חפש מאמרים:
שלום אורח
17.07.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

דר' ירון זיו כותב על שילוב כלים אימוניים בעבודה קבוצתית

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים24/01/20111132 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

כותרת העל שמביאה אדם לבחור ולהשתתף בעבודה קבוצתית, ו/או יעוץ ו/או טיפול
פרטני מושתת על ההנחה שבסופו של תהליך תתורגם המודעות העצמית הנרכשת דרך
מסגרות אלו לידי יישום בחיי היומיום.

המשתתף בתוך קבוצה היה רוצה לחוש בשינוי מהותי וממשי אשר מתבטא במהלך
שגרת היומיום. הסיטואציה בה נרכשת מודעות קבוצתית אך איננה מיושמת בפועל דרך
שינוי התנהגותי מייצרת תסכול רב ותחושת אכזבה או כישלון.
מובא ע"י דר'
ירון זיו

הנחת המוצא הראשונית מניחה כי לאדם קיימים כלים מספיקים ליישם מודעות זו לשינוי
התנהגותי. התבוננות מעמיקה בתהליכי הנפש תראה שלא כך הדבר. מודעות לחוד ושינוי
לחוד. פער זה בין המודעות לשינוי הוביל ליצירת מקצוע חדש אשר מתרגם מודעות
לתוצאה, והוא מקצוע האימון האישי. תכליתו של האימון האישי, בהיותו ממוקד תוצאות,
דהיינו, ניתן למדידה ולהערכה מדוייקת ביישום תובנות ומראות.

אימון אישי עוסק מעט מאוד בעבר. הדגש הוא על ההווה והמטרה היא שיפור ההתנהגות
וההתנהלות של המתאמן בהווה ובניית העתיד.מכאן שתכליתו של האימון היא הצלחתו של
המתאמן בהתמודדות עם מצבים שהוא פוגש במציאות של חייו. מטרות האימון האישי לתת
ביד המתאמן "ארגז כלים" שיעזור לו לבצע בהצלחה את המשימות שנטל על עצמו כך שיגיע
לשינוי ולמימוש עצמי במסלולם ובמסגרת שהוא עצמו בחר לפעול בהם.

האימון האישי אינו תהליך אינסופי. מראש נקבעת לו מסגרת זמן, שהיא בערך שתים עשרה
פגישות אישיות עם המאמן. סוגי האימון הניתנים הם בתחום האישי, הבינאישי, במשפחה,
בקבילה וכן בתחום הקריירה והעיסוק של הבונה וכד'.

תהליך האימון המושתת על מפגשים פרטניים בין מאמן למאומן, בנוי על יצירת מערכת
ערכים וחסמים המסייעת למאומן לפתח מודעות טובה יותר עבור התנהגויותיו, מטרותיו,
חזונו, והחסמים למימושו. בשנים האחרונות נוצר מודל שמהווה מעין יצירת כלאיים בין
תהליך האימון האישי ובין העבודה הקבוצתית המקובלת. אם בעבודה קבוצתית מטרת
העל היא הרחבת המודעות העצמית והבנה מעמיקה יותר של תהליכים בינאישיים ותוך
אישיים המתרחשים בתוך קבוצה, הרי לעבודה אימונית בתוך מסגרת קבוצתית ישנן מטרות
מוגדרות וממוקדות יותר הניתנות למדידה מעצם היותו תהליך האימון תהליך ממוקד תוצאות.

המנחה/מאמן בעבודה קבוצתית משתמש בחברי הקבוצה כסייעים עבור משתתף יחיד
בתוך הקבוצה לתהליך הגדרת המטרות, בניית היעדים, מציאת הערכים וזיהוי החסמים. הקבוצה
מהווה מעין אקו והד לתהליכי חשיבה, זיהוי, מיקוד ויישום. משתתף בקבוצה פורש בפני חברי
הקבוצה את סיפור חייו האישי, את מיקומו על פני ציר הזמן ואת חזונו, דהיינו, יצירת היעדים
אליהם הוא רוצה להגיע. בנקודה זו חשוב להזכיר פעם נוספת את הרציונל העומד מאחורי תהליך
האימון בשונה מטיפול ויעוץ. הנחת המוצא הבסיסית היא המתאמן, הוא המומחה הגדול עבור
חייו. דהיינו, הפתרונות, המטרות, הזיהוי והמיקוד בא מתוך המתאמן עצמו ולא על ידי גורם אחר.
לא המאמן מפרש עבור המאומן את התנהגויותיו, בשונה מטיפול בו המטפל משקף למטופל
גורמים בלתי ידועים ומודחקים המניעים את התנהגותו בהווה. המאמן הוא מעין המראיין הנצחי
השואל שאלות, הנקראות בשפת האימון "שאלות עוצמה", שאלות המעוררות חשיבה והתבוננות
ומסייעות למאומן למצוא תשובות עליהן מתוך עצמו. הבחנה ברורה זו בין טיפול, יעוץ ואימון
היא זו שמכתיבה את המבנה השונה בה מתנהלת עבודה בקבוצות מתוך תפיסה אימונית, הקבוצה
מהווה כמלווה חברתי המשמש רחם בלתי שיפוטי, מזין ותומך לקשיים אותם מביא המשתתף
בתוך הקבוצה. הרבה מהבעיות המועלות קשורות לבעיות חברתיות וליצירת קשר בינאישי.
בעיות המקבלות את התרונן בצורה הטובה ביותר במסגרת קבוצתית ששום מערך פרטני לא יוכל
לספק באותה עוצמה. ההד אותו נותנים חברי הקבוצה במחשבות השונות, במשובים
לקשיים ולבעיות אותם מעלה המשתתף, מסייעים למאומן לזכות בצורה יעילה יותר את הערכים
מהם הוא , את הבהירות או חוסר הבהירות של היעדים אותם הוא מציב ואת החסמים להצלחה
המעכבים אותו למימוש יעדים אלו.
(לקריאת מאמרים נוספים-דר' ירון זיו)

אלפרד אדלר

אלפרד אדלר, טבע את המושג "זיקה חברתית" כרעיון בסיסי בעבודתו הטיפולית. אדלר
מגדיר "זיקה חברתית" כיכולת לראות בעיני האחר, לשמוע באוזני האחר ולהרגיש בלבו של האחר.
דוגמא מוחשית אשר מראה את יישום הכלים האימוניים לתוך עבודה קבוצתית, נוכל לראות במבנה
העבודה בקבוצות המתנהלות במכון "מעגלים" המיצג תפיסה אדלרינית זו. דר' נירה כפיר {1976},
מנהלת המכון מניחה כי קיימות שלוש קבוצות עימן אנו נפגשים ובתוכן אנו פועלים בחיינו : קבוצת
הסמכות, קבוצת השווים וקבוצת האנשים התלויים בנו. תפקוד יעיל בקבוצות אלו מאפשר לאדם
לפתח את תחושת השייכות והרווחה, רק אדם בעל מיומנויות חברתיות והלימות, יכול להתפנות אל
הזולת וליצור את "הזיקה החברתית" עליה מבסס אלפרד אדלר את תפיסתו המרכזית.

רכישת מיומנויות חברתיות לכיוון "הזולתיות" מהווה את הרציונל למבנה הקבוצה שדר'
כפיר פתחה. הקבוצות הטרוגניות במיוחד, מאחר שעובדים בהן על סוציאליזציה. ההרכב
ההטרוגני מזמן מפגש עם השווים  אלינו עם דמויות סמכותיות ועם דמויות תלותיות.
במבנה הקבוצה משולבת עבודה משותפת בין קבוצת התנסות אשר עובדת עם מנחה לבין
קבוצת בית אשר עובדת ללא מנחה ומנוהלת על ידי משתתפי הקבוצה עצמה.

מבנה המפגשים מאפשר התנסות הן עם קבוצת הסמכות והם עם קבוצת השווים, ומבוצעת
בהם עבודה על נושאים שהמנחה מגדיר. הנושא מוגדר על-פי התפתחות הקבוצה, התהליכים
והתכנים המתקיימים בה. התנסות ייחודית זו מייצרת Setting קבוצתי מיוחד. המפגשים
מתקיימים כמפגש אחד עם המנחה במכון, ושבוע אחריו נערך מפגש של הקבוצה בביתו של
אחד מן החברים ללא נוכחות של המנחה, הנקרא מפגש קבוצתת בית.

קבוצות בית משמען שהקבוצה נפגשת ללא מנחה רשמי לפגישת עבודה כחלק בלתי נפרד
מהעבודה הקבוצתית. הפגישות נערכות כל פעם בביתו של אחד המשתתפים. ניסיון זה, לשילוב
של הנחיה מודרכת עם המנחה במקום מפגש רשמי ושל פגישת עבודה לא מונחית בבית פרטי,
הוא נסיון הטומן בחובו סיכון, שמא תמיר הקבוצה את פגישת העבודה לפגישה חברתית גרידא.
אך חשש זה התגלה כחשש שווא. נהפוך הוא, הקבוצות הנפגשות בבית פרטי ללא הנחיה
מבטאות את מושג ההתנהגות בקבוצת השווים ויוצרות לכידות ופיתוח אינטימיות קבוצתית
בעוצמות שאינן פחותות ולעיתים רגישותן אף מוגברת מאשר בהנחיה הרשמית.

הזמנת חברים ואירוחם הם חלק בלתי נפרד מתהליך הסוציאליזציה של האדם. בשביל
משתתפים שלא עברו חוויה זו בצורה תקינה מסיבות שונות {בעיית מקום, גודל של בית,
תפקוד של הורים, בושה, חרדה חברתית} מהווה הזמנת חברים בקבוצת הבית חוויה מתקנת
לחסך חברתי חשוב.

התבוננות על תהליך זה מתוך כלים אימוניים תראה כי קבוצות הבית הנפגשות ללא מנחה
והאחראיות המתחלקת על המשתתפים ביצירת מקום המפגש, הזמנת חברי הקבוצה ואירוחם
הם חלק ביצירת מטרה, התגברות על חסם {חרדה חברתית, פחד מכישלון, בושה וכד'}, ובסופו
של דבר מושגת תוצאה הניתנת למדידה וצפייה על ידי עצם קיום המפגש, ניהולו והתנהלותו.

מאמר זה לקוח מתוך ספרו של ד"ר ירון זיו "מסע קבוצתי".

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר ירון זיו – מייסד ומנהל מקצועי מרכז "מעוף" להתפתחות אישית, מחבר הספר "מסע קבוצתי". .
ד"ר לפסיכולוגיה קלינית (Newport University)
עובד סוציאלי (Yeshiva University,MSW)
יועץ ארגוני,(Polythecnic University, M.Sc )
עמית מחקר ומדריך במכון אלברט אליס בניו-יורק לתרפיה רציונלית אמוטיבית REBT
מטפל מוסמך בגישת הגשטלט מטעם מכון הגשטלט בקליבלנד אוהיו,
מטפל קוגניטיבי -התנהגותי מוסמך מטעם אוניברסיטת תל-אביב

כתובת האתר
www.maof-center.com.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ירון זיו

מאת: ירון זיואימון לרוחניות03/01/1212464 צפיות
כמו בתיאטרון, תפקיד הוא סדרת פעולות המנחות וקובעות את מה שמצופה מאתנו במצבים מסוימים. תפקידים יוצרים את האחידות ואת יכולת הניבוי של התנהגות ויוצרים ציפיות מהתנהגותם של חברים כלפי האחרים בתא הקבוצתי. כל התפקידים משרתים את צורכי הפרט והקבוצה. הפרט כבר מגיע לקבוצה עם "תפקיד" שעיצב ב"סגנון החיים", שפיתח בשנותיו הראשונות במשפחה שבה גדל {אדלר}. לפיכך אפשר לכנות תפקיד זה "תפקיד פסיכולוגי".

מאת: ירון זיופסיכולוגיה11/12/111833 צפיות
גורדון הלפורט דמות חשובה בפסיכולוגיה, בסיפורו רב ההשפעה אודות האישיות האנושית מדגיש את תפקיד ההומור בקידום "אובייקטיביות עצמית", ביטוי מגושם אולי אולם בכל זאת מונח יעיל לביטוי אספקט מרכזי בפסיכותרפיה.

מאת: ירון זיופילוסופיה14/11/119925 צפיות
ד"ר ירון זיו פיתח מודל המכונה "מודל המכתבים", והו הוא מציג תיאור מדויק של משוב בונה ותומך לעומת משוב ביקורתי ותוקף, ומסביר את מידת השפעתו על יכולת הלמידה של האדם את עצמו:

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים04/11/114364 צפיות
הפסיכולוגים ג'ו לופט והארי אינגראם {1970} היטיבו לתאר את התהליך במודל שבנו והידוע בשם "חלון ג'והרי". זה מודל גרפי של התנהגות בין אישית, המעוגנת במבחר תאוריות אישיות ופסיכולוגיה חברתית.

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים12/10/112151 צפיות
משוב הוא תקשורת מילולית או לא מילולית, המכוונת אל אדם או על קבוצה ומעבירה להם מידע על האופן שבו נתפשת התנהגותם על-ידי האחר, כיצד היא משפיעה על האחר ואילו תגובות היא מפיקה ממנו. התהליך של מתן משוב ושל קבלת משוב הוא אחד התהליכים החשובים ביותר בעבודה הקבוצתית.

מאת: ירון זיואימון למערכות יחסים07/10/111535 צפיות
לכבוד יום כיפור, החלטתי לגעת בנושא אשר לרוב איננו מעזים להתקרב אליו. אני מעוניין לקרוא תיגר על טרנד הסליחה, על האנשים אשר אומרים כל הזמן: "תסלח, הכל יהיה בסדר".

מאת: ירון זיואימון לרוחניות23/08/112658 צפיות
תחום הנחיית הקבוצות הופך בשנים האחרונות להיות אחד מן המקצועות המבוקשים ביותר בתחומי מדעי ההתנהגות. מובילי תהליכים המתרחשים בתוך קבוצה, חייבים להיות אנשים מיומנים ומקצועיים ביותר המבינים את התהליכים הבין אישיים והתוך-אישיים המתרחשים בתוך העבודה בקבוצות.

מאמרים נוספים בנושא אימון לאיכות חיים

מאת: בנימין קלינגראימון לאיכות חיים30/08/213986 צפיות
קנסות מינהליים עיריית תל אביב-יפו מפעילה צעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים כנגד עבירות על חוק התכנון והבנייה ובכלל זה עבודה אסורה או שימוש אסור בנכס. ב-20 בדצמבר 2018 נכנסו לתקפן תקנות העבירות המינהליות [קנס מינהלי - תכנון ובנייה] תשע"ח 2018. על פי תקנות אלו, ניתן יהיה להטיל קנסות מינהליים על עבודה אסורה, שימוש אסור ועל אי קיום צווים מינהליים להפסקת עבודות או להפסקת שימוש.

מאת: דרור אטריאימון לאיכות חיים23/01/193226 צפיות
הבנק מסרב למשכנתא? הלכתם לבנקים ולא מצליחים לקבל משכנתא? אני האיש שלכם! צריכים מומחה שייכנס לתוך הנעליים שלכם וישיג עבורכם משכנתא? שמי מרטין בוקסדורף ובעשר השנים האחרונות- אני משיג משכנתאות בנקאיות עבור אנשים שלא מצליחים לקבל משכנתא בכוחות עצמם.

מאת: דרור אטריאימון לאיכות חיים16/02/173630 צפיות
אחת הקושיות הגדולות בתורה ובדת היהודית היא שצריך להודות לשם, על כל דבר שקורה לך בין אם זה טוב או רע. כלומר הכול מגיע לאדם מהקדוש ברוך הוא וצריך להודות על זה בכל מקרה. אז המצב הזה הוא משהו שצריך להוסיף עליו שאם יש דברים מטופשים שאתה הכנסת את עצמך אליהם, אז אף אחד לא אשם לך אלא רק אתה אשם ואף אחד לא גרם לך.

מאת: shmolikאימון לאיכות חיים27/04/162818 צפיות
המאמר ילמד כיצד לנצל את הזמן לטובה ולשפר את ההישגים בצורה הטובה ביותר בהתחשב בזמן.

מאת: shmolikאימון לאיכות חיים27/04/162672 צפיות
המאמר ילמד כיצד לנצל את הזמן לטובה ולשפר את ההישגים בצורה הטובה ביותר בהתחשב בזמן.

מאת: ברסלב מאיראימון לאיכות חיים16/02/163572 צפיות
אמרו חכמינו (שם) כל שהקב"ה חפץ בו, מדכאו ביסורין ! נשמע הזוי ? אם אוהבים אותי למה מכאיבים ומייסרים אותי ? פה צריך אמונה שכל זה להמתיק מעלי דינים ולהבין שזה כדי שאני יחפש דרכים חדשות ויפשפש במעשי וכדי שאני ישתנה לטובה, וכדי שאני יבוא נקי מעוון לחיי עולם הבא - הרי שילמתי עליהם כפרת עוונות בייסורים שסבלתי פה בעולם הזה תמשיכו לקרוא תראו מאמרי חז"ל נפלאים ומחזקים לקבל את הייסורים באהבה לחחים טובים ומאושרים).

קשה להצליח, קל להצליח, להצליח להיכשל, מה רע בלהצליח, להצליח בקושי, מה טוב בלא להצליח, מאמן אישי, קואצינג מומלץ: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה הבאה מה רע יכול לצאת לבן אדם מזה שהוא מצליח במשהו אז אני או מציג איזו מטרה, אז אני מניח שהתשובה הקלאסית תהיה שאם זה עושה לו טוב אז הוא תלוי בזה נכון? ש: יש גם את זה. אליעד: יפה אז איזה עוד היבט נגיד יש? ש: שהוא איבד את העניין. אליעד: איבד את העניין ואיזה עוד היבט יש? אז אני רוצה לתת היבט ספציפי אוקי, כשבן אדם מצליח במשהו או נגיד שיש משהו ...

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica