חפש מאמרים:
שלום אורח
06.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

זזכויות כספיות של חולה הלב - ביטוחים פרטיים – אי כושר עבודה, פנסיית נכות, ביטוח מחלות קשות – פרק ו'

מאת: ד"ר עודד שראלמחלות לב18/07/20091723 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

המאמר נכתב בשיתוף עם גב' רינת הילדנברנד - אופיר, משפטנית.

הקדמה -

מאמר זה הינו אחד מסדרה של עשרות מאמרים שכתבתי, שמטרתם לתת מידע מקצועי לחולים ונפגעים, כיצד לממש את המגיע להם, כצעד חשוב בשיקום ובחזרה לחיים. חלק מהמאמרים דן בפרוצדורות השונות, כיצד לגשת לוועדות רפואיות בביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח. מאמרים אחרים, חשובים אף יותר, מתארים את התהליך האפשרי של חזרה לחיים, מתוך כוחות פנימיים. כיצד להפוך את המצוקה הבריאותית, לנקודת הזדמנות?

הנני רופא ומשפטן. לאחר שחליתי מאד בעצמי; ולאחר שאחד מילדי נפגע קשה בפיגוע התאבדות, כחייל - הבנתי מקרוב את עולמם של החולים והנפגעים. הבנתי עד כמה יש צורך בהקטנת הנזק הכלכלי, שמתלווה תמיד לנזק הבריאותי. עד כמה קשה לחולה להשתקם, כאשר יש לו אי נוחות, או אפילו מצוקה כספית. הבנתי גם עד כמה קשה להתמודד מול הוועדות הרפואיות השונות, המנוכרות ולעיתים אף מזלזלות.  נרתמתי לעניין, שכן כרופא ומשפטן יש לי את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח לקבל את מה שמגיע בוועדות הרפואיות. לקבל את מה שמגיע לפי החוק והדין. מה שמגיע כדי לסייע לו להשתקם, או לפחות לא להידרדר. לאחרונה התחלתי לכתוב את הידע שלי ולפרסמו באינטרנט, כשירות עבורך. בנוסף הנני פועל בחברת בר מדיקס - למימוש זכויות רפואיות  http://www.barmedics.co.il , הפועלת מתוך הבנת החולה והנפגע, בצורה מקצועית ובגישה מאד אכפתית.

ביטוחים פרטיים

 ביטוח אי כושר עבודה

בדרך כלל ביטוח זה הינו נספח (rider) לביטוח חיים. ביטוח זה מקנה תשלום חודשי במידה ומתמלאים התנאים הנקובים בפוליסה. בדרך כלל, התשלום הינו כפי שמוסכם עם חברת הביטוח או 75% ממה שהמבוטח השתכר, לפי הנמוך שביניהם. הגדרות אי כושר עבודה משתנות מפוליסה לפוליסה.

ההגדרה השכיחה ביותר הינה אובדן של 75% מכושר העבודה של המבוטח לעסוק בעבודה בה עסק או בעבודה דומה על פי השכלתו וניסיונו. את כושר העבודה קובע רופא. חברת הביטוח רשאית להסתמך על רופא מטעמה. בחלק גדול מן הפוליסות קיים סעיף המאפשר מינוי רופא בורר בין הצדדים.

הגדרה נוספת לאי כושר עבודה הינה הגדרה לפי מקצועו של המבוטח דהיינו, אם אינו יכול לעסוק במקצועו כמוגדר בפוליסה, יהיה זכאי לתשלום הפיצוי החודשי, אף אם יכול לעבוד בעבודות אחרות. לדוגמא: אדם שעבד כרופא מנתח וזו הגדרת מקצועו בפוליסה, יהיה זכאי לתשלום חודשי מחברת הביטוח, אף אם אינו יכול לעבוד כרופא. התשלומים הם בדרך כלל עד לסיום חיי הפוליסה דהיינו, בדרך כלל עד גיל 65 (או כפי שנקבע מראש עם חברת הביטוח).

חברת הביטוח רשאית לבדוק מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה, האם האיש נמצא עדיין באי כושר עבודה. כמו כן, היא רשאית לבקש מהמבוטח, מפעם לפעם, להמציא לה מסמכים רפואיים המוכיחים שהוא עדיין נמצא באי כושר עבודה.

קיימת פסיקה ענפה המגדירה, כל פעם מחדש, את הגדרות אי כושר העבודה. חשוב לציין שחברת הביטוח נוטה לבדוק את ההיסטוריה הרפואית של מבוטח הנוטה להגיש תביעה ובמידה והיא מוצאת שהיה חסר מידע בעת ההצטרפות לביטוח היא בודקת האם הזכאות והביטוח בתוקף. אי לכך, כדאי לזכור שחובתו של המבוטח לתת גילוי נאות של מצבו הרפואי, במידה ונשאל, בעת ההצטרפות לביטוח.

חברת הביטוח פונה אל המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח באמצעות טופס המכונה "הצהרת בריאות", לעיתים גם באמצעות בדיקה על ידי רופא החברה. בשני המקרים, מסכת העובדות לגבי נושאים עליהם נשאלה מבוטח, יכולה להיות עילה לצמצום היקף הפוליסה ואפילו לביטולה. בהקשר זה, חשוב לציין שני דברים: האחד- שאין חובה לספק מידע בנושאים שלא נשאלת עליהם. והשני- לאחרונה, המפקח על הביטוח צמצם את זכויות חברת הביטוח בסוגיה זו.    

ביטוח תאונות אישיות וביטוח נכות תאונתית

התקף לב הוכר כאירוע תאונתי במקרים בודדים לצורך הפוליסות המוזכרות לעיל. פסק דין מפורסם בנושא זה הינו פס"ד שלו נ' סלע[1] בו השופט ברק קבע שאלימות מילולית, בעקבותיה סבל המבוטח מהתקף לב, תיחשב כאירוע תאונתי לצרכי הפוליסה.בעניין זה, יש לציין שמדובר בהגדרה השונה מהגדרת אירוע חריג לצורך הכרה של המוסד לביטוח לאומי באירוע לב כתאונת עבודה ולכן, הכרה של המוסד לביטוח לאומי באירוע לב כתאונה לא תחייב את חברת הביטוח באופן אוטומטי.

גובה התשלום הינו כשיעור הנכות הנקבעת על ידי רופא חברת הביטוח או הנכות שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי (בכל פוליסה קיימת הגדרה שונה), באופן יחסי לתשלום שנקבע עבור 100% נכות. כלומר, אם נקבעו 20% נכות, התשלום יהיה 20% ממה שנקבע עבור תשלום מלא של 100% נכות.

ביטוח מחלות קשות

פוליסת ביטוח מחלות קשות מגדירה תשלום חד פעמי, כפי שהוסכם עם החברה, בהתקיים אחת משורה של מחלות ואירועים רפואיים. בהקשר למחלות לב, ברוב הפוליסות מופיעה הגדרה של התקף לב בשל ניתוח מעקפים כמזכים בתשלום לפי הפוליסה. הגדרת התקף הלב מאד מדויקת בפוליסה. אין הכוונה לאירוע של כאבים בחזה אלא של אוטם עם נזק לשריר הלב. כאשר מדובר באוטם קטן, בו לא מופיעים גלי Q בא.ק.ג., נוצר לעיתים קרובות ויכוח עם חברת הביטוח שכן, עניין זה הינו חלק מההגדרה בפוליסה.

ביטוח אי כושר עבודה בקרן הפנסיה

למבוטחים רבים בקרנות הפנסיה יש גם ביטוח פנסיית נכות במקרה של אי כושר עבודה על רקע רפואי. מדובר בתוספת שאינה אוטומטית כאשר מצטרפים לקרן הפנסיה. כלומר, כל אחד צריך לבדוק אם יש לו זכאות כזו. בדרך כלל, קיימת הגבלה שניתן להיות זכאים לפנסיית נכות רק לאחר תקופת אכשרה מינימלית דהיינו, אחרי מינימום שנים (בדרך כלל- 10 שנים) בה אדם היה מבוטח בקרן פנסיה. תשלום פנסיית הנכות הינה בגובה הפנסיה אליה היה מגיע מבוטח אילו היה בן 67 בגבר ו- 62 באשה.

הפרוצדורה לקבלת פנסיית נכות אינה זהה בין הקרנות השונות, אולם התהליך דומה. יש להגיש בקשה לקרן. בדרך כלל, המבוטח מזומן לרופא הקרן. במידה ויש אי הסכמה, הוא מוזמן לוועדה רפואית. לאחרונה, צומצמה ערכאת הערעור ולמעשה, קשה יותר לקבל פנסיית נכות.  הקריטריון לקבלת פנסיית נכות הינו אובדן כושר עבודה מעבודה מפרנסת כלשהי, כך שצריך להיות נכה קשה מאד כדי להיות זכאי לפנסיית הנכות. וועדה רפואית זכאית לקבוע נכות זמנית מלאה או חלקית. הנטייה כיום הינה לקבוע נכות של שנתיים עד מקסימום של 5 שנים ולא לצמיתות. לאחרונה, קרנות הפנסיה החלו לבדוק בוועדות רפואיות את כל המבוטחים שמקבלים פנסיית נכות ואפילו אם מקבלים תקופה ארוכה. אצל חלק מהמבוטחים, לאחר הבדיקה המחודשת, של הוועדה הרפואית, בוטלה הזכות לפנסיה. זכאות לפי חוק הביטוח הלאומי לנכות כללית אינה מחייבת את קרן הפנסיה.

פנסיה תקציבית

לעובדי מדינה, קיימת תוספת רפואית בעת פרישה לפנסיה מוקדמת הנעה בין 5-10% במגזרי עובדים שונים. בדרך כלל, התוספת הינה שכל 10% נכות מקנים תוספת של 1% לפנסיה אולם, נוסחה זו אינה קשיחה ואינה גורפת

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עודד שראל - רופא' פיזיולוג  ומשפטן . משמש מנהל רפואי בחברת
בר מדיקס - החברה הראשונה למימוש זכויות רפואיות   טלפון:  1-700-702-707
לקבל מה את מה שמגיע לך בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון (קצין התגמולים), קרן הפנסיה, חברת הביטוח

בר מדיקס מסייעת לחולים ונפגעים לקבל מה את מה שמגיע להם בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח.

בר מדיקס מסייעת בהצלחה מרובה בהליכים לקביעת זכאות כספית, כתוצאה מהבעיה הרפואית - כושר עבודה, קביעת נכות, נכות כללית, שירותים מיוחדים, תאונות עבודה, מחלת מקצוע, נפגעי איבה, פנסיית נכות, פגיעה בשירות ביטחון, החמרת מצב.

ד"ר שראל בעצמו חלה מאד ואחד מילדיו נפצע קשה בפיגוע התאבדות. לכן הוא מבין מאד ומקרוב, את מצבם של החולים ובני משפחותיהם.   מטרתה של בר מדיקס - להיות חלק מהשיקום של הנפגעים והחולים, על ידי הקטנת הקושי הכלכלי!

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ד"ר עודד שראל

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/091824 צפיות
המאמר נככתב לפי ניסיון מצטבר של חברת בר מדיקס, שהכינה אלפי אנשים כיצד נכון להופיע בפני הוועדה הרפואית. בר מדיקס - הינה החברה הוותיקה והמנוסה במימוש זכויות רפואיות. שימוש בכללים כיצד להופיע בפני הוועדה, ישפיע על התוצאות בוועדה.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/091612 צפיות
המאמר מוגש על ידי בר מדיקס - המנוסה ביותר במימוש זכויות רפואיות, לאור ניסיונה העשיר בהכנת אנשים כיצד להופיע נכון בפני הוועדה הרפואית על מנת לקבל את מה שמגיע.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/098341 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. קבלת התביעה, דחיית התביעה, התיישנות, החמרת מצב. חובת הקטנת הנזק.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/098200 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. הפרוצדורה. כיצד יש להוכיח אי כושר עבודה

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/091722 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. הגדרת אי כושר העבודה. כיצד להגיש בקשה?

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח אובדן כושר עבודה25/07/091320 צפיות
המאמר הינו בחסות בר מדיקס החברה הוותיקה בארץ למימוש זכויות רפואיות. ביטוח כושר עבודה נועד לפצות את המבוטח במקרה של אבדן כושר העבודה. בעת ההצטרפות לביטוח מתבקש המבוטח למלא הצהרת בריאות.

מאת: ד"ר עודד שראלביטוח לאומי25/07/092421 צפיות
מוגש על ידי בר מדיקס - החברה המנוסה במימוש זכויות רפואיות. רבים נכשלים בוועדה רפואית. מה הם הכשלים העיקריים? האם סביר שהמוסד לביטוח לאומי ידריך את התובעים? שהחתול ישמור על השמנת?

מאמרים נוספים בנושא מחלות לב

מאת: דניאל seoמחלות לב12/06/146504 צפיות
אם אתם מחפשים אטרקציה מהנה ואטרקטיבית לימי הקיץ החמים המתקרבים ועימם עולה הטמפרטורה מדי יום, מצאנו לכם פעילות מהנה וכיפית לכל המשפחה.פארק מים זו החוויה הכי מהנה להעביר יום שלם בכיף ובהנאה בימי הקיץ הרותחים.

מאת: ישראלמחלות לב27/10/138448 צפיות
מאמר העוסק בתרופות מדללות דם ביחוד קומדין COUMADIN.המאמר מסקר את התרופה ,שימוש,והצורך בניטור ומעקב של רמת התרופה בדם.

מאת: ישראלמחלות לב08/07/131479 צפיות
ניתוח לב פתוח אחד הארועים הכי לא צפויים שנוחתים עלייך ביום בהיר אחד, לרוב מדובר בניתוח מעקפיים אך בניתוח מסתמים מרבית הניתוחים הם יזומים ומתוכננים מראש.זה מתחיל בעבודה, בזמן נהיגה או באירוע עם כאבים בחזה ,לחץ ותחושה רעה, ישנם כאלה אשר מסתובבים מס' ימים עם התחושה הזאת ומרגישים עייפות וחולשה בהליכה או עלייה במדרגות עד שמגיעים לרופא או למיון כי הכריחו אותם או המליצו להם. ישנם כאלה שמגיעים במסגרת בדיקות לחדר כושר ומשם הם מגיעים לצינטור ואף לחדר ניתוח בעל כורחם. יש לציין שהאחרון הוא מקרה הכי טוב מבין השאר משום שזה יזום והלב אינו נפגע ותהליך ההחלמה מהיר יותר.

מאת: מיכאל רומנסקימחלות לב26/05/131492 צפיות
הלב הוא, כיודע המשאבה שאחראית על זרימת הדם הסדירה בגוף האדם. על מנת לאפשר לדם לנוע בכיוון הנכון, ולמנוע ממנו מצב של זרימה הפוכה, מכיל הלב מסתמים - ארבעה במספר. לעיתים, פגיעה במסתמים עשויה להצריך התערבות כירורגית לצורך תיקון הבעיה באמצעות החלפת המסתם הפגום. למרבה המזל, מדובר בניתוח קל, יחסית. למעשה ניתוחי מסתמים הם בין הניתוחים הנפוצים ביותר בישראל. מרכזים רפואיים פרטיים מציגים, גם בתחום זה, יתרונות רבים.

מאת: רוני סופרמחלות לב13/12/128463 צפיות
ורידים הם כלי הדם בגוף אשר מחזירים דם מהזרועות, הרגליים ושאר האיברים אל הלב. אי ספיקה ורידית היא מצב בו זרימת הדם בורידים חסום או מוגבל. אי ספיקה ורידית יכולה להתרחש בגלל מספר הפרעות – בעיקר פקקת של ורידים עמוקים ודליות. בורידים בריאים ישנה זרימה מתמדת של דם מאיברי הגוף. ישנם שסתומים בתוך הורידים ברגליים אשר מונעים מהדם לזרום בכיוון ההפוך.

מאת: לי באומןמחלות לב23/04/128449 צפיות
מחלת לב היא המחלה השכיחה ביותר בעולם המערבי, והתמותה ממנה רק הולכת וגדלה. למטופלים שחיים עם מחלה חמורה יש מספר צרכים בסיסיים מהמערכת הרפואית: ניהול כאב וסימפטומים, הימנעות מהארכה לא מתאימה של גסיסה, להשיג תחושה של שליטה והעצמה של יחסים עם אחרים משמעותיים.מטופלים עם בעיה לבבית סובלים מעייפות, כאבים, דיכאון, בצקות, נדודי שינה, דיכאון, בלבול, אנורקסיה ועצירות. טיפול פליאטיבי יכול לסייע למטופלים ובני משפחותיהם בשלב הסופני ולהפחית עלויות מהמערכת הרפואית, אלא שמעט הרופאים מפנים לטיפול פלאטיבי

מאת: רויטל בוחניקמחלות לב01/12/118319 צפיות
הלב הוא אחד האיברים החשובים ביותר בגופנו. התקפי לב הם מצבים מסוכנים העשויים להביא למוות וכדאי לדעת כיצד ניתן למנוע אותם ואיך אפשר לטפל בהם. להלן כמה עובדות אודות התקפי לב שכדאי שתדעו.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica