חפש מאמרים:
שלום אורח
23.02.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מחקר מדעי של אבי זלבה- הקשר בין משטרה לתקשורת

הקדמה ומטרות המחקר –Introduction &Resaerch Aims

עבודה זו בוחנת את מערכת יחסי הגומלין והתלות בין המשטרה לאמצעי התקשורת השונים כפי שנכתב על ידי אבי זלבה. המשטרה היא, לכאורה, גוף בירוקרטי מאובחן הפועל במסגרת החוק תוך נהלים, פקודות והנחיות ברורות. למעשה המשטרה פועלת כיום בתחומים רבים ומגוונים אשר חלקם אינם מוגדרים במסגרת תפקידה הקלאסי. אמצעי התקשורת המסקרים את פעילות המשטרה מגוונים ופועלים במספר ממדים שונים לחלוטין: מדיה אלקטרונית מול מדיה כתובה, תקשורת מקומית מול ארצית ובין לאומית, כלי תקשורת המקיפים אין ספור נושאים לעומת עיתונים מקצועיים המכסים נושא אחד, כתבים מול עורכים ומול מנהלי מדיה ועוד. לתוך פסיפס זה הוספתי את גורם הטרור והשפעתו על אופן סקירת התקשורת את פעילות המשטרה.

מבחינה רעיונית ניתן להציג עמדות שונות ומקוטבות לבחינת הקשר שבין המשטרה כגוף המייצג ובין היתר מיישם את מדיניות הממשלה לבין התקשורת המסקרת, בוחנת ומבקרת את פעילותה.קיימת הטענה שהתקשורת היא היוצרת את המשכיות הטרור בשל החשיפה הרבה שמקבל אירוע הטרור או המבצע שלה מעין "הדלק" המזין את המשכיות והרצון לבצע מעשי טרור. מצד אחר ניתן לטעון שהטרור מזין ומגביר את תפוצת כלי התקשורת בעולם תוך יצירת עניין גובר והולך בקרב צרכני המדיה הנחשפים לטרור במינון הולך וגובר.

בעוד שבעולם בתפיסתו המדינית לאומית חברתית וכלכלית יש תפקיד ברור למשטרה ולתקשורת כחלק מיסודות חברתיים מוגדרים הרי שלטרור אין תפקיד מוסדי מוגדר. הטרור מנסה לפרוץ לעצמו מקום בתודעה הלאומית של כל מדינה ובהיבט הבינלאומי כגורם שיש לקחת אותו בחשבון בעת הערכות מוסדית. הפריצה לתודעה נעשית באמצעים אלימים במיוחד תוך מתן דגש מהותי על הרס וגרימת מוות לאוכלוסייה רבה ככל שניתן. הטרור חרג מתחומי מדינות כמו:

ארצות הברית,קולומביה, ארגנטינה, פרו, צ'ילה, פינלנד , ספרד, אנגליה, רוסיה, ערב הסעודית, תימן, הודו, סרי- לנקה, אינדונזיה, ישראל, ירדן מצרים, דרום אפריקה ועוד מספר רב של מדינות נוספות שחוו את טראומת הטרור.ניתן, לפיכך לצפות לדפוסי פעולה דומים כפי שניתן לבחון בהשערות המחקר הזה:

1. בין המשטרה לאמצעי התקשורת קיימת מערכת יחסים שניתן להגדירה כיחסי גומלין ותלות בהיבטים שונים. מבחינה זו: המשטרה היא הגורם הבלתי תלוי והתקשורת היא הגורם התלוי הנבדק.

2. במצבי חירום יתאחדו התקשורת והמשטרה בהעברת מסר אחיד בעולם וגם בישראל. כל זאת במסגרת כללי משחק ברורים ומוגדרים.

3. דימוי המשטרה יעלה ככל שתחושת החירום תישאר גבוהה בישראל. הציבור לא יידע להבדיל בין מכלול פעילות המשטרה.

4. המשטרה כבירוקרטיה תטה להגיב ולא ליזום במצבי חירום ושגרה.

התזה הנוכחית בוחנת את הקשר בין אמצעי התקשורת לבין המשטרה וגופי הצלה במצבי חירום. עיקר המחקר נערך על מדינת ישראל תוך התייחסות למצבים דומים בעולם בהסתמכות על קשר ישיר עם כתבים ועורכים בארץ  וקשרי עבודה עם קציני משטרה בארץ ובעולם.

המחקר התנהל תחת התווית של תצפית משתתפת ובחן את המצב בעולם ובארץ בין השנים: סוף 2000 ועד תחילת שנת 2004. חלק קטן מהמחקר ותוצאותיו מבוסס על פעילותי כדובר אגף קהילה ומשמר אזרחי במשטרת ישראל. חלק אחר במחקר מבוסס על הניסיון האישי המצטבר בתחום זה. התזה מבוססת על המתווה של עריכת מחקר מדעי וכוללת בתוכה מספר פרקים ראשיים שבהם תת סעיפים הרלוונטיים לעבודה זו.

 

החלק התיאורטי

בחלק התיאורטי של העבודה בחנתי, תיארתי וניתחתי את המושגים העיקריים הנחקרים והמשפיעים על התזה:

 

הקדמה

כאן התייחסתי לחלק התיאורטי ומציגה מספר אספקטים שונים לתופעת הטרור העולמי וההתייחסות כלפיו. ההגדרות השונות של התקשורת על מגוון תפקידיה. התייחסות מיוחדת לשפה כאל מרכיב מציאות ואת החשיבות המיוחדת לשימוש בשפה מסוימת המגדירה את המציאות לקורא. כך גם המצב לגבי אמצעי התקשורת האלקטרוניים המביאים בפני הצופה או המאזין את התוצר הסופי ובכך מגדירים את המציאות. ההגדרות השונות על המשטרה, נתונים שונים על משטרת ישראל, הדימוי והמיתוס על תפקידי המשטרה לעומת המציאות והשפעתם על תפקודה של המשטרה והשוטרים. ההגדרות השונות של הטרור ומספר סוגיות הקשורות לסיקור אירועי טרור.

 

השיטה

           נקבעו המשתנים השונים והגדרתם, כולל הנתונים על מבנה מערך הדוברות במשטרת ישראל, כמות אמצעי התקשורת בישראל וחלוקתם לפי קטיגוריות. דיון על תפקידה של התקשורת בחירום וקביעת דרכי המדידה השונים לבדיקת השערות המחקר. הוצגו התוצאות של מחקר ראשוני שנערך מיד לאחר קבלת אישור האוניברסיטה לדוקטורט.

 

דיון ותוצאות

בחלק זה הוצגו תוצאות של שלוש שיטות המחקר השונות שבחרתי: מחקר כמותי בקרב אזרחים, ניתוח איכותי של שני אירועי טרור בישראל ועוד כעשרים אירועים ומיקרים שונים בעולם תוך התמקדות על מדינות שונות בעולם. נערכו ראיונות עומק עם עיתונאים, עורכים ונציגי גופי הצלה בארץ ובעולם. בנוסף לכך שוחחתי טלפונית ונפגשתי עם מספר אנשי משטרה ועיתונאים מכל העולם ודנתי עמם על נושאים אלו.

ההשלכות  והמסקנות

ההחלטה לבצע מחקר זה נובעת מהצורך הקיים להעריך עד כמה ניתן לאבחן את הקשר שבין התקשורת למשטרה בתקופה זו.במצבי שגרה ניתן לאבחן את הקשר בין אמצעי התקשורת השונים למשטרה ולגופי הצלה וחירום שונים כקשר של "תן וקח". המשטרה מספקת את המידע באופן יזום או כתוצאה של תחקיר עיתונאי והתקשורת מפיצה מידע זה לצבור. התקשורת גם מחויבת לדימויה של: "כלב השמירה של הדמוקרטיה" ונדרשת לבקר פעילות ממסדית כחלק מתפיסת הדמוקרטיה. כל אותם יחסי גומלין והתלות מובנים ומוגדרים בדפוסי פעולה ברורים וידועים לכולם. אירועי אוקטובר 2000 בישראל ואירועי ספטמבר 2001 בארצות הברית יצרו מצב חדש של מציאות בעידן של טרור שבו נדרשים אמצעי התקשורת לסקר ולחוות מיידית פיגועי טרור בכל זמן נתון. המשטרה נדרשת לפעול במצב החדש בתנאים אחרים ובפתיחות מרבית כחלק משרות לצבור הכמה למידע.  ההשלכות והמסקנות יוצגו בסופה של עבודה זו.

לעיתים קרובות נוצר מצב פרדוכסלי שבו המשטרה מקבלת את מירב החשיפה התקשורתית בזמן חירום. פיגוע טרור, כפי שיוצג בעבודה זו, מסיט מיידית את הנושאים האחרים ומתמקד בפיגוע ובהשפעותיו המיידיות. זה השלב שבו המשטרה מקבלת חשיפה מרבית  הן בדיווחי הכתבים המסקרים את האירוע והן  בצילומי הטלוויזיה המציגות את ההרס שבתוכו פועלים אנשי המשטרה. כל זאת בנוסף לקציני המשטרה המתראיינים, בשידור ישיר, במכלול אמצעי התקשורת השונים. בשלב זה נתפסים השוטרים בזירת האירוע כחלק ממערך החירום וכאחד הגופים  המסייע לאזרחים בדימויו במובן החיובי.

תוצר נלווה ולא פחות חשוב של המחקר המדעי הוא הקשר בין הטרור לתקשורת ובשל כך הקשר בין הטרור לסוכנויות אכיפת חוק ויחידות אנטי טרור בישראל ובעולם כולו. אין זה ברור כלל האם הטרור הוא המביא את הסיקור התקשורתי הנרחב, או, הסיקור התקשורתי הוא המלבה את פעילויות הטרור? בכל מקרה לנושא עבודה זו ניתן לבחון האם הצד הנהנה מהחשיפה הרבה הוא, בין היתר, המשטרה כגוף הנלחם בטרור.

אין בלבי ספק שכל מחקר מדעי הבוחן את השפעות פעילות הטרור על כל אחד מהאספקטים השונים של החיים במדינה דמוקרטית הוא מהותי, חשוב ועשוי במידה מסוימת להשפיע על מהלך קבלת ההחלטות בכל הקשור להתנהגות מצופה ונדרשת מהמשטרה ואמצעי התקשורת בהתייחסות למצבי שגרה וחירום.   

 אבי זלבה

 תגיות המאמר: תקשורת, טרור, אבי זלבה, משטרה


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

 סגן ד"ר אבי זלבה דובר אק"מ

משטרת ישראל

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת סגן ניצב ד"ר אבי זלבה

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/111724 צפיות
אני מבקש לציין במיוחד את דבריו החמים של הממ"ז על מתנדבי המחוז, האק"מ בהחלט כיכב בנאומו כמו גם בסרט שהוקרן על המחוז, את הכנס כיבדו בנוכחותם מספר ראשי ערים הנמצאות בתחומי המחוז, מפכלי"ם לשעבר וממ"זים לשעבר,

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/112221 צפיות
שומרים על הקהילה ועל הבית- אגף קהילה ומשמר אזרחי, מספק מסגרת חברתית קהילתית המאפשרת לכל אזרח לשמור על ביתו, על משפחתו ועל המדינה. האגף מפעיל מערך של כ 40,000 מתנדבים מהם 36,000 בגירים. מידי יום מעורבים 2,000 אזרחים בעשייה קהילתית מאתגרת, במגוון תפקידי שיטור בליבת העשייה של משטרת ישראל, כתף אל כתף עם שוטרי משטרת ישראל.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות15/03/112041 צפיות
בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111850 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהאקטואליה13/03/111733 צפיות
הכיכר היחודית והיחידה בארץ "כיכר המישמר האזרחי "הוקמה על ידי ובמימון עמותת"ידידי המישמר האזרחי "באר שבע שגם היא בודדה מסוגה בישראל. הח"מ היה בין מקימיה (של הכיכר)בסיוע של הרשות . הכיכר נחנכה במסגרת ארועי 35 שנה לאק"מ שהתקיימו בעירי.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהשיווק מגזרים13/03/119176 צפיות
רפ"ק חן ערך סקירה מסכמת על הפעילות האכיפתית בשנה שחלפה ושם דגשים לגבי האכיפה בשנה הנוכחית. השנה הכריז ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי על כל רובעי העיר כאיזור סטרילי מבחינת ההתייחסות לתרבות הנהיגה. משטרת התנועה של אשדוד תשים דגשים של אכיפה עם הסברה ומניעה תוך הסתייעות בתגבור של משטרת התנועה הארצית.

מאת: סגן ניצב ד"ר אבי זלבהעזרה והתנדבות13/03/112521 צפיות
המתנדבים עיכבו את הנהג לצורך זיהוי ובעוד שהם ממתינים לניידת שבדרך הנ"ל החל לפתע לרוץ לעבר שדה החיטה הרטוב והחשוך. המתנדבים דלקו אחריו בריצה והצליחו לתפוס אותו מנסה לשכב ולהסתתר בחיטה, כמובן שהבחור נעצר ואז הוחלט לערב גם את מתנ"א דרום בתמונה

מאמרים נוספים בנושא תקשורת המונים

מאת: yuval ozתקשורת המונים28/04/132503 צפיות
מהי בעצם מרכזיה וכיצד יכולה להועיל לעסק שלך?

מאת: דניאל seoתקשורת המונים04/10/128340 צפיות
במיוחד כשהילדים גדלים ואתם רוצים כבר לקנות בית משלכם, כדאי לזכור שמשכנתא זה לא משחק ילדים. חשוב מאוד לדעת המון דברים לפני שלוקחים משכנתא והדרך הכי טובה לדעת אותם זה על ידי ייעוץ עם אנשים שמבינים בכך. כמו כן, יש כל כך הרבה פרטים שאנשים מהשורה פשוט לא מתעסקים איתם.

מאת: יקותיאלי עודדתקשורת המונים11/09/129537 צפיות
הספרות 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 מוכרות לרוב אוכלוסיית העולם, ללא הבדל ארץ ושפה. עובדה זו מאפשרת לפתח שיטת תקשורת נוחה ופשוטה בין זרים, הדוברים שפות שונות וכותבים בכתבים שונים, למרות שאיש אינו יודע את שפת רעהו. בשיטת התקשורת המוצעת יינתנו מספרים למילים שמושיות, היינו מספר אישי לכל מילה. כל מספר יתאים למילה אחת בלבד, מילה בעלת אותו מובן, בכל שפה. אנשים זרים ירשמו ויחליפו ביניהם פתקים ובהם קבוצות של מספרי מילים ובאמצעות רשימות מתאימות - "מפתחות" שהוכנו מראש, יוכלו להבין איש את רעהו.

מאת: שירה כהןתקשורת המונים24/05/129587 צפיות
סיכום מאמר; עלייתו של ציבור הקוראים

מאת: liatootתקשורת המונים14/04/129414 צפיות
מאז ומתמיד בני האדם היו מתקשרים ביניהם, אך צורת ההתקשרות שינתה את פניה מהעת העתיקה ועד היום, במאמר זה סקירה קצרה של מראה התקשורת מאז ועד היום.

מאת: שחףתקשורת המונים31/08/108942 צפיות
אמצעי התקשורת מקיפים אותנו ומשפיעים על סדר היום הציבורי. לימודי תקשורת ועיתונאות מקנים ידע תיאורטי מקיף לצד התנסות מעשית נרחבת, ומאפשרים להשתלב בתחום התקשורת במגוון תפקידים מרתקים.

מאת: אברהם בלוךתקשורת המונים10/10/099717 צפיות
מאפיין תרבות שהוא אחד מהבולטים בעיניי הוא השפה. כל פיריודה והמילים המאפיינות אותה, כל זרם באומנות ומילותיו הייחודיות לו – כל עם או חברה ומושגיה ומונחיה. בעשורים האחרונים אנחנו חוזים בהתפתחותו של סלנג בגוון חדש לחלוטין – סלנג כתוב המופיע באינטרנט.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica