חפש מאמרים:
שלום אורח
03.06.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

לבחור ולהבין קבלן שלד

מאת: ציון שאלתיאלשיפוצים27/05/20101802 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

אחת מההחלטות הראשונות והחשובות בעת בניית בית קשורה לבניית שלד הבניין. בנייה נכונה של שלד הבניין תמנע בעיות כרונית בעתיד ותבטיח עבודה קלה ומדוייקת יותר בהמשך עבודות הבנייה, כבסיס טוב לשימוש בעלי המקצוע הנוספים. לדוגמא קירות ואלמנטים יצוקים נקיים וישרים יקלו על עבודות הטיח והריצוף ויוזילו אותן.

ניסיונו ומקצועיותו של קבלן השלד קריטית לאיכות הבניין כולו. מעבר לכך, עמידה בלוח הזמנים שנקבע תוזיל את כלל עלויות המימון של המבנה כולו.

קישור למאמר המקורי - בחירת קבלן שלד

בחירת קבלן שלד

בבחירת קבלן שלד חשוב מאוד לבדוק את נסיונו של הקבלן ולשוחח עם ממליצים. יש לבדוק בנוסף כי קבלן השלד רשום בפנקס הקבלנים.

עבודת השלד היא עתירה בשיקולים והתיחסויות הנדסיות (קונסטרוקטיביות) – רצוי שקבלן השלד יעבוד בצמוד למהנדס וקונסטרוקטור אשר יוודא יישום מדוייק של הוראות הבנייה ובמקרים מסויימים יוכל גם להציג הסתייגויות.

קבלן השלד בונה את הצעת המחיר לפי תכניות העבודה שהכיו האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה. הצעת המחיר מושפעת מ:

·      סוג הקרקע

·      כמות ומסוג היסודות (קלונסאות או פלטות יסוד) ומגודלן

·      כמות מפלסי הבית

·      עובי התקרות ושטחן

·      גודל חפירות (בעיקר לבניית מרתפים)

·      קיר שיגומים (רצף של קלונסאות דיפון למניעת פגיעה במשטח או מבנה הנמצא בשכנות למקום חפירה)

רצוי לקבל מספר הצעות מחיר ולהשוות ביניהן; לרוב, ההצעות לא יכללו את פתוח השטח (חפירות, קירות תומכים, גדרות בנויות, משטחים), ואת עבודות האיטום, אך יכללו בתוכן את עב' החפירה. יש לקבל ממהנדס הבניין מפרט הבלוק הרצוי ולוודא את הימצאותו בהצעה. בכל מקרה יש לשלול על הסף הצעות הנראות נמוכות באופן מתמיהה.

חוזה להקמת שלד

בחוזה אשר יערך מול הקבלן יש לציין, בין השאר, את הנקודות הבאות:

·      תכניות האדריכל והמהנדס הקיימות הנן חלק בלתי נפרד מההסכם. בתכניות השונות מופיעים כל פרטי הבניין הנחוצים; ויש לציין את אחריתו של קבלן השלד לביצוע כל הפרטים להוציא פרטים ששני הצדדים מסכימים להסיר מאחריותו של הקבלן המבצע.

·      יש לציין שבמידה וקיימת אי התאמה בין התכניות לבין הנעשה בשטח על הקבלן להתייעץ עם מפקח הבניה המוסכם לפני בצוע העבודה.

·      על הקבלן להיות מודע לכך שאין בסמכותו לצקת ללא אישור (מהנדס הבניין, מפקח הבניה, או האדריכל) והזמנה של מעבדה מוכרת לדגימת הבטון.

·      יש לפרט את לוחות הזמנים לביצוע המפלסים השונים ולהסכים לביצוע התשלומים בכפוף לביצועם.

יש לוודא ביצוע העבודות תחת ניהולו של מנהל עבודה לאתר. במידה ולא מונה ע"י היזם, יש לדרוש מקבלן השלד למנות מנהל מטעמו עד לסיום עבודותיו.

רשימת מטלות בבניית שלד הבניין

·      לפני תחילת הבניה יש להקים גדר זמנית למניעת כניסה למי שאינו מורשה לכך. פציעה של אורח, מלבד היותה אירוע מצער, עלולה לגרום לתביעת נזיקין.

·      לפני התחלת קידוחי היסודות יש להקפיד שהמודד יגיע וימקם את גבולות המבנה עבור הקבלן.

·      במידה ונבנה מרתף, יש לוודא שאנשי האיטום מעורבים בכל שלב.

·      על מנהל העבודה לוודא שהחשמלאי והאינסטלטור מעורים גם הם בתהליך כבר בשלב זה.

·      בכל מקרה, אין לצקת ללא אישור ממפקח הבניה וממהנדס הבניין אשר נוכחותם הפיזית דרושה בשטח.

·      לאחר יציקת אלמנטים מבטון יש להרטיב אותם במים ('אשפרה') בד"כ כ- 7 ימים.

·      בזמן היציקה תילקח דגימת בטון ע"י המעבדה המאושרת לצורך בדיקת עמידותו ללחץ. יש לזכור שהבטון מגיע לשיא עמידותו רק כעבור 28 יום.

·      לאחר ביצוע היציקה של רצפת הכניסה (בגובה 0.00) יש להזמין שוב את המודד ע"מ לוודא שלא נעשתה סטייה. מדידה זו חשובה הן לשקט הנפשי של המעורבים והן משום שהיא אחד מהתנאים לקבלת אישור אכלוס (טופס 4) בסיום הבניה.

·      רצוי לבקש מחברת החשמל לבצע חיבור זמני לצורך העבודות (באמצעות טופס 2). לא רצוי- וגם לא בטיחותי- להסתמך על כבל לא תקני שיימשך מחצר השכנים.

·      בעת יציקת משטח בטון המשמש כבסיס למרפסת הצמודה ליציאה מהסלון, או בפטיו המחובר למבנה העיקרי- דאגו שמהנדס הבניין יסמן בתוכניות להנמיך את פני היציקה העליונים של המרפסת, כלפי פני היציקה הקיימים במבנה עצמו, ב-2 ס"מ. הנמכה זו תמנע ממי גשמים אשר חדרו מתחת לריצוף המרפסת 'לזחול' אל מתחת לריצוף בסלון. אפשרות נוספת, יציקת סף בטון בגובה 7 ס"מ מתחת למשקוף הויטרינה/ דלת.

תהליך הקמת שלד הבניין

תהליך הבניה הוא תהליך מאוד מורכב וארוך ומערב אנשי מקצוע רבים; בניית שלד היא מהשלבים הראשונים והעיקריים בתהליך הבנייה. אחרי עבודות הכנה מתחילים את בניית שלד הבית, שהוא בעצם צורתו של הבית, הכוללת: קירות, תקרות, מדרגות פנימיות וכדומה. האדריכל מכין את תכנית הבניה, מהנדס מכין את התכנית לבניית שלד הבית, ואז, לאחר שהתקבלו כל אישורי הבנייה והתכנונים עומדים בכל התקנים, הבנייה מתחילה בביצוע של הקבלן שלד, כמובן בשיתוף עם קבלני משנה ואנשי מקצוע נוספים, כמו אינסטלטורים וחשמלאים.

קבלן השלד מקבל את התכניות ומבצע את שלבי בניית שלד הבית, החל מעבודות ההכנה של סימון ויישור הקרקע, ועד לבניית הקירות החיצוניים והפנימיים. עבודת הבניה נעשית על פי שיקולים שנעשו בשלב התכנון כמו עמידות בפני אש ורטיבות, בידוד תרמי ובידוד אקוסטי ועוד. הצעת מחיר לבניית שלד מתקבלת מקבלן שלד, לאחר שעבר על תכניות האדריכל והמהנדס, ולאחר שראה את השטח המתוכנן לבניה. העלות של בניית השלד תלויה בשטח בו יוקם המבנה ובסוג הקרקע, כיוון שתנאי השטח מכתיבים את היקף עבודות ההכנה הנדרשות. בחישוב העלות יילקחו בחשבון גם מספר הקומות בבית, עוביים של הקירות והתקרות ועוד.  

את עבודות שלד הבניין ניתן לחלק לארבעה סוגי עבודה עיקריים, אשר בזמן הקמת השלד משולבים זה בזה.

1.    עבודות עפר

2.    עבודות יציקת הבטון

3.    עבודות בנייה

4.    עבודות הטמעת מערכות שונות בתוך שלד הבניין

שלבים עיקריים של תהליך הקמת שלד הבניין

הערה כללית:

·      לאחר כל יציקה קונסטרוקטיבית (קלונסאות, קורות יסוד, לצפות, עמודים) יש לקחת מדגם מהיציקה ולשלוח למעבדה ידועה לבדיקה.

·      לאחר יציקת אלמנטים מבטון יש להרטיב אותם במים ('אשפרה') בד"כ כ- 7 ימים.

1

סימון ראשוני ועבודות עפר

·      סימון 4 פינות בשטח

·      סימון נקודות חפירה בשטח

·      ביצוע חפירה או מילוי/יישור

·      בדיקת גובה חפירה

·      בדיקת מודד מוסמך

2

הקמת מתווה סימון

·      בניית מסגרת המתווה

·      סימון מרכז יסודות

3

קידוח ויציקת כלונסאות

·      קידוח כלונסאות

·      בדיקת החפירות

·      הכנסת ברזל

·      בדיקת הברזל

·      יציקת בטון

·      הכנסת קוצים לבטון טרי

·      ניקוי כלונסאות יצוקות

·      לקיחת בטון למעבדה

או

חפירה ויציקת יסוד בודד

·      חפירות על פי תוכנית חפירה

·      בדיקת החפירות

·      יציקת בטון רזה

·      הכנסת הברזל

·      בדיקת הברזל

·      יציקת הבטון

·      לקיחת בטון למעבדה

·      בדיקת מרכזיות העמוד

4

ביצוע הארקת יסוד

 
5

חפירה ויציקת קורות מסד

·        חפירה לתחתית הקורות

·      ביצוע תבניות עץ לקורות

·      בדיקת המקבילות

·      הנחת קלקר לקורות

·      הנחת ברזל לקורות

·      בדיקת ברזל

·      הכנסת שרוולים לצנרת וחשמל

·      יציקת הקורה

·      קיצוץ ברזל, סתימת חורים

6

יציקת רצפה ראשונה

·       סידור קלקר או כוורות + ניילון

·      הנחת ברזל ע"פ תוכנית

·      הנחת צנרת מים וחשמל

·      בדיקת קוצים לעמודי המשך

·      יציקת בטון

·      לקיחת בטון למעבדה

·       אשפרת בטון

·      בדיקת מישוריות הרצפה

7

יציקת עמודים

·       ניקוי תחתית העמוד

·      הכנת טפסנות (תבניות עץ)

·      העמדת ברזל

·      סגירת תבנית עץ

·      הכנת קוצים

·      קיבוע בלוקים ע"י שטרבות

·      בדיקת מישוריות העמוד

·      יציקת הבטון ע"י משאבה עם שרוול וויברטור

8

יציקת ממ"ד

·       הכנת תבניות פנים הממ"ד מדיקט

·      הרכבת צנרת ואביזרי חשמל

·      הרכבת חלון ודלת הדף

·      הנחת ברזל

·      ניקוי תחתית היציקה

·      סגירת תבניות טפסנות חוץ

·      בדיקת אנכיות הקירות

·      יציקת ממ"ד ע"י משאבה וויברטור

9

הכנת תקרת צלעות

·      הכנת משטח אופקי הנתמך ע"י עמודים טלסקופיים בכל שטח הבית.

·      בדיקת האופקיות של המשטח

·      סידור בלוקים על פי תוכנית הצלעות

·      הנחת ברזל בצלעות ובקורות

·      מיקום פתחים למיזוג, מרזבים וכו'

·      הרטבת הבלוקים

·      יציקת הבטון

·      פירוק משטח אופקי אחרי שבועיים

10

ביצוע אף מים היקפי

 
11

ביצוע שיפועים

 
12

בניית מחיצות פנים

 

בעיות אופייניות בבניית השלד

בעיות בדרך כלל נוצרות בעקבות חוסר ידע ושל הקבלן או עבודה לא מקצועית של הפועל המבצע. חלק מהטעויות הנפוצות ניתנות לתיקון לפעמים בעלות גבוהה וחלק מהטעויות אף לא ניתנות לתיקון.

להלן מספר דוגמאות של טעויות נפוצות בבניית השלד:

·      מיקום לא נכון של הבניין בהתאם למדידות המודד

·      גודל לא נכון של חדר

·      קירות לא מאונכים יחסית לרצפה

·      קירות לא מאונכים ביניהם אשר בין היתר גורמים גם לקווים לא מקבילים בין הקירות לריצוף.

·      סדקים קשים במבנה כתוצאה משקיעה לא אחידה של יסודות המבנה. אופייני לביסוס לא נכון ולבנייה או תוספת בנייה ללא תכנון הנדסי.

·      חדירה של רטיבות למרתף. אופייני ליציקה בשלבים ואו עקום, אופייני ליציקה בשלבים ולאי ביצוע ציפוף היציקה לפי ההנחיות.

·      סדקים מעל או מתחת לפתחים. אופייני למחסור בחגורת בטון מעל או מתחת לפתח.

·      סדקים במפגש קיר ועמודים. אופייני למחסור ביציקת השלמה (שטראבה) בין העמוד לקצה קיר בלוקים משונן בתוספת קוצים.

·      סדקים בעקבות קורוזיה של ברזל זיון. נובע מברזלים בולטים וחשופים או מסיבות של מחסור באיטום הולם אשר מאפשר ללחות להגיע לברזל.

·      רטיבות בקירות. אופייני לפתח בין הבלוקים, למחסור בשכבת הרבצת בטון ולעוד המון בעיות של אטימות בפתחים, בגגות או בקירות.

·      חדירת רטיבות לחדרים מרצפת המרפסת או רצפת יציאה מהסלון. אופייני ליציקת פנים וחוץ במפלס אחיד וללא הוספת מעכבי מים.

ויש עוד דוגמאות רבות. כאמור עבודה עם קבלן שלד מנוסה יצמצם בצורה משמעותית את האםשרויות לטעויות אשר בחלקן לא ניתנות לתיקון לאחר הביצוע.


הכתבה נכתבה על ידי ציון שאלתיאל ממשכן הנדסה ובניין לאחר שיחות עם המהנדס האזרחי משה שאלתיאל מבעלי משכן הנדסה ובניין
משכן הנדסה ובניין מנוהלת על ידי מהנדס בניין וקבלן שלד / קבלן בניין רשום, בעלת ניסיון רב של בניית בתים, שיפוצים ותוספות בנייה .

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ציון שאלתיאל

קו ישר - אדריכלות ירוקה
www.kav-yashar.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ציון שאלתיאל

מאת: ציון שאלתיאלאדריכלות27/12/14794 צפיות
בשנים האחרונות גברה נטיית הקבלנים לבנות בתים גדולים יחסית, בני למעלה משלושה חדרים ובשטח של מעל 100 מ"ר. במקביל, מחקרים מראים שחל גידול משמעותי במשקי בית קטנים (דייר אחד או שניים לדירה). מצב זה הגדיל משמעותית את הביקוש לדירות קטנות, וכמענה לביקוש זה, בעלי דירות רבים החלו בפיצול הדירות שברשותם במטרה להגדיל את התשואה מהנכס.

מאת: ציון שאלתיאלאדריכלות26/08/13811 צפיות
העיקרון למיקום נכון של פתחים במבנה, והצללה נכונה של הפתחים הוא מאוד פשוט: צריך להקפיד על חדירת השמש בחורף כסיוע לחימום החללים ולצמצם את חדירת השמש בקיץ ולאפשר אוורור נכון של החללים במבנה. עקרונות אלו פשוטים מאוד להגדרה אבל מעט מתוחכמים לתכנון.

מאת: ציון שאלתיאלאדריכלות26/08/13706 צפיות
אוורור טבעי מושג בעקבות מיקום נכון של המבנה ובעיקר בעקבות מיקום נכון של הפתחים במבנה. אוורור טבעי, ללא אמצעים מלאכותיים, הנקרא גם אוורור פסיבי, מספק אוויר צח רווי בחמצן אל חללי הפנים ומפנה אדי מים וגזים רעילים. האוורור הטבעי גורם לשיפור בהרגשה ובנוחות דיירי הבית. משב הרוח על גוף האדם גורם לשינוע האוויר החם בקירבת הגוף ועל ידי עירבול והזזת האוויר, תחושת החום יורדת, והשהיה במקום הופכת להרבה יותר נעימה ונסבלת. תחושה נעימה בתוך הבית בתקופות החמות ואף בתקופות המעבר תצמצם מאוד את השימוש במזגן ובצריכת החשמל.

מאת: ציון שאלתיאלאדריכלות13/06/13753 צפיות
גורמים רבים משפיעים על החלטת האדריכל למיקום נכון של מבנה מגורים; כל החלטה חייבת להתחשב בתכתיבי הראשות המקומית, במבנים הסמוכים ובמבנה הטופוגרפי של המגרש והמגרשים הסמוכים. מבנה נכון, הוא כזה שמשתלב היטב באיזור ויחד עם זה בעל ייחודיות נעימה ומרשימה.

מאת: ציון שאלתיאלאדריכלות25/08/101719 צפיות
הליך הגשת בקשה לקבלת היתר בנייה, כרוך בתיאום עם גורמים שונים, ובקבלת אישורים והתאמה לפי חוק התכנון והבנייה 1965. תהליך קבלת היתר בנייה, כרוך בהתרוצצויות בין משרדים שונים, ידיעת התהליך חשוב הן לאזרח המעוניין לבנות את ביתו והן למתכן, לאדריכל ולמהנדס בהם אנו נעזרים בקבלת היתר בנייה כחוק.

מאת: ציון שאלתיאלשיפוצים20/05/102189 צפיות
יותר ויותר דיירים מחליטים לשדרג את הבית באמצעות הוספת מרפסת לדירתם. החלטה זו נובעת בדרך כלל משלוש סיבות עיקריות: שיפור איכות החיים, העלאת ערך הדירה ושיפור סחירות הדירה. כבר הרבה שנים, רבים מעדיפים את שיטה הבנייה היבשה המבוססת על שלד פלדה, עם תהליך בנייה מאוד קצר ואשר כמעט ואינה מטרידה את שגרת החיים של הדיירים בבניין.

מאמרים נוספים בנושא שיפוצים

מאת: yoni romשיפוצים12/04/20194 צפיות
איזה מכשור מתקדם מאפשר לאתר נזילות? מה היתרונות של מצלמה תרמית?

מאת: עידן שלומןשיפוצים28/01/20500 צפיות
חשמלאים מספקים כיום קשת שירותים רחבה ביותר שנוגעת לאספקטים שונים בכל עבודת שיפוצים בבית שלכם, בין אם מדובר בשיפוץ יסודי של כל הבית או ריענון של מערכת החשמל הביתית.

מאת: רוני הכהןשיפוצים30/12/19643 צפיות
יש סוגים רבים של צבעים לרכישה ולצביעה, וכניסה אל חנות כזו תהיה חוויה מבלבלת ומעצימה כאחד.

מאת: רוני הכהןשיפוצים28/08/19678 צפיות
לבחור את צבע השליכט הכי נכון,

מאת: shlomy שיפוצים27/03/191068 צפיות
אם בניתם בית חדש, אתם עומדים להיכנס לדירה מקבלן או עומדים לרכוש בית מיד שניה, בוודאי שמעתם על המושג "בדק בית". בדק בית הינה בדיקה יסודית ובה בודקים את הבית על כל חלקיו השונים והמטרה של הבדיקה היא לאתר ליקויים שונים במבנה ובבניה ולאפשר לכם לדעת את מצבו האמיתי של המבנה.

מאת: Droxitשיפוצים21/03/191001 צפיות
לא תמיד יש לנו את הזמן או את הסבלנות לנסות, לטעות ולתקן. כך, גם אם הרכבת רהיטי איקאה נתפסת כמשימה לא-מאוד-מורכבת, היכולת להאציל סמכויות ולפנות את הזמן למשימות אחרות היא ככל הנראה עדיפה.

מאת: Droxitשיפוצים28/02/19745 צפיות
במקרים רבים אתם בוודאי מזמינים חשמלאי, אינסטלטור או כל הנדימן אחר שיעזור לכם עם תקלה או בעיה, עם התקנת רשת חדשה או עם חיזוק הריהוט. שיחת טלפון קצרה מגלה לכם שהמחיר תלוי בסוג העבודה, ואם יש כמה מטלות על הפרק, הרי שכל אחת מהן תעלה לכם בנפרד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica