חפש מאמרים:
שלום אורח
25.02.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

סיכומי המערערים כמשיבים שכנגד - רשלנות רפואית הערעור

השלב האחרון, לפני תחילת הדיו בערעור בעניין תביעת רשלנות רפואית, הנזק ופסיקתו של בית המשפט המחוזי שזגינה הוגש ערעור זה.

סיכומי המערערים כמשיבים שכנגד


34 . המערערים, כמשיבים שכנגד, טוענים, כי המערערות שכנגד טוענות בשפה
רפה נגד קביעת הרשלנות, וסומכות ידיהן על פסק דינו של בית המשפט המחוזי לעניין
קביעת הרשלנות.

35 . באשר לקשר הסיבתי טוענים המערערים, כי המשיבות לא טענו להעדר קשר
סיבתי בחוות הדעת מטעמן. די בכך כדי לדחות כל טענה בעניין זה. אשר לטענת
המשיבות כי סביר מאוד להניח כי האוטם התפתח ביום שלאחר הביקור אצל הרופאה.
טוענים המערערים, כי טענה זו לא הוכחה כלל ועיקר, ואף המומחה מטעם המערערות
שכנגד, פרופ' צבעוני, לא יכול היה להעריך בבירור כמה זמן לפני אשפוזו של המערער
החל האוטם. פרופ' צבעוני ביסס את הנחתו כי האוטם אירע ביממה לאחר הביקור
השני על יסוד הנחה מוטעית, לפיה ביממה לאחר הביקור חלה החמרה במצבו של
המערער. אכן, בחקירתו הודה פרופ' צבעוני כי אין כל רישום המלמד על החמרה
ביממה שלאחר הביקור אצל הרופאה.

כן שבים המערערים וטוענים, כי בביקור השני הרופאה כלל לא הפנתה את
המערער לביצוע בדיקת א.ק.ג, ועל כן לא ניתן לטעון כלפי המערער למחדל כלשהו
בעניין זה. מכל מקום נטען, כי הקשר הסיבתי נקבע על ידי בית המשפט המחוזי על פי
העיקרון שנקבע בפסיקה, לפיו כאשר מחדלי הרופא המטפל שללו מתן טיפול טוב
ונכון יותר בהמשך, די בכך כדי לקבוע את הקשר הסיבתי )ע"א 2694/90 הסתדרות
1992 ((. כי קיימת סתירה בטיעוני המשיבות: ( 633 ) מדיצינית הדסה נ' מימון פ"ד מו) 5
מחד הן טוענות, כי תלונות המערער לא הצדיקו הפניה לבדיקת א.ק.ג או ביצועה,
ומאידך נטען על ידן כי אכן ניתנה הפניה לביצוע בדיקת א.ק.ג..

כן טוענים המשיבים, כי על פי ההלכה שנקבעה בע"א 9328/02 מאיר נ' ד"ר דן
2004 ( )להלן: ענין לאור(, אם רופא לא ביצע בדיקה אותה חייב ( 54 ) לאור, פ"ד נח) 5
היה לבצע, נטל השכנוע להוכחת מצבו של החולה לו היה נבדק, עובר לכתפי הרופא.
במקרה דנן, המערערות שכנגד לא עמדו בנטל להוכיח כי מצבו של המערער בביקור
השני היה תקין, ולפיכך, על פי הלכת לאור, מתקיים הקשר הסיבתי.

36 . באשר לאשם התורם נטען, כי המשיבות סומכות ידיהן בעיקר על מסמכים
פסולים אשר הוגנבו שלא כדין לתיק המוצגים מטעמן, אף שמסמכים אלה אינם מהווים
ראיות כדין )על אותם מסמכים נסובה בקשת המשיבות להוספת ראיות, אשר תידון
בהמשך – מ"נ(. ברי, לטענתן כי לא זו בלבד שיש לדחות את טענת המערערים שכנגד
לייחוס אשם תורם בשיעור גבוה יותר, אלא שיש לבטל לחלוטין את האשם התורם
שנקבעה.

37 . המערערים טוענים, כי המשיבות מתעלמות – ולא במקרה – מן המרכיב
המרכזי ברשומה הרפואית, האבחנה של הרופאה עצמה, כי המערער סבל מ" CHEST PAIN ",
בית המשפט המחוזי קבע על סמך קביעות המומחים, כי אבחנה זו מכוונת
לבעיה קרדיאלית. לטענת המשיבות כי חלה החמרה משמעותית במצבו של המערער
לאחר הביקור השני, משיבים המערערים כי הוכח כי המערער הלך לעבודתו באופן
רגיל לחלוטין ואף המומחה מטעם המשיבות הודה בחקירתו הנגדית כי טענת ההחמרה
במצב מסתמכת רק על הרישום בתיק בית חולים, לפיו המערער סבל מחולשה לאחר
הבדיקה אצל הרופאה. לטענת המערערים, אין בכך כדי להעיד על החמרה רפואית
במצבו של המערער.

38 . עוד נטען, כי המשיבות מנסות לצייר תמונה, לפיה המערער נמנע באופן שיטתי
מסימני אזהרה ולא פעל כנדרש. לטענת המערערים, אין בכך ממש; המערער ביצע את
הבדיקה היחידה אליה הופנה בביקור הראשון – בדיקת אולטראסאונד – וחשוב מכך –
כיצד ניתן לצפות ממטופל לפעול בניגוד להמלצת רופא המאבחן את מצבו כשפעת
בלבד ומורה לו ליטול תרופות?

39 . באשר לטענה בדבר העברת הנטל, שבים המערערים על טיעוניהם בערעור
וטוענים, כי לו היתה הרופאה מבררת את הרקע המשפחתי הרפואי – דבר שלא עשתה
– ולו היתה בודקת ומבררת גורמי סיכון למחלת לב, ברור כי הטיפול במערער היה
שונה לחלוטין, והרופאה אף אישרה זאת בעדותה. נטען, כי גם כאן המשיבות
מסתמכות על מסמכים פסולים אשר צורפו שלא כדין ואין להתייחס אליהם כלל.

40 . באשר לניכוי קצבת הזקנה נטען, כי טענת המשיבות, לפיה היה על בית
המשפט לנכות סכום גבוה יותר בשל חסכון דמי המחיה החודשיים, מהווה למעשה
הודאה בטעות המשפטית. לטענת המערערים, המשיבות לא טענו בשום שלב לניכוי
דמי מחייתו של המערער הנחסכים כתוצאה ממצבו, והן מנועות מלהעלות טיעון זה
לראשונה בערכאת הערעור. המערערים טוענים עוד, כי גם לפי שיטת המשיבות, עדיין
קופח המערער בניכוי סכום גדול מדי, שכן שווי ניכוי קצבת הזקנה עולה על גובה
הניכוי בגין חיסכון בדמי מחיה.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אתר Malpractice הנו מאגר המידע הגדול בעולם בנושא רשלנות רפואית. באתר פורום מומחים המנוהל על ידי עורכי דין בכירים המתמחים בייצוג נפגעי רשלנותרפואית. עוד באתר, מילון מונחים רפואיים ומדריך לנפגעים.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת רשלנות רפואית

מאת: רשלנות רפואיתרשלנות רפואית11/04/111318 צפיות
ערעור על פסק דין בתביעת רשלנות רפואית - נזק נוירולוגי שנגרם למערערת בגין טיפול רפואי רשלני שקיבלה בבית החולים הדסה בירושלים...

מאת: רשלנות רפואיתרשלנות רפואית11/04/111381 צפיות
ערעור על פסק דין שנתן בית המשפט המחוזי בתל אביב בתביעת רשלנות רפואית - מאמר חובה לעוסקים בתחום...

מאת: רשלנות רפואיתרשלנות רפואית05/12/101723 צפיות
תקציר פסק דין של בית משפט השלום, שעסק בתביעת רשלנות רפואית. בואו לקרוא ולהבין יותר על מקרי רשלנות רפואית, במיוחד מקרים שבהם בית המשפט לא קיבל את טענות התובע ודחה את התביעה!

מאת: רשלנות רפואיתרשלנות רפואית18/11/101163 צפיות
מה היו טענות המשיבות במסגרת הערעור בבית המשפט העליון? באילו נושאים התרכזו עיקר טענותיהם ומדוע?

מאת: רשלנות רפואיתרשלנות רפואית18/11/10980 צפיות
מה טענו המערערים בפני בית המשפט העליון, שדן בערעורם על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנושא רשלנות רפואית?

מאת: רשלנות רפואיתרשלנות רפואית18/11/101041 צפיות
לפני הערעור לבית המשפט העליון, נדונה תביעת רשלנות רפואית זאת בבית המשפט המחוזי, שנתן את פסק דינו...

מאת: רשלנות רפואיתרשלנות רפואית18/11/10970 צפיות
פסק דין מרתק של בית המשפט העליון אשר הרחיב את אחריותן של קופות החולים לבריאותם של המטופלים. שווה קריאה!

מאמרים נוספים בנושא רשלנות רפואית

מאת: עורך דין ירון מויאלרשלנות רפואית26/07/171593 צפיות
מערכת המשפט הישראלית מורכבת משלוש ערכאות: בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט שלום. לצד אלו ישנן מספר ערכאות מקבילות: בית המשפט לעניינים מנהליים, בתי משפט למשפחה, בית משפט לתביעות קטנות, בית משפט לעניינים מקומיים ועוד. מורכבות מערכת המשפט ותחומי הסמכויות השונים של כל ערכאה מחייבת עורכי דין להתמקצע בתחומי משפט מסוימים, בכדי שיוכלו לספק ללקוחותיהם שירות מקצועי מתוך היכרות התחום באופן מעמיק על כל רבדיו.

מאת: שירה אלהרשלנות רפואית14/12/161072 צפיות
הדרך הנכונה להגיש תביעה ולדרוש פיצוי כספי בגין רשלנות רפואית בלידה היא לפנות למשרד עורכי דין עם ניסיון מעשי בטיפול בתביעות הקשורות לרשלנות רפואית בלידה... קרא עוד

מאת: עו"ד אסף אודיזרשלנות רפואית28/03/161174 צפיות
מה חשוב להכיר ולדעת כדי לבחור נכון עורך דין רשלנות רפואית? מעבר לניסיון, יש גורמים נוספים שצריך לקחת בחשבון.

מאת: עו"ד אסף אודיזרשלנות רפואית14/03/161111 צפיות
מהי רשלנות רפואית? מה הן הסיבות בגינן ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית כנגד הגוף הרפואי המטפל ומה הן תביעות הרשלנות הרפואית הנפוצות ביותר בישראל? כל מה שבאמת צריך לדעת על רשלנות רפואית בשורות שלפניכם.

מאת: שירה אלהרשלנות רפואית07/10/152059 צפיות
לא מעט מקרים של רשלנות רפואית חמורה הסתיימו במוות של המטופל. מיהו התובע בתביעת רשלנות רפואית במקרה כזה? על אילו נזקים ניתן לתבוע פיצויים? על כך במאמר שלפניכם.

מאת: אלעד שניררשלנות רפואית21/07/151405 צפיות
חברת הביטוח והמוסד הרפואי מעוניינים לחתום על הסכם פשרה כאשר הם יודעים שהתביעה תתקבל בבית המשפט. האם כדאי לחתום על הסדר פשרה?

מאת: אלעד שניררשלנות רפואית25/03/151408 צפיות
לא כל מקרה של רשלנות רפואית גורר פיצוי כספי. עם זאת, מעניין לבדוק כיצד נקבע גובה הפיצוי בתביעות רשלנות רפואית בלידה ומה עלול להשפיע עליו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica