חפש מאמרים:
שלום אורח
01.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

זכויות כספיות של חולה הלב - משרד הביטחון – קצין התגמולים – פרק ה'

מאת: ד"ר עודד שראלמחלות לב18/07/20091448 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

המאמר נכתב בשיתוף עם גב' רינת הילדנברנד - אופיר, משפטנית.

הקדמה -

מאמר זה הינו אחד מסדרה של עשרות מאמרים שכתבתי, שמטרתם לתת מידע מקצועי לחולים ונפגעים, כיצד לממש את המגיע להם, כצעד חשוב בשיקום ובחזרה לחיים. חלק מהמאמרים דן בפרוצדורות השונות, כיצד לגשת לוועדות רפואיות בביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח. מאמרים אחרים, חשובים אף יותר, מתארים את התהליך האפשרי של חזרה לחיים, מתוך כוחות פנימיים. כיצד להפוך את המצוקה הבריאותית, לנקודת הזדמנות?

הנני רופא ומשפטן. לאחר שחליתי מאד בעצמי; ולאחר שאחד מילדי נפגע קשה בפיגוע התאבדות, כחייל - הבנתי מקרוב את עולמם של החולים והנפגעים. הבנתי עד כמה יש צורך בהקטנת הנזק הכלכלי, שמתלווה תמיד לנזק הבריאותי. עד כמה קשה לחולה להשתקם, כאשר יש לו אי נוחות, או אפילו מצוקה כספית. הבנתי גם עד כמה קשה להתמודד מול הוועדות הרפואיות השונות, המנוכרות ולעיתים אף מזלזלות.  נרתמתי לעניין, שכן כרופא ומשפטן יש לי את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח לקבל את מה שמגיע בוועדות הרפואיות. לקבל את מה שמגיע לפי החוק והדין. מה שמגיע כדי לסייע לו להשתקם, או לפחות לא להידרדר. לאחרונה התחלתי לכתוב את הידע שלי ולפרסמו באינטרנט, כשירות עבורך. בנוסף הנני פועל בחברת בר מדיקס - למימוש זכויות רפואיות  http://www.barmedics.co.il , הפועלת מתוך הבנת החולה והנפגע, בצורה מקצועית ובגישה מאד אכפתית.

חוק הנכים (תגמולים ושיקום)

קבוצת הזכאים להגיש תביעה למשרד הביטחון הינה:

 1. חייל משוחרר או חייל בשירות קבע,
 2. אדם המשרת בשב"כ ובמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים,
 3. שוטרים במשטרת ישראל, משמר הגבול ומשמר הכנסת[1],
 4. סוהרים[2],
 5. לוחמי המחתרות שנפגעו בפעילות צבאית לשחרור מדינת ישראל,
 6. מתנדבי הישוב- מי ששירת ביחידות הצבא הבריטי, בקריאות המוסדות הלאומיים בארץ.
 7. "בן משפחה" של נכה כהגדרתו בחוק.

החוק מגדיר כי נכות המזכה בתגמול הינה מחלה או החמרת מחלה או חבלה אשר אירעה "תוך כדי" ו"עקב" השירות.

כאשר מדובר באירוע לב, המבחן דומה לקיים בתאונות עבודה, היינו צריך להוכיח כי היה אירוע "חריג" שגרם להתפרצות האוטם. בשונה מאוטם שריר הלב כתאונת עבודה- גם שרשרת אירועים שהסתיימו באירוע לב, כגון עומס קיצוני ממושך, הוכרו בפסיקה.

"עקב השירות"- חייב להיות קשר בין השירות הצבאי והאירוע ממנו נובעת הפגיעה.

פרוצדורה:

יש להגיש את התביעה בתוך 3 שנים, פרט למקרים מיוחדים המנויים בחוק.

הגשת הבקשה- את הבקשה לקבלת תגמול יש להגיש לקצין התגמולים.

ההחלטה- על קצין התגמולים ליתן החלטתו תוך 9 חודשים לכל היותר מרגע שהתובע המציא את כל המסמכים, והתייצב לבדיקות

וועדת ערעורים-  על החלטת קצין התגמולים ניתן לערער לוועדת הערעורים.

הוועדה מורכבת משופט, רופא וחבר נוסף. מקום מושבה הוא בדרך כלל בבית משפט השלום בערים הגדולות.     את הערעור יש להגיש תוך 30 יום מהיום בו קיבל לידיו התובע את החלטת קצין התגמולים. הוועדה רשאית להאריך את המועד לתקופה שלא תעלה על 30 ימים נוספים.

בפני וועדת הערעורים ניתן להופיע לבד או עם עורך דין.

ערעור לבית המשפט המחוזי

הן התובע והן קצין התגמולים רשאים לערער על החלטת וועדת הערעורים. תוך 45 יום ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד לבית המשפט המחוזי במחוז בו יושבת הוועדה. הערעור אפשרי רק על החלטה סופית של ועדת הערעור.

קביעת דרגת נכות

נכה שהוכר על ידי קצין התגמולים יוזמן לוועדה רפואית אשר תבחן את מצבו הרפואי ותקבע את דרגת נכותו על פי המבחנים השונים הקבועים בתקנות.

בדיוני הוועדה רשאים להיות נוכחים: חברי הוועדה, יושב ראש הוועדה, מזכיר הוועדה, נציג קצין התגמולים, הנכה ומי שיושב ראש הועדה התיר את נוכחותו (בד"כ: עו"ד או מומחה רפואי מטעם הנכה).

הוועדה הרפואית קובעת את הנכות על פי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל- 1969. במקרה של נכה שנפגם מספר פגימות, הנכות מחושבת בצורה משוקללת. למעט פגימות באיברים זוגיים בגוף שאז מצרפים את הנכויות.

ערעור על החלטת וועדה רפואית לוועדה רפואית עליונה

על החלטת וועדה רפואית ניתן לערער לוועדה עליונה רק בשאלה של קביעת דרגת נכות.

זכות הערעור נתונה הן לנכה והן לקצין התגמולים. ערעור לוועדה העליונה יוגש תוך 45 יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית, פרט למקרים מיוחדים בהם האריך קצין התגמולים את המועד.

הוועדה העליונה רשאית לאשר את החלטת הוועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות כן ובין אם לאו, בין שהמערער הוא הנכה ובין שהוא קצין התגמולים.

ערעור על ועדה רפואית עליונה לבית המשפט המחוזי

על וועדה רפואית עליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשאלה משפטית בלבד. זכות הערעור מוקנית הן לתובע והן לקצין התגמולים.

המועד להגשת ערעור הוא תוך 45 ימים מיום קבלת ההודעה על החלטת הועדה הרפואית העליונה.

בית המשפט הדן בערעור רשאי לאשר את החלטת הוועדה הרפואית העליונה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לוועדה.

בדיקה מחדש- החמרה

נכה יכול להגיש בקשה להחמרה אם עברו לפחות 6 חודשים מיום קביעת דרגת נכותו האחרונה. קצין התגמולים רשאי אף הוא להורות אחת לשנה על בדיקת הנכה.

 

זכויות על פי חוקים אחרים

יתכנו מקרים רבים של חפיפה בין אחריות המדינה לפי החוק לבין אחריותו של גורם אחר. למשל, במקרה של תאונת דרכים בה נפגע תובע בדרך אל המחנה או ממנו, הוא יכול לתבוע הן את משרד הביטחון והן את חב' הביטוח של הנהג הפוגע.

התובע, בין אם הוכר כנכה ובין אם טרם הוכר, רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כדי לזכות בתשלומים לפי חוק הנכים ולפי החוק האחר. אולם, בכל מקרה הוא לא יזכה בפיצויים ממספר מקורות במקביל. קבלת פיצוי ולו חלקי, מאחד המקורות, מונעת את גביית הפיצוי מהאחר.

זכויות נכה

 • מענק חד פעמי לנכים בדרגת נכות 10% - 19%
 • תגמול חודשי עבור נכות.
 • תגמולים נוספים למחוסר פרנסה לפי התנאים המנויים בתקנות. בראשן- נכות מעל 20% (אם נקבעה אחרי 1/1/1996) ואינו מקבל תשלום ממקור אחר.
 • "תגמול נצרך"- ההגדרה ל"נצרך" מופיעה בסעיף 1 לחוק הנכים והיא: "אדם שאינו מסוגל להשתכר למחייתו ואין לו הכנסה מספקת למחייתו". התנאי הבסיס נכותו מעל 50%.
 • תגמול עבור נכות 100% מיוחדת – תוספת בגין עיוורון קטיעת שתי גפיים, או שיתוק פלג הגוף התחתון.
 • טיפול רפואי בנכים ותגמולי טיפול רפואי (תט"ר) - על נכה שדרגת נכותו פחותה מ- 10% חל חוק ביטוח בריאות ממלכתי והטיפול הרפואי יינתן לו באמצעות קופות חולים. שאר הנכים זכאים לטיפול באמצאות ועל חשבון קצין התגמולים, באותם עניינים הנובעים ישירות מהנכות.
 • קיימות שורה של זכויות נוספות שקצרה היריעה מלהביאן כאן. בניהן, לשם המחשה בלבד – זכות לטיפולי שיניים,הבראה, ביגוד ועוד.
 • שיקום מקצועי וכלכלי- לנכה שנכותו עולה על 19%. השיקום יכול להיות בסיוע לרכישת מקצוע, בסיוע לעבודה כשכיר, בסיוע להקמת עסק כעצמאי.
 • סיוע בדיור.
 • הטבות שונות- פטור ממס הכנסה לנכה מעל 90%, הנחה בארנונה לנכה מעל 10%, ועוד הנחות כמפורט לגבי נכות כללית.
 • מענקים שונים, כמו: לימודים, חתונה ועוד.
 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עודד שראל - רופא' פיזיולוג  ומשפטן . משמש מנהל רפואי בחברת
בר מדיקס - החברה הראשונה למימוש זכויות רפואיות   טלפון:  1-700-702-707
לקבל מה את מה שמגיע לך בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון (קצין התגמולים), קרן הפנסיה, חברת הביטוח

בר מדיקס מסייעת לחולים ונפגעים לקבל מה את מה שמגיע להם בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח.

בר מדיקס מסייעת בהצלחה מרובה בהליכים לקביעת זכאות כספית, כתוצאה מהבעיה הרפואית - כושר עבודה, קביעת נכות, נכות כללית, שירותים מיוחדים, תאונות עבודה, מחלת מקצוע, נפגעי איבה, פנסיית נכות, פגיעה בשירות ביטחון, החמרת מצב.

ד"ר שראל בעצמו חלה מאד ואחד מילדיו נפצע קשה בפיגוע התאבדות. לכן הוא מבין מאד ומקרוב, את מצבם של החולים ובני משפחותיהם.   מטרתה של בר מדיקס - להיות חלק מהשיקום של הנפגעים והחולים, על ידי הקטנת הקושי הכלכלי!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר עודד שראל

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/091822 צפיות
המאמר נככתב לפי ניסיון מצטבר של חברת בר מדיקס, שהכינה אלפי אנשים כיצד נכון להופיע בפני הוועדה הרפואית. בר מדיקס - הינה החברה הוותיקה והמנוסה במימוש זכויות רפואיות. שימוש בכללים כיצד להופיע בפני הוועדה, ישפיע על התוצאות בוועדה.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/091611 צפיות
המאמר מוגש על ידי בר מדיקס - המנוסה ביותר במימוש זכויות רפואיות, לאור ניסיונה העשיר בהכנת אנשים כיצד להופיע נכון בפני הוועדה הרפואית על מנת לקבל את מה שמגיע.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/098341 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. קבלת התביעה, דחיית התביעה, התיישנות, החמרת מצב. חובת הקטנת הנזק.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/098199 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. הפרוצדורה. כיצד יש להוכיח אי כושר עבודה

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/091722 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. הגדרת אי כושר העבודה. כיצד להגיש בקשה?

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/091318 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. בעת ההצטרפות לביטוח מתבקש המבוטח למלא הצהרת בריאות.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/092420 צפיות
מוגש על ידי בר מדיקס - החברה המנוסה במימוש זכויות רפואיות. רבים נכשלים בוועדה רפואית. מה הם הכשלים העיקריים? האם סביר שהמוסד לביטוח לאומי ידריך את התובעים? שהחתול ישמור על השמנת?

מאמרים נוספים בנושא מחלות לב

מאת: דניאל seoמחלות לב12/06/146502 צפיות
אם אתם מחפשים אטרקציה מהנה ואטרקטיבית לימי הקיץ החמים המתקרבים ועימם עולה הטמפרטורה מדי יום, מצאנו לכם פעילות מהנה וכיפית לכל המשפחה.פארק מים זו החוויה הכי מהנה להעביר יום שלם בכיף ובהנאה בימי הקיץ הרותחים.

מאת: ישראלמחלות לב27/10/138447 צפיות
מאמר העוסק בתרופות מדללות דם ביחוד קומדין COUMADIN.המאמר מסקר את התרופה ,שימוש,והצורך בניטור ומעקב של רמת התרופה בדם.

מאת: ישראלמחלות לב08/07/131477 צפיות
ניתוח לב פתוח אחד הארועים הכי לא צפויים שנוחתים עלייך ביום בהיר אחד, לרוב מדובר בניתוח מעקפיים אך בניתוח מסתמים מרבית הניתוחים הם יזומים ומתוכננים מראש.זה מתחיל בעבודה, בזמן נהיגה או באירוע עם כאבים בחזה ,לחץ ותחושה רעה, ישנם כאלה אשר מסתובבים מס' ימים עם התחושה הזאת ומרגישים עייפות וחולשה בהליכה או עלייה במדרגות עד שמגיעים לרופא או למיון כי הכריחו אותם או המליצו להם. ישנם כאלה שמגיעים במסגרת בדיקות לחדר כושר ומשם הם מגיעים לצינטור ואף לחדר ניתוח בעל כורחם. יש לציין שהאחרון הוא מקרה הכי טוב מבין השאר משום שזה יזום והלב אינו נפגע ותהליך ההחלמה מהיר יותר.

מאת: מיכאל רומנסקימחלות לב26/05/131490 צפיות
הלב הוא, כיודע המשאבה שאחראית על זרימת הדם הסדירה בגוף האדם. על מנת לאפשר לדם לנוע בכיוון הנכון, ולמנוע ממנו מצב של זרימה הפוכה, מכיל הלב מסתמים - ארבעה במספר. לעיתים, פגיעה במסתמים עשויה להצריך התערבות כירורגית לצורך תיקון הבעיה באמצעות החלפת המסתם הפגום. למרבה המזל, מדובר בניתוח קל, יחסית. למעשה ניתוחי מסתמים הם בין הניתוחים הנפוצים ביותר בישראל. מרכזים רפואיים פרטיים מציגים, גם בתחום זה, יתרונות רבים.

מאת: רוני סופרמחלות לב13/12/128462 צפיות
ורידים הם כלי הדם בגוף אשר מחזירים דם מהזרועות, הרגליים ושאר האיברים אל הלב. אי ספיקה ורידית היא מצב בו זרימת הדם בורידים חסום או מוגבל. אי ספיקה ורידית יכולה להתרחש בגלל מספר הפרעות – בעיקר פקקת של ורידים עמוקים ודליות. בורידים בריאים ישנה זרימה מתמדת של דם מאיברי הגוף. ישנם שסתומים בתוך הורידים ברגליים אשר מונעים מהדם לזרום בכיוון ההפוך.

מאת: לי באומןמחלות לב23/04/128448 צפיות
מחלת לב היא המחלה השכיחה ביותר בעולם המערבי, והתמותה ממנה רק הולכת וגדלה. למטופלים שחיים עם מחלה חמורה יש מספר צרכים בסיסיים מהמערכת הרפואית: ניהול כאב וסימפטומים, הימנעות מהארכה לא מתאימה של גסיסה, להשיג תחושה של שליטה והעצמה של יחסים עם אחרים משמעותיים.מטופלים עם בעיה לבבית סובלים מעייפות, כאבים, דיכאון, בצקות, נדודי שינה, דיכאון, בלבול, אנורקסיה ועצירות. טיפול פליאטיבי יכול לסייע למטופלים ובני משפחותיהם בשלב הסופני ולהפחית עלויות מהמערכת הרפואית, אלא שמעט הרופאים מפנים לטיפול פלאטיבי

מאת: רויטל בוחניקמחלות לב01/12/118318 צפיות
הלב הוא אחד האיברים החשובים ביותר בגופנו. התקפי לב הם מצבים מסוכנים העשויים להביא למוות וכדאי לדעת כיצד ניתן למנוע אותם ואיך אפשר לטפל בהם. להלן כמה עובדות אודות התקפי לב שכדאי שתדעו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica