חפש מאמרים:
שלום אורח
02.12.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

שברי עולם.

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי15/08/2012866 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

"שיברי עולם"

13/08/12

ב"ה

 2439765_6.jpg  

"שיברי עולם"

"שיברי עולם" זהו תוכנו של מאמרי זה עלי בקשה לתפילה לשלום ואהבה ויושר וחסד עלי אדמות.
הבו בשירת ציון  על פני המים כדי לקרב את שלוותה של רוח השלום לזכות בני האדם. אל המטרה העליונה ויראת  מאלוהיך ואהבת לרעך כמוך ,
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

 ועתה אהוב את ציון בנשמתך  והאל ינחם ללבך לשלום עולמך קח לך מצדקת אלוהיך למולדתך  כי ציון היא כל עולמך לזה זכית להיות בתוכה מיום הוולדך
זה המקום , בו המקום .הזה בעולם הוא הזמן להיות נאמן אל התקווה

 

השיר רוקם מקום חדש הפונה אל הרוחניות הטובה אנא פנו לדרככם  הנה להיום 
         אל תירא ישראל ,אל תירא ישראל 
                 אור תורתנו  מאירת עולם
                ישראל ,ישראל לציון האל
                 ה' אחד הוא שומר ישראל.
              נר המנורה  לא תכבה לעולם ועד.
  

2439765_6.jpg  

"שיברי עולם"  

טיפות שמים

 שיר המאמר :רוח הדמעה
שחר חדש בפתח עולם על כנפי הרוח מספרות הדממות
סערות חמות על טיפות המים מייבשות ומסרעפות
על הרוח מנגינת הדממות לשוח השלום עולם הלום
סערות הרוח נודדות  וכבדות מנשוא על שלכת המים  דמעות
טיפות השמים בחום הקיץ נודדות על פני העולם
יורדות ועולות הדמעות המפגישות  את השלום
שפעה הדממה  על פני העולם , שמעה ענייה הרוח שכבשה
רוח ,רוח על דמעה אשוח ,סערה אהובה על דמעה רהטה הנדודה
שלכת המים יורדות מכות  על קסמי הרוח ונודדות לאהבה של עולם
ועודנה הסערה עוד לא נוחמה כמה יקרה אהבה על פני העולם
טיפות שמים נוטפות עולם על השלום דומעות הדממות
רוח על דמעה מספרות אלומה למצוא השיר לשלום בעולם
אויה ,אויה  לבי דמעה אנוכי בדומיה על הדממה אשירה תקווה
 זרחה השירה על הרוח שוועה שפעתה מיראתה
לתור את כבודה של האהבה על בני האדם
שוח על הרוח ברגעי שתיקה נבונה היראה עליך בן אדם
דמעת שמים נוטפת עד עולם נדודות על טיפות המים
יום  של שלום לאהוב אותך הלום  לדור של עולם תשמע קול אל הדרור
אוי לי אהובי נודדת רוחי על קסמי רוח מבכה נפשי
אבן שואבת עלייך ירושלים עתיקה נפשך יום הולדתך הנך האור על ציון הדור
עלי עין על תפילתך שוח אלוהייך ידור השלום עלייך ציון
כמאור עולם הרוח תגיע מעל החלונות לתור את  השלום
הנה  בואה רגעי השתיקה על התקווה תדמע הרוח לאהבה
סורה חושך מן האור , פני לנו את הדרך לשלום היום
סורי רעה מתוך העולם התהלכי מעלינו לתהומות שחק .

2439765_6.jpg  

"שיברי עולם"  

יודו לך אל קדוש ה' שמים צבאות
ברוך שם קדושך לעולם ועד
בה שובי ציון על דמעות  נוטפות עלי נפשי אדור חלומי
שירי המים על אגמייך ציון
ציון תמתי הוחלי חזונך על עמך למצוא בך נחלתך
אויה אויה לבי דמעה בך נפשי הומיה
רוחי בך לטפיני אהובה על דמעתך אשיר אהבה
עוד אשובה למצוא תפילתי רוחמה לנפשי 
על מולדתי אעלה שיחי לקול שפתותייך ציון אהובתי
אשאל ממך אלוהי דברי פי לאחדות ארצי משאלת רוחי
בואי יערת נפשי השקיני מיין השמים לתור חזונך עלייך ציון ,
אנא אמרי קול אלוהייך בי רינה עלייך ציון תמתי אשוח דמעה
רומה אלוקים ,רומה תפילתי על אורחתך תמתי התהלך בך בשלוותי
 למצוא בך את זמר ארצי
2439765_6.jpg  

"שיברי עולם"  

שובי ,שובי אהבתי על כנפי אמונתי אלי אשא דמעתי
שלחי מעלי ומעלי תומי את קסמי רוח נדחים למרחק השחק והרחקי אותם היום
שובי ,שובי אימי בת אבי אל שמים השקיני מיינך אהובה נדודה לדור יראתי עמך יקרה
שובי ,שובי השולמית על רוחמה שמים דמעת שמים לראותך באהבה על פני הדור
שובה ,שובה נאומה לחיי על ספתותייך יסערו רוחמייך על בנייך שמרי לאדונייך
אויה עלייך שוועה תפילת עמך לשמור קדושתך על אורחתייך ציון לנפש הדור היום
ציון ציון רחמי על דברי קדושים ותסלקי מעלייך כל ממרעייך
ציון ,ציון אל הדור בך הלום אורח נעימות רוח על ספתותייך יאירו משכנותייך
ציון תמתי הרחקי מעלייך את ממערייך ושונאייך
ירושלים הרחבי מקום אולהייך ציון על בנייך טיפות שמים יורדות  על קסמי הרוח מסתרעפות הדממות בסתרי עולמות ירבו מעלות השירות בך ציון נאמנה על כולם בני עם אחד לאל אחד
רוח שגגה  לא ידעה עוד דבר מסודותייך על שירי  הדור
אשירה לך אל חיי נאמנה יותר מרוחה על השלום תעלה שמחתי בך תקוותי.

 

 "שיברי עולם"
 גשמים נדודים מסתרעפים על גלי רוח נודדים
דממות נעימות ירגשו קול על אפיקי ארץ ינחלו השירות
שאיפות המזמור עת שפתותייך ירעידו קול על שירייך אהובה 
משמעות המאמר שלי הוא לשדר את אשר אלוהיי יעצני ולא להתגאות חלילה ולא להטות בכם חלילה ולא למוגג דבר טוב חלילה . אנא ראו את מאמרי נודד כרוח עליכם ותראו אותי כנער נודד המספר לכם מדמעה על המים הגיע אליכם הדבר,

תקופה זו היא אחרת ואיננה דומה לאשלייה נדודה
הרוח על טבעו של העולם היא רוח האל הקדוש שאנחנו מכירים
 משמע שאנחנו היום צרכים לעצור את מד הזמן המתעתע את העולם ,
לעצור את  חזונה של החוכמה הרבה שיש על בני האדם משמע ,
ליקוד את היראה כלפי המקום באשר נדע כי האהבה והשלום הם הממנעים את הזמן
השאיפה תלויה על היראה מגן הרוח כיפת שמים בשמו הקדוש ה' אחד הוא האל של העולם
השאיפה היא התקווה לעצור את מהירות הזמן ולגעת בטבע וביראה בנחישות רבה
להחזיר עטרה ליושנה ,הכוונה לתת לזמן לרפא את המצב
הרעיון הוא להיות בני אדם פשוטים ולהאמין כי יש אל קדוש בשמים
ועיניו ראות הכל ולזה היראה באדם מתחברת אל הרוח הטובה ויוקדת
טובה ושלום ומרגיעה את סערות הזמן
העולם צריך להבין שצריך לעצור את מהירות הזמן שבאה מהחוכמה המרובה המגיעה לאין סופה ולחזור לטבעו של הזמן להאמין כי יראה לשמים תיתן סכרה הטוב לבני עולם ולדעת כי היראה מגיעה עד עיין השמים ונותנת לבני עולם מחסה טוב מתחת כיפת השמים
לזה מאמרי הקטן היום,
  מזג אויר קשה  עלינו , חום מתיש ,אויר דחוס גשמים על רוחות יבשות מתעתעות ללא הרף לזה כוונתי שאנחנו היום רואים שינויים על טבעיים על פני האדמה משמעות זו איננה נחשבת לתנודות הטבע אלה לטבעו של העולם בו אנחנו חיים  והוא אך ורק האל הקדוש ברוך מראה לעולם את אור ציון עלינו טובה תנודות מוזרות , אקלים שונה ומהווה סכנה גדולה , הריני מזדמן לעורר עליכם השקפות אחרות מרוחי באשר אנוכי חרד למצב הזה .תופעות טבע שונות ומוזרות , זמני מזג האויר מבלבל ודברים נוספים שאין שליטה עליהם ,"מוזרות זה חוסר ידיעה וחסר רצון להבין את טבעו של העולם שזה האלוקות  יש קשר אדיר בין התחממות כדור הארץ למצב הנוכחי אך לא לזה בא מאמרי לדבר אלא בפועל המעשה על פני האדמה כוחה משיב אנרגיות רוחות מנווטות משפיעות על נדודי הזמן משמע שהגענו למצב התלוי באנו לשפר את פני העולם ,

2439765_6.jpg  

"שיברי עולם"  

בינו רועים  יקרים חלוצים נאמנים ראו כי היום ידעתם את שינויי האקלים העולמי ולכם יש לקחת אחריות האחריות היא השאיפה הכוונה להשפיע טובה על העולם לתת תקווה על המקום בה אנחנו חיים בעולםכל דבר טוב באדם היא התושייה ליראה השואבת איתך ליידך בו אתה נמצא במקום עכשיו היום ולא מחר זה המקום זה הזמן לתת ממך את הטוב לכל דבר בעולם.


גם דבר קטן שבא מהאהבה ויראה נחשב לגדולה שסדבר זהו המעמד להתאחד יחד ולהיות אנשים פשוטים עמלים תחת השמש עם שאיפה לשלום להאמין כי יש מעלות ברוח הנותנות מעמנה וזה האל הקדוש לזה  אהבה תשוך באנו את הרוח להתחבר אחד עם השני ולא לחפור לתהומות רבות כי אין סוף לתהומות רק מעל המים תשוח דמעה לראות את שקפי השמים עימך היום .

 אנא ראו את מאמרי כמתנת נפש לעם נשמת כל חי ישראל
נפש יהודי הומיה לא תחסר דבר בך, על השלום הניחי תפילה לאהבת בני האדם, לאהבת האל, לאהבת
היושר והיראה כי לעולם עד עולם ישראל תשאר ביתינו.
בינו רועים  יקרים חלוצים נאמנים ראו כי היום ידעתם את שינויי האקלים העולמי ולכם יש לקחת אחריות
גדולה להבנת המצב . 
זה הזמן להתחבר אחד לשני להפיח אור מכל אחד ולאהוב כל נפש הומיה וכל נפש שוחרת שלום וכל נפש  החוסה לשמים ביראה כלפי החיים .הרוח המסיגה את שלוות העולם גורמת לבני האדם לדעת כל דבר לראות את העולם כמו טכנולוגיה הממנעת את רוח הזמן כביכול  על רבבות קודים תקשורתיים המדריכים את נתיבי העולם להיות בני אנשים כטיבעם ,פשוטים ,עמלים ,חלוצים ,יודעים  רק דבר אחד דרך  ארץ
טובה ורהוטה להטיב לבני האדם לשחר השלום המגיע הלום עלייך ציון .

2439765_6.jpg  

קבל ביושר ובאהבה את הדרך של נפש הומיה על הארץ בך היא רהוטה מכל טוב יש בה  לשורר, לשיר
,לכתוב ,לעשות , ללמד, לשיח דבר בעל כוח השפעה טובה.
שיברי עולם זה  המאמר שמאד קשה לי לשלח אותו לפרסום מכיוון שהדברים הם מאד כבדים ומאד עוצמתיים אך אינני יכול להקל ראש ממה שיש בנפשי ומחוייב אנוכי מהאל ה' הקדוש לשלח לכם את מאמרי זה ,שלא תחשבו שהטבע מייצר את העולם רק האל הקדוש שמשמעות הדברים נחשבים יפים ופשוטים על הטבע בעולם ,אך התקופה הזו  יכולה להיות היפה ביותר בעולם וגם הקשה ביותר בעולם ולכן אנוכי בתומי משדר לכם את המאמר הזה בכדי שכולם יבינו שצריכים לשנות את מד הזמן המלהט ורק דרך הרוחניות נוכל ליצר זמן חדש לעולם בעל עוצמות קדושות של יראה לאל יראה לבני האדם ורוח ציון עלינו טובה  תמיד הייתה ,זה הזמן לא לסחור במאמרי ולא למעוד  כי אנוכי יבש מדמעותי ומרגיש מחוייב אליכם בני עמי מאמר זה שייך לכל נפש חי ישראל אשר נפשו הומיה עליו והתקווה מאירה מתורתנו הקדושה על
אורחותיה ציון היקרה
המאמר הוא אור של בקשה לתפילה על פני המים כדי לקרב את שלוותה של רוח השלום על בני האדם
עם אחד ,תפילה אחת לאל אחד ערבה דמעה של אימא על גלי המים שפעתה מרובה לדור השלום נבואתה
הלום

"שיברי עולם"  

 " גדולה השאיפה להבנת המצב הרי היא התושיה " .:

עלייך ציון אשיר  נאומי,
בשיח נעימים אדרוש הילוכי.
למענך חיה תפילתי על נפשי אנוכי לך הומיה תקוותי איתך מולדתי.
,אתהלך בכבודי אפיים ארץ לדעת חוכמתי לכבודך מולדתי 
איכה ידעתי נאומי איתך מולדתי ,
 

שפתיים יישקו בך יפתי על דברי אל שיח אורחותייך ציון תמתי. 
הייה חכם ולא צודק  : האמת שלך היא אכן האמת שלך כי לנפש שלך יש אמת אחת
ולעולם יש אלפי אמיתות בנפש החוכמה, מאיין תמצאנה?  החוכמה שלך היא לנפש של עולם למעיין סודותיה של הנפש אין לך פתרונות לחוכמתך. מצא לך את הדרך ביראתך כי יראתך עולה על חוכמתך והיית חכם מיראה נבונה למצוא חפצך בעולם ויראת מאלוהיך ואהבת לרעך כמוך. אך תוכל לשקוט בנפשך  להתהלך באורח נעימות ציון היקרה. שמור אורחותיה קדושה לשמים נתיבותיה. חזונה לא  הגיע מסחר שוממה אלא מרוח קדושה.רק ביראה תמצא דבר טוב מחוכמתך ותוכל למצוא את צדקתך הרודפת אותך לשלום עולמך.תן כבוד לכל אדם באשר הוא , הקדם שלום לכל עובר דרך, ולעולם על תעשוק אדם לא בסחר ולא במסחר אל תסחר ברוח אדם, בקסמי נידחי השוממה ,אל תבעיר שנאה בין אדם לחברו ואל תחבל בתמימות נפש במסתורי הרוח כי לעולם לא תנוח .דע כי האל יודע את כל מסתורי תהומות העולם לזו תשובתך היום נקי כפיים ובר לבב להיות באורח נפשך ישר ונאמן לנפש השמים והיית לציון אור כי ציון היא מתגלה לעולם היום ולא תנוח רוחה על נדחי השוממה כי היא אחרת ואיננה דומה לשוממה האיומה .

ארץ ציון היא ארץ של נפש השמים וקדושים עליה בכו כמים ובה נדודה יקרה על אפיקי הרוח, לראות על המים את השמים מאירים כזוהר הרקיע על פני מנורת העולם, עיר הקודש ירושלים.
 ויראת לאלוהיך ואהבת לרעך כמוך וידעת את אורחותיה של מולדתך ציון היקרה, כי היא איננה דומה לאף אומה בעולם ,

2439765_6.jpg  

"שיברי עולם"  

"מתנה מאירה"
המתנה היא רגעי שתיקה נעימים ויוקדים את הרוח, בקול חרישי אשוח תפילתי ישרה לאלי
ארץ ,ארץ ,בך מולדתי נפשי הומיה, איתך תקוותי, אשמור מעלותייך על הילוכי אשדר תפילותייך
התהלך בכבודי יחד עמי אשא תפילתי נאמנה לנפשי ,
יודע אנוכי מה אני בעולמי, לזה היום אשיר דמעתי לחם ומים על מחסי אשיר מלבי להיות אמין לתקוותי
אשוח שלום לאראות בה  הלום כי השלום  הוא לעם ציון עד עולם ,
הנאם רוחי על כנפי שירי, אראה כי שמים על הארץ ידעה אותי
לא אתן כשלון לחברי, כי עם נאום אלוהי אדע דברי פי צדקתייך ציון  
יש מקום לכולם וצריך לתת מקום לכולם, כי זו היראה הממנעת את הזמן
 ולא החוכמה המרובה ההורסת את הזמן
חברים יראים אנא ראו כי לחזור לטבע כטבעו של הזמן, הוא הממייד של השאיפה היום
לשדר אנרגיות טובות ולהיות ישרים ונאמנים, לכל אדם ואדם ללא דופי לכולם יש זכות קיום
בעולם ולכולם מגיע לקבל מענה על חירותו בעולם, לזה התושיה באה לתת מה שיש בידיך לעשות טוב לכל אחד ולא להתגאות, כי זה היעד , זה האור ,זה הכל ,
שלח לחמך על פני המים, וראיתי בשווייך כי בסתרי עולמך הרי אתה יודע
מה נעמת ומה עשית, ועתה אושר על פניך יאיר  סביביך
 
"מעבר לחלון"
עוד החלום למחר יבוא .
על שחר חדש יבוא השלום.
 שחר של עולם איתך אהבה .
 על ציון לבניה כתובה הלבנה.       
 אלייך אהבה לשלום בואי בת מלוכה.
על נטיפים של שמיים לך שבת למלוכה .
עליך התקווה בארצנו ניגנה השירה.
שחר לעולם על מנגינה יקרה, שמורה התקווה.
על דממה דומעת מלהט השירה
על תהילה נאמנה  שמורה הרוח ממעד .
בואי אלינו תמה לגעת ברוח ,לגעת בשירה, לגעת באהבה
לגעת בשלום לשיר עולם,   עליך ציון שלום בתפילה.
 המנגינה חורשת ולא נעלמת
 על מרחשת רגש היא גועשת .
  דמעות הרוח לאהבה שואבת
  תפילות הרעד כמים מתחת עד השמים,  שומרת אהבה מרהט
   האהבה שומרת מלהבי הרחש - ותפילה יוקדת לשלום מרהט.
   עורי עורי בת ציון שימרי על בנייך- עוד השלום בארצנו  ימשול..
    על שלום למנגינה תרקום אושרך -ובלבך מצאת את אהבתך .
    סליחה לך אהבה שואלת השירה- איתך לשלום מחר יאירו התקוות.
    חן לעולם בתוכך רוחי תושייה- בך נפשי הומייה רוחי שומרת מעלה.
   שלום עלייך ארץ מאוחדת,    הדרך בך  ציון ישרה כמו האור אל הדרור

"שפתיים יישקו"
אשירה שפתותיי לך אלי, על ציון אנוכי איתך
מה רבה אלוהי מתורתך הקדושה באה טובך  ,אשאל ממך דומי לדרוש עלי תפילתי
יה ממך אלוהי חלקי היא ארצי, השלום עלייך ציוו אהובתי
שפתותיי נוטפות מור, אהבתיך מולדתי
שוועה רוחי לדבר רוחך ציון, ציון השקיני מיינך אהובתי
הראיני דרכך, למשוך רוחי על שפתותי לאלוהייך
נפשי הומיה בדומיה, אני שר לך מולדתי
ארץ ,ארץ עיני לא ירחקו ממך אהובת,י לשמור עלייך מולדתי 
                 

      ישראל ,ישראל בארץ ישראל לעולם ועד.

2439765_6.jpg  

אנא בני עם שמרו את מגילתי בכבוד לנפשי, כי עמלה רוחי רבות על דמעות
נמשלתי לשורר לכם מאת אלוהי רוחי נשאבה עימכם היום
אנא אל תשאלוני דבר, ולא תסחרו בדמעתי כי היום כצל עובר עד השמים
יראה אל אמית,ו כי לא ניתנה תורתו לדבר חינם, כי בקודש שלח אימרתו כרוח עוברת על פני העולם
ולכם הנה מטוב ומה נעים לקבל מתנה כזו והרי "הנער הוא איננו נער לכם"
 ואולי הוא הנער היקיר לאמו  ולאביו,  והאל הקדוש חד עימו שאלותיו רבות לשדר את השלום
 יהי רצון מלפניך אלוקים שלא יחסר מאומה לאדם
על פת לחם למאכל  ומים לגמעה חוס עלינו מהרה בא ידעה הנפש כי ממך אלוקים שפעה הברכה יהיה טובך על בני האדם,

"שיברי עולם" 

 שטובה המשאלה שלך לאל עימך להצלחה רבה  

2439765_6.jpg  

"שיברי עולם" 

 מאת אבינועם .ש
 כל הזכיות שמורות

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152370 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/151922 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151619 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143131 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/148646 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/144055 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/146104 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאמרים נוספים בנושא חברה ומדינה - כללי

מאת: אבי בכרחברה ומדינה - כללי28/11/2152 צפיות
גולדה מאיר (מאירסון) היא ללא ספק מיתוס יהודי, מיתוס ישראלי ומיתוס לאומי, גולדה היא לא רק מיתוס לאומי, גולדה הצליחה להתמקם מכוח אישיותה בתודעה כמיתוס בינלאומי חוצה מגזרים ומגדרים, אישיותה המרתקת וסיפור חייה הינם נרטיב לאומי, ציוני, ועולמי. דמותה ופועלה המרתקת מהווה לנו כיהודים החיים את העבר וההווה הציוני אבן דרך ודוגמה ומופת לאישה אשר הקדישה את חייה ופועלה לחלוטין לעם היהודי ושימשה אור לנשים בכל העולם כאישה אשר "עשתה את זה ובגדול" והגיעה למקומה ומיקומה הגבוהים כראשת ממשלה בזכות אישיותה ועשייתה בלבד ללא מורא ללא חסד או התחסדות ואת כל זה עשתה בעולם גברי ושוביניסטי במיוחד בשנים בהם חיה ופעלה.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי09/09/201689 צפיות
הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) היא יחידת סמך במשרד האוצר, כפופה לשר האוצר ופועלת כיחידה עצמאית. ייעודה הוא להיאבק בעבירות התכנון והבניה ולבצע פיקוח על הועדות המקומיות. ביום 19.6.2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה מספר 1559 "חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה" מתוך הבנה שמדובר ביעד אסטרטגי של מדינת ישראל שעל רשויות המדינה להוביל על מנת להגן על התכנון והבנייה ולבצר את שלטון החוק. החלטת הממשלה שמה את היחידה לאכיפה במקרקעין בחזית המאבק בעבירות התכנון והבנייה, מעניקה אחריות, כלים ומשאבים לממש את האחריות המוטלת עליה. תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, העניק לרשות את הסמכויות הנרחבות לממש את האחריות כאמור.

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי18/08/181050 צפיות
בתיאוריה הפוליטית שלו, שאף ז'אן ז'אק רוסו, ליישב בין האינדיבידואליזם הקיצוני שבו דגל, לבין השמירה על הסולידריות החברתית. רוסו האמין כי הרגש האנושי הטבעי הוא רגש של סולידריות בין בני אדם שהוא גם הבסיס לחיים בקולקטיב

בית המשפט העליון דן לאחרונה ודחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופטת מ' סוקולוב מיום 18.10.2017. בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן (כב' השופט העמית מ' בן-חיים), בע"א 39527-06-17, מיום 10.07.2017, שם נדחתה בקשתו של העותר להאריך את המועד להישפט על הודעת תשלום קנס, מיום 10.05.1998.

מאת: עומריחברה ומדינה - כללי23/05/171571 צפיות
חברות ואתרים גדולים בתחום הקניות אונליין (E-commerse) כמו איביי, אמזון, דיל אקסטרים, אליאקספרס, אתר Zipy הישראלי ודומיהם, החלו לאחרונה לחייב את הלקוחות שלהם להזין גם את המיקוד שלהם באזור הזנת הכתובת לפני ביצוע רכישה. אם בעבר עניין זה היה רשות בלבד, היום לא תוכלו להמשיך בתהליך הקניה שלכם אונליין אם לא תזינו

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי28/02/171320 צפיות
רבים מאלו המתמודדים ולעתים אף זוכים להגיע לעמדות שלטוניות בכירות, הם בעלי רזומה מאוד עשיר שכביכול יש בו כדי "להכשירם לתפקיד"; בישראל הרקע הצבאי היה בעבר מאוד דומיננטי בכל הנוגע למשרות ההנהגה. סיפורו של הקיסר גלבה מלמד אותנו שכישורים תיאורתיים אינם מספיקים, כפי שההיסטוריה הוכיחה לנו פעם אחר פעם במהלך הדרך מאז ועד ימינו אנו.

מאת: אברהם פכטרחברה ומדינה - כללי26/02/161752 צפיות
ניר סומך, קצין מג"ב ירה במטריד אשתו האובססיבי שלושה כדורים, בטענה של הגנה עצמית. בית המשפט המחוזי – הרשיע אותו בהריגה במקום רצח, אך לא קיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט העליון, בצעד נדיר, אך קלאסי, מבחינה משפטית, התערב בממצאים עובדתיים, התערב במסקנות ובפרשנות וזיכה את הנאשם, לאחר שלוש שנים בכלא, לאחר שקיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט המחוזי, ננעל על קונספציה שגויה, התעלם מעקרון "חזקת החפות" ועקרון "הספק הסביר", והרשיע את קצין המג"ב.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica