חפש מאמרים:
שלום אורח
21.01.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

מבחן הכוונה – למה הכוונה ?

מאת: רונית אלפסיפסקי דין20/11/2019905 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

מבחן הכוונה – למה הכוונה ?

האם מבחן מצטבר או מבחן מכריע – שבר שוויון

שוקי ג'אנה,רו"ח


תקציר

סווגה של פעולה, או של עסקה נקבע על פי סממנים חיצוניים ועל פי מבחנים שונים, אשר על פיהם  יש וניתן לסווג את אופיה של אותה פעולה וסווגה של אותה עסקה. ברם בדרך כלל המבחנים אינם חד - חד ערכיים ויש מקרים בהם המבחנים בגין אותה פעולה מצביעים על סווג כפול. כך למשל בסווג פעולה למישור ההוני או למישור העסקי, למישור הפרטי או עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי ועוד. בעיתות כאלה מופעל מבחן על – מבחן גג והוא "מבחן הכוונה". מקום בו  יש סתירה בין המבחנים השונים ואולם ניתן לשכנע בדבר הכוונה שעמדה ביסוד העיסקה,הרי שזו תקבל משקל עודף בסווג העסקה. פועל יוצא מכך הוא, שלאחר זיהוי הכוונה, כל המבחנים יופעלו לשם קביעת השקה עם אותה כוונה. לפיכך מן הראוי לוודא מבעוד מועד על הבהרת הכוונה באמצעים שונים וקביעת דפוס פעולה שיתמוך באותה כוונה באופן כזה שאלו יזוהו כתומכי אותה כוונה אשר לשמה יעדנו את הפעולה- העסקה.1. חשיבות הכוונה.


בעסקת קומבינציה ידועה "הלכת ברקאי" לפיה מועבר לקבלן חלק ממגרש בתמורה לבניה על חלק המגרש האחר הנותר בידי בעלי המגרש. דיון שהובא אל בית המשפט העליון לקביעת שווי המכירה בעסקה, אוחדו שני תיקים אשר בשניהם התקבלה תוצאה סופית זהה אלא שהדרך אליה הייתה שונה. במקרה השני שנדון באותו הדיון, נמכר מגרש לקבלן לצורך בנייה אשר בסיומה רכש בחזרה מעביר המגרש חלק מהמקרקעין המבונים. על אף שבסוף ההליך, בשני המקרים נפרדו בעלי המגרש מחלק מהמגרש שהיה להם ונותרו עם חלק אחר מבונה, הרי שלצורך קביעת שווי המכירה נקבע בכל אחד מהמקרים שווי שונה. במקרה הראשון נקבע שווי מכירה של חלק מהמגרש ואילו במקרה השני נקבע שווי מכירה של מגרש שלם. הכוונה ואף התוצאה בשני המקרים הייתה זהה, אלא שהדרך הייתה קצת שונה. אין חולק על כך שבשני המקרים התכוונו בעלי המגרש להיוותר לבסוף עם חלק מגרש מבונה. זו גם הייתה יכולתם הכלכלית ולשם כך בצעו את העסקות באופן כזה, אחרת, אילו יכלו ,היו מבנים את כל המגרש .בהתייחס למקרה השני, נכתב בפסק הדין שאיחד את הדיון לשני התיקים  כאמור:

על עסקה זו חל הכלל שקבענו וחזרנו וקבענו בשורה ארוכה של פסקי-דין (למשל, בענין ון-הרטן נגד פקיד השומה, ע"א 521/65 פסקי-דין כ'(3) 625) כי "לא מה שהנישום יכול היה לעשות ולא עשה אלא רק מה שהוא עשה קובע את מצבו ואת דינו מבחינת המס".


הנה, כוונה אחת לתוצאה זהה, הביאה שתי תוצאות מס שונות , האחת בקביעת שווי מכירה של חלק מהמגרש וקבלה בתמורה שרותי בניה על חלק המגרש הנותר,והשנייה בקביעת שווי של מגרש שלם ורכישת יחידות מבונות על חלק מגרש שנמכר.

כבר ממקרה זה ברור שכוונה ללא מעשה בפועל שתואם את הכוונה, לא תספיק. מעשה בפועל שנתמך בכוונה לתוצאה שמניב המעשה, כוונה זו יש בה להשפיע על תרגום המעשה לתוצאה הרצויה.2. הכוונה הסובייקטיבית


דוגמה ברורה לכך ניתן למצוא בהגדרת דירת מגורים שבסעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין - דירת מגורים : "דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה".


במקרה של פרידמן נ' מנהל מס שבח עמד נשיא בית המשפט העליון דאז - כבוד השופט מאיר שמגר, על האבחנה שבהגדרה, בכך שהמבחן לייעוד הדירה למגורים (לעניין מס רכישה) חייב לכלול שני אלמנטים: אלמנט אובייקטיבי - הטמון בחלק ההגדרה הדורש שתהא זו "דירה"; ואלמנט סובייקטיבי - הטמון בכוונת הרוכש לייעד את "הדירה" לשמש למגורים. מימוש כוונת המגורים חייב להתבצע תוך זמן סביר, וכך למשל במקרה בו הושכרה הדירה למספר שנים למטרת עסק, אינו בגדר זמן סביר, ומגורים עתידיים לא יענו על הציפיות של המבחן הסובייקטיבי.

גם כבוד השופט אהרון ברק בעניין מלונות צרפת קבע  : "תוצאות המס נגזרות על פי מהותה הכלכלית האמיתית של העיסקה. הצורה הפורמאלית איננה קובעת את תוצאות המס. הצורה הפורמאלית היא אך נקודת התחלה אך לא נקודת סיום. עמדתי על כך באחת הפרשות באומרי:

'מהותה של עיסקה נקבעת לצורך דיני המס על-פי המהות הכלכלית האמיתית של העיסקה. שם העיסקה, או כינויה על-ידי הצדדים לה, איננו מכריע את מהותה של העיסקה לצורך דיני המס. עיקרון זה הוא עיקרון מקובל זה שנים בדיני המס' (ע"א 6722/99 מנהל מע"מ תל-אביב נ' משכנות כלל מגדלי הים התיכון בע"מ', פ"ד נח(3) 341, 347)."


במקרה שנדון לאחרונה בעניין "ציון דדוש" נרכש בית ישן ואשר דווח לצורך מס רכישה כדירת מגורים הזכאית לתשלום מס מדורג. מנהל מס שבח סבר שנרכש מגרש ולא דירת מגורים, הואיל והעורר הרס את הבית הישן ובנה תחתיו בית חדש. עוד נטען שמלכתחילה נרכשה החלקה מתוך כוונה להרוס את בית המגורים הישן. העורר טען שלא התכוון להרוס את כל הבית אלא רק חלק ממנו. ועדת הערר קובעת שאין לראות בו רוכש של דירת מגורים, מכיוון שלא התכוון מלכתחילה להשתמש בבית למגורים. על פי הוועדה, כדי שהנכס יחשב לצורך מס רכישה דירת מגורים, על הרוכש להתכוון באופן סובייקטיבי להשתמש בו למגורים.אף בעסקות של "קבוצות רכישה" ,סווג העסקה נעשה גם על סמך כוונת הצדדים. כך למשל כוונת חברי הקבוצה, האם זו הייתה לרכישת קרקע, או כל כוונתם הייתה לרכוש דירה למגורים וזו הייתה כוונתם מלכתחילה. לעניין זה נבחנה כוונת הצדדים בשורת מקרים, כך למשל בפרשת קווי נדל"ן גינדי –מידן בע"מ - בית המשפט אינו שולל אפשרות למערכת חוזים מפוצלת – חוזה לרכישת קרקע וחוזה לקבלת שרותי בניה, אלא בודק כל מקרה לגופו. מקום בו מתקבלת מסקנה לקיום זיקה הדוקה בין החוזים כשהכוונה מלכתחילה הייתה יצירת תלות הדדית בניהם, הרי שתוכנם הכלכלי יוביל למסקנה של רכישת נכס מבונה ולא רכישת קרקע, ולאחריה באופן נפרד שרותי בניה. הדברים אומצו והתקבלו גם בערעור שהוגש בנושא זה לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים.

3. המבחנים האובייקטיבים כמשרתים את הכוונה הסובייקטיבית


גם כשבוחנים אופייה של פעולה האם הינה עסקה בעלת אופי מסחרי ,יש למבחן הכוונה משקל לאבחון כאמור. בפס"ד בעניין קרלוס בגס בע"מ וישראל און ליין בע"מ , ערערו חברות אלו על שומה בעניינן, שקבעה סווג של עסקה בעלת אופי מסחרי, לפעולת מכירה על ידן של מניות חברת "קו מנחה" לחברת "כלל". כנגד טענו החברות, כי מדובר בפעולה במישור ההוני. בית המשפט בדונו בסוגייה ציטט מפסקי דין אחרים תוך שהוא מבהיר שאמנם ישנם מבחנים שמאפשרים סווג עסקה , אולם כל אחד מהם אין בו להכריע בשאלה. לכן יש להדרש למבחן גג – מבחן הכוונה אשר בוחן את הנסיבות האופפות את העסקה. בדברי הדיון וההכרעה של פסק דין זה נכתב על ידי כבוד השופט מגן אלטוביה :

"בין אם נראה במסכת המבחנים כולם כמבחנים אוביקטיביים העומדים בפני עצמם או כמבחנים שנועדו, בכלים אוביקטייבים ככל האפשר, לשם איתורה של הכוונה, דומה שאם אותרה באופן מובהק כוונת הנישום, יקשה להתעלם ממנה לצורך סיווג העיסקה. במובן זה, נוטה אני לקבל את עמדתו של פרופ' אדרעי באשר למשקלה של הכוונה. מבחני הפסיקה הם לטעמי כלי באיתור הכוונה. כשיש פער בין הכוונה לה טוען הנישום לבין תוצאות מבחני הפסיקה, תגבר התוצאה המתבקשת על פי אמות המידה שנקבעו . כך אלא משום שהם מעידים בכלים אוביקטיביים (ככל האפשר) מה היתה הכוונה. מקום בו נושא המערער בנטל לשכנע בדבר הכוונה שעמדה ביסוד העיסקה, הארוע, יש מקום לתת משקל מופחת לתוצאה המתקבלת מהעברת הארוע בסיב המבחנים ככל שיש סתירה בין השניים. מבחן הנסיבות הכוללות, הוא בן השאר מעין מסנן או מתאם המאפשר לראות במכלול התוצאות המתקבלות על פי מבחני הפסיקה נקודות השקה עם אותה כוונה מסתברת שהנישום מצליח, על אף הקושי, להוכיחה.  אמור מעתה, ברגיל מבחני הפסיקה יסייעו בסיווגה של עיסקה או ארוע כארוע הוני, פירותי או אישי (לא בר חבות במס). יש מקום לטעון כי מבחנים אילו נועדו לשם איתור הכוונה. משזו אותרה , תהא לה ביחד עם מבחן הנסיבות הכלליות, בבחינת שילוב שבין האוביקטיבי והסוביקטיבי, משקל עודף בסיווג העיסקה."


מקרה אחר בעניינה של הדר מזרחי נגד פקיד שומה ירושלים 3 בו נבחנה סווגה של עסקה האם יש לראותה כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי. באותו עניין נבנה בית על ידי המערערת הדר מזרחי, וזאת במימון וסיוע של אביה הקבלן. הבית נמכר ברווח ניכר בסמוך לסיום בנייתו. בדברי ההכרעה כתבה כבוד השופטת מרים מזרחי , כי על אף שהיו מבחנים שהצביעו לכאורה על עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי הכרעתה היא :

"לאחר שבחנתי את המבחנים השונים שהותוו בפסיקה, ובשים לב לנסיבות המיוחדות המתעוררות בעניין זה, דעתי כי אין לראות בפעולות שביצעה המערערת משום עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי.

הסיבה העיקרית למסקנתי זו טמונה בתמונה שהצטיירה לפני בדבר מטרותיה של המערערת, אשר עמדו בבסיס הפעולות שביצעה, אותן בחנתי במסגרת מבחן הגג של הנסיבות הכלליות של העסקה. לאור הראיות שהובאו בפני, השתכנעתי כי המערערת אכן התכוונה, לפחות בעת קניית המגרש ותחילת הבנייה, לבנות בית אשר ישמש אותה בבוא היום למגורים ... מעידים על כנות כוונותיה של המערערת בקניית המגרש לצורך הקמת בית מגוריה במקום".4. הכוונה – מבחן הגג


נראה כי הפסיקה מיקמה את מבחן הכוונה כמבחן על, המהווה שובר שוויון בכל אותם מקרים בהם קיימים מבחנים המעידים על סווג  מסויים של פעולה, אל מול מבחנים אחרים שיכולים להעיד על סווג אחר. ואולם "כוונה" על מנת שתהיה מכריעה צריכה להיות כנה וברורה ולפיכך צריכה להיתמך בנסיבות שיעידו עליה.

דומה הדבר למקרה בו צריכים להכריע בעיתוי של "שינוי יעוד". כך היה בפסק הדין בעניינה של דנקנר השקעות בע"מ נגד פקיד שומה למפעלים גדולים. בפסק הדין שניתן בשנת 1993 על ידי כבוד השופט קלינג, נבחנה החלטת  החברה על שינוי יעוד קרקע, מנכס קבוע למלאי עסקי. בהחלטתו נימק השופט,כי  הצהרת דירקטוריון החברה על שינוי יעוד אין בה כדי ללמד כלום. עתוי המכירה הרעיונית –שינוי היעוד, קשה להוכחה כשאין סממן חיצוני הנותן ביטוי לכוונה זו. בית המשפט דחה את מועד שינוי היעוד עליו הכריזה החברה וקבע אותו למועד בו נראה סממן חיצוני שנתן ביטוי לכוונה על שינוי יעוד מנכס קבוע למלאי עסקי.


בנסיבות הנ"ל ניתן לשאול מה פסול היה ב"כוונה" במקרה של כהנן אשר בשלה לא אושרה עסקת קומבינציה עם מכר חלקי. התשובה ברורה, אמנם כוונת כהנן הייתה לסוף דבר כמו בעת ביצוע מכר חלקי, דא עקה שבפועל נעשתה פעולה שלא תמכה באותה כוונה.באותו המקרה נמכרה כל הקרקע לקבלן (להבדיל ממכר חלקי) ולאחר מכן כשסיים לבנות נרכשו חלק מהמגרש כשהוא מבונה. על מנת שיהיה ניתן להפעיל את מבחן הכוונה, הרי שהפעולה שנעשית, צריכה לתמוך בכוונה לשמה יועדה אותה פעולה. לא ניתן לבצע פעולה אחת ולטעון שהכוונה הייתה לאחרת.


בנוסף, לכוונה צריך להיות סממן חיצוני הנותן ביטוי לכוונה. כוונה לפעולה מסויימת בתאריך מסויים צריכה לקבל ביטוי חיצוני ,פועל יוצא של אותה כוונה, אחרת תהייה חשיפה לסכון של מתן פרשנות רחבה לעצם הפעולה ועיתוייה.

על מנת לתמוך בנכונות הכוונה וממשותה, כדאי להשאיר נתיב בקורת , כזה שיוכל בדיעבד לאשש את אותה הכוונה. כך למשל הודעה למייצג באמצעות מכתב, או השארת נייר עבודה בתיק המייצג על מהות הכוונה לקראת ביצוע הפעולה. אם נוטלים הלוואה מבנק לשם ביצוע פעולה, ניתן לרשום במסמכי ההלוואה את הכוונה לשמה ניטלה ההלוואה וכו'. פעולות אלו ואחרות נוספות, יכולות בעתיד להוות סממן חיצוני שיאשש בדיעבד את הכוונה, באופן כזה שיהיה ניתן להפעיל את "מבחן הכוונה" כמבחן גג.

 תגיות המאמר: שוקי גאנה


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

נט מדיה  הינה חברה המומחית בתחום, בניית אתרים, קידום אתרים. חברת  נט מדיה כוללת צוות מקצועי בתחום בניית אתרים, קידום אתרים ועיצוב אתרים. אנו מספקים שירות מקיף עם ניסיון רב בתחום וכמובן במחירים אטרקטיביים. נשמח לשרת אתכם.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת רונית אלפסי

מאת: רונית אלפסייבוא ויצוא05/03/21513 צפיות
יבוא מוצרים בצורה מסחרית מחייב ללמוד מה נדרש לייבוא מה החוקים החלים על אותם מוצרים. על מנת לעסוק בייבוא יש להוציא רישיון לייבוא ממשרד התמ"ת.

מאת: רונית אלפסינדל"ן ומקרקעין22/11/20972 צפיות
רכישת דירה יד שניה או דירה מקבלן? ומה בודקים לפני שרוכשים דירה מקבלן? והאם צריך עו"ד דין מקרקעין או שאפשר שעו"ד של הקבלן ייצג אתכם? כל זא ועוד במאמר שלפניכם.

מאת: רונית אלפסימשכנתא21/08/201732 צפיות
יועץ משכנתאות קודם כל יתאים את המשכנתא המשתלמת והמתאימה ביותר בעבורכם - הוא יתאים את מסלולי המשכנתא, את הריביות הכדאיות ביותר גם לפי המצב בשוק וגם לפי יכולת ההחזר שלכם

מאת: רונית אלפסימשכנתא21/08/201706 צפיות
יועץ משכנתאות קודם כל יתאים את המשכנתא המשתלמת והמתאימה ביותר בעבורכם - הוא יתאים את מסלולי המשכנתא, את הריביות הכדאיות ביותר גם לפי המצב בשוק וגם לפי יכולת ההחזר שלכם

מאת: רונית אלפסינדל"ן01/05/202034 צפיות
תפקידו של עורך דין מקרקעין הוא להבטיח שהעסקה שאתם חותמים עליה בטוחה עבורכם ולשמור על כל הזכויות שלכם בעסקה, לכן, כשאתם מבצעים עסקת נדל”ן, רצוי לקחת עורך דין שמומחה בתחום הנדל"ן. עורך דין מומחה בתחום הנדל"ן יוודא בעבורכם כי העסקה שאתם חותמים עליה משתלמת בעבורכם, וכך עשוי לחסוך לכם

מאת: רונית אלפסינדל"ן ומקרקעין26/04/20752 צפיות
עסקה של רכישת דירה היא בעלת משקל רב ועלותה מיליוני שקלים - הזהירות מתחייבת. ועוד הדרך ארוכה, לבחור את הדירה, כוונים, קומה, לוח פריסת תשלומים, בטחונות ועוד ועוד. הרשימה ארוכה ולכן חשוב להיוועץ עם עורך דין מקרקעין

מאת: רונית אלפסירכב20/11/192693 צפיות
כב יד ראשונה הוא חלומם של הרבה אנשים אבל לא כולם יכולים להרשות לעצמם כלכלית. רכישת רכב יד שניה נותנת יותר אפשרויות רכב מליסינג או רכב חברה לשעבר. מה עדיף ומהן ההוצאות על רכב יד שניה

מאמרים נוספים בנושא פסקי דין

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין19/08/21622 צפיות
מפרטים אחידים ותיקון 34 לחוק רישוי עסקים אז ככה,לאורך שנים רבות לא הייתה אחידות בדרישות גורמי רישוי מעסקים שונים הטעונים רישוי על פי אותו פריט רישוי. על מנת למנוע שונות ורגולציה עודפת ובעקבות המלצות “ועדת הבר” משנת 2006, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו “מפרטים אחידים” לסוגי העסקים. כך, בעל עסק מראש יוכל לדעת מראש מה יידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןפסקי דין15/11/20937 צפיות
בג"צ דחה העתירה נגד מאחז עיבל בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ דחה בימים אלו עתירה נגד פינוי מאחז עיבל ועוד כמה מאמרים שכתבתי: עו"ד נועם קוריס – כותב ב THEMARKER עו"ד נועם קוריס - כותב על תביעות ייצוגיות - כותב באתר המאמרים המשפטיים נועם קוריס עו"ד העתירה הופנתה כלפי צעדים שנקטו המשיבים לפינוי העותר ממאחז שהוקם ללא היתר באזור הר

מאת: בנימין קלינגרפסקי דין05/09/19930 צפיות
ההתיישנות גברה על השימוש בהעדרו של היתר אין שימוש שלא הותר על-פי ההיתר, קרי - אין שימוש חורג, ומשכך לא מתקיימת עבירת השימוש על-פי סעיף 204 לחוק. האם כאשר לא ניתן להרשיע אדם בביצוע עבודות בנייה ללא היתר בשל התיישנות, ניתן להרשיעו בעבירה נמשכת של שימוש בנכס שנבנה ללא היתר? ביהמ"ש לעניינים מקומיים משיב על כך בשלילה.

מאת: רוי ורלפסקי דין25/01/19916 צפיות
אתה צריך לקחת את המקרה פגיעה אישית קל. לא משנה איך המקרה שלך הולך, לקחת מישהו למשימה על רשלנות שלהם הוא יותר מוצדק. מאמר זה נותן לך כיצד להתקרב מקרה פגיעה אישית.

מאת: רוי ורלפסקי דין17/01/19927 צפיות
האם אתה חושב על לשים את הכסף שלך לתוך השקעות נדל"ן? ראית את החברים שלך עשה רווח עם זה. אתה יכול לעשות טוב אם שמעתם על. זה רק לוקח קצת ידע. השתמש בעצות אלה כדי לקבל התחלה מוצלחת על ההשקעה.

מאת: נועם קוריס משרד עורכי דיןפסקי דין12/10/171349 צפיות
45 אלף ₪ הוצאות משפט נותרו בעינן כאשר בית המשפט העליון דחה תביעת לשון הרע בגין התיישנות לכאורה ותוך קביעה שמכתב תלונה למפכ"ל המשטרה יכול להיחשב כפניה לרשות מוסמכת, למרות אי הבהירות בנושא.

מאת: רוי ורלפסקי דין11/06/172033 צפיות
If someone promises you to improve your score by changing your factual history, even those properly reported. Negative credit information remains on your credit report for seven years.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica