חפש מאמרים:
שלום אורח
03.03.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

שפת המספרים הבינלאומית - שיטת תקשורת חדשה בין זרים

מבוא

ברב ארצות     העולם ניתן  להסתדר די טוב בחנויות ובשווקים גם בלי ידיעת השפה המקומית.

בקצת מימיקה והצבעה על מה שרוצים לקנות – יבין המוכר מה הכוונה וירשום על פתק את המחיר.   בצורה כזו מתבצעת הקניה  ללא  כל צורך בהבנת השפה.  הדבר מובן  מאחר שהן למוכר והן לקונה ישנו אותו אינטרס -  לבצע את המכירה.  אך כאשר רוצים לקבל אינפורמציה על מלון, אוטובוס וכולי – יש קושי רב להסביר את המבוקש ולהבין את התשובה.  נראה  על כן שקיים  צורך באמצעי פשוט  שיאפשר תקשורת בין זרים.

קרוב לוודאי שכל אלו שלמדו בבית ספר יודעים ומכירים את הספרות, הספרות  המכונות  "הספרות הערביות".    נראה  שגם עמים רבים בהם  הסינים, היפנים , הערבים  ועוד ( עמים שלהם שיטות כתיבת ספרות ומספרים אחרות) ,  יודעים  ומבינים את  המספרים הכתובים ב-"ספרות ערביות".

המסקנה מכל זאת  היא שאם תוכן באופן מתודי  ותופץ רשימת מילים ממוספרות בשפות שונות, כאשר לכל מילה מובן אחד ומספר אחד בלבד – האנשים יוכלו לתקשר אחד עם השני בכתב  באמצעות המספרים וזאת באופן נוח יחסית, מבלי לדעת שפות אחרות פרט לשפתם.

בשלב ראשון נראה שמילון בן אלף מילים יספיק לתקשורת  בסיסית בין אנשים זרים.

מילון אבן שושן מגדיר 'שפה' כאוצר המילים שהאדם משתמש בהן להבעת צרכיו.

מבחינה זו ההצעה הנוכחית  אינה מדברת על שפה אלא בעצם על שיטה או אמצעי לתקשורת בין זרים באמצעות מספרים. לא מדובר כאן על שפה מלאכותית  חדשה.

בשיטה המוצעת אין  אוצר מילים ייחודי אלא  דרך "טכנית" לשיתוף אוצרות  המילים של השפות השונות בצורה מסוימת.  כמו כן אין כאן דקדוק , כפי שקיים בכל שפה, פרט לכמה כללים יסודיים.

אם נלך צעד אחד קדימה,  נוכל באותו הגיון לתת מספר עשרוני לכל מילה, (או בעצם לכל מובן של מילה), שיהיה אחיד בכל השפות.  בצורה זו מספר מסוים, נניח  400,  יהיה מתאים למשל למילה  'בית'  בשפות רבות.

כמובן שאין אפשרות לתת מספר לכל מילה ומילה בגלל המספר העצום של המילים ונטיותיהן. צריך אם כן  למצוא  דרך הגיונית לצמצם את המספר  עד לרמה סבירה.

עתה, אם ניתן קוד מספרי  לא רק לשמות עצם אלא גם לפעלים, למילות יחס,  לזמנים (בדקדוק) ועוד,  נוכל  בעצם ליצור דרך מעשית  לניהול "שיחה"  בין שני זרים (שיש להם  "מפתחות" מתאימים).

בשלב ראשון,  רשימת מספרים לאלף מילים ,  נראית כדבר סביר שיוכל לעזור בתקשורת בסיסית בין בני אדם  זרים.

שיטת "תקשורת בכתב בין זרים באמצעות מספרים"

מוצעת כאן שיטהשמטרתה לאפשר תקשורת (בכתב) בין שני זרים שאינם יודעים איש את שפת רעהו.

לכל מילה  מתוך 1000 מילים שייבחרו, ייועד מספר אישי.   בתרגום  מילה מסוימת לשפות אחרות – יישאר  לה אותו המספר. לדוגמה  410 = כלב.  410 יהיה באנגלית dog,  בצרפתית chien, בגרמנית hund .

לכל מילה שתבחר יהיה מובן אחד בלבד (או שליד המילה יירשם בסוגריים  ההקשר).

התקשרות בין שני בני-אדם תיערך ע"י  החלפת  קבוצות מספרים.

לכל אחד מהשניים  תהיינה שתי רשימות, או  שני "מפתחות"  -  רשימת המילים הממוספרות בשפתו ורשימת המילים הללו לפי ה א' ב'  (עם מספריהן האישיים)   אף היא בשפתו.

אדם הנוסע לארץ זרה ייקח עמו  את "המפתחות" הללו , הרשימות שבשפתו, וכן כמה עותקים של "מפתחות"   בשפת הארץ שאליה הוא נוסע. כאשר ינסה לפתח תקשורת עם אדם זר בארץ זו, ימסור לו את ה"מפתחות" האלו  שהוכנו מראש בשפה הזרה.

דוגמה לשתי הרשימות בעברית  ( עשר רשומות ראשונות):

מפתח מספרים                                                     מפתח  אלף-בית

רשימת מספרים והמילה השייכת לכל מספר         רשימת מילים לפי הא'ב' ומספריהן

1    אני                                                                 אבא                  100

2    או                                                                  אדם,איש            101

3    אולי                                                               אוטובוס              504

4    אז                                                                  אוניברסיטה         927

5    אחרי                                                              אוניה                 508

6    מה זה?                                                            איפה?               9

7    איך?                                                               אמא                  103

8    אין                                                                 אמבולנס             201

9    איפה?                                                             אני                    1

10  אל                                                                  ארוחת בוקר        624

הסבר לאופן פעולת  ההתקשורת בין זרים:

א'  רוצה להעביר ידיעה לב'.

לא' ישנם שני מפתחות :

מפתח מס. 1 - רשימה של כל 1000 המילים, בשפה שלו, כל אחת והמספר האישי שלה.

המילים הממוספרות  רשומות  בקבוצות לפי נושאים  "רלבנטיים" (נושאים שנבחרו מראש, ראה בהמשך) לשם הקלת החיפוש.  כך נוצר גם 'הקשר' לכל מילה.

מפתח מס. 2 -  רשימת המילים בשפתו, לפי האלף-בית.  לכל מילה – מספרה האישי.

א' פונה לב'

א' כותב בכתב יד על פתק (או  מסמן במחשבון אישי, או בטלפון נייד),  מספר מספרים   המייצגים מילים שבחר מהמפתחות הנ"ל,  ומוסר/ מראה  לב'   את הרשימה.

לדוגמא א' רוצה להעביר את השאלה הבאה: - "איפה תחנת הרכבת?"  ברשימה שלו הוא מוצא שהמילה "איפה"  מספרה  9  ו"תחנת רכבת " – 508.  הוא רושם על פתק    508     9     ומעביר לב'.

אם ב היה דובר אנגלית  הוא היה מבין את המספרים כך:

9-where   508- train station        (where is the train station?)

ב' עונה לא'

ב' מפענח את המספרים שנתן לו א' לפי המפתח מס. 1 שברשותו, המפתח שבשפתו.

הוא יכול לענות לא' לפי אחד משני המפתחות שבשפתו (של ב').

ב' מוסר אח"כ   ל- א' רשימת מספרים כתשובה.  בדוגמה הנ"ל הוא רושם   בפתק  את  המספרים :

318   401   2 שפירושם - ללכת רחובות 2   או   בשפה רגילה - ללכת שני רחובות, ובידו הוא מצביע על הכיוון.

באנגלית, למשל, זה  יהיה:

318- to go     401-  street   2

You have to go 2 streets.

 

א' מפענח את המספרים לפי המפתח מס. 1 שבשפתו הוא, וממשיך בהתקשרות. הוא כותב 302 שמובנו – תודה, וכן הלאה.

הכללים של השיטה המוצעת

לשפת התקשורת המוצעת מספר כללים בסיסיים  שקל לזכרם   ואפשר להבינם לפי דוגמה גם ללא לימוד מוקדם.

המספרים (או הספרות)  נכתבים  תמיד משמאל לימין.  קיים רווח בין כל מספר למספר (המספר מייצג מילה).

בסוף משפט – נקודה.   אפשר גם  להוסיף  סימן שאלה, סימן קריאה וכו'.

כאשר מדובר במספרים ממש -  מוסיפים קו תחתון.  לדוגמה  :  5  הוא מלה מספר  5 בכל השפות, ואילו 5 הנו המספר חמש.   כשכתוב -   504   2 -   הפרוש הוא  'שתיים  תחנת רכבת'  או בשפה רגילה – שתי תחנות רכבת. (הערה – בטלפון סלולרי או במחשבון, במקום קו תחתון יירשמו שני אפסים לפני המספר לציין שאכן מדובר כאן על מספר ולא על מילה).

המילים מסודרות בקבוצות של נושאים מכל תחומי החיים (ראה בהמשך) והספרה הראשונה בכל מספר של מילה מציינת את הנושא. דבר זה בא להקל על מציאת המילה המתאימה ומספרה.  למשל  504   =  רכבת.   הספרה 5 בראש המספר משייכת את הרכבת לנושא מס. 5 שהוא תחבורה ותקשורת.

כל המילים מופיעות  ביחיד. אם רוצים להדגיש שמילה מסוימת היא ברבים יש להוסיף לידה מספר מתאים המורה רבים.

הפעלים מופיעים בצורת המקור :  ללכת, לאכול וכו'  (to go, to eat).  קיים מספרים  מסוימים  לציון הזמן (עבר, הווה, עתיד).

בהתייחסות לשמות עצם  או בעלי חיים וכו'  -  אין זכר/נקבה.  למשל לחתול או לחתולה אותו מספר.

אם רוצים לציין או להדגיש שמשהו הנו זכר או נקבה – יש להוסיף מספר מתאים.

כאמור לעיל - כל מילה  במילון היא חד משמעית ויהיה לה מספר אחד בלבד.

ישנן בכל שפה מילים בעלות יותר ממשמעות  אחת. לדוגמה למילה ציר בעברית יש את המשמעויות הבאות:  א. ציר סיבוב או ציר דלת. ב.  שליח. ג. רוטב. ד. כאב.  הקורא מבחין בין המשמעויות השונות לפי ההקשר.  בהצעה הנוכחית, המשפטים הם קצרים ובסיסיים  ולא ניתן לבסס את ההבנה של מילה ע"פ ההקשר.  מסיבה זו  לציר סיבוב יהיה מספר אחד, לציר של כאב מספר אחר וכן הלאה.  (ליד כל מילה מהנ"ל ייכתב בסוגריים ההקשר).  כמו כן יש לציין שבמספר של כל מילה כלול כבר  גם מספר הנושא שאליו היא שייכת וישנו כאן הקשר מסוים.

ברשימת המילים לא מופיעים שמות של ערים, ארצות , אישים חשובים וכיוצא בזה.  כאשר יש צורך להתייחס לשם מסוים  מוצע לרשום אותו באותיות לטיניות. קרוב לוודאי שרבים יבינו זאת ואם לא יבינו – אפשר לומר את השם בקול בתקווה שהפעם יבינו.

אדם היוצא לארץ זרה רצוי שיצטייד מראש ברשימות הדרושות. בודאי שיצוצו בעיות  וכמובן שאין בהצעה הנוכחית פתרון לכל הבעיות,   אך בכל זאת אפשר יהיה לתקשר בצורה פשוטה בין דוברי שפות שונות.

.

מבנה המשפט

המטרה  היא שאדם אחד יבין את השני, ולא שהשפה המועברת תהיה נכונה  לפי  כל כללי התחביר.

נראה על כן שלא חייב להיות סדר קבוע של חלקי המשפט (נושא, נשוא, פועל וכו' ) הנהוג בשפה אחת ולעיתים שונה בשפה אחרת.  כל אחד יכתוב בסדר שנראה לו נכון והקורא קרוב לוודאי שיבין את המשפט הבסיסי לפי ההיגיון.

לדוגמה  בפתק נכתבו מספרים המתאימים ל:  ' אתמול  ה  ילד לאכול  תפוח'. –  זה משפט הגיוני, שווה ל –' אתמול הילד אכל תפוח' .   או:  'אתמול לאכול  ה ילד תפוח' – גם משפט זה הגיוני – 'אתמול אכל הילד תפוח'.

אבל – 'אתמול תפוח לאכול  ה  ילד' – שפירושו 'אתמול תפוח אכל הילד' – לא הגיוני.

דוגמא נוספת –  בעברית אנו כותבים   'ילד גדול'  ,  הנושא לפני תואר השם ואילו באנגלית כותבים בסדר הפוך big   boy .  בשיטה המוצעת כאן, הביטוי הזה ייכתב  ע"י ישראלי כך -  21  115     וע"י האנגלי   115   21.  כאשר יתרגמו  שניהם את המספרים  איש איש לשפתו ,  יצטרכו להבין  את הביטוי  לפי ההקשר וההיגיון.

במבט ראשון השיטה נראית מסורבלת במקצת  אך היא יותר נוחה מהשיחונים לתיירים. בשיחונים אלה  ישנה עמודה של מילים בשפתך ומולה עמודה של מילים בשפה הזרה.  אתה מנסה לקרוא  ולאמור בקול מילה בשפה הזרה (במידה והיא בכתב מוכר לך) אך לרוב אתה מבטא אותה לא כהלכה ובר השיח שלך לא מבין מה שאמרת.  אזי אתה מצביע על המילה כדי שיבין במה מדובר. ואחר-כך אתה מחפש ומצביע על מילה אחרת  וכך הלאה – התהליך גוזל זמן רב ובדרך כלל שוכחים את תחילתו. לעומת זאת בשיטה המוצעת,  אתה רושם על פתק את מספרי המילים כך שנוצר "משפט" ובר השיח שלך מפענח אותו בזמנו החופשי  ורושם אחר כך על פתק את מספרי תשובתו.

הרעיון המרכזי בשפה המוצעת הוא שאין צורך ללמוד אותה מראש.   פשוט מגישים לבר השיח רשימות בשפתו ופתק שעליו רשימת מספרים.  קרוב לוודאי שהוא יבין מיד במה מדובר.

הנושאים הראשיים (הצעה)

יהיו עשרה נושאים, בכל נושא 100 מילים ממוספרות, ס"ה 1000 מילים.

להלן מספר הנושא ,  כותרת הנושא ומספרי המילים העוסקות באותו נושא:

נושא  מס.0 . מושגים בסיסיים ומילות יחס מיליםממספר 1 עד 99.

מילות יחס,  זה,   אל  , של,  מ..., ב (בתוך) ,  קטן, גדול, קרוב, רחוק ,  רבים,  יחיד, מעל, מתחת, ועוד

נושא מס.   1 .    המשפחה, נימוסים וחלקי הגוףמילים ממספר 100 עד 199.         .

אני ( גוף ראשון), אתה/את  (גוף שני), הוא/היא (גוף שלישי), זכר, נקבה, בן, בת, אח, אחות, אב, אם, סבתא, סב, ראש, רגל, יד , בוקר טוב, בבקשה  ועוד......................

נושא מס.   2.      עזרה, רווחה, שינה מילים ממספר  200 עד 299.

רפואה, מחלות, עזרה ראשונה, אמבולנס, בתי חולים, נופש, מרחצאות, בתי מלון, צימרים...

נושא מס.   3.       פעולות מילים  ממספר 300   עד  399.

ללכת, לרוץ, לשבת, לעמוד, לשכב, לשתות, לאכול, לקחת, להביא, לזרוק, לקרוא, ללמוד , לצלם......

נושא מס. 4. הסביבה  ומזג האוויר מילים ממספר   400 עד 499.

בית, רחוב, יישוב, ארץ, , עולם , חי, צומח,אקלים., חם, קר, גשם, שמש, שלג............

נושא מס. 5. תחבורה  ותקשורת מילים ממספר   500   עד  599.

מטוס, מכונית, רכבת, אופניים, דואר, מכתבים, רדיו, אינטרנט.........................

נושא מס. 6.      מזון וקניות מילים ממספר 600   עד    699.

לחם, בשר, ירקות, מסעדה, תפריט, חנויות, קניה, מכירה  ......................................

נושא מס. 7.תרבות, בידור, אומנות מילים ממספר 700 עד 799

טלביזיה, מוזיקה, קולנוע, סרטים, עיתונים, אינטרנט, מוזיאונים..........................

נושא מס. 8.       זמן,  דת, מסורת מילים ממספר 800 עד 899

יום בשבוע, חודש, שנה, לידה, ימי הולדת, אבל, חגים, עכשיו, הווה, עבר , עתיד , מקום תפילה

נושא מס. 9 .רשויות,  לימוד, ספורט מילים ממספר 900 עד 999

ממשלה, משטרה, אוניברסיטה, בית-משפט, בית-ספר.,גן-ילדים, חוגים,חוזים, הסכמים .........

דוגמאות

א' רוצה לומר לב':    "הבוקר קמתי מוקדם ורציתי לנסוע אל העיר הגדולה לקנות אופנים".

לפי הרשימה שבידו הוא הופך את המשפט למספרים:

ה -24    בוקר - 842   לקום- 329  אני -1  . אך המילה מוקדם לא קיימת ברשימה  והוא מחליף אותה "ב-6 בבוקר" והמשך המספרים יהיה:   ב- 15  6 (קו תחתון מציין שזה מספר ולא קוד של מילה)   ב -15 ה- 24 בוקר -842   ו-82    לרצות - 355   אני-1     לנסוע - 367   אל - 10  ה- 24    עיר- 409   ה – 24  גדולה- 21  לקנות-328    אופנים- 500 .

רשימת המספרים שיגיש א' לב' תהא , משמאל לימין:

24 842 329  1  15  615  24 842 82  355  1 367 10   24  409  24  21  328  500 .

ב'  דובר אנגלית. לפי הרשימה שלו הוא מוצא מילה לכל מספר:

24-the  842- morning  329-to get up  1-I  15- in   6 15-in  24- the   842-morning  82-and   355-want to  1-I   367-to travel  10-to  24- the  409- town  24- the   21- big  328- to buy   500-biycycle.

עכשיו ב' צריך להפוך זאת לדבר מובן תוך כדי שהוא ודאי אומר בלבו – "באיזו אנגלית עילגת משתמש א', אך עלי לזכור שהוא רק תייר":

THIS MORNING I GOT UP AT 6 IN THE MORNING AND I   WANTED TO TRAVEL TO THE BIG TOWN TO BUY  A  BICYCLE.

יש להניח שבתנועות ידיים או אפילו בעזרת מילון לתיירים,  א' לא היה מצליח להעביר את הנ"ל לב'.

במחשב, בתרגום אוטומטי מעברית לאנגלית נתקבל התרגום הבא:

This morning I got up at 6 AM and I wanted to go to the big city to buy a bicycle.

עוד דוגמה:

"סליחה. אני רוצה להזמין סלט ללא מלח, ביצה מקושקשת, לחם וספל קפה".

סליחה – 304. אני-1   לרצות – 355   להזמין-  344  סלט- 642  עם – 50 לא- 36  מלח-659 , ביצה   מקושקשת - 665,   לחם- 635  ו-82  ספל- 662  קפה – 652 .   והפתק עם קבוצת המספרים שיימסר למלצר יהיה:

304  1  355  344  642  50  36   659  , 665  635  82  662  652 .

מעבר לשפה האנגלית ייתן:

PARDON.  I  WANT TO   TO INVITE SALAD WITH  NO  SALT .  SCRAMBLED EGG , BREAD AND  CUP COFFE.

ולאחר סידור יתקבל המשפט:

"Pardon .  I like  to order salad with no salt , scrambled egg, bread and cup of coffee".

 

הוספת מילים

בשלב הראשון מדובר  רק  על אלף מילים ממוספרות,  אבל יתכן שהשיטה "תתפוס" ויהיה אז  צורך להוסיף עוד מילים.

מוצע על כן להשתמש בתכונה של המספר העשרוני- "הנקודה",  להוספת מילים ממוספרות חדשות.

לדוגמה :    המילה "מכונית"  תופיע למשל  כמספר בן שלוש ספרות – 548.  הספרה הראשונה היא 5, ספרה המציינת שהנושא הוא  תחבורה.  עתה אם נרצה להוסיף  את המילים אוטובוס, מכונית-מרוץ, מכונית- מנהלים וכו'  ניתן להן את המספור הבא -  548.1    548.2  ו- 548.3  בהתאמה.

ז.א. שכל מילה ממוספרת תוכל לשמש בסיס  להוספת מילים ממוספרות חדשות.  המילה תהיה מעין אם שניתן להוסיף לה בנות.

בדיקת השיטה

במבט ראשון השיטה נראית מסובכת אך בניסויים מעטים שנערכו , באנגלית ובעברית, הוכח שהשיטה אכן עובדת.

ה"תרגום"  של קבוצות מספרים למילים ולשפה מובנת   -   לא נתקל בכל בעיה.  תוך דקות ספורות תורגמו כל קבוצות המספרים.

לעומת זאת הכנת  מסר  או בקשה בצורת קבוצות של מספרים מתוך ה"מילון" של הא'ב' – קצת יותר מסובכת, ייתכן  שזאת בגלל בחירה לא מתאימה של חלק מהמילים השימושיות.

ברור שיש צורך להכין את הרשימות של המילים  בדרך יותר "מדעית" ( למשל בחירת מילים שמושיות לפי תדירותן בשפת הדיבור) .  עד כה נבחרו כ-1000 מילים בעברית  ובאנגלית  והוכנו ארבעה "מפתחות"  -  רשימת מילים ממוספרות בעברית, רשימת מילים בעברית לפי האלף בית וליד כל מילה מספרה האישי  וכן שני "מפתחות" באנגלית.

נראה שיש צורך לעשות מספר ניסויים ולערוך בדיקה נרחבת ומסודרת  על מנת  לראות האם יש ממש בשיטה החדשה.

סיכום

"שפת המספרים הבינלאומית" : מוצעת כאן שיטת תקשורת בכתב בין זרים  באמצעות מספרים . מדובר כאן על העברת מסרים קצרים ולא על רשימות  ארוכות  או  על פרוזה ושירה.

השיטה כוללת הכנה  מראש  של  "מפתחות", היינו רשימות של מילים בשפות שונות כך שלכל מילה בכל שפה יהיה צמוד מספר אישי, מספר  עשרוני אחד.    בשלב ראשון ימוספרו  אלף מילים.

במקביל לרשימות הנ"ל יוכנו רשימות של המילים הממוספרות בכל שפה לפי הא'ב' של אותה שפה. מדובר אם כן בשני "מפתחות" לכל שפה.

החלפת מסרים או ידיעות בקשות וכו' בין זרים (שבידיהם המפתחות  הנ"ל) תעשה ע"י החלפת קבוצות של  מספרים עשרוניים (מספרי-מילים).  בצורה זו אדם יוכל להעביר את מה שהוא מבקש לאדם אחר מבלי לדעת כלל את שפתו ואת הכתב שלה. האדם האחר יוכל לענות לו באותה דרך.

על  אדם היוצא לחו"ל לקחת  עמו את שני ה"מפתחות" שבשפתו ועוד שני "מפתחות" בשפת ארץ היעד,  כדי שיוכל לתקשר שם עם המקומיים.

אנשים שמתעניינים בנושא  ורוצים לקחת בו חלק,  מוזמנים  להציע שפות נוספות, שפות  שהם בקיאים בהן.

odedyekutieli@gmail.com

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

יקותיאלי עודד

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת יקותיאלי עודד

מאמרים נוספים בנושא תקשורת המונים

מאת: yuval ozתקשורת המונים28/04/132511 צפיות
מהי בעצם מרכזיה וכיצד יכולה להועיל לעסק שלך?

מאת: דניאל seoתקשורת המונים04/10/128346 צפיות
במיוחד כשהילדים גדלים ואתם רוצים כבר לקנות בית משלכם, כדאי לזכור שמשכנתא זה לא משחק ילדים. חשוב מאוד לדעת המון דברים לפני שלוקחים משכנתא והדרך הכי טובה לדעת אותם זה על ידי ייעוץ עם אנשים שמבינים בכך. כמו כן, יש כל כך הרבה פרטים שאנשים מהשורה פשוט לא מתעסקים איתם.

מאת: שירה כהןתקשורת המונים24/05/129594 צפיות
סיכום מאמר; עלייתו של ציבור הקוראים

מאת: liatootתקשורת המונים14/04/129421 צפיות
מאז ומתמיד בני האדם היו מתקשרים ביניהם, אך צורת ההתקשרות שינתה את פניה מהעת העתיקה ועד היום, במאמר זה סקירה קצרה של מראה התקשורת מאז ועד היום.

מאת: שחףתקשורת המונים31/08/108958 צפיות
אמצעי התקשורת מקיפים אותנו ומשפיעים על סדר היום הציבורי. לימודי תקשורת ועיתונאות מקנים ידע תיאורטי מקיף לצד התנסות מעשית נרחבת, ומאפשרים להשתלב בתחום התקשורת במגוון תפקידים מרתקים.

מאת: אברהם בלוךתקשורת המונים10/10/099730 צפיות
מאפיין תרבות שהוא אחד מהבולטים בעיניי הוא השפה. כל פיריודה והמילים המאפיינות אותה, כל זרם באומנות ומילותיו הייחודיות לו – כל עם או חברה ומושגיה ומונחיה. בעשורים האחרונים אנחנו חוזים בהתפתחותו של סלנג בגוון חדש לחלוטין – סלנג כתוב המופיע באינטרנט.

מאת: אברהם בלוךתקשורת המונים03/10/0911137 צפיות
סלנג בימינו - הדור של ימינו כראי הסלנג.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica