חפש מאמרים:
שלום אורח
13.08.2022
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

אלון וניני עו"ד - האבחנה בין עסקת טיעון, הסדר טיעון ועד מדינה

מאת: אלון וניניפלילי16/01/2012903 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

האבחנה בין עסקת טיעון, הסדר טיעון ועד מדינה – מאת עו"ד אלון וניני

הסדר טיעון המכונה גם עסקת טיעון, הינו הסכם שנערך במסגרת ההליך הפלילי, בין התביעה לנאשם. במסגרת הסדר הטיעון מסכים הנאשם להודות באשמה מסוימת בתמורה למחיקת האשמות חמורות יותר. הסדר הטיעון יכול לכלול הסדר לגבי העבירות בהן יודה הנאשם בביצוען ויכול לכלול גם הסדר לעניין העונש שייגזר עליו. עסקת הטיעון יכולה להתגבש לפני תחילת המשפט ואף במהלכו. ההסדר חוסך לשני הצדדים משאבים רבים וסיכון להפסד במשפט. מבחינת הנאשם אחד השיקולים המרכזיים בהגעה לעסקת טיעון הינה העובדה כי העונש הצפוי לו היה וינהל את ההליך עד תומו ויורשע הינו חמור יותר.

נפגע עבירת מין או אלימות חמורה אשר קבל הודעה על האפשרות שהתביעה תגיע להסדר טיעון עם הנאשם או על פרטיו של הסדר הטיעון המתגבש עם הנאשם, זכאי שתינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו לפני התובע, לפני קבלת החלטה בעניין.

בית המשפט אינו כפוף להסדר הטיעון שגובש בין הצדדים וההסדר צריך לקבל את אישורו של בית המשפט כדי שייכנס לתוקף. יחד עם זאת, בהתאם לפסיקה של בית המשפט העליון לעניין כיבוד הסדרי טיעון, למעט מקרים חריגים ונדירים, יכבד בית המשפט את הסדר הטיעון שהושג בין רשויות התביעה לנאשם. להסדר הטיעון יתרונות רבים ובישראל תיקים רבים מסתיימים בעסקת טיעון בין רשויות התביעה לנאשם.

עד מדינה

החוק מגדיר עד מדינה כשותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או שהובטחה לו טובת הנאה.

הפיכתו של שותף לעבירה לעד מדינה תהיה רק במקרים בהם יש להעדיף את האינטרס הציבורי של הבאתו של עבריין אחר לדין- פעולה שהתביעה תתקשה לעשותה בלא שימוש בעד מדינה.

בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בבוא רשויות אכיפת החוק לשקול אם יש מקום להעניק לחשוד / נאשם מעמד של עד מדינה, עליהן לשקול, בין היתר את השיקולים הבאים: מיצוי אפיקי חקירה אלטרנטיביים טרם חתימת ההסכם עם עד המדינה, דיות הראיות הקיימות, אישיותו של עד המדינה ובחינת אמינותו, מעמד העד ומרכזיותו, פוטנציאל הראיות שבידי העד לספק, חומרת העבירות והאינטרס הציבורי בהוכחתה ובחתימת ההסכם, אבטחת עד המדינה ועוד.

באופן עקרוני, לא ייחתם הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי בפרשה, או עם ראש הכנופיה העבריינית, קרי מי שמוגדר כ"מנהיג מובהק".

ככלל הסכם עד מדינה ייערך בכתב ובאישור פרקליט מחוז.

ההסכם עם עד המדינה מחייב את הצדדים ועל המדינה לעמוד בהסכם כבכל הבטחה מנהלית. היה ועד המדינה לא הפר את ההסכם רשאית התביעה לבטלו רק בנסיבות בהן האינטרס הציבורי מחייב זאת. ככל שהעד שינה מצבו לרעה בפעלו על פי ההסכם, לא תוכל המדינה לחזור בה באופן חד צדדי מההסכם.

במקרה המתאים עשויה הפרת ההסכם ע"י עד המדינה להצדיק את ביטולו או דרישה לשינוי ההסכם מטעם המדינה.

החוק קובע כי עדותו של עד מדינה טעונה סיוע ומשכך לא ייחתם הסכם עם אדם אם אין בצד עדותו ראיה שיהא בה כדי לשמש סיוע.

מאת: אלון וניני, עו"ד

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

עו"ד אלון וניני

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת אלון וניני

מאת: אלון וניניייעוץ משפטי27/03/121338 צפיות
עו"ד אלון וניני מסכם באופן נרחב את השימוש בעדי מדינה במשפט הישראלי הלכה למעשה

מאת: אלון וניניפלילי27/03/121122 צפיות
עו"ד אלון וניני מסקר באופן נרחב את סמכויות המעצר במדינה.

מאת: אלון וניניפלילי29/02/121088 צפיות
עו"ד אלון וניני מסקר את נושא הרישום הפלילי מבחינה משפטית ופרקטית.

מאת: אלון וניניפוליטיקה 28/02/121724 צפיות
הפרדת הדת מהמדינה היא רעיון במחשבה המודרנית, כאשר הגישה היא שראוי למבני המדינה או הממשלה הלאומית להיות נפרדים מן המוסדות הדתיים. רעיון זה לרוב מורכב משני חלקים עיקריים, חילוניות המשטר וחופש מדת ברמת המדינה, ומתן חופש דת לפרט ולקהילה מצד המשטר.

מאת: אלון וניניחוק ומשפט - כללי27/02/121234 צפיות
עו"ד אלון וניני נותן סקירה על מעמד עד מדינה במשפט הישראלי

מאת: אלון וניניחברה ומדינה - כללי25/01/121132 צפיות
עו"ד אלון וניני מנסה לסכם את הוכוח לגבי כינונה של חוקה במדינת ישראל ומתאר את השלבים בהתפתוחתה של חוקה במדינה.

מאת: אלון וניניחוק ומנהל18/01/127998 צפיות
אלון וניני מסכם את המלחמה בין זכות הפרט למצפון לבין זכות המדינה להגן על אזרחיה בהתאם לכך נבחנת חוקיות ההחלטה של שר הביטחון שלא להעניק לעותרים פטור מחובת שירות מילואים בשל טעמים שבסרבנות מצפון סלקטיבית.

מאמרים נוספים בנושא פלילי

מאת: בנימין קלינגרפלילי01/11/20895 צפיות
כיצד תרגישו אם ביום בהיר אחד ידפקו לכם על הדלת וימסרו לכם ביד "צו הריסה מנהלי"? או אולי תמצאו את צו ההריסה מודבק על המבנה או סתם זרוק בכניסה לבניין. מדובר ככל הנראה על הסיטואציה שלא הייתם מוכנים לה או רוצים להימצא בה. בעקבות הלשנה של "שכנים טובים" או עקב ערנות של מפקחי הבניה זה בהחלט יכול לקרוא גם לך אם בנית ללא היתר. רבים נאלצים להתמודד עם מציאות שכזאת לראשונה, מבלי שיהיו מודעים לזכויות, החובות ודרכי הפעולה הרלוונטיות להם.

מאת: בנימין קלינגרפלילי08/09/20634 צפיות
1. עבירות מינהליות (א) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת או התקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית (להלן - עבירה מינהלית); הקביעה יכול שתהיה דרך כלל, בתנאים או בסייגים. (ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) טעונות הסכמת השר הממונה על ביצועו של החוק שלפיו נקבעה העבירה, ואישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (להלן -הועדה). (ג) נקבע בתקנות לפי סעיף קטן (א) כי עבירה פלונית היא עבירה מינהלית, יחולו הוראות חוק זה גם לגבי עבירה

מאת: בנימין קלינגרפלילי01/09/191071 צפיות
אכיפה שיפוטית סימן ה' לחוק התכנון והבנייה: באחריות יחידת החקירה בוועדה המקומית לבצע חקירה בהתאם להנחיות ולכללים שמפורסמים מעת לעת על מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה. ובסיום החקירה להעביר לתובע את חומר החקירה להכרעה בדבר העמדה לדין והגשת כתב אישום.

מאת: אבי דוידיפלילי21/11/181042 צפיות
עורך דין פלילי בצפון מסביר על תנאים של שחרור בערבות ועל הסיכויים לאישור בקשת השחרור בערבות.

מאת: שירה אלהפלילי27/07/161488 צפיות
אדם בן 39, ללא עבר פלילי, מכר לחבריו סם מסוג חשיש בכמה הזדמנויות שונות. בית המשפט, בצעד חריג ביותר, החליט שלא להרשיע אותו, והסתפק בלשלוח אותו לבצע שירות לציבור.

מאת: אופירפלילי05/04/161476 צפיות
יש מסמכים שעבורם תרגום נוטריון הוא מתבקש והגיוני אך יש גם סוגים נוספים של תרגום נוטריון שמעט מפתיע שיש צורך לגביהם בתרגום מיוחד של נוטריון.

מאת: אלעד שנירפלילי17/03/161963 צפיות
הטרדות מיניות אינן נחלתם של מבוגרים בלבד, והן מתרחשות גם בקרב בני נוער. מהו היחס של החוק לקטין המטריד מינית? כיצד בית הספר מטפל באירוע הטרדה מינית? וכיצד ניתן לזהות שהילד שלך מוטרד מינית? על כך במאמר שלפניכם.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica