חפש מאמרים:
שלום אורח
01.03.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

רוחמה אברהם מגיבה על מסקנות טרכטנברג בועדת הכספים. צפו בוידאו

מאת: רוחמה אברהםצדק חברתי09/10/20111373 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

דבריה של ח"כ רוחמה אברהם בלילא בדיון בוועדת הכספים של הכנסת בנושא ועדת טרכטנברג:

ראשית, אני מודה לפרופסור טרכטנברג וחברי הועדה על העבודה, על ההשקעה ועל ההירתמות המיידית של כל אחד ואחת למשימה שהוטלה עליהם.

הציבור דורש צדק חברתי עכשיו!
הציבור דורש תיקון חברתי כעת!
הציבור רוצה שירותים חברתיים הוגנים וצודקים לכל עם ישראל – ולא רק ליקירי הקואליציה.
הציבור רוצה פיקוח ממשלתי אמיתי על יוקר המחייה ולא מיסוי מטורף המתחבא מאחורי כל ליטר בנזין, ליטר מים וקילוואט חשמל.
הציבור רוצה מערכת בריאות ראויה ולא לעשירים בלבד.
הציבור רוצה הזדמנות שווה הניתנת לאזרח באשר הוא אזרח.
הציבור רוצה פתרון אמיתי למצוקת הדיור.

מבלי לפגוע באף אחד מחברי הועדה אני מכירה חלק מהם באופן אישי, עם חלקמהם עבדתי כשרה ואני מעריכה ומוקירה כל אחד ואחת מהם. הועדה הוקמה כתשובהלמחאה ועצם ההקמה שלה היא מיותרת, עלתה למשלם המיסים והיא בעיקר שימשה כעלהתאנה לרפיסות המנהיגות שאנחנו עדים לה בשנתיים האחרונות וגם אתמול.

ראש הממשלה שוב ברח מההכרעה

בכל התחומים יש קיפאון מוחלט. איש מאיתנו חברי הבית הזה ובמיוחד חבריועדת הכספים שאחראים על תקציב המדינה לא זקוק למסקנות הועדה כדי למפות אתסדרי העדיפויות הלאומיים במישור החברתי. כל הנושאים שהועלו במסקנות נידוניםבבית הזה כבר למעלה משנתיים וחצי ונדחים פעם אחר פעם באטימות וברובהדורסני של הקואליציה השבעה והמנופחת הזאת. אין ספק שבעצם הקמת הועדה ראשהממשלה שוב ברח מההכרעה. ראינו זאת אתמול בדיון שהתקיים בממשלה שהיה מעיןהצגת המסקנות לשרי הממשלה באופן אישי. הרי כל הציבור כבר שמע, חלקו קראולמד את הדברים ומה שהיה נדרש אתמול זו ההכרעה האם הממשלה הזו מאמצת או לאמאמצת את הדו"ח ומה קרה? סיעות הבית התחילו ללחוץ (כי זו ההזדמנות לקבל שובתקציבים סקטוריאליים) ושוב ברחה מההכרעה.

אדוני היו"ר-

הועדה הזו ומסקנותיה לא יכולים לשמש תחליף ולא יכולים לפתור את כושר ההכרעה של נתניהו.
הועדה לא יכולה להחליף את ההכרעה הפוליטית הנדרשת וזו ההכרעה שמעדיפה אתהממלכתי על פני המגזרי, את המשרת על פני המשתמט, את האזרח המפרנס ומשלםהמיסים על פני זה שבחר בניתוק משוק העבודה.
הועדה לא יכולה לחוקק, היא לא יכולה לבצע והיא לא יכולה לקחת סיכונים פוליטיים המחייבים מנהיגות אמיתית ולא מנהיגות של כאילו.
הועדה נמנעה מלדון בנושאים מהותיים וערכיים שבלעדיהם אין למסקנות שלה שום תוקף.
הועדה נמנעה מהדיון הנוקב בכישלון התקציב הדו שנתי. תקציב שלא היה רלוונטיליום הראשון שבו הוא נחקק ובוודאי שהוא אינו קשור למציאות של שנת 2012 ולכןצריך תקציב חדש, תקציב שיכלול בתוכו את כל המרכיבים עליהם אנחנו מדבריםמבלי לפרוץ את יעד הגירעון.

עכשיו אתייחס לדו"ח ולעקרונות שהוזכרו בו אומרת ח"כ רוחמה אברהם בלילא כשקראתי את הדו"ח היה נדמה שזה בנוי על מוטיב די מוכר וידוע. זוכרים אתה"יתנו ויקבלו" של נתניהו. זה מה שקיבלנו כאן פחות או יותר. אני חושבת שצדקחברתי זה קודם כל אוסף של זכויות שאין עליהן שום התניה:

הזכות לדיור
הזכות לחינוך
הזכות לעבודה ראויה
הזכות לבריאות
והזכות לביטחון התזונתי

זה הכשל הראשון של הועדה. הכשל השני: שלמרות ההתבטאויות הקודמות של יו"רהועדה אין לנו התייחסות וטיפול האוכלוסיות המוחלשות אלא רק במעמד הביניים –המשמעות המשך פגיעה בשכבות הללו ומתן פתרונות חלקיים בלבד למעמד הבינייםהקורס.

בנושא הממשל, הממשלה צריכה להגדיל את התמריצים והמענקים הניתניםלאוכלוסיה העובדת וזאת תוך דאגה ליכולתם לקיום בכבוד של האוכלוסיות החלשות.הפעולה הראשונה שציפיתי שהועדה תזכיר שממשלת ישראל חייבת לעשות כדי להראותאת המחויבות שלה היא חקיקת חוק יסוד – זכויות חברתיות ורק חוק כזה יראהרצינות של הממשלה לשנות את העמדות החברתיות והכלכליות של הממשלה ושישבכוונתה לדאוג לרווחתם של תושבי המדינה החלשים ואני בהחלט מתכוונת לקדם אתהחוק הזה ואני מקווה שיהיה בתמיכתך אדוני היו"ר. אני מבקשת ממך פרופסורטרכטנברג שתסביר לוועדה – מדוע לא המלצתם למשל להפסיק את שיטת המכרזיםהממשלתיים ומתוקצבים בחסר והגורמים לעובדים לקבל שכר מביש תוך פגיעהבזכויות שלהם.

בתחום הנגישות לשירותים הציבוריים, מדוע הועדה לא טיפלה באותה בירוקרטיהשהיא אחד החסמים המונעים מיצוי זכויות. כאשר מדובר בשירות הציבורי אנחנובדרך כלל מדברים על איטיות בטיפול, תשובות מתחמנות ולא ראויות, חוסר במענהטלפוניים ובעיקר חוסר מקצועיות- יש שר כמדומני האמון על החלק הזה לא? למהלא להמליץ לחסל את הבירוקרטיה הזו?

בנושא הדיור, הכשל המרכזי הוא בכך שהועדה לא הציגה כלל פתרונות לטווחהמיידי למרות שניתן בכסף לא גדול לתת פתרונות עד אשר תכניות הדיור הגדולות,שחלקן טובות, יכנסו לתוקף.

מדוע אי אפשר לעדכן את הסיוע בשכר דירה באופן מיידי ב 30% ולחוקק תוך סיוע בשכר דירה.
מדוע לא להוסיף אוכלוסיה של זוגות צעירים, אלה שזכאים לסיוע בשכר דירה לתקופה של שנתיים שלוש עד אשר יבנו בתים לדיור בר השגה.
מדוע לא להמליץ שבתוך הפיקוח על שכר הדירה יופעל מערך האכיפה על ידי סטודנטים כדרך של המדינה לסייע להם בתעסוקה.

בתחום הרווחה והשירותים החברתיים, מדוע לא המליצה הועדה על קביעת סלשירותי קהילה שאותו זכאי לקבל כל אזרח שיהיה מבוסס על עבודת מטה רחבהשהוכנה ביוזמת המשרד – ובו עדכון תקנון העובדים הסוציאליים, כך שיספקשירותים מתקדמים לאזרחים הנדרשים לסיוע?

מדוע לא טיפלה הועדה בהסרת חסמים בירוקרטים לרבות הקמת גוף סיוע שיסייע למבקשי גמלאות במילוי הטפסים.

בתחום הביטוח הלאומי, מדוע לא המליצה –

הועדה לשינוי בהגדלת התקרה המזכה בדמי מזונות לאישה עובדת.
מדוע לא המליצה הועדה לאישור כפל קצבאות – לנכים שתינתן בלי כל קשר לקבלת קצבה אחרת.

תעסוקה – הועדה לא נגעה בנושא ומה שדורש תיקון שיהיה תקצוב ייעודילשיפור מעמדם הכלכלי של משפחות מעוטות הכנסה – יש עובדים עניים במדינתישראל.

חינוך – הועדה לא הזכירה את נושא ההזנה. בבתי ספר יש להרחיב את פרויקט ארוחה חמה לכל בתי הספר.

בריאות – מדוע לא טיפלה הועדה להמלצה להרחיב את השירותים הניתנים לאוכלוסיות המוחלשות במסגרת הבסיסית של חוק בריאות ממשלתי.

לסיכום הוסיפה ח"כ רוחמה אברהם:

אדוני היו"ר,

אין ספק שכל הנושאים החשובים שהובאו בדו"ח הם חלקיים בלבד. אין ספק שכלהאנרגיות שהרגשנו בקיץ האחרון ברצון לשנות ולעשות צדק חברתי יתחילו מכאן.ראינו שהממשלה לא מסוגלת לקבל החלטות ואני מצפה מהבית הזה, ממך אדוניהיו"ר, נוצרה לנו הזדמנות פז לשינוי כיוון בחברה הישראלית. בואו לא נפספסאותה. לפי מה שנראה כרגע יש אופק ברור וחד משמעי, ניסיון למוסס את כל הישגיהמחאה החברתית. אבל אנחנו כאן בכנסת לא ניתן למוסס את זה. אדוני היו"ר,

ההמלצה שלי היא שועדת הכספים כמי שאמונה על תקציב חשב על המדינה כפישהבית הזה עשה פעמים רבות ויביא תוצר טוב שיכלול את כל מה שלא מוזכר בדו"ח.עלינו מוטלת האחריות כי אין ממשלה בשיראל שינסה להחליט. אנחנו צריכיםקואליציה ואופוזיציה כאחד להביא את השינוי בחקיקה בכל סוגיית עשיית צדקחברתי.

אדוני היו"ר – אם היום לא נטפל בישראל השנייה שנוצרה מבחינה חברתית, בעוד כמה שנים לא תהיה זכות קיום לישראל הראשונה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ח"כ רוחמה אברהם – סגנית יו"ר הכנסת
לפרטים נוספים על פועלה כנסו לאתר :
http://www.ruhama-avraham.co.il/

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת רוחמה אברהם

מאת: רוחמה אברהםחברה ומדינה - כללי06/03/121334 צפיות
"הרחבת מפעל ההזנה לכלל בתי הספר בארץ תאפשר יצירתם של כ- 15,000 מקומות עבודה חדשים ומקומות עבודה אלה צריכים להיות מיועדים לעסקים מקומיים, קטנים ובינוניים", כך קובעת ח"כ רוחמה אברהם בלילא, יו"ר השדולה לבטחון תזונתי בכנסת.

מאת: רוחמה אברהםאקטואליה15/08/111379 צפיות
בשבוע שעבר הסתיים מושב הקיץ של הכנסת. ימים לא קלים בהם אנחנו עדים לזעקת השבר והקריסה של מעמד הביניים, ימים בהם עמוד השדרה של החברה בישראל קורס, ימים בהם הציבור עדיין משלם עבור אחזקתה של הממשלה המנופחת והכושלת, הן בתחום החברתי והן בתחום המדיני.

מאת: רוחמה אברהםפוליטיקה 24/07/111463 צפיות
חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי הקיים, מסדיר את זכויותיהם של המתגוררים בדיור הציבורי, אך איננו מסדיר את זכויותיהם של הדיירים במקרה של פירוד בין בני הזוג. נכון להיום, הנושא מוסדר באופן חלקי בנהלי משרד הבינוי והשיכון, ואלו קובעים כי ההורה המחזיק במשמורת על רוב הילדים, הוא זה שיהיה זכאי להמשך המגורים בדירה הציבורית.

מאת: רוחמה אברהםאקטואליה06/06/112015 צפיות
ועדת הכספים אישרה לפני זמן קצר בקריאה שניה ושלישית את הצעתם של חברי הכנסת רוחמה אברהם בלילא (קדימה) ואלכס מילר (ישראל ביתנו) להתיר לעסקים שמחזורם עד 15 מיליון ש"ח לדווח מע"מ רק על סכום שהתקבל במזומן. עלות החוק תהיה חד פעמית ותסתכם בכ- 150 עד 200 מיליון ש"ח.

מאת: רוחמה אברהםאקטואליה12/04/111512 צפיות
חג הפסח הקרב ובא, מזמן תמיד עליית מודעות מחודשת למצבם של נזקקי המזון בישראל. חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא, התראיינה השבוע בנושא זה ואודות הצורך והחשיבות שבהקמת מועצה לביטחון תזונתי – שלשום בתוכניתה של יעל דן "עושים צהרים" בגלי צה"ל ואתמול בתוכנית "ערב חדש" אצל דן מרגלית ומיה בנגל.

מאת: רוחמה אברהםדמוקרטיה ושלטון10/04/111541 צפיות
גברת ברברה פראמר, נשיאת הפרלמנט האוסטרי ונשיאה כבוד של ידידי "יד ושם" באוסטריה, מר פריץ נוגבאוור, סגן נשיא הפרלמנט האוסטרי, מר אביב שיר-און, שגריר ישראל באוסטריה, גברת אולרייק ומר שוסטר – הכוח המניע את הארגון הזה, אורחים נכבדים, גבירותיי ורבותיי,

מאת: רוחמה אברהםאקטואליה22/03/111555 צפיות
לפניכם חלק ראשון מתוך ראיון של חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא בתוכנית "הנבחרים" בהגשת דוד בן-בסט, המשודרת בתחנת הרדיו רדיוס, 100FM. בחלק זה של הראיון, התייחסה חברת הכנסת רוחמה אברהם בלילא, למדיניות הכושלת של הממשלה בנושאים הבטחוניים , הכלכליים והחברתיים שעל הפרק.

מאמרים נוספים בנושא צדק חברתי

מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי06/10/222006 צפיות
רקע מקדים : בפסק דין שניתן לאחרונה עלתה בין היתר השאלה האם רשאי מתווך להחתים לקוח על הזמנת שירותי תיווך תוך ציון פרטי נכס עוד שבאותה עת לא קיבל את הסכמת בעליו לכך? בנימין קלינגר מפרסם המאמר בנוסף להיותו בעלים של משרד קלינגר רישוי עסקים והתרי בנייה הינו גם בעל רישיון תיווך במקרקעין מטעם משרד המשפטים. ובכן מה פסק ביהמ"ש ?

מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי29/06/211460 צפיות
בשנת 2014 נכנסו לתוקף תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר הכוללות את רשימת העבודות והתנאים לביצוע. עם זאת הרבה תושבים חושבים בתמימות שמבינים את התקנות שעל פנם נראים די ברורות ומופתעים כאשר לפתע מוזמנים לשימוע במחלקת הפקוח על הבניה או שמקבלים צו הריסה מנהלי. למרות שהכל נראה םפעמים ברור ומובן ועל מנת לחסוך אוגמת נפש ועלויות רבות אנו ממליצים לפנות לייעוץ ולא רק להקשיב למי שמוכר לכם את הפרגולה או מבצע עבורכם את הבניה.

מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי19/06/211220 צפיות
סמכות שגרמה לפגם מנהלי חמור מהו צו הריסה מנהלי? צו הריסה מנהלי מאפשר למוסד התכנון (הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבשטחה נמצא הנכס) להרוס בניה בלתי חוקית ללא הליך משפטי. לפיכך, מדובר בסמכות "מעין משפטית" שמקנה לוועדה המקומית שיקול דעת רחב ויכולת אכיפה כמעט בלתי מסויגת של עבירות בניה. לרשימת מוסדות התכנון (ועדות מקומיות ו- ועדות מרחביות) – לחצו כאן! צו הריסה מנהלי ניתן בדרך כלל לאחר שפקח מטעם הוועדה המקומית ביקר בנכס בפעם הראשונה, זיהה חריגות או עבירות בנייה, הוציא צו הפסקת עבודות, ביקר פעם נוספת וגילה כי העבודות נמשכו חרף העובדה שהוצא צו הפסקת עבודות בביקור הראשון. למאמר מקיף בעניין עבירות בנייה – לחצו כאן! בעלים של נכס, וכל מי שרואה את עצמו נפגע מצו הריסה מנהלי, אשר מעוניין לבטלו נדרש לפעול במהירות לצורך כך, לפנות לערכאה המתאימה ולהגיש בקשה לביטול צו ההריסה.

מאת: בנימין קלינגרצדק חברתי30/12/201435 צפיות
לאחרונה רבים פונים למשרדנו לאחר קבלת התראה על צו מנהלי. יש כאלו שפונים גם אחרי שקבלו את הקנס המנהלי שתמיד סכום בסכום גבוהה הרבה מעל המצופה. בד"כ מדובר על קנס גבוהה שניתן בשל שימוש שלא בהיתר, שימוש חורג ו/או בשל ביצוע עברות בניה. תוספות בניה, פיצול דירות , שימוש בקרקע חקלאית וכדומה. מדובר בקנס קצוב משמעו למשרדנו מחלקה מיוחדת הפועלת ומסייעת ללקוחות המשרד בהסדרת חריגות בניה ,ביטול צווי הריסה וקנסות מנהליים. הנכם מוזמנים לפנות ליעוץ ויפה שעה אחת קודם. בהמשך כל מה שכדאי וצריך לדעת על צו הריסה קצוב

מאת: גדעון צורצדק חברתי24/02/149048 צפיות
בחודש מרץ שנת 2000 נפטרה לילי ז"ל, רעייתו של אריאל שרון. על–פי בקשתה היא נקברה על גבעת הכלניות. במסגרת קבורה זו, עושה שרון כל עבירה אפשרית מתחום המקרקעין. קבורה בקרקע חקלאית, שהיא גם אתר עתיקות מוכרז, וכל זאת ללא רישיון קבורה במקום, וללא היתר כנדרש בחוק. ומעל הכל הוא איננו בעל זכות בקרקע. כחמש שנים לאחר הקבורה, פונה נעם פדרמן, ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, בדרישה להעתיק את הקבר של המנוחה לבית עלמין. ולאחר מכן, פדרמן מגיש עתירה לבג"ץ, נגד ראש הממשלה אריאל שרון ונגד היועץ מזוז. בית המשפט בפסק דין זה, נתן ידו לפגיעה קשה בשלטון החוק ולפגיעה באינטרס הציבורי. וקיימת האפשרות - שאריק שנלחם את מרבית חייו בערבים, במותו נקבר בבית קברות מוסלמי.

מאת: יאיר צבריצדק חברתי14/04/132229 צפיות
ר' חי על ביטוח לאומי וקצבת זקנה, ר' לא התחתן מעולם ולא הוליד ילדים. כשהיה ילד ראה במו עיניו איך הורגים הגרמניםו את הוריו אחותו ושני אחיו. ר' חי איתנו בעיר שלנו, הוא רואה בכל יום את אותם הרחובות את אותן חנויות ואותם אנשים. ר' ניצול שואה. בפעם השניה בחייו הוא מרגיש איך סופו קרב ורעב מכה בו בפעם השניה בחיו. כיצד חיים בעירנו ניצולי שואה במצב כל כך קשה? לאחרונה אנו עדים לסיפורים קשים על מצבם של ניצולי השואה בישראל. עוני ורעב וקושי רב בביצוע משימות היום יום הם רק חלק מהבעיות האקוטיות בהם מתמודדים הניצולים באחרית ימיהם. קשה לתפוש את הסבל בעברם ומתוך כך עוד יותר את המצב שחלקם מתמודדים איתו גם היום.

מאת: משה יוריצדק חברתי14/11/128427 צפיות
מצעירותי פיללתי לפתוח ביזנס בענף המזון. על כן, עמלתי רבות ואספתי כסף להקמת חנות. אך לצערי, מהר מאוד הגעתי למסקנה שבכדי להתקדם בתחום זה, קיים צורך לתכנן את צעדי ולארגן את הכספים כראוי. ודאי, זה קשה לפתוח עסק, אבל ניתן להצליח. אפשר ללמוד אסטרטגיות שבאפשרותן לסייע להתנהל נכון.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica