חפש מאמרים:
שלום אורח
01.03.2024
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

 

ברסלב מאיר מאמרים אחרונים של הכותב

 
   
   
 
חברה: ישיבה ואתר ברסלב

אתר אינטרנט: www.breslevmeir.com

טלפון: 0504161022

צור קשר: צור קשר

אודות הכותב:

מוסדות ברסלב מאיר

ברסלב - בית חם לנוער בסיכון, ובית תבשיל - לתורה תפילה מידות טובות ושמחת חיים !

מוקד התפילות (חינם) בכותל קבר רחל אומן ועוד...

אמירת קדיש יתום לנפטרים (חינם)... ע"י חסידי ברסלב.

 
     
 
 
   
  מאמרים אחרונים מאת ברסלב מאיר  
 

מעלת השכחה

מאת: ברסלב מאיררוחניות - כללי31/01/131465 צפיות
מעלת השכחה אחדשה"ט! רבינו הקדוש ז"ל אמר: אצל העולם ה"שכחה" היא חסרון גדול בעיניהם, אבל בעיני יש בשכחה מעלה גדולה, כי אם לא היתה שכחה לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת ה', כי אם הי' זוכר תמיד כל מה שעבר עליו - לא הי' אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו יתברך בשום אופן. גם היו מבלבלים את האדם מאד כל הדברים שעוברים עליו (ע' בשיחות הר"ן סי' כו), כי אם הי' זוכר ומתבונן אפילו חלקית בפגמיו ועוונותיו המרובים, וגודל הצער בכל העלמות וההשלכות הנובעות מהן הי' מיד נכנס לדכאון ומוחין דקטנות, וחלישות הדעת, ולב נשבר..
למאמר המלא...

פרשת ויחי - ארץ ישראל

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע27/12/121137 צפיות
ארץ ישראל וזהו (בראשית מז – כח) "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה". אין בכל העולם כולו, מקום יותר קדוש מאשר ארץ ישראל, והיא חמדת כל הלבבות ועליה נאמר בתורתנו הקדושה ( דברים יא – יב) תמיד עיני ה' אלקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואמרו חז"ל (ברכות ה.) ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל תורה וארץ ישראל והעולם הבא. [וידוע מה דאמרי אינשי: אמור לי מי חבריך, אמור לך מי אתה, לענינינו יש לשים לב באיזו חבורה נפלאה נמצאת א"י במאמר הנ"ל, דהיינו בין תורה לעולם הבא, וגם היא נמצאת ממוקמת במקום טוב באמצע].
למאמר המלא...

פרשת השבוע ויגש

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע24/12/12881 צפיות
זריזות וזהו ( בראשית כד, יח) "ויגש אליו יהודה". כי דרך רוב העולם להתחמק ולדחות עד כמה שניתן מלהתעסק במטלות שכרוכות עם אי נעימות, כי אפילו בסתם מטלות שכרוכות עם טורח, ושיש עליהם מאמץ גופני (פיזי) או נפשי, מתגברת העצלות על האדם, קל וחומר כשהדבר כרוך בין אדם לחבירו, וצריך לבא במגע פנים בפנים מול אדם, ובפרט כשהדבר כרוך באי נעימות מסויימת [ובפרט אם אינו אדם גס, אלא יש בו מן העדינות, שהדבר קשה לו, והנפש מתיסרת וסובלת מכך].
למאמר המלא...

פרשת השבוע - מקץ

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע13/12/121107 צפיות
בס"ד לכבוד… אחדשה"ט! בעזהי"ש אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע. חצות לילה וזהו ( בראשית מא-א) "ויהי מקץ שנתיים ימים". אע"פ שצריך כל יהודי לעסוק בתורה ועבודת ה' ביום ובלילה, כפי יכולתו, וכמ"ש "כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה" (וכמ"ש (יהושוע א-ח) והגית בו יומם ולילה),מ"מ יסוד ועיקר גדול הוא לשמור ולנצל היטב את הלילות, ובמיוחד לילות הארוכות של החורף, וכידוע מרבי פנחס מקוריץ זצ"ל שקרא ללילות החורף גאלדענע נעכט (לילות הזהב), וכמו שמו"ר ר' לוי יצחק זצ"ל היה רגיל לצטטו תמיד....
למאמר המלא...

להדליק נר חנוכה

מאת: ברסלב מאיריהדות12/12/12765 צפיות
משוכתב מתוך שיעור במוסדות ברסלב ישיבת נצח מאיר ליקוטי עצות, מועדי ה' - חנוכה אומר רבי נחמן מברסלב : על ידי מצות הדלקת נר חנוכה ממשיכים על עצמו הדעת הקדוש. נמצא שעל ידי מצות הדלקת נרות חנוכה, אדם יכול להמשיך על עצמו שכל, חכמה, דעת כמ"ש אמר רבי נחמן מברסלב צריך האדם להסתכל בשכל של כל דבר - שיאיר לו אותו הדבר להתקרב אל ה' יתברך. ושכל זה העיקר של כל מה שחסר לנו..,
למאמר המלא...

עילוי נשמה לנפטרים

מאת: ברסלב מאיריהדות11/12/121119 צפיות
עילוי נשמה לנפטרים אשרי מי שקבוע בלבו שיש דין, ויש דיין, ויש יום המשפט הגדול והנורא שהאדם יצטרך לתת דין וחשבון על כל מעשיו ועתותיו, ויש "יום המות" כי כל נולד חייב ג"כ למות, והזמן קצר והמלאכה מרובה, וכבר אמרו (עירובין נד. בע"י) האי עלמא כבי הילולא דמיא חטוף (מצות ומעשים טובים) ואכול. [הפיך הבהמות בדמות אדם האומרים (ישעי' כב) אכול ושתה כי מחר נמות.
למאמר המלא...

פרשת וישב - חיוב הלימוד מתלמידי חכמים

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה09/12/125443 צפיות
וזהו (בראשית לז-א) "וישב יעקב בארץ מגורי אביו". כי אמרו חז"ל (ברכות דף ז:) גדולה שימושה של תורה, יותר מלימודה, ויש לשמש ת"ח ורבו, ללמוד הימנו אורחות חיים נצחיים, וכבר אמרו חז"ל (סוכה כא:) ע"פ (תהלים א-ג) ועליה לא יבול, שאפילו שיחת חולין של ת"ח צריכה לימוד. ק"ו דברי השקפה, ודברי תורה, מוסר ויראת שמים ועבודת ה'. ואוי לו למי שאינו משמש תלמידי חכמים, וכמ"ש חז"ל (ברכות מז:) שאפילו קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים- הרי זה עם הארץ....
למאמר המלא...

מה יש לברסלב נגד השכל ?

מאת: ברסלב מאירדת ומדינה29/11/125277 צפיות
מה יש לברסלב נגד השכל ? שמעתי את השאלה הזאת כמה וכמה פעמים, והיא פליאה בעולם, מה יש לחסידי ברסלב נגד השכל - הרי ידוע שיהודי ניכר תמיד בכוח שיכלו וחכמתו, והיא תפארתו וגדולתו להבדילנו משאר העמים. ובכן קראתי מאמרים רבים, שכל כולם לסיכום היו לתקוף את דרך החסידות ע"י טענה זאת, אבל דורשי האמת חסרו מלבקש ולחקור אחר התשובה האמיתית. ואנסה להציג בכלליות קצרה את התשובה, מהצד של ישיבת ברסלב מאיר !
למאמר המלא...

ארץ ישראל

מאת: ברסלב מאירדתות22/11/128191 צפיות
ארץ ישראל רבינו נחמן מברסלב אמר (ליקוטי מוהר"ן ח"ב סי' מ) שעיקר מעלת קדושת ארץ ישראל היא רק על ידי השגחת השם יתברך, שהשי"ת מסתכל בארץ ישראל תמיד, כמו שכתוב בתוה"ק (דברים יא) תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ועכ"פ כל מה שקורה בכל העולם ובמיוחד בארץ ישראל הכל בהשגחה פרטית, ובא"י יותר מכל העולם שההשגחה היא לא ע"י מלאך ולא שרף ולא ע"י שום שליח, כ"א השי"ת בכבודו ובעצמו תמיד ללא הרף וללא הפסקה משגיח על ארץ ישראל.
למאמר המלא...

פרשת ויצא

מאת: ברסלב מאירפרשת השבוע22/11/12877 צפיות
בס"ד לכבוד...אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך כמה פנינים על לפרשת שבוע. וזהו (בראשית כח-יב) "ויצא יעקב והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה". ידוע מחז"ל (זוה"ק וילח, דף קעג ע"ב, בראשית רבא מז-ח) שהאבות-הן הן המרכבה, ובחינה נפלאה ועצומה זו, קיימת גם כן אצל כל יהודי [כשר], בבחי' מ"ש חז"ל (סוטה לד.) מעשי אבות סימן לבנים. וידוע שרבינו ז"ל אמר אז ווען א איד שאקלט זיך מיט די פאות, שאקלען זיך אלע עולמות [כשיהודי מתנענע עם פאותיו, כל העולמות מתנענעים], ואיתא בלקוטי מוהר"ן (קמא, יז,א) שיש בכל איבר ואיבר
למאמר המלא...

<< 7 6 5 4 3 2 1 >>
 
     
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica