חפש מאמרים:
שלום אורח
28.05.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מולדתי אהובתי ציון שלי

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון02/08/20131548 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ב"ה

מולדתי

מולדתי, בארץ הולדתי הפקדת בי רוחך עד לבי כדי  לשורר את אהבתי עלייך  ודמעותיי נטפו מור על כפותיי

לשור בקול נעים המספר על השלום לך ארצי ציון ישראל.

בדרך הילוכי בך ציון תמתי, נעמת לי מאהבתי אליך מולדת הולדתי ,

אך בתוכי הייתי כסער על תומי, נודד על בדדי לאחדותך ארצי

ועל יתומי שקדתי בדמעה לשירי אהבתי על בארי, בשדותייך מושבתי.

בדרך אהבתי ראיתי מחלומי למבשרייך בשירי הנואמת רוח בשדותייך ארצי.

עטפוני סערות רבות, כשוממות סובבוני, לדעת סודותיי.ואין סודות כלל לעין, שירות הרוחות מנעימות מעלי ומנשבות באהבות  לעין השממות .

ארץ השיבה בליבי, את חומדת אהבתי לראות את עיירתי שלי בתוכך.

נשארתי אנוכי כנער בדדי, ובליבי צפנתי נפשי לתור מחרוזות לאחדותך ציון תמתי.

חרש השקט בשדות הפרחים,

שיר ערש  רוגע לאהבתי.

מהלך בדמותי ברגעים דוממים,

מלקט פרחים משדות אהבתי, על דמעותיי לא החתמתי כבודי באגדתי  ולא חלמתי שממתי בחזוני הטוב בליבי.

לולא האמנתי במשניות חלומי, לא ראיתי את משכני שאהבתיך ציון.

על תומי יושב אני בדדי בצילייך, רואה את חלומי כחזון המפריח

את אימרתי ,לא אני אומר ואיני שומר אך מתפרץ ומספר את דמעות הלב לשמור בעם אהבה באורחותייך ציון תמתי.

שמרי ארץ אמונתי,  לבבי חוזה את אהבתך  בעם מוסרייך .

"מולדתי היקרה"

המסר הראשוני :טקס מאיר עיניים בשחר בוקר ישראל הרמת הדגל בגאון הרוח בכל בתי הספר בארץ ללא דופי.

לשיר לכבוד המולדת בהלל תודה לאל על הארץ הטובה, שהנחילנו האל בציון הקדושה .

כמה טוב לשמוע דברי מוסר ודרך ארץ, אל זה תיקוד הרוח את היראה הפשוטה יותר מהחוכמה הרהוטה. כדי לעשות בפעולתה את הדרישה, צריך למצוא את המשאלה החבויה של גיבוש עם בדרך אחת של אורחות ציון בלא פילוג, במשכנות הארץ,  לראות כמה ענוגה ויפה הדרך בהוויה כזו, לעמוד דומיה מול דגלי הארץ ולראות את צבעי המגן על הדגלים המושכים ומלכדים רגשות המייסדות רצון והתעוררות לעבר האחדות בעלת אופי מלכד ומצליח .

רגעי  שתיקה על הדממה,

עם ודגל בדומיה

הללו בשירה תקווה, משירי ציון מאירה התקווה

רוממו לה' בהלל –יה, לאהבה ושלום למשמרת הזמן

ארץ ארץ - יפה כדמותך לא ראיתי מעולם

על שירייך היפים מולדת, נפיח שומרים כל היום וכל הלילה

לשוח על שלום בכל מקום, לראות את החלום עד חומות  ירושלים השוכנת בליבה של ציון .

כל המשאלות למסורייך קושרות בלולאות הרוח, כדי להיות יחד ללא פלגים ומחנות, נפקיד כולנו את השומרים למענך, ובאחדותך מולדת אתלה את התקווה על ראש תפארת כבודך, למאורות השלום, רוח השיר תספר את כל המשאלות שבהן האוהבות חומדות על כל נפש הדור.נשמור חזותך כמאור עיניים עלינו ,עד השמים תבוא ברכתנו, לקבל את השלום על אהבה שחפצה ושמורה כמתנה שאין לה מחיר בעולם.

ציון היא הבית היהודי – ישראל!

דרך רהוטה על הארץ תנחיל מוסריך, אל הדרך בא החזון כעטרת מושכת אהבה, לאחד עם בדרך אורחות ארץ ציון ישראל, מתנה מאירה לכל נפש הומיה. היא קדושה ויסודה נמצא במעמקי ליבה של  ישראל הקטנה והיפה שלנו, ארץ השיבה, ארץ הבית שלנו, אוהל ציון לכל העם, ללא פלגים ומחנות אל האור. אחדות מסיגה את הפילוג ומניחה שמחה במשכנות המושבה.

אנשים פשוטים וחלוצים, יראים, יחד מאירים את הדרך במולדת שלנו לבנות ולהבנות בתוכה על מגדלייך  ציון, חומות ירושלים שומרותאותך מסערות העולם. לרתום את החינוך הארצי לדרך ארץ רהוטה תביא מוסרה לטובה עליה ,תשמור ממהדים רוחות שוגות (התרצויות בחברה ),תלכוד לובשי רוח זרה מבין הדרכים ,תרכוש אמונה במאור הדרשה ,תשים אהבתה בלשכות חוקה. תאיר הרוח לכבודה את המסרים אשר נכספים לעולם ,שמרו את משכנות ארץ בדרך אורחותיה, וייסדו עליה חוקת הארץ למוסרה לשמור בצילה את התקווה השמורה בליבה של ציון .

ואהבת לרעך כמוך

ויראת מאלוקיך,

ועשית מלאכתך שבי מולדתך,

ושמרת כבודך לתת למקומך דבר מה טוב אחד מליבך,

ולא שמת מכשול לחברך בדרך

ואהבת, והאמנת כי ציון היא מקום שובך,

וחזקת דברי מוסרה לכבודה

וברכת את ה' אלוקיך בטוב הזה, כי נחלה היא הארץ הזו לך.

 "מולדתי היקרה"

  אוצר השלום

מולדתי היקרה מי ייתן וייטב לך יקרה,

איתך חירותי התהלכתי במחסה עולמי.

לא ראיתי כדמותך יפתי מעולמי,

אשיר לך ארץ ,ארץ זוהי ארצי

בך מולדתי ולעולם לא אחרת,

תמתי אורחותייך בלבבי היא חמדתי,

בך נפשי הומייה אשיר רוחותייך מלבבי,

על תפילתי השלום אל התקווה ,

כל עוד נפשי באהבתי עולם,

על לבבי אשא רוח תפילה בציון אמונתי,

עד שמים אשלח דמעתי לך אלוהי,

בשיר זה אתחנן לשוח רוח לאחדותה של  מולדתי היקרה.

ארץ תרדוף עד השלום, לעד הדרך איתך ירושלים סודות הרוח יראו עיניים  על  גבעות ארץ

אלי ,אלי כסער לאהבתי סובבתי בין כותלי הרוח למצוא את מוסרי הדרך,                                                                                                                                                                           בשירי מולדתי ישראל "ציון תמתי",

ברוח נחושה וברצון לבב למוסרייך ציון

באמונה ויראה על נפש הומיה שלל של תקווה

בפועלה תיקוד הרוח ערכים יקרים של אורחות ציון ודרך הגונה ניצור מימד יקר ערך למען חירות האדם

על פני ציון והעולם.

במזמורי הרוח על תפילתי בשירי, רקמתי מאמרים על אורחות ציון, בעטרת ראשה פתחתי צוהר חזון להשקפות חדשות מאירות את הדרך, בטקס ציוני מאיר עיניים על הרמת הדגל בכל מושבות הארץ בשחר ישראל ,בדומיה ובשיר הלל נשיר ליום  את מסרייך ציון תמתי,נפש הומי בך אהובתי מולדתי ,תיקוד רוח מלבבי דרך ענפה היוקדת הילתה לשמור דרך בך מולדתי ישראל היקרה.

כמו אגדה

בליל החשכות בבואי למחסי, היו סערות מפרכות בדרכי נבהלתי ופחדי גבר עלי לנדוד מחצרי אל בית אלוהי,

שרתי תפילה בין הדממות היפות ודמעות שיגרתי על כנפייך ציון, לשיר על בדדי לתומך, הייתי נחרץ למשכן עוד בארות מים לנחלי ציון.

בערב הדמדומים נמתי בבית מדרש השוכן בשולי העיר,

שזרה בי מנגינתי ונמתי באבני הקיר ,חשתי את עצמי בדד בתוכי וחיפשתי את אימי שתלטפני בערסלי המדומה אתתי,נומה נומה ילדי נודדת אימי מעלי ומרחשת שיר עד עמקי ליבי ראתה בעצבי. בארץ מולדתי שיחרתי לך אהובתי בשיר לאומי עם אלוהייך ציון, ובפתח העיר שוכן משכן קטן יפה ועניו,  לשערי החזון פתח את צוהרי חלום היום. ואהבת לרעך כמוך, ויראת מאלוקיך והיית ישר ונאמן ממלאכת השמים עד תהומך תתהלך שבי בה .

 שם בצילי הליל חיברתי את חלומי כסולם רוח משמח את נפשי איתך אהובתי. בדרך זו לחמתי עד מאתייך ונפקדתי למאורותייך ציון.

רבות של סערות היכוני על רחמיי בדרך ובסער סבבוני בגלי הרוחות שנידבוני חלומי למשוך בדיו במחרשות הספרים ,לא סחרתי בטובים ולא ראיתי שמחה בנפול אויבים ,חרצתי בסלעי ההרים למצוא תשובות לנשברי הזמנים והלבשתי עלי ציציות רתמי לאחוז בשופרי למבואה מבורכת עמי,את השלום חיפשתי ממבשרת חלומי למאור הדרך נשאתי על שכמי משלים רבים. כסער על בדדי, מכאבייך ציון הרכבתי על  שכמי את סבלי וראיתי האור לאהבה בי לשלום דורי.

אויה תמתי, שכך אהבתיך נורא והתהלכתי מגדות הנהר עד מצופי ההרים לחרוץ בסלעים להשקותני מים. את שירי מליבי רקמתי על בנים טובים והשלכתי אותם כמחרוזות רוח על כנפי השירה בוא עלינו השלום התקווה בעולם מחכה.

לו היה שלום לא היה לנו חזון

אין חזון ללא חלום על מבואות השלום

רק תחשוב על המוראות ותרקום את המראות של השלום,

תראה את האגדות הטובות חוזות אור בליבות עולם

ותדע שבלבך חיה אהבה,

ותראה את החלום שלך המשכין את השלום בעולם.  

עורי מנגינה  שוחרת אהבה על פני הדרך,

שלחי משאלה רודפת הילתך לשלום עמך

שמעי רוח ענפה משוח את טעמך ענוגה מדבש

שפתיים יישקו על נדרי ארץ ידברו שלום

בואי אהובה, אל מעיין המים רוחנו חגורה

אשורה בשירה על הדמעה, שנשואת כפיים אל השמים

שמעתי יראתי אליך אלוהים שמרתי מסורייך בליבי עד נפשי

בך ציון, אמלל שיר לכבודך אשא נעימותי לשלום עליך ארצי

אצא בחיבה ללמוד את אורחותייך בלבי ואתהלך שבי אמונתי בך ארצי.

לא אסחר בזולתי לעולם ולא אשמח במרעת זולתי,

אשוב בתומי להיות אני ולא אתחזה לאחר איתך מולדתי,

אשוב לכבודי ואקוד מסכת יומי מאורחותייך מולדתי,

לרחם אהבתי  על לבך ציון אור אהבתי.

לא אתן בדורי לזרים להשכין שיכרונם באפי,

לא אתן בארצי למרוד בחלוציה הנאמנים,

לא אתן לנדודים להרחיב מנהגם הזר בבני עמי,

לא אתן לזרים שיכו מרוחם לסחרו באסירי ציון,

אעשה הכל למען כבודם של בני נדיבי עם המצפים לשלוותם, במולדתם.

אבנה מצרי גשרים בעלי אופי ציוני משוריין הנותן חלק מאיתו

לבנות אורח דרך רצויה ולא מצויה, ואפדה מתוך הדרך את נגפי

הזרות הרודפת, להדוף את המנגינה השוכנת במקדשי עמי.

אם לא עכשיו, אימתי לזה אדאג? בכתביי אפיץ כתבים למען כבודם

של בני עמי, המאמינים בחזונה של אור ציון ומאמינים בחירותה של

מולדתנו היפה, ואבנה חומות רוח סביבך ציון שלכל העם תבוא שמחה במבטחה של ארץ אהובה.

אשורר שירי לאהבה ולשלום לכבוד ולמוסר, לתקווה המאירה על כולם ללא חשש וללא פחד אמלל ואעקוד

זבחי לאלוהי שנחלת ארצי תתברך כל יום ויום בדורי.

ארץ תעלה מסיריה לבר עולם ותחבר את אהבה הנוחה על כולם

לתת מענה לכל מבקש ומתחייב למסרי המולדת.

אשרי עם אשר בטח בה' האלוקים ויסב משָלו על חזונה של ציון

רווח ונחלה ,רוגע והבנה ,יראה מסורה ,יש מקום לכולם רק צריך לפתוח שערים' לפתוח ידיים לראות כי שייך לכולם ללא מרדף הזמן.

ישראל איננה דומה לשממה האיומה, הגולה הארורה, שכפתה עלינו רעה וייסרה את עמנו לבצרה של כפייה ופחד. פה בארצנו נתהלך בגאווה ובראש מורם ללא מחרד הזמן. אני מאמין בבני עמי שכולם טובים וברי לבב, יראו כי נחלת ציון היא האושר של כולם ואם החלום הגשים את החזון אין דבר העומד בפני הרצון.

"אם לאו היה החזון אגדה, לא היה האיש מספר את החלום שנראה  אם לאו שאל לפתרונה  באדם  לא היה מאמין למשכנה אם לאו האמין ליבו לאלוהיו לא היה  חוזה את החלום לנפשו מושך בדרך וכותב בזמן עוד לומד לשורר, כפתי הוא מדבר עד יבוא השלום לרדוף את החזון, כל יום הוא החלום. תשורי מראש אמנה צורי משאלה, לאהובה ניחוחה לנו ציון תמתי. רוח רוח שמריני על מסורייך להלך פתי על פני הארץ כדי לשיר איתך, לייחד אהבה יחד על בני העם במשאלות הטובות.

שיר תפילה על מנגינת אהבה   להלל שמך ציון

פה בארץ חמדת אבות  אני שר אל השלום  איתך מולדת

תנה מאירה ישקו שפתיים בני עם לחירותו יוקד דמעה על

רוח נעימה על צלילי השירה בקול תרועה מספרים וחפצים אהבה

יש אהבה, עד עין השמים היא מאירה

על הדרך בה ציון על כולם מאירה.

יעף במיצרי

סמכו והסמיכו מילים רהוטות, על ציון ספרו אהבתכם.

שירו ודברו בכינור הנעימות, זמר על ציון שבחו כבבת ליבכם

בקשו שלום ורדפוהו  יום יום.

ביושר לבב ארקום מנגינות מנעימות ומאירות,

על הדממות הן המספרות איך לחבוק את האהבה ולחבור אל הרוח עד שובה,

עודנה נודדת היקרה ועוד לא נוחמה מלהטי השממה.

לגעת ברוח

לראות את המים משקפי השמים, עוד צלילי רוח יעפו אהבה כשלל מעל גלי הסערה.

שמעי שמוע יקרה ענייה יתומה ובודדה,

לטפיני יערה מרוח אהבתך משכיני עולם,

שובי אביבייך לנער נאומך על רחמייך,

רוח רוח, שדרי על הנגינה את כוחך אהובה,

אשמור תפילתי על צילי הרוח אגע באהבתי.

המנגינה שלי מספרת את מסריה

אל תכו איש את רעהו ואל תסחרו בנפש ציון, כולם הם בני הארץ לדור הדרור.

איש איש ייתן פיריו ואעלהו דרך למוסריי, המה הנחילוהו רוח ואעדפנו מרוח סעורה.

לשיר את המנגינה מלאום נפשנו אל השלום נייסד רוח טובה,  למנגינה השוכנת במעמקיה,

לקבל אהבתה ברוח נעימה ולתת לה את כבודה בעולם.

לשיר את המשאלה לאל אחד קדוש עולם ונורא שמו בעולם,

אל אהבה והשלום יניח אור על הכל, תורתו משיבה נפש על מסריו מסרנו  שיר  השלום בך ציון לעולם.

והדרת פני זקן, ויראת מאלוקיך, ואהבת לרעך כמוך

ודרשת ללמוד את חוקת מוסר הארץ, ושקדת ברוח אימך

ולמדת דברי מורי אביך ליראתך בה, התהלכת ברוח נוחה

ונעימה וטוב לזולתך, היית בזו הדרך השיבה הביתה

לשמור את אהבתך בליבך  וביושר אורחות ארץ תחזה,

ועשית טוב לזולתך. גם במחשבתך יתקבל רצונך

וצדקתך עימך, שלח לחמך על פני המים

שלא יחסר מאומה לאדם .

בשובה בה:

איש איש ייתן פיריו ותעלה בו יראתו למשוך בנועם את בני העם בשירתו על שלום ציון.

תודה לך מולדת, ארץ שומרת ארץ המאירה לנו את הדרך .

שמור אותה בלבבך והנח טובתך על בני עמך. כולם ערבים זה לזה

והיית בשבי ציון וראית כי אהבתך מלאה לאור ארצך.

בואי ארצי  לשיר שלום,

בואי רוח עטפיני,

שמרי מולדתי את הארץ שבלבי,

לך אשיר בדומיה על נפש הומי, הבאתי לך ביכורים

על דברי ציון אהובתי, בואי אלי אהובה לשיר בשירים,

ארץ ארץ על כבודך אניח תפילתי,

ארץ נפלאה שאין דומה לה בעולם היא ארצנו ציון ישראל.

אנא שמרו עליה, כבדו את דמותה ונועו בצילה

ולעולם תבוא התקווה המאירה בליבנו את האור של ציון היקרה .

עיניים מראות רוח

דגלים ,דגלים הניפו רוח למראות עיניים, לעד יינשאו השירים מהעמקים לגעת ברחש על המחשבה הטובה, יוצרת הרוח את הדרך הישרה, הגונה בתפארתה טובה מהדרשה אהבה שחפצה את האדם בצלמו.  שומרי הדרך בך ארץ יראו עיניים את בואה של השירה היקרה הנותנת מקום טוב לכולם בציון הקדושה .

בזמר מנגינת השיר לכבודך ציון אהובתי

שוררתי  עלייך את נאומי,

בנפש הומי דברתי מנגינתי את תהומי,

על כבודך התהלכתי פתי שבי לשמרך אהבתי

לדור מסכת מאירה לעולם באהבתך ליושרי.

מי ייתן ויבוא השלום לפתוח מוסרותייך מהרה,

על דרכי נבדלתי בתוכי לדור מחסי בכבודי,

ארץ אהובתי יפת תפארת מולדתי, לא אבוז לך בעולמי

על סבלי אגדתי מחרוזת אלופי לכתוב את מחשבותיי

לשלום הדרך בעולמי.

לא אחלום

אין זו אגדה לרדוף אחר השלום ולמוצאו

אין החלום מוצא פתרון ללא חזון אל השלום

אין אהבה ללא יראה, על ציון שוכנת ירושלים הבוכייה

אין דרך ללא מוסר ועין לא תראה את הנולד בה,

אין חלום בלא בלהות ואין יום ללא תשוקות,

יש אהבה מלאה עד שחפצה לראות את השלום בתוכה כמו המים

המשקים אותנו לחיים. לולא אהבה מאיין תראה היראה ואין לה חוכמה

לדעת כי היראה מביאה את אהבה שחפצה אל השלום באור תורתנו הקדושה, כמו שנאמר תורה תמימה לנפש כי שם היא מאירה את מורשתו הקדושה של מושה רבינו ונצטוותה לשומרה לבית יעקוב אבינו ולזה השם הקדוש ישראל במקום הזה הוא ציון היקרה ורוח משיבה לנפש אורה מקדמת עולם היא נבנתה ובאה מהשמים אל הארץ.  ה' הקדוש, בשמו האל הבורא, ה' אחד ושמו אחד ואין דומה לו ולא יראה לעולם על עולם. על כך נאמר "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" ואנחנו משיבים "ברוך שמך ה' לעולמים" .

והנה בא החלום על ציון האור ולא תשכח את מוסרי אלוהיך ואתה לא לבדך עולם.

קח לך מקודש התורה צידה לדרך דבר קטן ,בקש ודרוש ללמוד מתורת אבות קדושים בהם תמצא אוצרות של מרגליות על מוסר וכבוד הדרך ומהותו הוא אהבה ושלום ציון בארץ הדרור ישראל אל תנוס ליצרך והיה ישר ותם לאלוקיך והיית נקי כפיים ובר לבב. ושמת מעונך עליו והלכת ישרה בדרך ולא חסכת מצדקת ידך לתת לזולתך מה שיש באפשרותך.

ערם נערייך

אויה :והוא הוכה ופצוע מנדודי שיכרונם על מסעפי רוח, היטו גורלות ושטו בו  בקסמי השממה. אויה לערם נערייך שהניחו מוקשי ם למרגלותיו ,לעד חצירו התהלך בשבי קודשו ,וירא עיניו על מבצריו וראה כי קיסמי רוח סבבו מחלונו, ושפתיו יבשו  מדמעה, ורוחו דברה לאלוהים.  והנה מלאו עיניו מדמעה ונפשו ראתה למפתח צוהר השלום והוא הוכה ופצוע וחיו במאורותיו. נואשו מסער תיקונו ויהלך במאוד אלוהיו, ויישא קולו ויבך עד שערי השמים, והנה מהלכים נודדים כחשוקי המים, בין עבותות הרוח, נושאות כפיים.  וירא את נערתו ואהבתו כבשה בו והנה  בא החלום עומד כסולם על חזונו ורוח מפתחו על שברי מיצרו . אויה אויה, למה ערם נערייך ממצודדים איומים, רוח על נכוחים  נצרו  דרך בקסמים,  נדויים על מסתורי הדרכים,  זממו הזרים לכבוש את יופייך  מאדמתך אהובה שלי .

אל תכו איש את רעהו ואל תסחרו לעולם בנפש ציון כולם הם בני הארץ לדור הדרור.

אל תלינו בסער המריבה, פתחו ידיים לכולם וברכת השמים תתרצה ללא מעצור ולשפע.

והמה השואגים לטרף לא תנחילהו רוח בארצנו ותעדפנה האהבה,

להשקיט רוח נודדת משיכרונה למרחקי השממה.

שובי שובי יערת שמים, מברכת השלום והשקיני מיין אלוהייך,

לתור בחלום אל חזונך, דברי על ליבי לשמור את כבודה של ציון בנאומי.

על שלום ירושלים אשלח מכתבי להשכין את השיר לבטח על בני עמי ובני עולם .

ציון תמתי שמרתי לך את כבודך

רחמייך עלינו אהובה עת השירה מאירה התפילה את השיר שחזתה הרוח בחבורה

והייתי בך נער כלולותייך עד עולם.

אויה ל י תמתי, השקיני מיין חלבך, לאימי נדמית בעולמי ולאחותי נדמתה נערתי בתוכך לנשב איתך את מנגינת החמד של עולמי .

מחרוזת שיר תפילתי על ירושלים

אני שר תפילה אליך אלוקים,  בר חיים עולם ברוח השירה אני נושא

דמעותיי בשירי הרוח נפשי הומייה רוקמת בליבי  את השירים על השלום

בך ירושלים הקדושה.

ציון ציון, סובבתי בך אהובה, על מולדתי  היקרה דברתי בשירי

שלחתי דמעתי במשאלתי עד אלוהייך ציון אלוהי קדוש שמו בלבי,

על חומותייך עיר דוד ראיתי את השירה בונה את אהבתך ציון בי .

בשבי אהבתי  הילכתי  אחרייך לתור את חפצי בך אהובה,

בדרך נעמתי לי רוח אהובה  לשאוב מאורחותייך את השירה,

בך ארצי שמרתי שיחתי עם אלוהי לדור יחד את הנעימה

שלא בדדה ממני עולם.

שלום  על אוהבייך ראיתי במעלתך מולדתי את השיר היוקד לאחדותך,

את הדרך המובילה לאהבה שחפצה הרוח הנוטפת דמעה,

בשדותייך ארץ נהדרת היית לי הרוח בשיר של השושנה מבין החוחים בשדות מולדתי

ציון תמתי ישראל .

בך סערתי ונדדתי, בין כנפי הרוח חלמתי את חזוני, רקמתי על ענפי שירייך תמתי

על רוח הביכורים הבאתי לך  שירים בשלל גוונים מברכת מזוני

ירושלים של עולם הרחיבי מקום אוהלייך

שירי נוטפים דמעה על החלום שלך, שלום בך ירושלים

מה רבו תעצומותייך ירושלים , וכי מה אדבר בקולי  על מקדשי הדממה

אשוח תפילתי למשמרת בך ירושלים .

בשירי אהבה לטהר בי ברוח ענפה יאירו זבחייך על נירייך,

אויה אהובה קול רינתי נשגב בלבי עד שסבבתי על ענפי רוח לראות את חומותייך

נושאים נרות על השלום.

 אדור משאלתי על מחרוזת שירי למשמרת מצודתך עם   אלוהייך ציון

 אלוהי אלוהי מה נעמת לי על מקדשי שמך לשור רוחי נדיב רוח לעמודי ירושלים

נשגבת נפשי בעודי בחטאי שמאיר לנפשי את יתומי לעד שמים.

אויה ליבי על חורבן הבית מבכה מבכי ומר על כאב וצער על חורבן הבית

רסיסי הרוח לא נמוגו מעלי

בואי אימא לשיר את השיר על שלום  ירושלים למצוא חן בעיני האל

ברוכה תפילתך על שבי כבודך למצוא את הזמן למלל בשיר מזמור מטוב הלב.

אנא אלוהי בשרני רוח קדמת עולם לראות מתמיהות חזוני את השלום בפתח שערי המזמור

לאהבה על כולם .

אמור לאל תודה על הארץ היפה שהנחלתה לנו אלוקים ציון היא שלנו ישראל .

יפה כדמותה ישראל הקטנה

חפצה בנפלאות אוצרותיה על השירה היפה

עם בר לבב טוב ורגיש יישא רוחו לתפילות הזמר

ציון תמתי לא תנוסי מעלינו עולם על עולם

ארץ חמדת אבות שוכנת בליבה של לאום הנפש היקרה ישראל של ציון אור עולם

כל ישראל חברים ואוהבים בשיר הזמר על האהבה שחפצה בא תרקום הרוח הנפלאה

אחדותה ולחגור את חומותיה סביבה למען חירותה עולם .

כל הנחלים וכל השירים שלנו הם אהובים עלינו מהסובבים השוממים סביבנו

לשיר יחד ישראל תעמוד בעד הדור תמיד תשמור אותנו לדרור עד אלוהייך ציון .

הללי ארץ ותשורי משיר הציון על במותייך ינשבו דגלייך כחול ולבן יאירו בשירייך

על רוח חומותייך נשא קול לשיר המזמור אהבתיך ציון נגילה משיר תורתך אור עולם

להשיבה בי את השלום  בתלותי עם אלוהי על חמדתי לעמי אשיר דמעותיי לטובתך ארץ עד אלוהייך ציון.     

מי ייתן וישכון השלום בך מולדת יקרה, לעם טובך אלוהייך ציון, 

הידד הידד הבה ונגילה, ונזכה בשירה לאהבה שחפצה בעולם

הללו-יה.

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

ברוך שם כבודו לעולם ועד.

תפארת עולמי עולזת ברוחי

שוכנת בנבכי עולמי           

ידור בי הנצח בר לבבי

ייקוב הררייך ציון יפתי.

דמעות אימותינו התמות

מחה מעל פנינו היגעות

ושים מבטחינו בלב שלם

עד יגיע עדינו

השלום אשר לו נייחל.

בכבוד הקישור :המנגינה שלי" עם ודגל"

https://www.youtube.com/watch?v=i9e1CGLVuOQ

מאת אבינועם .ש

כל הזכויות שמורות

https://www.youtube.com/watch?v=i9e1CGLVuOQ

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/151984 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/151550 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151257 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/142956 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/148211 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/143859 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/145714 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאמרים נוספים בנושא דמוקרטיה ושלטון

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון27/03/20265 צפיות
תיקון 116 לחוק התכנון והבניה מהווה מהפכה בחוק התכנון והבניה. הוא מחמיר מאד, מטיל צווי הריסה בסיטונות וקנסות של מאות אלפי שקלים, ומצמצם את סמכויות השופטים בבתי המשפט.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון11/01/20527 צפיות
מה הוא רישיון עסק? עסקים הפועלים בתחומים שונים נדרשים בהוצאת רישיון עסק – היתר מכוח חוק רישוי עסקים הניתן על ידי משרד הרישוי ברשות המקומית ומהווה אישור לפעילותו התקינה של העסק. הרישיון מעיד כי בעסק מסוים ננקטו כל האמצעים הנדרשים לשמירה על בריאותו, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חייו של הציבור. בהתאם, קבלת הרישיון מותנית בעמידה בכל התנאים שהציבו הרשויות, בהם סידורי כיבוי אש, תנאי תברואה נאותים, בטיחות מבנים ועוד. משרד הרישוי הוא גם זה שאחראי על אכיפת החוק ורשאי להטיל סנקציות על עסקים שאינם עומדים בתנאיו

מאת: אבי דוידידמוקרטיה ושלטון07/04/19416 צפיות
מדריך למתחילים אודות הגשת עתירות לבג"צ.

מאת: אבי בכרדמוקרטיה ושלטון24/07/18995 צפיות
האם מדינת ישראל הופכת להיות אל מול עיננו לדיקטטורה ו/או למדינת אפרטהייד עם סימני פאשיזם?? אודה, מכיוון שחשש כבד החל להתגנב לליבי כי אכן המציאות התקשורתית המדווחת אמת היא... החלטתי לעשות מעשה ולבצע מחקר קצרצר, מאמר מחקרי, אשר נשען על עובדות בלבד, עובדות ונתונים מחקריים, זאת תוך הבאת ציטטות ומובאות מדויקות. אני למעשה בדקתי את שתי התיאוריות הבאות: מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. או שאולי, מדינת ישראל היא מדינה פאשיסטית, גזענית ודיקטטורה חשוכה.

מאת: בנימין קלינגרדמוקרטיה ושלטון22/11/16931 צפיות
קבינט הדיור במשרד האוצר אישר בתאריך 21.1.16  מספר הצעות שאמורות לסייע לפתרון מצוקת הדיור. תחילה אישר הקבינט את הצעתו של שר האוצר, משה כחלון, להאריך את התוכנית לתמרוץ רשויות מקומיות למתן היתרי בנייה בדגש על מיזמי התחדשות עירונית ותוכנית מחיר למשתכן. כמו כן הוחלט להגדיל את תקציב התוכנית, שקודמה בשיתוף עם שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, ומטרתה לסייע לרשויות בקליטת תושבים חדשים ובפיתוח תשתיות מתאימות.

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/151984 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: ירון כהןדמוקרטיה ושלטון01/06/151488 צפיות
לא אחת נדרשת תרגום נוטריון אשר קבלתם וקבילותם מותנית בחתימתו. אישורים שונים כגון: ציוני תעודות של מוסד לימודי בארץ שצריכים להישלח לאוניברסיטה בחו"ל, מסמך משפטי שכל מלה בו עשויה או עלולה לקבוע את עתידם של נכסים ואולי אף לחרוץ גורלות. אישור נוטריוני על העתק נאמן למקור, ייפויי כוח, אישור נכונותו של תרגום ועוד.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica