חפש מאמרים:
שלום אורח
25.02.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

ירון זיו על המודל הקבוצתי של ביון

מאת: ירון זיואימון אישי07/08/20111451 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ביון, פסיכו אנליסט מהאסכולה הקלינאית, החל את עבודתו בקבוצות בביתחולים צבאי, כפסיכיאטר צבאי במלחמת העולם השנייה. בהמשך עסק גם בתחומיםנוספים, כמו תהליכי למידה ושינוי.

השערות יסוד שבהן מעוגנת תפישתו הן:
1.האדם הוא חיה חברתית ומפתח חיים רגשיים עם קבוצות שבהן הוא חי.
הוא יוכל לחיות חיים מספקים יותר אם ילמד על הנטיות השונות הקיימות הו מהתנסויותיו בקבוצה.
2.הקבוצה אינה רק סך כל מרכיביה, אלא פועלת כישות שלמה בעלת חוקיות, הקיימת מעבר להתנהגות היחידים המרכיבים אותה.
3.מרכיבים סמויים קיימים בקבוצה ומשפיעים על תפקודה.
4.עקרון הבו-זמנית {כאן ועכשיו}. לכל התרחשות בחדר, מילולית או לא מילולית, יש משמעות בחיים העכשווים בקבוצה.

מאת: ירון זיו

כשנוצרת קבוצה, שמטרתה היא למידה התנסותית שמשמעותה שינוי, נוצרת חרדהשביון קורא לה "תחושה קטסטרופלית" {יש לציין שכל שינוי, גם זה המייחלים לו,יוצר רמת חרדה כלשהי...}.

עם זאת נוטה הקבוצה לפתח הגנות כדי שלא להתפרק, דהיינו, הקבוצה נאבקתלשמר את זהותה. כך נוצרות בקבוצה שתי רמות תפקוד, שביון מכנה אותן: "קבוצתהעבודה" ו"קבוצת ההשערות הבסיסיות"; באופן מטפורי קיימות שתי קבוצותהפועלות בו-זמנית כל הזמן. שתי רמות אלו קיימות בכל קבוצה, והמאבק ביניהןנמשך לאורך כל חיי הקבוצה.


"השערות בסיסיות"

ההשערות הבסיסיות הן התוכן הרגשי, כפי שהוא מופיע בקבוצה, והוא מהווה אתהבסיס להתנהגותה. תוכן רגשי זה הוא בעל אופי נסיגתי ומבטא פנטזיות לאמודעות של הקבוצה. כאשר קבוצה פועלת, היא יכולה להתנהג כאילו הנחה בסיסיתכלשהי משותפת לכל הקבוצה, וזו תכוון את פעילותה.
הנחה זו יכולה להשפיע ולהאפיל על כל עבודה שכלתנית שהקבוצה מנסה לבצע.לטענת ביון, קיימות שלוש השערות בסיסיות, ובכל זמן נתון יכולה לפעול הנחהבסיסית אחת בלבד. שלוש ההשערות הבסיסיות הן:
א.תלות – במצב זה הקבוצה מביעה משאלה בלתי מודעת, השואפת לקיום דמותשתספק את כל צורכי הקבוצה, ולכן חשים ומתנהגים חברי הקבוצה כאילו הם חסריכל ידע וחסרי יכולת לתרום. בו בזמן הם מתנהגים כאילו המנהיג הוא כל יכול,אדם שיכול לפתור כל בעיה וכל קושי. הנחה בסיסית זו של תלות מגינה על הקבוצהמהמציאות. הקבוצה יכולה להתייחס גם אל המנחה כאל כל יכול, אך המנחה אינוצריך ואינו יכול להיענות לפנטזיה תלותית זו שחל הקבוצה. הקבוצה אינה מוכנהלקבל את האי-היענות של המנחה לצרכיה הפנטזיונרים, ומתייחסת אליו בעוינות.יש לציין שכל אדם בקבוצה, אשר ייקח על עצמן את תפקיד המנהיג, יעורר אתאכזבת הקבוצה ואת עוינותה.

ב.מאבק/בריחה – במצב זה שוררת הנחה בסיסית זו, והקבוצה מתנהגת כאילויש לה אויב. היא נאבקת באויב ובורחת ממנו. חלופות המאבק והבריחה הן החלופותהיחידות שהקבוצה "מכירה" כדי לשרוד. המנחה או מי שמקבל על עצמו את תפקידהמנהיג בקבוצה צריכים להיות מוכנים להנהיג את הקבוצה מול אויב משותף, ואםזה לא קיים, הם צריכים ליצור אותו. מנהיגות זו מבוססת על "פרנויה", ולעתיםההתקפה מופנית כלפי המנחה. הקבוצה משקיעה את כל האנרגיות שלה בפנטזיות אלוכדי לא לגלות שהאויב המאיים אינו נמצא מחוץ לקבוצה, אלא בתוכה.

ג.זוגיות – הנחה בסיסית זו בקבוצה מעידה על קיומה של אמונה קולקטיביתובלתי מודעת, שמשהו כמו רעיון או משהו שייוולד "יגאלו" את הקבוצה. לאמונהזו יש אופי משיחי, ולעתים היא מופנית לזוג הנוצר בקבוצה, כלומר, לתת-קבוצה.הנחה זו מאופיינת בפנטזיה של תקווה. הקבוצה מתפקדת כאילו העתיד יהיה טוביותר, והתקווה קיימת כל עוד המנהיג, המשיח או הרעיון לא נולדו. כשהקבוצהמצליחה למצוא מנהיג או רעיון, התקווה נחלשת. בעצם כל מנהיג שיוולד ייכשלבמשימת שחרור הקבוצה מהחרדות, וזאת מאחר שהחרדות נובעות מתוך הקבוצהוכוללות תחושות הרס, שנאה וייאוש. הנחה בסיסית זו מגינה על הקבוצה, מונעתממנה ליצור מגע עם המציאות, וכך מ אפשרת לקבוצה להכחיש כל קושי או פעילותבעלי סיכון לכאב.

קטע זה לקוח מתוך ספרו של ד"ר ירון זיו "מסע קבוצתי".

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

ד"ר ירון זיו – מייסד ומנהל מקצועי מרכז "מעוף" להתפתחות אישית, מחבר הספר "מסע קבוצתי". .
ד"ר לפסיכולוגיה קלינית (Newport University)
עובד סוציאלי (Yeshiva University,MSW)
יועץ ארגוני,(Polythecnic University, M.Sc )
עמית מחקר ומדריך במכון אלברט אליס בניו-יורק לתרפיה רציונלית אמוטיבית REBT
מטפל מוסמך בגישת הגשטלט מטעם מכון הגשטלט בקליבלנד אוהיו,
מטפל קוגניטיבי -התנהגותי מוסמך מטעם אוניברסיטת תל-אביב

כתובת האתר
www.maof-center.com.

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת ירון זיו

מאת: ירון זיואימון לרוחניות03/01/124109 צפיות
כמו בתיאטרון, תפקיד הוא סדרת פעולות המנחות וקובעות את מה שמצופה מאתנו במצבים מסוימים. תפקידים יוצרים את האחידות ואת יכולת הניבוי של התנהגות ויוצרים ציפיות מהתנהגותם של חברים כלפי האחרים בתא הקבוצתי. כל התפקידים משרתים את צורכי הפרט והקבוצה. הפרט כבר מגיע לקבוצה עם "תפקיד" שעיצב ב"סגנון החיים", שפיתח בשנותיו הראשונות במשפחה שבה גדל {אדלר}. לפיכך אפשר לכנות תפקיד זה "תפקיד פסיכולוגי".

מאת: ירון זיופסיכולוגיה11/12/111326 צפיות
גורדון הלפורט דמות חשובה בפסיכולוגיה, בסיפורו רב ההשפעה אודות האישיות האנושית מדגיש את תפקיד ההומור בקידום "אובייקטיביות עצמית", ביטוי מגושם אולי אולם בכל זאת מונח יעיל לביטוי אספקט מרכזי בפסיכותרפיה.

מאת: ירון זיופילוסופיה14/11/119109 צפיות
ד"ר ירון זיו פיתח מודל המכונה "מודל המכתבים", והו הוא מציג תיאור מדויק של משוב בונה ותומך לעומת משוב ביקורתי ותוקף, ומסביר את מידת השפעתו על יכולת הלמידה של האדם את עצמו:

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים04/11/113242 צפיות
הפסיכולוגים ג'ו לופט והארי אינגראם {1970} היטיבו לתאר את התהליך במודל שבנו והידוע בשם "חלון ג'והרי". זה מודל גרפי של התנהגות בין אישית, המעוגנת במבחר תאוריות אישיות ופסיכולוגיה חברתית.

מאת: ירון זיואימון לאיכות חיים12/10/111511 צפיות
משוב הוא תקשורת מילולית או לא מילולית, המכוונת אל אדם או על קבוצה ומעבירה להם מידע על האופן שבו נתפשת התנהגותם על-ידי האחר, כיצד היא משפיעה על האחר ואילו תגובות היא מפיקה ממנו. התהליך של מתן משוב ושל קבלת משוב הוא אחד התהליכים החשובים ביותר בעבודה הקבוצתית.

מאת: ירון זיואימון למערכות יחסים07/10/111075 צפיות
לכבוד יום כיפור, החלטתי לגעת בנושא אשר לרוב איננו מעזים להתקרב אליו. אני מעוניין לקרוא תיגר על טרנד הסליחה, על האנשים אשר אומרים כל הזמן: "תסלח, הכל יהיה בסדר".

מאת: ירון זיואימון לרוחניות23/08/112003 צפיות
תחום הנחיית הקבוצות הופך בשנים האחרונות להיות אחד מן המקצועות המבוקשים ביותר בתחומי מדעי ההתנהגות. מובילי תהליכים המתרחשים בתוך קבוצה, חייבים להיות אנשים מיומנים ומקצועיים ביותר המבינים את התהליכים הבין אישיים והתוך-אישיים המתרחשים בתוך העבודה בקבוצות.

מאמרים נוספים בנושא אימון אישי

מאת: דרור אטריאימון אישי17/01/191653 צפיות
חושבים להגדיל את המשכנתא הקיימת ולהכניס לתוכה את כל ההלוואות הקיימות בעובר ושב ועוד מקומות אחרים.? בדיוק בשביל זה קיימת משכנתא לכל מטרה, אשר מטרתה היא להוות כסף זמין עבור האנשים, שמעוניינים להפוך את כל ההחזרים החודשיים שלהם להחזר חודשי אחד מוגדל של המשכנתא. מה זה בעצם משכנתא לסגירת חובות ?

מאת: דרור אטריאימון אישי12/01/191685 צפיות
עברתם פשיטת רגל וקיבלתם הפטר? עבר קצת זמן ואתם רוצים עכשיו לקחת משכנתא לסגירת חובות או משכנתא לקניית דירה? אתם כבר בטח מבינים שזה הולך להיות משימה מאוד קשה, היות והבנקים לא יכולים לסבול אנשים שעברו פשיטת רגל ולא מוכנים להסתכל עליהם בכלל.

מאת: דרור אטריאימון אישי01/01/191763 צפיות
אחד התהליכים המורכבים והקשים שניתן לעבור בחיים האלו זה ככל הנראה לעבור פשיטת רגל. הרוב חושבים שפשיטת רגל היא דבר שקורה רק לחברות גדולות, אבל האמת היא שזה בכלל לא נכון. הרבה פעמים גם אנשים פרטיים מגיעים לפשיטות רגל.

מאת: ירון שוראימון אישי05/06/173046 צפיות
האם אתם הולכים אחרי החלומות שלכם? ואיך למצוא את הייעוד המדויק עבורכם.

מאת: ירון שוראימון אישי31/03/172532 צפיות
איך תוכלו להרוויח יותר, מה הסיבות לכך שאתם לא מרוויחים את מה שאתם רוצים ואיך זה קשור לאהבה

מאת: ירון שוראימון אישי06/03/172633 צפיות
"המשימה" שהכי חשובה בחיים שלנו היא ללמוד לאהוב את עצמנו ללא תנאי.

מאת: דרור אטריאימון אישי19/02/172511 צפיות
אין על כך שום צל של ספק שלקיחת משכנתא איננה דומה להחלטה לקחת קורס פוטושופ. ייעוץ משכנתא היא עניין רציני מאוד מכיוון שרכישת נכס היא השקעה מאוד רצינית שמשנה את חייו של האדם. למרות שמדובר בהחלטה רצינית וחשובה, אין זה אומר שצריך להימנע מלעשות אותה.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica