חפש מאמרים:
שלום אורח
01.12.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

המאמר שלי:אל התקווה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי07/11/2012907 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

המאמר שלי:אל התקווה

ב"ה

ברשות החברים היקרים

זהו מאמר ציוני אך רוחני הוא ומטרתו שלום

בארצנו לא יחסר דבר בך נאומי ציון היקרה.   

ארץ השיבה" עודנה שובה עמי אלוהייך ציון " יש בה מקום לכולם וברכתה שופעת כמים עלינו.

שנצליח לתת מענה לכל אדם בלא השפלה ובלא אפליה. המקום הזה ופה המקום ולא אחר השייך לכל בני עם ישראל  הנאמנים לארצם ומתהלכים בה ביושר לבב ובכוונת אמת לבנות את נחלתם בארצם.

מסקנותיי: שהדרך היא להיות חלוצים ומאמינים בחזות הארץ (חיזוק הציונות והערכים של אורחות ציון  מולדתנו:

 איחוד , דרך ארץ , מוסר, יראה וכבוד לזולת ),לזה נאמר לא ימין ולא שמאל רק לאיחוד העם  גם היום וגם אתמול ובודאי שמחר נדאג לכולם.

לא קלה הדרך,לו היית אחרת לא ראיתי , לא שאלתי  לאחרת ועוד ידעתי כי אין אחרת רק את ארצי מולדתי לזו ראיתיך להיות נבון בזו  הדרך לאחדותך מולדת.

הכוונה הטובה נמצאת לרוב אצל כולם  והדרך של איחוד היא  התפיסה שנוסדה ע"י החינוך קבלה והסכמה. "צריך לעשות שינוי חזותי-משמע להתחבר עם גלי הרוח ומשם לשריין את המקום"

אנחנו עם בר לבב, היודע להגיע באופן חיובי אל המטרה .

איננו צריכים לשאת עינינו אל מדינות העולם שבעיותיהן מרובות ,

אנחנו עם שאינו דומה לשוממה ,סבלנו שנים רבות בפזורות הגולה הרעה , שהשפילה את כבודנו בעולם.

הגיעה שעתנו היפה בלא הנחות ובלא טובות מאף אומה בעולם שיתירו לנו זכות קיום במולדתנו.

היו זמנים בהם נמשלנו ונבהלנו, הושפלנו ושוגגים רדופים דומה הכו את בני עמנו בשחור הדמים כפי שהייתה רוחם הרעה בשממה הרודפת בצרה

תודה לאל,לאור היום זכינו בשיבה למולדתנו, לביתינו הבית של העם היהודי, אנחנו מושלים עלינו ולא זרים ימשלו בנו. כל הדרך מובילה להיות עם מאוחד בארץ ישראל לאהוב אחד את השני ולהבין את הנורא שהייתה עלינו הקימה בושה בגולה.

יש לנו מולדת יפה ויקרה לכל נפש הומיה, היא בשמה הקדוש אוהל ציון לזה זכינו בשיבה הביתה,

גאונים וצדקי אמונה לשמים רבו דמעות על ציון ורוחם  על הנבואה הביאה את חזונו של העם היהודי לחיות בכבוד בעולם באדמתו ישראל.

חלוצים ונאמנים ,ישרי דרך ,אנשי חייל רבות עשו למען השיבה אל ציון ועוד לא חסר שבחים לבני עמינו החלוצים ,אני קורא לה ציונה היא האור של עם ישראל.

ומחרוזת נפשי היום היא לי אות הציונות המתחזקת לאיחוד עם ואחדות פני הארץ לזה הייתי אומר חד משמעי שהגיע הזמן שיהיה טוב לבני ישראל ואפילו שקשה בעולם, (חוקת הציונות בציון ישראל-כבוד מוסר דרך ארץ יראה חלוצית עשיית הדברים במהלכים של אורחות ציון, שיוון ומעמדות לסדר היום הישראלי  )

כי זהו הזמן של עם ישראל ליהנות מזכות קיומו בעולם ולתת מענה לכל נפש יהודי הומיה באשר חפצה נפשו במולדתו ולזה מאמרי הוא לתת ולשדר השקפות מאירות שמחה על פני העם כי מגיע לעם שלנו להיות במולדתו ללא שום ספקות .תפיסה ,השקפות ,וחזונות הם המסרים שלנו אל התקווה ויש תקווה טובה ונפלאה באורה של ציון.הסוד שאיננו סוד כלל הוא אחדות הארץ במעמדות תורת ציון.

בואו עם יקר להתאחד יחד וביחד להתמזגות הרוחות להיות בר לבב ולא ניתן יותר לשוממה להכותנו מקנאה ושנאה בטלה .

הבה הבה בני עם לשירה, צהלה הרוח, בטחה בבניה.  היא מאירה עלינו ציון היקרה. לא למלחמה ולא לשנאה פנינו,

כי אם לחירות זו הלאומית זוהי ארצנו ופה מולדתנו פה במקום הזה אשר אנו עומדים עליו קדוש לנו הזכות בני ציון,

נפש היהודי היא שייכת למולדתה ולא לשוממה שהייתה עלינו חרפה גדולה .    

ידוע שעם ישראל הוא  עם טוב ובר לבב הנחלץ לעזרת  כל בעיה  בעולם ,עם שרוצה שלום ,עם שדואג לבניו ,

עם שסערות רבות עליו סובבות ,אך אמונתו גדולה מסערות עולם ולזה הייתי אומר אשירה בדמעה אליך אלוקים לשמור את מקומנו בציון .

 

מאמרי זה מובילאל המטרה של רוחי על טקס מאיר עיניים בשחר ישראל, יוקד בשיר הלל לאל ומוסר תודה לך מולדת,

השאיפה שנוצרת זהו קול שומע דברי מוסר לדרך ארץ אשר יוקד תפיסה חלוצית ציונית בעלת כוח רוחני אדיר המהווה איחוד העם ומשך זמן ארוך היוצר את משמעות סדר יום ישראל ,המסגרת  הציונית באשר פועלה היא מבשרת בפועל מפעלה ושומרת את גדרות הרוח עלינו מאויבנו כדי לשיר ולשמוח שהרי התקווה הטובה טמונה היטב בלבנו לשוח בבטחה בדור המור. 

עורו ,עורו בני עם יקרים ואהובים ורונו שירו לאל ה' הקדוש כי זהו מקומו של החזון תמיהות הלב ירעדו ברוחם הטובה לשכון בטח ציון עם בדד שוכן אל מעונה בביתו שלו ישראל,

הבית זהו הנשמה היהודית בו זרחה השמש על העולם ונוחה הארץ על כולם ושלום ינדוד מציון על העולם ולזה יעמדו בצלמם לשיר הלל לאל הקדוש בשירה ענוגה הנפש תזהר בגאווה לאומית על כל בני עם ישראל כזכות העומדת בה .

ותכס על הארץ אהבה וישכון השלום בה ומציון היקרה יבוא השלום לעולם.תפיסה ושאיפה הם הרצון ולא חלומות כי הוגות אלא רעיונות המבקשות ודורשות פעלים נוכחים כמעמדות יוצרות לנו את הזמן

שם בשוממה סבלנו קשות בגלות: כאב והשפלות רבות, הכלימה שהייתה  ושנאת חינם שהיו מנת חלקינו . השואה הקשה , השואה השחורה שהכתה בעמינו לא תסלח לעולם ועוד רבות, סבל ושפלות רוח. לכן הייתי מבקש מבני עמי היקרים לאהוב זה את זה,(לשאוף) ולא להיכנס לתהומות רבות בין בני האדם ,לתת אימון וחופש איש לרעהו הסתכלות אחרת למרחקים כמו עתודים מושלים ,לשדר את הרצון לחיבור הרוחני שלנו ולתת לרוח לרקום עלינו אהבה .תן לזמן לנוע בחיבת עם כך התפיסה הנכונה תניע את הזמן ותבוא הרוח עימה למשול עלינו טובה ושמחה ,ארץ ציון היקרה לנשמה היהודית היא מובהקת ולכל העולם,

פתחו שערים אל השלום בשירת הלב והשמים יאירו על הארץ בה כי חפצה אהבה מתוכה אל העולם.

מטרתי היא אחדות הנחשבת לנו קדושה מאד ומשמעותה מאירה עיניים כזכות השיבה לציון ובה על כולם רוח חזונה של ישראל בציון,אשרי יודעי גדולת האחדות ומה שיבקשנו מאיתו יתברך זה רוממות רוח למקום של אהבה והאחדות במקום הזה ללא פלגים מרובים

"הרוח עומדת כקרן אור בקודשה עם נאמניה היקרים שחזו טובה על קרן האור של בני העם לחיות במולדתם בשמחה ובראש מורם ,

לא ימין ולא שמאל רק ישר בה הדרך איחוד ,השאיפה חוזה תקווה הטובה ביותר להבנה כי מי מריבה היא עיקשותו של הזמן הסוער

ולכן התשובה היא פשוטה לדעת כי זוהי ארצנו ואין לנו מקום יותר יקר כמו מולדתנו היקרה וחייבים להתאחד אם לא עכשיו אימתיי.

ציטוט משיר שחיברתי: ארץ ארץ לעולם לא אחרת ,עם ודגל נשיר איתך בוקר ,בוקר באהבה מולדת אל השלום הדמעה יוקדת להיות בתוכך מולדת שומרת והאוהבת'',

אשרי בנייך ובנותייך ישראל העושים מלאכתם קודש ודואגים לבני העם טובה ברכתם עלינו וטובה דרכם איתנו

אימרת קול לכבודה של המולדת

לא קלה הדרך ,לו היית אחרת ,לא ראיתי בך כי רבת אהבתי היא מולדתי פה תאשרנה רוח תפילתי אלוהי בשמחתי ציון

לכבודם של השמים לפתוח את שער היום הישראלי בדרך של מוסר וכבוד ויראה כלפי נפש ציון תפילת השחר בשירת העם באהבה ובכבוד לזולת היא המעלה היוקדת מלב העם  את הרגשות לכבודה של כל נפש ישראל,

סדר יום קדוש לנפש יהודי בחמש דקות מאירות עיניים יוקדות מענה לכל נפש להרגיש את אחדותה וכבודה של תרבות הארץ . 

סדר הטקס

1-הרמת הדגל בדומיה 

2-דברי ברכה לשחר היום הציוני מאמרי פי המנהל/ת

3-דברי תרבות ומוסר ,כבוד לזולת ,חיזוק  וגיבוש

החברה הישראלית ללא פלגים להמשך הציונות.

4- דברי קודש, משפט מתורת ישראל ליראה

הקדושה שבתוך נפש העם יום ביומו.

5-שיר מציון -שיר התקווה בעמידה

וביראה לאל ובכוונה עמוקה לאהבה ולשלום ולאחדות העם.

חמש דקות יקרות יוקדות אור ותקווה בלב העם  עד השמים, ממעמקי הנפש הרוח אורגת את הכוח המוביל להתנהלות החברה

סדר יום החינוך הארצי יפתח רק לאחר טקס הרמת הדגל  בכבודו בדומייה בשיר התקווה  ללא שום משאל עם  רק דרך חוק מחוקק מכנסת ישראל למוסר דרך הארץ במערכת החינוך הארצי .

התוצאה מרהיבה ונפלאה ועושה שבחה לאין סוף מגיע סודה  ,תראה בה את הסוד המחזיר את האימון ההדדי בחברה והמשכין שלום בתוך פלגי החברה ומה שנדבר על שבחה רוגע נעימות רוח שתגרום להפסיק לרדוף אחרי מד הזמן המתעתע בלא הרף.

סדר היום החברתי

דרשתי להחזיר לסדר היום החברתי הישראלי את מהווה איחוד הציונות,  להחזיר את מהווה הספר הישראלי הציוני בערכים נאורים למולדת ולצמצם את תוכניות הריאליטי בטלוויזיה המובילות להתדרדרות הספרות והתרבות הציונית בחירותה  בה צמאה הדרך למוסר ולכבודה של רוח התרבות,כמה יפה התרבות השוכנת בתוכנו ע"י טבע ,יצירות ספרות, ציונות, מדע ,חינוך ומוסר, כבוד ויראה ועוד הרבה אפשרויות כדי לווסת את המהדורות הלוקחות את רוח העם לדברים תפלים וחסרי משמעות לשמירת

השפה העברית היפה בעולם. לפתח ולעורר את המוסיקה הישראלית(שירי ארץ ישראל הישנה) ע"י חוגי תרבות,חוגי רוח ,כל דבר שבהישג ידו של כל אדם לגעת

ברוח התרבותית לקידום וגיבוש החברה הציונית שיש בתוכו אלמנטים תמימים של ארץ ציון המשפיעים על כוח הרצון של בני האדם להרגיש ,לגעת לשפר את המצב שאינו ניתן לשליטה ,כוחה של ההשפעה הוא רק דרך ליצור משמעת על -פי אורחות ציון ברוח מטיבה מחוקקת דרך ממשלת ישראל על הרוח תיקוד התרבות והחינוך הארצי אור כוח מסגרת השכיות בונה חזון של ציון היקרה.

  

השיבה לארצינו

השיבה הביתה היא המתנה יקרה לעמינו לזה הרוח סוערת לייסד אחדותה על פי דברי עם לשוח שירת הלל לאל על ציון והמולדת היקרה שלנו המשימה היא קדושה ומראיתה יכולה לשנות את פני העולם לזה ראו כי העולם היום נכנס לשחר חדש שאנו רואים את מזג -אויר המשונה ולזה אין בחירה זהו טבעו של האל היוצר עלינו את הכל ולא נחשוב כי זהו טבעו של העולם כמשמעות הרוח אלא זהו טבעו של אל העולם המשדר לעולם לדרוש את השלום על פני תבל.

הפיוט הציוני :

בואו נקדים את פני האל בשחר היום לתפארת ישראל בטקס מאיר עיניים אשר ימלא את ליבנו אור של אהבה וכבוד אחד לשני אור של איחוד וגיבוש הרוח אור של מוסר מחוקק לדרך הארץ בגאווה לאומית חיה בנשמת כל חי ישראל..

המטרה היא יקרה וקדושה. כמה יפה את מולדתנו ,כמה יפה את ציון תמתי עלינו ,כמה אור משלכת עלינו כמה אהבה יש בתוכנו עם בדד שוכן אמונים יצהר בתוכך לאהבת רועים וחלוצים נאמנים ,ציון ,ציון בך ראיתי את חזוני זוהר מעלי לשורר לבני עמי אלפי אמיתות כדי להחזיר את טקס מאיר עיניים בשחר בוקר ישראל לאור ונפלאות רוח לכבוד ,ליראה, לשמור אורחותיה של ציון לאיחוד העם ויראת לאלוהיך ואהבת לרעך כמוך וידעת את אורחותיה של מולדתך ציון היקרה, כי היא איננה דומה לאף אומה בעולם ,אור של ציון על כנפי השמים מאירים את המנורה שלא תכבה לעולם .מצא לך את הזמן בדומיה אל השקט תפנה רוחך לראות את המקום בו אתה עומד, זהו מקומך. וראה כי נפשך אל אהבתך מונה מספר אין סוף  וראה אמונתך לעין השמים. ראה כי טוב האל איתך ולמד מוסר מתורת אבות ותן כבוד לנפש הומיה למען אחדותה של מולדת יקרה כי עמלה הנפש רבות בה לשמור את חזונה כך אולי תראה כמה חשוב הוא הכבוד. מצא אוצר גדול בעולמך ותפיח מלימודך את  מטמוני האור שראית ושמור סודך הטוב לעולמך , זו החכמה המועטה לכבוש אותך  ליראה גדולה כלפי השמים והשפעתך הטובה אל העולם .

חירותך על אורחותייך ציון רוח המגן לא תנטוש לעולם על עולם

ישקו שפתייםמדבר לשוני לחיקי אם אשכחך רוחמה בת שמים תשכח רוחי מעל ציון תמתי , רוחך ישרה וענוגה  בלבי לשיר לך את המנגינה  שלך מולדת אהובה שמרי מקום לנפש הומיה 

בדרך זו הדרך כיפת שמים עלייך ציון בדרך הילוכך נדודה על כנפייך בשירתך על המים נאמנה לשמים אהבתך כמים כך  נוסדה המגילה לאחדותך מולדת יקרה שלי

המגילה שלי מבקשת סדר יום ישראל אחר היוקד ונכונות הדרך לחיזוקה של תרבות הארץ לכוון "הציונה" שאוהבת את בני העם, ולזה צריך לעשות שינוי רוחני בפועל שיעשה שמחה ותקווה משוריינת על כולם והיא אחדות העם דרך שערי הדרך שלנו ,שאננות גורמת להשעיית הדברים  כמו שהם ולזה נפשי חרדה למצב . 

יום של שלום ציון עולם זהו יום מאיר הלכות רוח פשוט למסור שלום אחד לשני לדבר על השלום בעולם ,להכריז רצון לשלום ,להתכוון בתפילות העם על השלום לשבור את טבעו של השממה האיומה ,לסלק שנאה למצוא מקום לאהבה שחפצה ,לסלוח לשיר ציון תמתי ,לשיר ממעמקים קראתיך אלוקים ,שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ,להתבודד קצת להרגיש את הרוח מנשבת רגעי שתיקה לעודד את הרוח לשלום זהו יום מאיר על ציון השלום לתת לבני העם לשמוח ולשדר לעולם את השלום, לשוח רק שלום לשוח מוסר דברי אור מפרקי אבות הכל ללא כפייה רק באהבה בלא פוליטיקה,בלא סחר בלא פחד להיות חופשיים לבקש את החירות בצורה הפשוטה ביותר ובכבוד רב למילים היקרות של השפה היפה שלנו  כי מציון תצא אורה  ותורה מאירה את פני העולם והתקווה תלויה בשלום על פני העולם ,כמה יפה יום שכזה של שלום בכוונת ובהכרזה לשמור את היתרון בתוך ליבנו לנוע באהבה לקרב את השלום עמוק עמוק בנשמתנו תמיהות לבבנו ידברו בעדנו על השלום תשדר הרוח את השאיפות והמשאלות שלנו על פני ביתנו ,הארץ ועולם, 

שינוי רוחני  

שינוי תחזיתי עלייך ציון (המשאלה מתקבלת)תחזנה מישרים נבונים אשר רואים לטווח ארוך נאמנה תשובתם בך ציון ,

שמעו אהבתכם חרש לבבכם למען יראת שמים ולמען בני האדם ,למען  אורחות  ציון ,למען הזמן הזה  למען אהבה והשלום שהרי היא התקווה ,

שיפור פני הארץ ,שדרו אהבה ,שדרו שלום וסליחה ,טפלו בשדותינו , לימדו כבוד ויראה מחוכמה קטנה היראה מגיעה עד השמים.

כולנו  הולכים ומתקדמים לקראת  תקופה חדשה וטובה לשיפור המצב ..ציטוט "אם תרצו אין זו אגדה "

המגילה שלי מבקשת סדר יום ישראל אחר לכוון "הציונה" שאוהבת את בני העם,

ולזה צריך לעשות שינוי רוחני בפועל שיעשה שמחה ותקווה משוריינת על כולם והיא אחדות העם דרך שערי הדרך שלנו ,שאננות גורמת להשעיית הדברים  כמו שהם ולזה נפשי חרדה למצב .

שדרה רוחי משאלתי על פני נטפו דמעותיי לשורר למענך אהובה מולדתי היקרה ,שומרת מקום לכולם נאמנה חירותך על פני האדמה ציון תמתי הוחילי עלינו אור תמה יקרה ,

דרשתי בתוך המגילה טקס  לאומי מאיר עיניים בשחר ישראל ,אורות הדרך על הילתה של הארץ היקרה להתהלך באורחות יה נאמנה יקרה בלבנו תמיד הייתה

על דברה רוח:תפילה ושירה יוצרת על הרוח דבר גדול, דרך ארץ נאותה לכבוד ויראה נאמנה לחירות רגועה ונפלאה ,איכה ידעתי נאומי לך מולדתי היקרה ,לאחדותך מולדת על שירייך ציון אדור אוצרותיך לאמור נפשי בכפי תישא תפילתי אמונתי בך תאיר רוחי להיות יקר לתומי בלא סחר ורמייה  התהלך חזותך בי אלוהייך ציון  לפנות דרך אל השלום בך אהובה ישראל ישראל בארץ ישראל.

הדרישה שלי היא הבנת המצב הכללי וראיה לתווך ארוך

שהרי גם פה יש יכולת אנרגטית המשדרת מסרים מצב נורמטיבי המהווה את רוח הזמן ,כמו כן אפשר לראות את השנוי אשר נכנס לשבר היוצר תחתיו שחר חדש בעולם מכך רואים את מזג -אויר  כאמור חום בתוך גשמים,פערים של זמנים שאינם צפויים ,עננים בתוך שרבים ,ברקים מרוחקים בלי טיפות מים משמע : האקלים חווה שינוי בעולם ונותן פתח  של כינוס הרוחות למשבר שאינו נראה לכל עיין,לזה הזמן להתעורר ולהבין כי מסרים על טבעיים מספרים שצריך לתמוך בעמודי התווך של ציון והיא כוחה של תורת ישראל אשר יוצרת את האנרגיה העולמית

זהו מעמד צילך היום תחת כיפת השמים.

משכן רוחך ציון היא הדרך הבטוחה ביותר על ממלאכתך להפקיד מעמדות

של הלכות הארץ למען חיזוק האמונה וחיזוקה של הדרך

מאמר נסכר על פני הדור מאיר את הרוח לניחוח פני הארץ יוצר כוח רוחני אדיר-רצון.

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

אל תיטע רוחך ועינך דבר השוממה האיומה כי רבתה הכתה עלינו שיכרונה.ושגגה בנו אמונה כי שם נחרנו אפם בהבלי הזמן.

מקורות הארץ

הייה אשר תהייה שמור את מקורות הארץ ביושר לבב והגה תהילותיה בפיך לאושר בה ,עוצו עצה טובה ללמוד מתורת אבות כל יום פירקה" לאל מעמדות בה נכתבה ירושה לנו נסכה מוסר ודרך ארץ מובילה את הזמן,עתה תנחיל נחלה במקום הזה ותראה כי שיביית בציון היא קודשך והמגן שלך בעולם לשמור בניה ובנותיה בבטחה כי ידעת כי ציון אור עולם   ,אז תיראה כי פחדך כבר איננו קיים בך ובטחון עז בך בזה ידעת כי אין ממה לפחד מהשוגגים המאיימים חורמה על בני האדם ועלינו משלחים כלימה לזה תדע כי יראך חשובה מחוכמתך המרובה כי יומך כצל עובר מעליך ולאו ידעת כי יראתך משדר טובה בעולם אז ראית כי עבודתך הטובה גם היא מלאה מחוכמה מביאה פיריה וברכה עיתה 

והבאת רוח נאותה ושלחת ברכתך על רעך והבנת כי השמש משזפת עולם היום ולזה תישא רוחך לחשוב כי הטבע הוא בשמו טבעו של עולם והרי יש מעליך אל קדוש אל העולם ה' שמו הקדוש ואל תישא עינך לשממה האיומה ויראו עינך את השמים זו הפעם על ציון תתברך נפשך היום ועתה פתח ידך אל השמים ותנוס מלדעת חוכמה מרובה כי יראתך עולה בה ואם חשבת שווא הרי עוד תראה כי לשנאה נושאת רוח ארורה היוקדת סערות רבות ותישאר בלבך טוב וישר ואל תביט אחורה וגם לא ימינה ולא שמאלה  כי כנפי רוחך יראו בך היום כה טהורים במבטך הזה אל השמים לזה תראה בלבך את האושר כי ידעת שאין לנו ממה לפחד האל הקדוש שומר עמו לעולם על עולם וגם שומר את בני החוסים בעולם כולו ועלינו בה השאיפה מתמיהות ליבנו כמאור המנורה אשר מאירה תמיד בציון.

דברי סיכום  

לסיכום ניתן כולם אמונה ליושבי הארץ ולכל פועליה  הנאמנים בה

נשדר טובה ויראה רבה לממשלתנו הרוצה טובה על העם, נכוון עימם אל הדרך בה נבחר טובה על כולם בשדר אורחות הציון בישראל נמצא אוצרות שוכנות בלבנו על השלום המביאות אורות לדרך בלא שנחשוב הרבה , נגדיר אימון הדדי בין איש לרעהו ניתן כבוד ללשכות המייסדות את מולדתנו נשלח ברכות מאירות נבקש משאלות ונבקר במקומות בהם החילות נאמין באלו העושים מלאכתם קודש לבני עם בכל אשר יעשו טובה תודה ותבקש ליחד את העם הזה . כל בוקר תודה לך מולדת עם ודגל הרוח לא נשברת השירה תפילה אל מעונה אלוהייך ציון  

ברוך שם כבודו לעולם ועד .

בברכה

מאת אבינועם.ש

כל הזכויות שמורות

בכבוד רב הקישור לשיר שחיברתי "עם ודגל"

http://www.youtube.com/watch?v=z4dW7hi6D3A&list=HL1348089658&feature=mh_lolz

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152370 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/151922 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151619 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143131 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/148646 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/144055 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/146104 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאמרים נוספים בנושא חברה ומדינה - כללי

מאת: אבי בכרחברה ומדינה - כללי28/11/2152 צפיות
גולדה מאיר (מאירסון) היא ללא ספק מיתוס יהודי, מיתוס ישראלי ומיתוס לאומי, גולדה היא לא רק מיתוס לאומי, גולדה הצליחה להתמקם מכוח אישיותה בתודעה כמיתוס בינלאומי חוצה מגזרים ומגדרים, אישיותה המרתקת וסיפור חייה הינם נרטיב לאומי, ציוני, ועולמי. דמותה ופועלה המרתקת מהווה לנו כיהודים החיים את העבר וההווה הציוני אבן דרך ודוגמה ומופת לאישה אשר הקדישה את חייה ופועלה לחלוטין לעם היהודי ושימשה אור לנשים בכל העולם כאישה אשר "עשתה את זה ובגדול" והגיעה למקומה ומיקומה הגבוהים כראשת ממשלה בזכות אישיותה ועשייתה בלבד ללא מורא ללא חסד או התחסדות ואת כל זה עשתה בעולם גברי ושוביניסטי במיוחד בשנים בהם חיה ופעלה.

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי09/09/201689 צפיות
הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) היא יחידת סמך במשרד האוצר, כפופה לשר האוצר ופועלת כיחידה עצמאית. ייעודה הוא להיאבק בעבירות התכנון והבניה ולבצע פיקוח על הועדות המקומיות. ביום 19.6.2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה מספר 1559 "חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה" מתוך הבנה שמדובר ביעד אסטרטגי של מדינת ישראל שעל רשויות המדינה להוביל על מנת להגן על התכנון והבנייה ולבצר את שלטון החוק. החלטת הממשלה שמה את היחידה לאכיפה במקרקעין בחזית המאבק בעבירות התכנון והבנייה, מעניקה אחריות, כלים ומשאבים לממש את האחריות המוטלת עליה. תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, העניק לרשות את הסמכויות הנרחבות לממש את האחריות כאמור.

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי18/08/181050 צפיות
בתיאוריה הפוליטית שלו, שאף ז'אן ז'אק רוסו, ליישב בין האינדיבידואליזם הקיצוני שבו דגל, לבין השמירה על הסולידריות החברתית. רוסו האמין כי הרגש האנושי הטבעי הוא רגש של סולידריות בין בני אדם שהוא גם הבסיס לחיים בקולקטיב

בית המשפט העליון דן לאחרונה ודחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופטת מ' סוקולוב מיום 18.10.2017. בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן (כב' השופט העמית מ' בן-חיים), בע"א 39527-06-17, מיום 10.07.2017, שם נדחתה בקשתו של העותר להאריך את המועד להישפט על הודעת תשלום קנס, מיום 10.05.1998.

מאת: עומריחברה ומדינה - כללי23/05/171571 צפיות
חברות ואתרים גדולים בתחום הקניות אונליין (E-commerse) כמו איביי, אמזון, דיל אקסטרים, אליאקספרס, אתר Zipy הישראלי ודומיהם, החלו לאחרונה לחייב את הלקוחות שלהם להזין גם את המיקוד שלהם באזור הזנת הכתובת לפני ביצוע רכישה. אם בעבר עניין זה היה רשות בלבד, היום לא תוכלו להמשיך בתהליך הקניה שלכם אונליין אם לא תזינו

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי28/02/171320 צפיות
רבים מאלו המתמודדים ולעתים אף זוכים להגיע לעמדות שלטוניות בכירות, הם בעלי רזומה מאוד עשיר שכביכול יש בו כדי "להכשירם לתפקיד"; בישראל הרקע הצבאי היה בעבר מאוד דומיננטי בכל הנוגע למשרות ההנהגה. סיפורו של הקיסר גלבה מלמד אותנו שכישורים תיאורתיים אינם מספיקים, כפי שההיסטוריה הוכיחה לנו פעם אחר פעם במהלך הדרך מאז ועד ימינו אנו.

מאת: אברהם פכטרחברה ומדינה - כללי26/02/161752 צפיות
ניר סומך, קצין מג"ב ירה במטריד אשתו האובססיבי שלושה כדורים, בטענה של הגנה עצמית. בית המשפט המחוזי – הרשיע אותו בהריגה במקום רצח, אך לא קיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט העליון, בצעד נדיר, אך קלאסי, מבחינה משפטית, התערב בממצאים עובדתיים, התערב במסקנות ובפרשנות וזיכה את הנאשם, לאחר שלוש שנים בכלא, לאחר שקיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט המחוזי, ננעל על קונספציה שגויה, התעלם מעקרון "חזקת החפות" ועקרון "הספק הסביר", והרשיע את קצין המג"ב.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica