש סדר, וכל דבר יש לו מקום וכל דבר נמצא במקומו – הכל יפה והכל עובד ופועל כראוי. אבל כשאין סדר, כשאין לחפצים מקום מוגדר, ואפילו יש להם מקום, אבל לא שמים אותם על מקומם, (והאי סדר בלאגן בלעז חוגג, והבילבול שולט, ודברים חשובים הולכים לאיבוד, ודברים לא זמינים בעת שצריכים אותם. והסדר – הוא אחד מרזי ההצלחה, כי הסדר הוא - בחינת יישוב הדעת, והיפך הסדר – הוא חגיגת החוסר יישוב הדעת. אז איך זוכים שהכל יהיה בסדר ??

מאת: אבי דוידידת ומדינה16/11/151639 צפיות
כיום, בית המשפט מתייחס למספר גורמים בעל ההחלטה לגבי משמורת ילדים: ראשית, אם הילד הנו בר דעת, שואלים אותו לגבי רצונו הפרטי, כאשר ככל שהילד גדול יותר - כך ניתן משקל רב יותר לרצונו. שנית, בית המשפט מבקש לבדוק את מידת הבגרות הנפשית של הילד, והאם היא תואמת את בני גילו. שלישית, בית המשפט ייטה שלא לשבור את רצונו של הילד, אם הוא הובהר והוסבר במידה המספקת.

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/151552 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica