חפש מאמרים:
שלום אורח
03.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

הדרכת אנשי מכירות, הלקוח אומר יקר לי, הדרכת מכירות, זה יקר לי, שיפור יכולות מכירה, מה לענות ללקוח? למה הלקוח מתכוון? למכור מוצר יקר, טיפול בהתנגדויות

הדרכת אנשימכירות, הלקוח אומר יקר לי, הדרכת מכירות, זה יקר לי, שיפור יכולות מכירה, מה לענותללקוח? למה הלקוח מתכוון? למכור מוצר יקר, טיפול בהתנגדויות מכירה, אימון מכירות,אימון אנשי מכירות

עכשיו הנושאהוא כזה נגיד אתה בא למכור למישהו משהו והוא אומר לך "זה יקר לי", מה הפירוש ומההעובדה כשמישהו אומר "זה יקר לי" למה הוא מתכוון מה האפשרויות. עכשיו למה זה משנהמה הפירוש כי אתה רוצה עכשיו איך קוראים לזה רוצה בעצם למכור לו אז אתה רוצה לדעתאיך להתמודד, עכשיו אני מניח שכולם פה יגידו שהוא בעצם אמר שהוא לא רוצה לקנות וזהשהוא אמר זה יקר לי זה רק פירוש כי אולי זה תירוץ והוא לא מתכוון לזה.

בסדר אז בהנחהשהוא מתכוון "יקר לי" בקטע הכספי מה האפשרויות, השאלה שלי מה שאני חותר זה כשמישהואומר "יקר לי" מה האפשרויות שמסתתרות מאחורי ה - "יקר לי" ואני גם אתן דוגמא נגידשהוא אומר "יקר לי" והוא בכלל מתכוון להגיד משהו אחר סבבה אבל אם נגיד הוא אומר"תקשיב זה יקר לי אבל אם יעלה 20% פחות אני קונה" זאת אומרת שמחויב במציאות שזהעניין כספי.

הוא אומר לך"אם תיתן לי בעשרה שקלים אני קונה ב12 שקלים לא קונה" זאת אומרת מחויב, הוא אומר לך"אני רוצה לקנות את זה אבל בעשרה שקלים לא ב12 שקלים" זאת אומרת שהוא בעצם אומרשיקר לו מה האפשרויות שיש מאחורי ה - "יקר לי" הזה מה אתה אומר?

ש: אם הואאומר "יקר לי ואני לא קונה" זה סימן שהוא רואה יותר חסרונות מיתרונות.

אליעד: אתהשמעת מה אני אמרתי מה אמרתי? אם הוא אומר "לא אני רוצה לקנות רק שיהיה יותרזול".

ש: אוקי הואאומר "אני רוצה שיהיה פחות חסרונות מבחינתי".

אליעד: נכוןאבל מה יש עוד איזה שתי אפשרויות יש מאחורי ה - "היקר לי", הוא אמר "יקר לי" יש שתיאפשרויות מאחורי שהוא אמר "יקר לי".

ש: "יקר לי"אומר המחיר גבוהה ביחס לתועלת כלומר, שהחסרונות גבוהים מהיתרונות ואני יכול בכסףלעשות אולי משהו אחר.

אליעד: הואאמר לך "יקר לי" מה אתה אומר לו, הוא אמר לך "יקר לי זה יעלה שני שקל פחות אניקונה" מה אתה אומר לו בהנחה שאתה לא רוצה לתת לו הנחה הוא אמר לך "זה יקר לי" וברורלך שזה העניין של הכסף ואתה לא רוצה לתת לו הנחה הוא אמר "יקר לי".

ש: צריךלהדגיש יותר את היתרונות.

אליעד: אז אניטוען שלפני שאתה עונה לי מה צריך להגיד לו צריך להבין למה הוא התכוון כשהוא אמר"יקר לי" יש לזה כמה משמעויות.

ש: "יקר לי"זה אומר ככה אין באפשרותו לקנות בכלל.

אליעד: לא ישלו את הכסף בכיס.

ש: אוקי אם ישלו "ויקר לי" זה אומר שיש לו אלטרנטיבות יותר טובות.

אליעד: אניאמרתי שיש שתי אפשרויות למה מתכוון מאחורי "יקר לי". מה אתה אומר?

ש: אני אומריכול להיות שצריך לשאול אותו מה זה יקר לך יכול להיות שיש לו עשרה שקלים בכיס.

אליעד: לא ישלו 12 יש לו מאה בכיס.

ש: לא אבלפירוש אחד שיכול להיות זה שיש לו.

אליעד: לאבהנחה שיש לו מאה ואתה רואה את המאה ועדיין כשהוא אומר "יקר לי" שני פירושים.

ש: עכשיו מההמחיר של הקנייה כמה עולה?

אליעד: 12 הואאומר לך "תן לי ב - 10 אני אקנה" יש לו בכיס מיליון מאה מיליון.

ש: ואנחנורוצים שהוא יקנה?

אליעד: כן אנימנסה לטעון לפני מה אומרים לו שיש השאלה למה הוא מתכוון כי יש שתי ווריאציות של"יקר לי". מה אתה אומר?

ש: או שהמחירגבוהה מדי או שהמוצר לא מספיק טוב.

אליעד: לאבהנחה שהוא רוצה את המוצר רק ביותר זול, הוא רוצה את המוצר הוא אומר "אם זה עולהעשרה שקלים אני עכשיו קונה לא 12".

ש: אבל אםהמוצר יהיה יותר טוב אז הוא יקנה גם ב - 12.

אליעד: אזכשהוא אמר "יקר לי" למה הוא התכוון?

ש: שהוא לאממש רוצה את המוצר.

אליעד: לאיודע מה שתי האפשרויות שכשהבן אדם אומר "יקר לי" למה הוא מתכוון שתי אפשרויות.

ש: אני רוצהלהרוויח יותר.

אליעד: או אנירוצה להפסיד פחות כן זה ההפך של זה.

ש: כן אנילהיכנס איתך למשא ומתן זה גם פירוש.

אליעד: לאבהנחה שאין פה משא ומתן.

ש: שהוא לאבאמת רוצה את זה.

אליעד: אתהאיתנו אמרתי בהנחה שהוא אמר שהוא רוצה את זה.

ש: זה שהואאמר שהוא רוצה את זה.

אליעד: לא אזבהנחה שהוא בפוליגרף והוא רוצה את זה בסדר בהנחה שהוא רוצה את זה, זה שהוא אמר "זהיקר לי" אולי לא הבנת טוב אולי הוא דיבר בפורטוגזית.

ש: יותרמההנחה מה הוא רוצה יותר את ההנחה או את המוצר?

אליעד: הוארוצה את המוצר אבל לא במחיר הזה במחיר יותר זול. מקרה שהיה כך היה בן אדם בא לסגורעסקה נותן הצעת מחיר הלקוח אומר לו "לא מתאים לי, למה לא מתאים? אתה יקר מדי" זההכל ואז הוא אומר "מה לעשות" ואז אני אמרתי לו קודם כל צריך להבין מה זה "יקר מדי"ובהנחה שבאמת מדובר על ההיבט הכספי ובהנחה שבאמת יש לבן אדם גם את הכסף לשלם.

כמובן שצריךלבודד את האופציה של אולי בכלל זה לא יקר הוא מתכוון להגיד משהו אחר אולי בכלל איןלו את הכסף, לא בהנחה שיש לו את הכסף וזה באמת הוא התכוון יקר מבחינה כספית כשהואאמר "יקר" למה הוא התכוון יש שתי אופציות. מה אתה אומר?

ש: אולי אחתאני חושב כשהוא אומר יקר הוא מסתכל על המוצר והוא אומר "מה התועלת שתצא לי ומה הכסףששווה לי לשלם עבור התועלת הזאת".

אליעד: מה שתיהפירושים שיכול להיות שהוא מתכוון "יקר".

ש: אחד זה מהשאמרתי.

אליעד: אפשרותאחת שהוא אומר "יקר" הוא מתכוון לומר ש...?

ש: "שאיזהתועלת תצא לי וכמה כסף אני מוכן לשלם תמורת התועלת של המוצר הזה שאני אקבל מהמוצרהזה".

אליעד:מה?

ש: "כמה אנימוכן לשלם".

אליעד: מה כמהאני מוכן לשלם?

ש: הוא שואלאת עצמו כשהוא אומר "יקר לי" הוא רוצה לומר במילים אחרות "אני התועלת שאני אקבלמהמוצר הזה".

אליעד: שווהלי רק עשרה שקלים.

ש: רק עשרהשקלים.

אליעד: ומההפירוש השני?

ש: והפירושהשני שהוא רואה במקום אחר את זה יותר זול.

אליעד: זה לאנכון זה אותו דבר ולכן הוא מוכן לשלם רק עשרה שקלים.

ש: לא הראשוןקודם כל נכון?

אליעד: הראשוןנכון בשני הפירושים כי אם הוא אמר "זה יקר" אז זה אומר שהוא התכוון להגיד "שאנישווה לי רק עשרה שקלים".

ש: לאמהאפשרויות שאתה התכוונת הראשון נכון?

אליעד: הראשוןלא נכון כאילו הוא נכון אבל לא אחד מהפירושים כי הוא נכון בשני המצבים, אני צריךמשתי אפשרויות שונות. הוא הצביע קודם הלאה.

ש: אם הוא ראהאת אותו מוצר במקום אחר בעשרה שקלים אז הוא רוצה לקנות את זה בעשרה שקלים.

אליעד: אוקיאז אפשרות אחת כשהוא אומר "יקר לי" הוא מתכוון להגיד "אני יכול להשיג את אותו מוצרשם בעשרה שקלים", אפשרות שנייה כשהוא אומר "יקר לי" למה הוא מתכוון?

ש: הוא אומר"אני צריך לקנות עוד מוצרים נוספים ואם אני לוקח את זה בעשרה שקלים".

אליעד: לאבהנחה שיש לו את הכסף בהנחה שהוא לא צריך את הכסף לדברים אחרים. המהות של השאלה היאמה גרם לבן אדם להגיד "יקר לי" זאת מהות השאלה ואחר כך יש לזה עוד מהות אחרת, בסדרמה אתה אומר?

ש: אולי יש פהעניין של בחירה.

אליעד: עכשיומשהו מפילוסופיה הגעת אלינו?

ש: לא.

אליעד: הלקוחאמר "יקר לי" למה הוא אמר "יקר לי" תענה לי על השאלה הזאת, מה שתי הסיבות שבגלליכול להיות שהוא אמר "יקר לי" בהנחה שיש לו את הכסף ובהנחה שהוא לא צריך את הכסףלדברים אחרים ובהנחה שהוא רוצה לקנות את המוצר.

ש: כי הוארוצה שזה יהיה בתנאים שלו.

אליעד: ובהנחהשאין קטע של אגו בסדר. אתה.

ש: הוא רוצהשתחשוב שיקר לו ולא באמת יקר לו.

אליעד: לאבהנחה שהוא אומר "יקר לי" ואם לא הוא לא קונה, לא תחשוב בפועל הוא לא קונה למה שהואירצה שתחשוב שיקר לו סתם לשגע אותך?

ש: כן להורידמחיר.

אליעד: אבללמה הוא רוצה להוריד את המחיר? כי זה לא שווה לו, למה זה לא שווה לו מה אתה אומראתה דבר.

ש: כן "יקרלי" זה תקליט כזה שמסתובב.

אליעד: אוקיהוא פשוט מאמין שזה יקר לו, לא בהנחה שהוא לא קוקו בהנחה שהוא אמר "זה זול וזה זולרק זה יקר" לא בהנחה שאין לו את התקליט הזה בראש, כאילו מה שאתה אומר זה נכון יכוללהיות שהוא טיפוס פשוט שרגיל שכל דבר שמציעים לו הוא אומר "זה יקר לי" גם זה יכוללהיות שמה שלא יגידו לו "טוב אתה רוצה בחמישים שקלים? יקר לי, אתה רוצה ב25 שקלים?יקר לי, אתה רוצה שנשלם לך? לא שילמתם לי מספיק" הכל בסדר. מה אתה אומר?

ש: שיש לוהשתוות של הטוב והרע באותו המוצר.

אליעד: מההפירוש השני?

ש: הפירושהשני זה מה שאמרו פה מקודם שהוא יכול להשיג את אותו המוצר.

אליעד: הואאמר "יקר לי" כי אין לו השתוות.

ש: מן סוג אחרשל טוב ורע כלומר.

אליעד: בהנחהשאין לו הגבלה בתקציב אין לו הגבלה הוא יכול לקנות.

ש: לא בתקציבלא.

אליעד: אז לאהבנתי את הפירוש הראשון שלך לא הבנתי את הראשון תגיד לי את הראשון.

ש: הפירושהראשון זה שיש השתוות בין הטוב לרע בזה שהוא קונה את המוצר הרי הוא עושה פעולה כדילשבור איזון בין הטוב והרע.

אליעד: אז הואאמר "יקר לי" כי הוא חושב שאם הוא יקנה לא יהיה לו יותר טוב מאשר רע.

ש: הוא חושבשאם הוא יקנה בפחות כסף האיזון בין הטוב והרע יהיה יותר טוב פחות רע.

אליעד: יפהאוקי ובמקרה השני הוא לא חושב את זה?

ש: ובמקרההשני הוא חושב שהוא יכול להשיג את זה במקום אחר.

אליעד: אנישאלתי שאלה במקרה השני הוא לא חושב שהאיזון של אותו סיפור של האיזון גם במקרה השנימחויב שאם הוא אמר "יקר לי" זה אומר שהוא חושב שאם הוא יקנה זה לא יהיה יותר טובמרע לא משנה איך תסובב את זה בסיפור שני שלישי רביעי.

ש: כן זההראשון.

אליעד: נכוןאבל גם בכל פירוש אחר שתביא זה עדיין יישאר כמו הראשון, לא משנה מה קרה שם אם הואאמר "יקר לי" זה אומר שהוא חושב שאם הוא יקנה זה לא יהיה יותר טוב מרע או שאם הואיקנה יהיה יותר רע מטוב. טוב בפשוט התשובה היא פשוטה יש שתי אפשרויות למה הבן אדםאומר "יקר לי" אפשרות אחת כשהוא אומר "יקר לי" כי הוא חושב שאת אותו מוצר בדיוק הואיכול לקנות במקום אחר ביותר זול, אפשרות שנייה כשהוא אומר "יקר לי" כי הוא לא יודעמה נתת לו במוצר.

הוא אומר"המוצר הזה יקר לי" יש "יקר לי" ביחס לזה ששם מוכרים את זה ביותר זול ויש "יקר לי"כי הוא לא הבין מה המוצר לך הוא אומר "זה יקר" לי, כלקוח אמר "תקשיב המוצר שלך יקרלי" אפשרות אחת שהוא מתכוון להגיד "תקשיב אני מבין מה אתה נותן לי אבל את אותהתועלת בדיוק אני יכול להשיג שם בחצי מחיר" אפשרות נוספת כשהוא אומר "יקר לי" היא לאבגלל שהוא אומר "אני יכול להשיג את זה שם בחצי מחיר" או שהוא אומר "זה לא שווה ליאת הכסף" כי הוא לא יודע מה נתת לו.

לא תמיד ה -"יקר לי" נובע מזה, יותר מזה בא נניח נגיד שלקוח אומר לך "זה יקר לי כי שמה זה חצימחיר" אפשרות אחת שזה יקר לו כי שמה זה חצי מחיר, אפשרות שנייה שהוא לא יודע זה לאבאמת יקר כי יש נגיד עוד שלושה פיצ'רים במוצר שלך שהוא לא יודע מה הם יכול להיותשאתה גם לא יכול להגיד לו מה הם, יכול להיות שאסור לך להגיד לו מה הם יכול להיותשאין אפשרות שהוא יבין מה הם זה לא משנה את העניין המהות היא שיכול להיות שכשהואאמר "יקר לי המוצר הזה יקר לי" הוא לא ידע מה המוצר הזה בכלל הוא לא הבין מה.

ש: הוא לארואה את התועלות.

אליעד: נכוןוכשהוא אומר "יקר לי" הוא מתכוון ביחס לתועלות שהוא מכיר ולכן כלקוח אמר לך "זה יקרלי".

ש: זה משפיעעל מידת הטוב שיצא לו מהמוצר.

אליעד: על מהשהוא חושב שיצא לו מהמוצר אתה מבין ולכן כשלקוח אומר "יקר לי" קודם כל צריך להביןמה אומר ה - "יקר לי" אתה בכלל מבין מה המוצר קודם כל נראה שהוא מבין מה המוצרבהנחה כמובן שיש לו את הכסף בהנחה שאתה אומר לו "ואם זה יותר זול היית קונה? כן"בהנחה שיש לו את הכסף ואין לו בעיה בהנחה שבאמת זאת בעיה כספית, צריך לבדוק האםבכלל הוא מבין מה המוצר יכול להיות שהוא אומר "יקר לי" כי הוא לא מבין למה זה יותרטוב מהשכן גם זאת אופציה.

ש: כן אבלאמרנו את זה בהנחה שהאינפורמציה זהה.

אליעד: זה מהשאמרנו גם את זה אמרנו?

ש: לא זאתההנחה שלי הייתה מקודם.

אליעד: ההנחהשלך תודה רבה.

ש: בסדר ואמרתלא בהנחה של זה ובהנחה של זה אוקי.

אליעד: נכוןאבל את זה לא אמרתי מה אתה רוצה?

ש: בסדר.

אליעד: סבבהלא, מחויב שהוא חושב שהתועלת היא פחות מהעלות ואז יכול להיות כי הוא חושב שהוא יקנהאת זה במקום אחר אבל יכול להיות שהוא לא מכיר את התועלת. עכשיו בא נתקדם את התועלתהכוונה היא היתרונות, עכשיו בא נחדד עכשיו יכול להיות מצב. אתה?

ש: השאלה היאהאם זאת המחשבה שלו או הוא עדיין בתוך מחשבה של.

אליעד: לאיודע אין לי מושג הלאה, לא יודע הלאה עכשיו בא נתקדם, לא יודע אני לא מבין בזה כברהלאה עכשיו בא נתקדם. עכשיו יש עוד ווריאציה נגיד שמישהו אומר בוא אני אתן דוגמאאחרת אתה אומר למישהו "בוא נלך לסרט" בא ניקח את זה עכשיו למקרה כללי יותר גנרייותר, אתה אומר למישהו "בוא נלך לסרט, לא רוצה ללכת לסרט" אפשרות אחת שהוא יודע מהזה הסרט הזה והוא לא רוצה ללכת אליו ואפשרות שנייה שהוא לא רוצה ללכת לסרט כי הואלא יודע מה זה הסרט הזה.

אז לפני שאתהמתווכח איתו אם ללכת לסרט הזה או לא "לא נכון זה סרט טוב" או "למה אתה לא רוצה ללכתלסרט" קודם כל תראה אם הוא בכלל מכיר את הסרט. אתה אומר למישהו "אולי תדליק מאוורר"הוא אומר לך "לא אני לא רוצה" אפשרות אחת שהוא מבין את הבעיה הוא מבין את הפתרוןובכל זאת הוא לא רוצה, אפשרות שנייה שהוא לא מבין את הבעיה ולא מבין איך המאוורריפתור את הבעיה ואז זאת גישה אחרת.

אז לפנישקופצים ומדיינים קודם כל בא נבין מה העניין האם הוא לא מבין את התועלת האם התועלתלא מספיק גדולה עבורו או שהעלות גדולה עבורו כי הוא חושב שיש אלטרנטיבה כי הוא חושבככה כי הוא חושב ככה, מה שניסיתי לחדד פה זה שכשמישהו אומר "אני לא רוצה משהו" לאתמיד בהנחה שיש לו את היכולת וכו' לפעמים זה נובע מכך שהוא לא מבין את התועלת ולאצריך לריב איתו על המחיר צריך לריב איתו על לעשות ולידציה שהוא מבין אתהתועלות.

עכשיו מה אמורלעשות בעל העסק? מה שבעל העסק צריך לעשות זה כזה דבר לשאול את עצמו מה האמת הואאומר "זה יקר לי", אתה אומר לו "למה אתה אומר זה יקר לי?" אז הוא אומר לך כי שםמוכרים את זה בעשרה שקלים" אתה אומר "ומה מוכרים שם בעשרה שקלים?" ואז אתה אם אתהרציני אתה הולך ובודק מה מוכרים שם בעשרה שקלים ואז אתה אומר "אוקי שמה מוכריםבעשרה שקלים אני מוכר את זה ב12 שקלים, למה אני מוכר את זה ב12 שקלים?" אפשרות אחתשאתה רוצה להרוויח יותר, אפשרות שנייה ואז תחליט אתה אם אתה רוצה להרוויח יותר אואתה תאבד את הלקוח וזה מה יש.

אפשרות שנייהשהוא העלויות הייצור שלו יותר זולות גם זאת אפשרות ולכן הוא יכול להוזיל במחיר ואזמה האמת שאתה יקר אבל אפשרות נוספת שאתה אומר "לא הסיבה שאני יקר כי אני נותן עודאת זה ואת זה ואיתי יש את זה ואת זה" ואז אתה לא באמת יקר, אתה יקר זה יהיה שקרלהגיד שאתה יקר כי זה שני מוצרים שונים.

ש: אז אתהצריך להגיד לו את הדברים שאתה נותן לו.

אליעד: נכוןאבל אז אתה צריך לבדוק מה האמת "האם אני באמת יקר או לא יקר" ואז להגיד לו את מהשאתה יותר טוב.

ש: יש כאלהדרך אגב מה שהם עושים הם לא בודקים באמת הם פשוט מלכלכים על המוצר ההוא ומסבירים מהטוב בזה וגם לא בהכרח זה.

אליעד: זהבדיוק מה שקורה אצלך לפעמים אני אומר משהו אתה לא בודק מה אמרתי אם זה טוב אם זה רעאתה אומר בא נגיד שזה רע תדחוף את המוצר שלך ונוציא את המוצר שלי בלי לבדוק מה הואבלי לבדוק מה החסרונות שלו, מלכלכים על המוצר "מה שאמרת זה לא נכון אבל יש לי מוצרחדש" מה אמרתי מה המוצר לא יודע. מה אתה אומר אתה נתתי לך כבוד למה נתתי לך כבוד,למה זה היה עכשיו כבוד מה שאני נותן לך בוא לשכל, למה מה שאמרתי עכשיו כיבדתי אותולמה זה היה שבח?

ש: כי היית,מצאת אצלו את מה שזה.

אליעד: נכוןכי הראנו שהוא בן אדם מספיק חשוב שכל התהליכים בעולם מתחברים אליו נכון.

ש: זאתהאמת.

אליעד: מההאמת? כי אם הייתי אומר זה לא קשור אליך מה יש משהו בעולם שלא קשור אליך חשבנו שהכלמדובר עליך בכלל, עכשיו צריך למצוא גם את התהליכים ההפוכים שגם קשורים אליך. הלאהמה אתה רוצה להגיד?

ש: אני רוצהלהגיד שני דברים א' אני עושה את מה שאתה, מנסה לעשות את מה שאתה אומר גם על מקריםשבן אדם רוצה משהו נניח מישהו בא אלי והוא אומר משהו אז אני אומר לו למה התכוונתכדי לנסות לראות מה בדיוק הוא רוצה. עכשיו יש לי מצב כזה שאני עושה את השאלות האלהשאני שואל את זה אז אנשים חושבים ככה נראה לי "עוד פעם הוא שואל את השאלות טרדן מהכל הזמן".

אליעד: יש פהכמה שאלות דבר ראשון זה מה שהם חושבים או זה מה שאתה חושב שהם חושבים?

ש: זה מה שאניחושב שהם חושבים.

אליעד: יפהומה הם חושבים דברים יותר גרועים.

ש: יכוללהיות.

אליעד: אוקיאז בא נניח שהם אמרו לך שהם חושבים דברים יותר גרועים אז התשובה היא שזה תלוי איךאתה שואל איך אתה מתחקר, זה תלוי אז לא אתה צריך לקחת מה היה את הסיטואציה לראות מהבדיוק אמרת אולי שאלת את זה בצורה שהיא נתפסה כשלילית אולי שאלת את זה בצורה שפגעהבבן אדם, לראות מה שאלת בדיוק במילים ואז לראות למה הוא לא שיתף פעולה.

ש: כן אומריםלי שאני חופר.

אליעד: אזאומרים לך.

ש: כן אומריםאז אתה אומר צריך לראות איך אפשר.

אליעד: מההמהות של "חופר"?

ש: כאילו לאמסתפק בשאלה תשובה אלא.

אליעד: זאת לאהמהות של חופר, מה המהות של חופר? זאת המהות הוא לא היה אז.

ש: לא קשוראני זוכר יש תשובה שאני זוכר.

אליעד: כן כיאתה שאלת את זה.

ש: יכוללהיות.

אליעד: חופרכמישהו אומר לך שאתה חופר הוא מתכוון להגיד שאתה מעמיק בנושא שהוא לא חווה ממנותועלת מההעמקה, זאת אומרת אם הוא היה נהנה מזה שאתה מעמיק הוא היה אומר "וואו איךאתה מעמיק איך אתה מנתח" ברגע שהוא לא מפיק מזה תועלת "וואו איך אתה חופר איך אתהמבלבל את המוח" הבנת זה הכל תלוי באם הוא חושב שהוא מפיק תועלת או לא, זאת לא הבעיהשלו שאתה מעמיק הבעיה שלו שהוא לא חושב שהוא מפיק תועלת מההעמקה הזאת.

ש: זה עושה לויותר רע עכשיו אז איך בכל זאת.

אליעד: כי הואלא מבין איך זה עושה לו יותר טוב אז אני לא יודע צריך לראות ספציפית את המקרה, מההיה המקרה איך שאלת אולי אתה צריך להוסיף הקדמה שהוא יבין למה אתה שואל "תקשיב אנירוצה לעזור לך זה וזה אתה מבין את זה? כן, אוקי עכשיו נשאל שאלות" אולי קודם כלצריך לוודא שהוא בכלל מבין שאתה רוצה לעזור לו. מה אתה רוצה להגיד?

ש: זה בדיוקהמקרה השלישי שרציתי לפני זה להגיד שיכול להיות שכשאתה מסביר לבן אדם מה התועלתשהמוצר יביא לו אתה בעצם מנפח את הערך של המוצר והבן...

המאמר מאת מאמן אימון אישי/ עסקי / ייעוץ / אליעד כהן - www.EIP.co.il

הכנס לאתרותהנה מעוד אימון עסקי, קאוצינג, התנגדויות, שיפור יכולות,למה הלקוח מתכוון..., חינוך, מוצר, אימון מכירות, פסיכולוגיה, טיפול בהתנגדויות ועוד ...

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מאת: אליעד כהן - היחיד בעולם שמתחייב - 100% אושר אמיתי בשלמות מוחלטת בכל תחומי החיים - נסו ותראו! 

הכנס עכשיו לאתר EIP.co.il ותהנה מאלפי מאמרים + הרצאות וידאו על כל נושאי החיים בכלל, ועל האושר שלך בפרט ...

מאמן אישי / אימון אישי / חרדה / פחד / הפרעת חרדה / טיפול בחרדה / פחדים / דיכאון - EIP.co.il ועוד...

ידע - להצליח

תכנסו ותהנו ...

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מאמן אישי אליעד כהן אימון אישי Eip.co.il

איך לחנך ילדים, איך לשכנע אנשים, איך לגרום למישהו לחשוב כמוך, איך לגרום למישהו להסכים איתך, כושר שכנוע, איך להסביר משהו, טיפול הוליסטי, מאמן אישי: עכשיו העניין הוא כזה למה לפעמים בן אדם רוצה להסביר משהו למישהו והוא לא מצליח להסביר לו, אתה רוצה להסביר משהו למישהו ואתה לא מצליח להסביר לו. עכשיו יש תיאוריה שאומרת אם אתה רוצה לדעת אם הבנת לך תסביר למישהו ואנחנו נשדרג את זה ותבקש ממנו גם להסביר מה הוא הבין ותראה שהוא באמת הבין ואפילו תסביר למישהו מפגר וככל שהוא יותר מפגר והצלחת להסביר ...

הכשרת עובדים, ניהול מנהלים בארגון, איך להכשיר עובדים, איך לנהל מנהלים, איך לנהל עובדים, פיתוח עובדים, קואצ'ר מומלץ, טיפול נפשי: עכשיו הנושא הוא כזה אחת הטעויות שעושים מנהלים, יש בעיקרון בארגון שני סוגי עובדים יש עובדים שיש להם מטרה מאוד מוגדרת וספציפית שהם בעצם התחליף הכי זול לרובוט כאילו זאת אומרת יש איזה עבודה מסוימת שהם צריכים לעשות עושים אותה רק פשוט במקום להביא רובוט כי אין רובוט שיעשה את זה אז הם עושים את זה, עכשיו זה עובדים שאין צורך שיהיה להם שכל אפילו יש צורך שלא יהיה ...

הערכה עצמית רעה, עודף ערך עצמי, דימוי עצמי גבוה מידי, חוסר ביטחון עצמי, הסרט הסוד, מפחד להתחיל עם בחורה, אימון אישי לחיים, אימון אישי מומלץ: עכשיו הנושא הוא כזה לפעמים דימוי עצמי גבוהה וערך עצמי גבוהה דופק את הבן אדם, עכשיו מראש בא נגיד שאם היה לו לבן אדם דימוי עצמי באמת גבוהה זה לא היה דופק אותו בסדר אבל בא נדבר על דימוי עצמי כאילו גבוהה, גבוהה אבל דופק את הבן אדם. מה לדוגמא נגיד בן אדם בוא ניתן דוגמא קלאסית נגיד בן אדם מפחד להתחיל עם בחורה כי יש לו דימוי עצמי מאוד גבוהה שהוא ...

אימון אישי, ממי ללמוד, איך לבחור מטפל, איך לבחור מאמן, איך לבחור יועץ, אימון עסקי, מורה רוחני, מאמן אישי לחיים: אז עשו כדלקמן יש את הנושא שאומר שיש בן אדם שיביא לך דגים ויש בן אדם שילמד אותך לדוג, מכירים את הנושא אם מישהו רוצה לשלוט בך הוא יעדיף לתת לך דגים ככה אתה צריך לחזור מחר לקחת עוד דגים, אם הוא רוצה להיפטר ממך כי נמאס לו לראות אותך אז הוא לא ייתן לך לא דגים ולא ילמד אותך לדוג כדי שתמות ברעב והוא לא יראה אותך יותר. אבל אם הוא יודע שזה בלתי אפשרי, סתם פשוט ניסיתי להפוך כאילו ...

לא רוצה לפחד מהמוות, ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות, התגרות במוות, חרדה מהמוות, מחשבה טורדנית, מטפל רגשי, יועץ טיפולי: עכשיו השאלה היא כזאת יש מישהי נגיד לצורך העניין, מישהי מישהו לצורך העניין זאת מישהי שהתופעה המתוארת היא כדלקמן נניח היא ראתה בטלוויזיה משהו בחדשות "מישהי התאבדה, התאבדה עם צעיף", אוקי היא עכשיו נכנסה למחשבה טורדנית היא צריכה לבדוק אם אפשר להתאבד עם צעיף או לא היא הולכת נגיד עכשיו לא היה לה צעיף אז נגיד היה לה בבית כבל של טלפון סלולרי, היא לקחה את הכבל קשרה ...

הססנות, מה זה fomo, חשש מהחמצה, תחושת החמצה בחיים, התמודדות עם תחושת החמצה, fear of missing out, אימון אישי לחיים, מטפל אישי: עכשיו יש תופעה שנקראת FOMO. ש: מה זה FOMO? אליעד: FOMO זה ראשי תיבות fear of missing out אתה מפחד להחמיץ דברים. ש: פחד מלהחמיץ דברים. אליעד: כן. ש: מוכר לי. אליעד: אתה אומר לבן אדם "אולי תצא עם זאתי, לא אני מפחד להחמיץ את האחרות, אולי תעשה ככה למה שלא תהנה בסרט, אני מפחד להחמיץ סרט אחר". ש: אוקי החמצה כלשהי. אליעד: נכון, מה עושים עם זה אתה בא לעשות תרגיל ...

שיפור הישגים, פתרון בעיות, התפתחות אישית, כמה לתרגל, תרגול מיומנות, פיתוח מיומנות, מטפל רוחני, הכוונה אישית: מה אתה אומר? ש: אוקי הבנתי אז בסופו של דבר מתי באמת התרגול עובד? אליעד: התרגול עובד כשהבעיה מלכתחילה הייתה פונקציה של חוסר תרגול זאת התשובה, אם מלכתחילה הבעיה המקורית נבעה מכך שאתה לא מתרגל מספיק אז אם תתרגל זה יעבוד ואם הבעיה לא נבעה מזה זה לא יעבוד. ש: אז אם כך אז נשאלת השאלה אז מה הייתה הבעיה מלכתחילה זה מובן מאליו. אליעד: לא מובן מאליו יש אנשים שחושבים שתרגול יפתור ...

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי - כללי

מאת: דניאל seoאימון אישי - כללי28/12/19638 צפיות
תראו חברים יקרים, אני עוסק בהשגת משכנתאות למסורבים כבר כמעט 10 שנים, אני חייב לציין שהמצב הכי קשה שיכול להיות - זה מצב שבו צריכים לקחת משכנתא כדי לסגור הלוואות או חובות והבנקים פשוט לא מוכנים לאשר את זה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי26/03/191628 צפיות
כאשר הבנק מסרב למשכנתא, מגיעים למצב שבו הכול נמצא בסימן שאלה ולא יודעים מה לעשות מכאן. במצב הזה צריכים לעצור דקה אחת, לקחת אוויר ולהחליט מה עושים. הכוונה שלי היא להגיע למצב שבו אתם מבינים שהדרך הנכונה היא להביא מומחה למשכנתאות של מסורבים כדי שיוכל להשיג את האישור הנדרש ולהביא תוצאות.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172038 צפיות
אחת החברות המעניינות ביותר בישראל בעיני היא חברת שבט זבולון, החברה בבעלות יעקוב שאול עוסקת באחד התחומים המעניינים ביותר בעולם הנדל"ן. כלומר מה שהיא עושה, זה לספק ציוד חסר עבור אתרי בנייה.

מאת: דרור אטריאימון אישי - כללי28/10/172017 צפיות
אנחנו נתחיל עם רונית מרום, שהנה אדריכלית מובילה בכל הקשור לדירות יוקרה באשדוד בעיקר, אך גם ברחבי ישראל השונים. רונית נחשבת לחברה באותוו חוג של מעצבי פנים מובילים, שיכולים לקבוע בון טון בעולם הנדל"ן של דירות יוקרה.

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי30/11/161480 צפיות
אחד הנושאים המרתקים ביותר בעבודה עם אנשים, ילדים ובכלל בכל מערכת יחסים, זה הנושא של הרגש האנושי, ויותר מכך - הידיעה שלכל אחד מאיתנו יש את היכולת להפוך למאסטר ברגשות, שזה אומר לדעת להתחבר לכל אדם, לשדרג את כל מערכות היחסים שלנו ושל האנשים שאנחנו מקדמים, ולהרגיש באופן אמיתי הרגשה של שמחה ואהבה.

מאת: ברסלב מאיראימון אישי - כללי28/10/161165 צפיות
בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ... והוא חובה על כל אדם ונברא להתחדש בכל בוקר שזוכה לקום משינתו, כי לא כולם קמים ואם קמים קמים עם העצבות של האתמול במקום השמחה והתקווה של המחר !

מאת: לילה בן הרוש אימון אישי - כללי07/10/161326 צפיות
בתחילתה של כל שנה כולנו נוהגים לאחל ולהבטיח לעצמנו שינויים פעמים רבות זה פשוט להתנתק מהרגלי עבר שאנחנו מושכים בחיינו ולא ממש מרוצים מהם או שהם לחלוטין אינם משרתים אותנו. והרבה פעמים אנחנו מגיעים לסיומה של שנה שנה חדשה מתחילה ושוב אנחנו מבטיחים לעצמנו את אותן הבטחות מייחלים להיפטר מאותם דפוסים שמעכבים אותנו לצמוח בחיים מי שאנחנו באמת ! רב הדפוסים שאנחנו מנסים לשנות מקורם בדפוסים שהוקנו לנו בגילאי הילדות הצעירים חיים שם בתוך התת מודע שלנו ומעכבים אותנו לחיים שאותם היינו רוצים לחיות !

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica