חפש מאמרים:
שלום אורח
24.10.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אל תירא ישראל אל תירא ישראל .

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/08/20131502 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

ב''ה.

אל תירא ישראל  אל תירא ישראל .

שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל

ברך אותנו אלוקינו לשלום אמ,ן

יונתי תמתי בלבי שוכנת אמונתי

לראותך אהבתי בשירייך ציון תמתי

פתחתי בשיר דמעתי על מנגינתי לא אנום לתומי

אשיר דומי בנפש הומי עד השלום לך ציון מולדתי

יונתי תמתי אשיר לבבי לראותך צומרת מעל חגווי הסלע

מה יפה ארצנו וכמה נאורה חמדתנו לשיר מלחצנו על

אהבתנו לא תנוס הרוח מאיתנו ,

כל עוד נפש הומי בך ציון

ליבי בוכייה על דומי לשיר תפילתי לשלום בך מולדתי

אשמרך מכל דומה סוערה ואלבישך רוח לאהובה

לעולם על עולם לא תרחק רוחי ממך ציון תמתי

אשיר תפילה עד אלוהייך יחד עם עמי נשיר בשיר תומתך

תקוותנו עד עולם .

מים רבים לא יכבו את אהבה שחפצה בך

ונהרות לא ישטפוה.

     

ה' שומר ישראל לעולם ועד

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

ברוך שם כבודו לעולם ועד.

נר ציון לא יכובה לעולם ועד.

מהלכים של שלום מציון

מחרוזת שיר על ספרי כתבתי מסבל שכמי על השלום עמי

על רוח אהבתי נשאתי זמירותיי, בדמעתי הילכתי שבי בך ציון

דברתי ושאלתי על נדודי סערתי, למצודתך שלום בך ארצי ישראל

בדרך הילוכי נחשבתי כמשוגג, בהגיגי רוחי על אמונתי השבי תפילתי לשמור עלייך מולדתי.

בחרתי בך אלוהי שתעזרני רוח קודשך, למען השלום בנווה עולם

כדי לשכון בטח בני עם בר לבב בציון היקרה .

סעדתי לחמי בזיעת אפי וברכתי לך עימדי בשיר תודה ומודה לך אלוהי על מולדתי ציון היקרה.

שלחתי משאלתי מעל המים באגמי וראיתי את השמים בוהקים כדמעות

נוטפות בצילי הרוחות, שיבוא השלום עלינו מהרה. גדלתי ברוחי לדעת כי קודשך הוא לכל בני החוסים לך ולכל בני עמך היקרים.

חשתי ודממתי בשיר אלוהי לנאומי במשוררי על ארץ זבת חלב ודבש. ראיתי כמה יפה ארצנו וכמה נאורה תורתנו וכמה עם יקר יש לנו טוב לבב ועושה רב למען בניו ובנותיו ,לזה הבינותי כי סערת הרוחות נבולות ומסערות מפני הדאגות שלא נחרד באפך אלוקים ולא נחרד בארץ ציון.

מה שבחתי גדולתך אלוקים על סבר פניך היפות לכל דורשך, אנא  אלוהים עננו לנחמת הדרך המושגת, על התקוות המשיבות חזון מאיר בלבנו והסב עליו את מסיריך כי טוב מסוריך עלינו לראות את הנולד בנו ואם לא נדע במסוריך אויה רע לנו. לזה חמדתי באהבתי על זולתי, בין אדם לחברו ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והיית בשבי ציון, לנחמת עמך הבאת מפרי ידיך ושאלת לשלום לכל עובר דרך ללא עין שתחקרהו בלא עוול בכפו.

והנה אם ראיתי שגם הולכת שולל, ברח לתנומה קטנה ודבר בשבי עולמך וראה כי צדקתך לדרך היא אהבתך וחמדתך לזולתך וביושר תתהלך, גם אם תעית תראה כי סוף טוב גם אהבתך ואמונתך  תכבוש אותך לתת מענה לעולם אהבת עולם .

בדגלנו כחול ולבן.

ארץ ארץ על חומותייך הניפי דגלייך

כחול ולבן כשמי השמים, על ציון השירה כמים

כל עוד נפש הומי פנימה

עד לבבי אשא תפילתי שלום בך ציון

אהובתי ארץ מולדתי כשמך אהבתיך עולם

עיניי בדמעה לשמור אותך אהובה

על צילך ארקום מנגינה יפה לכולם

על תפילתי ארקום אהבתי לדור בעדייך ציון

ציון תמתי הסיבי עינייך על מובאתי לחגור בשיר תפילתי

ברוח תפילתי עלי אהבה למצאני בתוכך יקרה

סובי סובי שיר לאימי על מורי אל נפש הומי לדור אוצרותיך

בתוכי ציון תמתי על חומותייך אחגור בשרייך לשמרך ארץ

אשיר אהבה לשלום אחזה לבלום כל מרע על הארץ היפה      

רגעי  שתיקה על הדממה

עם ודגל בדומיה

הללו בשירה תקווה, משירי ציון מאירה התקווה

רוממו לה' בהלל -יה, לאהבה ושלום למשמרת הזמן

ארץ ארץ - יפה כדמותך לא ראיתי מעולם

על שירייך היפים מולדת, נפיח שומרים כל היום וכל הלילה

לשוח על שלום בכל מקום, לראות את החלום עד חומות  ירושלים השוכנת בליבה של ציון .

כל המשאלות למסורייך קושרות בלולאות הרוח, כדי להיות יחד ללא פלגים ומחנות, נפקיד כולנו את השומרים למענך, ובאחדותך מולדת אתלה את התקווה על ראש תפארת כבודך, למאורות השלום, רוח השיר תספר את כל המשאלות שבהן האוהבות חומדות על כל נפש הדור.נשמור חזותך כמאור עיניים עלינו ,עד השמים תבוא ברכתנו, לקבל את השלום על אהבה שחפצה ושמורה כמתנה שאין לה מחיר בעולם.

ציון היא הבית היהודי - ישראל!

ברכו את השלום

ברכו את ציון השלום

ברכו את ה' בכבודו בשמו הקדוש

שמרו מסריו, בדרך ענפה תארוג רוח אהבה בלהבתה

מילת השלום היא המפתח לדרור על הדור, רוח המור בשיר הלל

זה המזמור מלב נשבר ומודה שארץ ציון היא היפה והיקרה לנו מכל.

לרדוף אחר השלום זה המחשבה הרוגשת באדם רק להתכוון

אל השלום ולהדוף מעלינו את מורדי אבהות כדי ליצור

מדד מאיר תקווה במהלך רוחנו,זה הזמן עכשיו ולא אימתי

זה המקום ופה זה המקום ציון ישראל היפה שלנו

עצרו את מרדף הזמן הדיחו את רוח הזרים מתוכנו הלבישנו

איחוד בעם בדגל הניפו את דגלנו בשירה זוהרת בשחר יום ישראל

הביטו אל השמים וראו כי בוהקים השמים

העלו את השירה המאירה על ציון הניחו לאהבה לרקום את מקומה

עלינו יחד וביחד נמשול בארצנו תחת חסות שמים נייחל

אור עלינו כי ציון היא האור ,

אורה של תורתנו הקדושה שוכנת בכל ליבה של ציון ובכל נפש יהודי הומייה

לזו הרוח משכינה עלינו את מסורי הדרך למען  

איחדו עם רם ונישא, אנא חיברו אהבת חינם לאהבת עולם

עין ראתה וצופה בדמותה, את השמים משקפת בשלמותה

ציון עטרת אור עולם, אוהל השלום לישראל והעולם

שמים בוהקים מלאי אבוקים, גשמים בחום הקיץ נוטפים

בארות צמאות למי הנחלים, על השירים אנו מספרים

כחול ולבן ארץ ישרה נאורה ויפה לא תדמה לעולם

ציון היא האור של כולם כאור הלבנה בחלומה היא נדמתה למתנה

שלך בחלום היקר בארצך.

סורה סורה מלחמה רעה מייסרת לב בבני התקווה

סורה מעלינו שנאה איומה  התרחקי למרחק השחק מנפש הומייה

סורה רעה מתישה על כלימתך הסוררת הבאת אימה בעולם

סורה רעה יוקדת סערה מרודני המרודות המייסרים בני אל תמימים ובני שמים החפים מפשעם והחוסים לתקוותם,איה על אנקת רוח ליבם מהלכים שבויים בתבוסתם  במלחמות הרעות המבכות דם.

שובה שירת רועים נאמנים לעורר כוח אדיר בשיר  על המים למזמור השלום הלום

שירו ממעקים לה' שמו בכם קדוש הוא לעד השמים יאירו הנעימות  במשאלות השירות לבוא השלום וברכו את שמו הקדוש לתקווה המאירה בליבנו .

שיר תקווה בלב בוכייה על נפשנו הומייה במקדשייך ציון תמתי

לא תבוש תפילתי אל אלוהייך ציון

אשמור מסורייך בדרך זו אני עוד השיבה בתוכך את החלום שטוב על הדור ,שובה אהובה אל הרוח הענפה

לשיר אל השלום במנחת אהבה בשירי מרחם יפתחו שערי הרחמים לבני הדור הזה על הדרור בעולם

ארץ יפה כדמותך לא ראיתי מעולם, ארץ שומרת אוהבת עם בר לבב נאמן לחליצות הארץ

בזמר הקול על כינורי

הקשיבו הקשיבו לקול הדממה ,חיגרו רוח ענפה שאלו לשלום כל עובר דרך ,ברכו והניפו את הדגל בכל מושבות הארץ ,

העירו את השירה הציונית לחיבורה של ארץ, ראו את הנולד מהחלום עכשיו את החזון,

אחזו ברוח הלאום לשמור את המקום שלנו מכל. גם העולם יראה את טובתה של ציון

ויראה כי חירותה של ציון עומדת איתנה.

   

אל תירא ישראל אל תירא

לעולם לא ינטוש האל אל עמו מציון ישראל

לא תירא מפחד לילה ולא תרעד נפשך בציון הקדושה

שירו ורונו עמי על רוח תפילתכם אני השיב חמתי

על שונאכם ואל תנוס ממקדש אלוהיכם כי עת לחננה

היום על ציון בשובה שובי אל עיר מקדשי בהיותכם

במסורי לא הניח לאיש לייסרכם עוד שהיה כימי הגולה  המרה

ישראל תעמוד בתשובתה אלי ואני אלחם לחם ואתם תחרישו

שמעה שמים קולי נדיבה הסיבה רוח נאמנה מרהט המנגינה

דמעה של אהבה מפאתי הרוח שברה סערה מיגעת מסער איומה

לא אתן לזרים להשכין רוח באורחתך ציון על במות ארץ הניף את דגלייך בשירייך אמלל בגאון 

הרוח התהלך לחגור ארץ בתמימות הלב למענך אשיר על מסורייך אדגול בדברי כבודך

כל תמיהות רוחי אשכין בדרך בך אהובתי

לא אשנא את זולתי ולא אסחר במשכנות עמי

אדמע ליל להפיח רוח על אהבת העם אנאם בשיר

המזמור ציון בך ליבי נושא את ארוחתך הטוב

בשרייך המחברים אותנו להיות יחד בבטחה בך אהובה .

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל

כל עוד נפש הומי בלבי אשכון בטח בך ציון

אשירה אל חיי כנאום תפילתי אליך אלוקים

כל תפילתי חוזה את חלומי בתקווה שיש בלבי

מולדת ארצי ציון תמתי אור צלליותייך על קוני

בשיר תרועה אני דמעה במשמרת תפילתי אל השלום בך ציון תמתי

אשירה תפילה במחלות אהבתי על קול  השופר אדמע לברכתי אל השלום בארץ שלי.

ברוך ה' וברוך שמו יישא משלו על דמותו בצילו יהלך למשמר

עם קדוש שמו ונורא עליון אל שמים לעולם הדורות כל יושבי הארץ עליו יקדשו בשיר משליו

וימשכו רוח אצילה והדורה לאמור, אלוהי בטחה נפשי בך לשכון בטח בציון ארצנו היקרה

כל עוד בלבי פנימה תקוותי לא תנוס ממני אמונתי למשול

בארצי איתך מולדתי ,ארץ ציון לעולם תעמוד במקומה היום על עמה תמשול אהבת לחבור את העם

ולחבוק את אהבה שחפצה עלינו בעולם ישראל ישראל לנצח תשכון בך ציון עולם .

אל תירא ישראל אל תירא

בך השיבה אורה את שבועתי תראה מהרה

לא תרחק לעולם ציון מידך ישראל

שירו תשירו על הדור למור הדרור בך ציון

תשכון ישראל לעולם ועד.

שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל

ברך אותנו אלוקינו לשלום אמ,ן

בודדה ולא אבודה

מנגינה יקרה יעפה מרוחה סוערת ומרחפת למבצריה

ענייה מכסף ועשירה מזהב

שוכנת מעונה, נמרצת במסורה

נאמנה במשברי הזמן היא מעידה

לא סחרה באדם, בצלילותה רחפה

על תהומה דמעה לאהבה שחפצה

והדרת ושכנת ויראת ואהבת, הנחלת שיריך

לשבויי ארץ בלשכת האור ולא במנוסת הדרור.

רואה את הנולד, במלאכת חלומך תשיר הידד

לאהבה ולשלום תרדוף הלום, אל תצא בחיבה לסוער

בחלום תן מידך דבר, שלא יחזור לידך השנייה ותתרצה

בצדקת דרכך להרגיש את חלומך רוקם את חזונך

הולדת המולדת על שבי ליבך תייסד לאומך על הטוב שיש בך

תן ושלח לחמך על פני המים, וראה את נשקפות השמים באות עד מעונות ליבך,

אך אל תשכח לאהוב את כולם, כמו אהבה של אימא יקרה הנודדת ושומרת את חלומך בליבה.

אמור שלום לעובר הדרך ושאל הלום על הדרך

אל תברח לפלגך, פן תהדוף רוחך למשברי כלך ואתה תמה

לדעת בסודך ואין תשובה בפיך לליבך אזי תבין שפה ארצנו

ומולדתנו הפנויה לכולם שווה, ושווה אור המנורה מאירה על כולם

ציון תיבנה בך ארץ לנחמת המשמרת, לתת מענה לקול קורא בלא

הפליה דוממת ממסורי אהבה, על כולם הרוח אוהבת לשמור את המקום הזה פה עכשיו ולא אימתי שיקומה בנמרצות המבואות להיות יחד, נאמנים למסורי הדרך, מהלכים נודדים על רוחות יוקדות את הדרך, מאירים ביושר לבב סובבים ומלחכים טובה על כולם, להיות יחד באהבה שחפצה הדממה. ציון ארץ האור על הדור מוסמכות הנביאות בשירות, הן אבירות לאהבות המבקשות את אורות החלומות.  

בודדה ולא אבדה המנגינה היפה,

נאמנה מקולה הנעימה הענפה

יוצרת תפארתה על אושרה ביושרה

לא מניחה דופנות על שולי העיר

ומחברת את הרוחות  למשכנות הבית .

שוכנת אל מעונה מפריחה דמעה לאהבה הפורייה

יקרה מדרשה המילה הנסוכה מאהבה על כולם.

שמור מאוהבך את הרוח מעליך, להשכין את נחלי המים לבארות ארצך,

תשיר ארץ אהובה, תשמור את כבודה ללא בחירה, תראה את הנולד

ממנה מאיר את כנפיה בשירה האוהבת את כולם. 

חפצה אהבתי

חפצה ארץ באהבת ציון,

לא ביערה אש על הבוכיה,

נשאה שירתה בדומיה נוכחת לאומה

לא ערבה למלחה אך מטובה דבשה,

מלאה רוח ענפה אל השירה רהטה,

יסדה מסוריה למבטחה בה יראתה אל השמורה,

לא סמכה לריק בשממה אך באמונתה התהלכה,

שמרה כבודה לאנקת אסיריה הלבישה חמלתה,

שפעה אמונתה פנימה למאור תורתה, הלבישה עם תומה

על שובה חזתה אהבתה, למשכנות עם דרשה חירותה

על מקדשה קידשה אל ה', הקדוש לשור תפילתה מדמעה ענוגה

לא נדדה מסער מלקוחיה,  למדה אך יגרה מקומה להניף דגליה בארצה.

טובה על נפשה ביראת חסותה, למסורי בדברי ה' שמרה נוכחותה,

השליכה מתוכה את התוגה והרחיקה מלאכת שנאה ומריבה לתהום השממה לעוד מלחמה ארורה, מלחה את המים.

אם אחפוץ בנפש הומי ,לא אבער אש על יושבייך ארצי

אם הלך בשבי ליבי,  עוד אמצא מקום נוח  למולדתי

אם אשא שיר תפילתי נוכחתי ,אראה לציון אור מסביבתי

אם תחפוץ נפשי ביראתי עולם, אשמור תורתי לשמחתך ציון תמתי

אם לא אתקוטט לסער אהבתי קרי עמי ,אשמור את כבודך נפש הומי

אם לא אתן חרפתי מאנקת ליבי למסוריך מולדתי ,אלמד ממלקוח סערת הרוחות וארחיקם  מתוכך ארצי.

לא תערוב נפשי להפיל איש בדרך למבטח אלוהי, אסב רוחי טובה למשכונות עמי הביא נחלה.

ארץ חפצה לאהבה על נפש הומייה, תרדוף לשלום ותסיג את החלום

ארץ זבת חלב ודבש לא תאכל את יושביה חינם.

אשרי אדם שחפצו תורת אל ושלום לאהבה היקרה, על פני הלאום

אשרי מי שיחפוץ מעשה טוב היום הוא החלום.

טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים,  על מסוריו יעלו השירים לחפוץ באהבה שלא רחקה על בדדה, 

 יגורו מאמותיו לאהבה בדמעה על השירה הענוגה.

והיית בשבי ציון וראית כי אהבתך מלאה לאור ארצך.

בואי ארצי  לשיר שלום,

בואי רוח עטפיני לאהבה

שמרי מולדתי את הארץ שבלבי,

לך אשיר בדומיה על נפש הומי, הבאתי לך ביכורים

על דברי ציון אהובתי, בואי אלי אהובה לשיר בשירים,

ארץ ארץ על כבודך אניח תפילתי,

ארץ נפלאה שאין דומה לה בעולם היא ארצנו ציון ישראל.

אנא שמרו עליה, כבדו את דמותה ונועו בצילה

ולעולם תבוא התקווה המאירה בליבנו את האור של ציון היקרה .

עיניים מראות רוח לאהבה שחפצה

דגלים ,דגלים הניפו רוח למראות עיניים, לעד יינשאו השירים מהעמקים לגעת ברחש על המחשבה הטובה,

יוצרת הרוח את הדרך הישרה, הגונה בתפארתה טובה מהדרשה אהבה שחפצה את האדם בצלמו.

שומרי הדרך בך ארץ יראו עיניים את בואה של השירה היקרה הנותנת מקום טוב לכולם בציון הקדושה .

בזמר מנגינת השיר לכבודך ציון אהובתי

שוררתי  עלייך את נאומי,

בנפש הומי דברתי מנגינתי את תהומי,

על כבודך התהלכתי פתי שבי לשמרך אהבתי

לדור מסכת מאירה לעולם באהבתך ליושרי.

מי ייתן ויבוא השלום לפתוח מוסרותייך מהרה,

על דרכי נבדלתי בתוכי לדור מחסי בכבודי,

ארץ אהובתי יפת תפארת מולדתי, לא אבוז לך בעולמי

על סבלי גדתי את חלומי הטוב למענך ארצי

ואגדתי מחרוזת אלופי לכתוב את מחשבותיי

לשלום הדרך בעולמי.

"מולדתי היקרה" היא אוצר השלום

מולדתי היקרה מי ייתן וייטב לך יקרה,

איתך חירותי התהלכתי במחסה עולמי.

לא ראיתי כדמותך יפתי מעולמי,

אשיר לך ארץ ,ארץ זוהי ארצי

בך מולדתי ולעולם לא אחרת,

ציון תמתי אורחותייך בלבבי לחמדתי עולם,

בך נפשי הומייה אשיר רוחותייך פנימה על לבבי אשא תפילתי השלום .

כל עוד נפשי באהבתי עולם,על לבבי אשא תקוותי בנפש הומי

על רוח תפילתי בדומי העמוד בשיר ציון תמתי לנפש אמונתי אסגוד לאלוהייך עולם ,

עד שמים אשלח דמעתי כמהלכים על רוח נדודי לאלוהי קודשי.

בשיר זה אתחנן לשוח אהבתי על רוח השלום לאחדותך מולדתי היקרה.

ארץ תרדוף עד השלום, לעד הדרך תנצח איתך ירושלים לשמור בלבנו את סודות הרוח שרואות עיננו מעל גבעות ארץ ,

כחול ולבן הוא הסמל שלי

אהבת ציון זה השיר שלי

בך התהלך אני לשמור את אורחותייך הנעימות לארץ מכורתי התרצה במובאתי על השיר זוהי ארצי ,

ופה מולדתי ויפה כדמותך לא ראיתי מעולם ועל השלום הפיח תפילתי לתקווה  המבורכת מאל מעונך ציון ה' אלוהייך ציון.

שמים בוהקים

שמש מתישה משזפת עולם

רוח נודדת בין ערפי השמים

עד פאתי השירים, נוטפות הדמעות על העולם

כסערות חמות מייבשות הרים וגבעות, שורפות  באבוקים

את נחלי הימים ,שזפה השמש וחתרה מבין קרניה,

ארץ פוריה תשיר דמעה אך השמים תנדוד משאלה,

לנוע בנוח בארץ הדרור.

גשמים בחום הקיץ

שמים בוהקים, על השלום נוטפות הרוחות

גשמים בחום הקיץ, נודדים בדרך אבוקים

שרבים מתישים צוננים בהרים ומורדים

סופות חום מייבשות ,רוח מסעפת על המים

נודדת כסער, שומרת את מקדשי הארץ

דמעות מלטפות את הדממות בתפילות יוקדות אהבות

זמירות ושירות, על מנגינות הארץ היקרה שלנו

ארץ מפריחה אור ציון הקדושה

אוהל השלום לעם הדרור ולעולם כולו

מחסה הארץ הקדושה, שומרת את רוחה

לאנוכי סער נערייך ציון

תחמוד נפשו את מעלות קדוש אלוהיו

ויזעק ממעמקי ליבו: "עד מתי אלוהי?

מנוח לרגלי לא אמצא בעולמך

כי ריב, מדון ושררה בו ירבו

וגוי אל גוי  חרבם יישאו,

ופניהם אלי קרב, ובליבם שטנה

והחמלה מהם והלאה רחקה.

כל תבל סבבתי, כשלתי וקמתי

אך נחלה לנפשי לא מצאתי".

ויען אלוה ליציר כפיו:

"כי יצר לב האדם רע מנעוריו,

ותגבר המשטמה בלבבות ערלים

ויכבד לבבם, ויניפו חרבם

את מוסריי לא יכבדו

ואלי קרב ישישו".

אל תירא ישראל אל תירא

לעולם לא ינטוש האל אל עמו מציון ישראל

בשיר המזמור ציון בך ליבי נושא את ארוחתך פנימה על

הטוב שיש לנו מכל אוצרותייך הם כתבייך לדרך ארץ המאירה בשרייך לחבר אותנו להיות יחד בבטחה בך אהובה .

אשא תפילתי שבי אל השלום והטוב שיעטוף את כולם. למען אחיי ורעי אדבר בך שלום ציון לאות מקדשך ירושלים, ארקום את החזון של אור ציון למאור הדור כשם ברכתך אלוהי שמים.

עלו יעפים עולזים ומושיעים בצילי הדרך, להרבות את נפלאות  הארץ רוחות משיבות ומאירות את המקום הזה ציון ישראל.

אל תירא ישראל אל תירא,

ציון מוגנת מהעולם כי לאור העולם נוסדה תורתה הקדושה לבני עם אחד ישראל,

שירו ורונו לאחוות ארץ ואהבת עולם כי ציון היא האהבה

על פני העולם.

 שמרו את משכנות ארץ בדרך אורחותיה, וייסדו עליה חוקת הארץ למוסרה לשמור בצילה את התקווה

השמורה בליבה של ציון .

ואהבת לרעך כמוך

ויראת מאלוקיך,

ועשית מלאכתך שבי מולדתך,

ושמרת כבודך לתת למקומך דבר מה טוב אחד מליבך,

ולא שמת מכשול לחברך בדרך

ואהבת, והאמנת כי ציון היא מקום שובך,

וחזקת דברי מוסרה לכבודה

וברכת את ה' אלוקיך בטוב הזה, כי נחלה היא הארץ הזו לך.

מי ייתן וישכון השלום בך מולדת יקרה,

לעם טובך אלוהייך ציון,

לא יחסר מאומה דלה לאימא יקרה בציון

אשיר ואתפלל למענך אימא נדודה ויקרה לציון

אלגום מרוח השמים למענך אהבה ולכבודך אשורר

תפילה מאירה כחופן ידיים על כולם תראה שווה

רוח שבויה בלב נאמן על כולם היא ברוכה

לא תחסר המנגינה שלנו כאור עולם היא על ליבנו תמיד

ולא יחסר אהבה עלינו כמוצא שלל היא נמצאת כאוצר בלבנו לעד.

עם ישראל הוא עם טוב ובר לבב אשר בחר אותנו ה' האלוקים

מכל העמים מפני טובו וטהרת ליבו ,עם מרחם ומתרצה

ומתוודה למצוות השמים על כולם ללא דופי יש את האור הזה

קולי שמעת אלוהי אמרי פי האזנת מלכי למנות בי לשורר אמונתי

על תומי אני מהלך שבי ליבי אחריך אלוקים לשמור את

המקום הקדוש שלנו ציון ישראל לעולם ועד.

מי ייתן וישמע קול תרועה בזמר עם בר לבב לאהבה

על בטוחנה של ארצנו בשיר הלאום כראש עטרת על נפשנו הומייה

ידור עם את חזונו הטוב השלום במקום הזה ציון ישראל.

הידד הידד הבה ונגילה,

ונזכה לדרוש רוח בשירה לאהבה שחפצה בעולם

הרוח בשירה ובתפילה לשעת רצון בפעולתה היא ענפה לחבורה של הנפש וחוזה את התקווה

 היא יותר יקרה מהדרשה המספרת את חלומה הטוב באגדתה .

הללו-יה.

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד

ברוך שם כבודו לעולם ועד.

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל

כל עוד נפש הומי בלבי אשכון בטח בך ציון

כל הדרך המה מהלכים אל השלום בדרך תומי ובשיר דומי

אשכון באהבה ובבטחה איתך מולדתי היקרה .

מבורכת ציון

מבורכת תורתנו הקדושה

מבורכת ישראל לעד.

אל תירא ישראל אל תירא ישראל

ציון היא אוהל של עם ישראל לעד.

החלום הטוב

"אם לאו היה החזון אגדה מאירה בחלום ,

לא היה האיש מספר את החלום שנראה גד בליבו

אם לאו שאל לפתרונה על התקווה

לא סיפר לאדם  מאין סודה

אם לא היה מאמין למשכנה

לא איגד מאמרה לדרושה

אם לאו האמין ליבו לאלוהיו לא היה  חוזה את החלום בעולמו

על נפשו הוא מושך רוחו עוד הדרך מאירה כמו השמש על כולם

לתת משיריו את מסריו מיושר ליבו עקד בו את חלומו למען

האור בדורו עימו.

רוח אמרי פי

תפארת עולמי עולזת ברוחי

שוכנת בנבכי עולמי          

ידור בי הנצח בר לבבי

ייקוב הררייך ציון יפתי.

דמעות אימותינו התמות

מחה מעל פנינו היגעות

ושים מבטחינו בלב שלם

עד יגיע עדינו

השלום אשר לו נייחל.

שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל

ברך אותנו אלוקינו לשלום אמ,ן

נר ציון לא יכובה לעולם ועד.

מאת אבינועם .ש

כל הזכויות שמורות

 תגיות המאמר: ישראל, אל תירא, אל תירא


 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

אבינועם.ש

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אבינועם

מאת: אבינועםדמוקרטיה ושלטון17/10/152045 צפיות
ב''ה שיר לשלום ודרור פה . זהו שיר שלום שחוצה הרים וגבעות לתת מקום טוב לכולם בעולם17/10/15 קובץ וידאו למאמר: https://www.youtube.com/watch?v=tuswerryKCE

מאת: אבינועםדת ומדינה30/07/151625 צפיות
זהו שיר לבני הדור ואשמור דרך פה ,גם עולם יבוא וישמע קול וישירה עימנו לדרור רוח ,רוח דברי עימי חמלתך בשובי לשיר שלום תפילתי על חירותי בזו אהבתי ציון שלי אני נושא דמעה בדרך אהובה ושיר תהילה על שפתותי דברתי לשלום ציון ישראל שלי ועולם עוד יבוא השלום קולי שמעתי אלי ,קולי האזנתי מלכי לי זו עת לשירה לאהבה בא ציון חמדה למשמרתה ציון תמתי לא אשכך לעולם ואל אתרחק ממך עולם ואם אשכך יום בי אז תשכח ימיני ובושתי ונכלמתי ברוחי נפשי הומייה פה בדרך ארץ אנוע בצילך למשמרתך אהובה

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי29/03/151315 צפיות
ב''ה. אהבהת המולדת ציון ישראל הניפי ציון נס ודגל לשלום טקס מאיר עיניים בהרמת הדגל ובשיר הלל ציון בדומיה בכל מוסדות החינוך הארצי יהווה חיבור רוחי על זבח פולחני לאומי על הבית הזה ישראל כדי לעטוף את כל העם באורחות ציון ומוסרי הדרך ואהבת לרעך כמוך ויראת מאלוקיך והייתי בשבי ציון ולמדת חוקיה ושמרת את מולדתך ועשית מצווה ליום ציון דרך ארץ יפה וכבוד לבני עמך ישראל

מאת: אבינועםהודעות לעיתונות - כללי30/06/143014 צפיות
לזכרם של שלושת הנערים היקרים : כמה כואב לשמוע על הבשורה המרה שהחטופים נהרגו לצערנו אויה ליבי דמעה על שחשבתי בתקווה שאולי הם יחזרו בשלום למה ? אני שואל ! למה כך עשו להם הרשעים הללו! עוד הרוח מבכה על המאורע האכזרי הזה , הרוח דמעה בכל מרחבי הדממה אני שר בעצב נורא כואב והיום אני שר מרוח עיצבוני על המכאוב הנורא אני שר שלום עלייך מולדת שלי אני דמעה בשירי מכאובים רבים אני שר עם הבוכייה תפילה לזכרם של הנערים היקרים.

מאת: אבינועםמדעי החברה - כללי17/06/148297 צפיות
גשמים בחום הקיץ היום ירחפו המים כרדודים יראו עיניים את המים נוטפים במרחבי ציון הקדושה . השירה אהובה לבני עמך ישראל היום על נהרותייך ציון היקרה שירת המים על תפיח על שדותייך ציון אור במלאות שרייך היפים שיר הארץ המאירים אפיים על שדותייך כמים ישיבו הצללים והמנגינות של בני הארץ ישורו רוח נדיבה ויפה לחבוק וחבור את כולם באהבה של דור המור היום כל השירים אשלנו הם אהובים אותנו יחד בדרכים מהלכים עם השבילים אל שדותיך ירבו השירים לארץ של מבואה ויקרה מהשירים של בני ציון תבוא ברכתה שב

מאת: אבינועםחברה ומדינה - כללי30/05/143902 צפיות
איגרת רוח על השלום בך ציון עולם" מאמר האיגרת על מנחת השיר על ציון השלום . "תפילות לשלום ציון והעולם" מנחת הרוח זו שירת ציון בשעות הצהרים ,ארץ תביא ביכורי שירים על ציון בשערי הבית למפתחי הדרך רוח השירה תעלה את כוחה של המולדת למשמרת ארצה. מנחת השיר לציון היא מתנה יפה שאין כדמותה. שמעו נדיבים לאיגרת זו כי מנחת השירה בציון היא אמורה להיות היום בפועלה כחזון ציון הטוב על בניה ובנותיה, חברים יקרים צאו לשדות ארצנו בשמחת השירים של ציון והביאו ביכורי רוח בשיר המור לאהבתכם עולם

מאת: אבינועםשואה ותקומה30/04/145803 צפיות
ב''ה על יום הזיכרון והשואה ולגבורה יזכור עם ישראל את השואה האכזרית שנעשתה לעמינו בגולה המרה על זה שנטלו ידיהם של הנאצים הרשעים בדם והשיטו הרג רב המוני בלתי אנושי בהשמדת עמינו על חרפתם הביאו יגון והאיבה קשה מנשוא דמעה .

מאמרים נוספים בנושא חברה ומדינה - כללי

מאת: בנימין קלינגרחברה ומדינה - כללי09/09/20149 צפיות
הרשות לאכיפה במקרקעין (היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה לשעבר) היא יחידת סמך במשרד האוצר, כפופה לשר האוצר ופועלת כיחידה עצמאית. ייעודה הוא להיאבק בעבירות התכנון והבניה ולבצע פיקוח על הועדות המקומיות. ביום 19.6.2016 קיבלה ממשלת ישראל החלטה מספר 1559 "חיזוק אכיפת דיני התכנון והבנייה" מתוך הבנה שמדובר ביעד אסטרטגי של מדינת ישראל שעל רשויות המדינה להוביל על מנת להגן על התכנון והבנייה ולבצר את שלטון החוק. החלטת הממשלה שמה את היחידה לאכיפה במקרקעין בחזית המאבק בעבירות התכנון והבנייה, מעניקה אחריות, כלים ומשאבים לממש את האחריות המוטלת עליה. תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה, העניק לרשות את הסמכויות הנרחבות לממש את האחריות כאמור.

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי18/08/18685 צפיות
בתיאוריה הפוליטית שלו, שאף ז'אן ז'אק רוסו, ליישב בין האינדיבידואליזם הקיצוני שבו דגל, לבין השמירה על הסולידריות החברתית. רוסו האמין כי הרגש האנושי הטבעי הוא רגש של סולידריות בין בני אדם שהוא גם הבסיס לחיים בקולקטיב

בית המשפט העליון דן לאחרונה ודחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, כב' השופטת מ' סוקולוב מיום 18.10.2017. בגדרו של פסק הדין, נדחה ערעורו של המבקש על החלטתו של בית המשפט לעניינים מקומיים ברמת גן (כב' השופט העמית מ' בן-חיים), בע"א 39527-06-17, מיום 10.07.2017, שם נדחתה בקשתו של העותר להאריך את המועד להישפט על הודעת תשלום קנס, מיום 10.05.1998.

מאת: עומריחברה ומדינה - כללי23/05/171243 צפיות
חברות ואתרים גדולים בתחום הקניות אונליין (E-commerse) כמו איביי, אמזון, דיל אקסטרים, אליאקספרס, אתר Zipy הישראלי ודומיהם, החלו לאחרונה לחייב את הלקוחות שלהם להזין גם את המיקוד שלהם באזור הזנת הכתובת לפני ביצוע רכישה. אם בעבר עניין זה היה רשות בלבד, היום לא תוכלו להמשיך בתהליך הקניה שלכם אונליין אם לא תזינו

מאת: אדיר בנימיניחברה ומדינה - כללי28/02/17971 צפיות
רבים מאלו המתמודדים ולעתים אף זוכים להגיע לעמדות שלטוניות בכירות, הם בעלי רזומה מאוד עשיר שכביכול יש בו כדי "להכשירם לתפקיד"; בישראל הרקע הצבאי היה בעבר מאוד דומיננטי בכל הנוגע למשרות ההנהגה. סיפורו של הקיסר גלבה מלמד אותנו שכישורים תיאורתיים אינם מספיקים, כפי שההיסטוריה הוכיחה לנו פעם אחר פעם במהלך הדרך מאז ועד ימינו אנו.

מאת: אברהם פכטרחברה ומדינה - כללי26/02/161430 צפיות
ניר סומך, קצין מג"ב ירה במטריד אשתו האובססיבי שלושה כדורים, בטענה של הגנה עצמית. בית המשפט המחוזי – הרשיע אותו בהריגה במקום רצח, אך לא קיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט העליון, בצעד נדיר, אך קלאסי, מבחינה משפטית, התערב בממצאים עובדתיים, התערב במסקנות ובפרשנות וזיכה את הנאשם, לאחר שלוש שנים בכלא, לאחר שקיבל את טענת ההגנה העצמית. בית המשפט המחוזי, ננעל על קונספציה שגויה, התעלם מעקרון "חזקת החפות" ועקרון "הספק הסביר", והרשיע את קצין המג"ב.

מאת: אבי דוידיחברה ומדינה - כללי03/12/151833 צפיות
ייעוץ זוגי או משפחתי, הוא בדרך כלל דבר מבורך. אך עם זאת, אין ליועץ כל סמכות משפטית, וכל הכרעותיו - הם בגדר המלצה בלבד. לעומת זאת, מגשר בחיפה מחזיק בסמכויות, אשר אותן יגבה בית המשפט. משמעות הדבר, היא שבעצם ההגעה אל המגשר, ניתן למנוע את ההגעה להליכים המשפטיים. במילים אחרות, ההסכם או הפשרה אשר יתקבלו מהדיון אצל המגשר, יזכו בתוקף מאת בית המשפט לענייני משפחה ויהיו קבילים לכל דבר.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica