חפש מאמרים:
שלום אורח
28.01.2021
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

בנק ישראל נגד בנק הפועלים ולהיפך

מאת: מנחם רבויבנקאות27/04/20091166 צפיות שתף בטוויטר |   שתף בפייסבוק

לשאלה אם מוסמך בנק ישראל להתערב בניהול בנק הפועלים עד כדי דרישה להחלפת הניהול הבכיר בו – ישנה תשובה ברורה וחיובית. הבנק המרכזי מוסמך לעשות זאת. יש לו גם כלים חוקיים לאכוף את דרישותיו על ההנהלה ועל בעלי השליטה. גם לשאלה השנייה – האם נכון עשו המפקח על הבנקים ונגיד הבנק כשהתערבו התשובה חיובית.

אף שבנק הפועלים – הבנק הגדול במדינה -  נמצא בבעלות פרטית לאחר שנקנה מהמדינה על ידי משפחת אריסון, הרי אין דינו של בנק אפילו הוא בבעלות פרטית, כדין עסק רגיל. בנק מחזיק אצלו פיקדונות ציבור בהיקפים גדולים, חסכונות, כספי גמלאות, השקעות וכספים רבים נוספים בקטגוריות  שונות. הפיקוח על הבנקים  בהיותו מופקד על שמירת האינטרס הציבורי מחויב ,מתוקף תפקידו וסמכותו החוקית להיות "כלב השמירה" של הציבור מול הנהלת הבנק ובעלי השליטה בו ולדאוג שינהלו את הפיקדונות שנמסרו להם בנאמנות, ביושר ומתוך התנהלות עסקית סבירה. אם מתרחשת חריגה כלשהי הרי מחובתו של הפיקוח להתערב לדרוש תיקון ולאכוף את ביצועו. על כן אין בכלל מחלוקת. בנק ישראל מוסמך להתערב בנעשה בבנק הפועלים. יותר מכך זו מחובתו לעשות זאת, אם העלו בדיקותיו חשש להתנהלות בלתי עסקית/בנקאית בלתי סבירה .

ה"מלחמה" התקשורתית

 

כבר הזכרנו כי אין דינו של בנק, אפילו הוא נמצא בבעלות פרטית כדין עסק רגיל. כבר אמרנו שלבנק המרכזי סמכות וחובה להתערב בנעשה בבנק אבל נוכח "המלחמה התקשורתית" (בינתיים) שפרצה בסוף השבוע וכמה ימים קודם לכן בין בנק ישראל לבנק הפועלים, מתעוררת דאגה ושאלה האם הדרך והצורה בה בחר הבנק המרכזי להתערב  הייתה הדרך הנכונה.

המידע בדבר הסיבות להתערבות בנק ישראל בנעשה בהנהלת בנק הפועלים אינו מצוי במלואו. בתקשורת פורסמו חלקי מידע בלבד וגם זאת לא על ידי גורם בלתי תלוי. על כן אין לנו אלא להסתמך  (בלא ראיות ודוגמאות של ממש) על דברי בנק ישראל כי התנהלות ההנהלה ודירקטוריון בנק הפועלים היו כל כך בלתי תקינים עד שהנגיד בכבודו ובעצמו נאלץ לזמן את בעלת השליטה בבנק גברת שרי אריסון ולדרוש ממנה לפעול להחלפתו ללא דיחוי של יו"ר הבנק.

מבוכת ציבור המפקידים

לא זו אף זו: פעילות הנגיד לא הייתה בצנעה, ללא ליווי תקשורתי. היא נעשתה תוך מתן פומבי ובגדול , מצד הבנק . גם לעצם הפגישה וגם לתוכן הדרישה. קדמו לכך דרישות המפקח על הבנקים לעכב כניסתו לתפקיד של המנכ"ל המיועד לבנק, שמונה על ידי הדירקטוריון, לאחר שהמנכ"ל הקודם הודיע על התפטרותו.

מה פירוש הפעילות הזו בעיניו של לקוח הבנק? המסקנה המתבקשת היא שבנק ישראל סבור שבנק הפועלים ברמות ההנהלה הבכירות ביותר מתנהל בצורה בלתי תקינה, עד כדי כך שהיא מסכנת את עצם יציבותו וכספי המפקידים. לא משנה אם זהו המצב בפועל. זה הרושם המתקבל. ולא זו בלבד אלא שבנק הפועלים ובעלת השליטה בו הודיעו כי למרות דרישות נגיד בנק ישראל יש להם אימון מלא ביו"ר הדירקטוריון. זה שהנגיד דורש במפגיע את החלפתו.

בתוך הקטטה בין הבנק המרכזי לבעלת השליטה בבנק עומד ציבור של מאות אלפים, אולי מיליונים מתושבי המדינה שיש להם פיקדונות ועסקים עם בנק הפועלים . הם נבוכים. האם למשוך את הכסף ממקום "חולה" זה? (חולה על פי הגדרות הנגיד והמפקח על הבנקים – הרי אלה האחרונים לא יפתחו במהלך ללא סיבה מספקת, אומרים לנו). בינתיים , למרבה המזל, יש רושם שהמלחמה – לא פחות, בין שני המוסדות, עדיין אינה מקרינה על התנהגות רב בעלי החשבונות בבנק.

הפעילות העיסקית משותקת ; מעכשיו בנק ישראל אחראי

כך או אחרת  עכשיו ברורים  שני דברים : האחד -  הפעילות העסקית כיום של בנק הפועלים משותקת כתוצאה מצעדיו הפומביים של בנק ישראל כנגדו. לא צריך להיות מומחה בבנקאות על מנת להבין כי כתוצאה מהמצב שנוצר מתנהל בנק הפועלים רק בהפעלת השירותים הפיננסיים הטכניים שגרתיים ולא יותר. הרי לא ניתן לצפות מדירקטוריון שהנגיד מטיל ספק בכשירותו, מיו"ר שהבנק המרכזי דורש להדיחו, ממנכ"ל שהתפטר ומכהן עדיין, וממחליף למנכ"ל שהמפקח על הבנקים מבקש לעכב את כניסתו לתפקיד כי ינהלו פעילות עסקית פעילה, פעילות יזמית במטרה להעלות את הבנק על פסים רווחיים יותר.

העניין השני – במהלכיו נטל בנק ישראל על עצמו אחריות על הנעשה בבנק הפועלים כבר עכשיו. כל פעולה , מחדל כישלון , הפסד של הבנק, ירשמו מהשבוע האחרון ולפני כן על שמו של בנק ישראל כאחראי, שהרי בפעולותיו הפקיע למעשה מהדירקטוריון, מהיו"ר שלו וגם מבעלת השליטה בבנק את אפשרות הניהול, גם הניהול היום יומי.

נגיד בנק ישראל פרופ' סטנלי פישר הוא אישיות בין לאומית בעלת שם .חזקה עליו כי פעל בנושא בנק הפועלים כשרק טובת הצרכנים/בעלי הפיקדונות בבנק וטובת המשק לנגד עיניו. ככל הזכור דרישה פומבית  להעביר/להדיח מהתפקיד יו"ר דירקטוריון בנק ולעכב מינוי מנכ"ל, שכבר הוחלט על מינויו, התרחשה בישראל רק לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה הממלכתית לעניין משבר המניות הבנקאיות , בראשות השופט משה בייסקי ז"ל. הוועדה המליצה להפסיק כהונתם של מנהלי הבנקים המעורבים ולהרחיקם מעיסוק בנקאי בעתיד . חלקם סרבו אז והנגיד הטרי דאז פרופ' מיכאל ברונו ז"ל דרש מהם פומבית לנטוש כורסאותיהם והחל בהפעלת הסמכויות הנתונות בידיו. הוא השיג את מטרתו. מאז לא התנהלה פעילות דומה בפומבי. טוב שכך. בדרך כלל פעילות בנוסח "פיל בחנות חרסינה" אינה בריאה ליציבותו של בנק. היום המצב שונה. אין אלה ימים רגילים נוכח המשבר הכלכלי בעולם ובישראל והתמוטטות בנקים בעולם המערבי. גם התוצאות העסקיות באחרונה, של הבנקים ובראשם "הפועלים" אינם נושא להתפאר בו.

חובתו לציבור של הבנק המרכזי לסיים מייד את המשבר בבנק הפועלים. זה גם האינטרס העסקי של הבנק ובעלת השליטה בו.

מעבר לכך תישאר פתוחה השאלה – כיצד בעלת השליטה בבנק הפועלים תוכל לתפקד בעתיד מול בנק מרכזי ונגיד בנק בעל מוניטין בין לאומי כסטנלי פישר – שהוציאו לפעולותיה ולשיקול דעתה כרטיס אדום (כמעט).

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

מנחם רבוי

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת מנחם רבוי

מאת: מנחם רבויבלוגים29/01/111061 צפיות
בהחלטה על מתכונת הפיצוי לצרכנים בעקבות הנזקים שנגרמו על ידי התקלה, מממנת "בזק" את מסע הפרסום שלה באמצעות עלות הפיצוי: נוכח עליית מחירי הדלק ותעריפי המים עולה השאלה האם מחאות הציבור הן "צמחוניות" מידי? או האם "נערי האוצר" אטומים מידי? קשה לדעת האם בישראל תתכן תגובה ציבורית דומה לאירועי תוניס, מצריים וצרפת כמחאה על גזירות קשות ובלתי סבירות בתחומי כלכלה וחברה, אבל החבל די מתוח.

מאת: מנחם רבויאקטואליה15/11/09967 צפיות
ביקורו של נתניהו בארה"ב ובקשתו לפגוש את הנשיא, , סיפקו הזדמנות לבית הלבן הזדמנות להדגים לראש הממשלה הישראלי את יחסי הכוחות ומה קורה כאשר "רק" מתמהמהים באישור מועד לפגישה. האמריקאים עשו זאת היטב. הצליח להם. אולי יותר מידי. אבל לא בטוח שהמהלך האמריקאי כנגד נתניהו, יניב לבית הלבן את התוצאה שהוא מכוון אליה.כי דומה שמהלכי הבית הלבן בנושא דומים למהלכי "חכם בלילה" שנזקם רב מתועלתם.

מאת: מנחם רבוידמוקרטיה ושלטון19/10/091030 צפיות
לקראת פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטאות פורסם כי המרצים יוותרו על תוספת שכר שהובטחה. אבל נוכח מה שנחשף בדו"ח מבקר המדינה על הבזבוזים במשרד הביטחון למה המרצים צריכים לוותר? כדי שפקידי משרד הביטחון יתאכסנו במלונות פאר? צרפו יחד את סכומי הבזבוז המצטברים במערכת ותגיעו לסכומים בלתי מבוטלים , אולי תמורתם היה מתאפשר צמצום הקיצוץ בתקציב?

מאת: מנחם רבוידמוקרטיה ושלטון13/10/091198 צפיות
זה התחיל במכתב מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובו התבשרנו כי משפחתנו נבחרה להשתתף השנה בסקר "הוצאות והכנסות משק הבית". במכתב נאמר כי ההשתתפות הינה חובה על פי חוק . האם אפשר להכריח מישהו לפרט מה קנה, היכן קנה כמה ולמה? ממתי חייב האזרח להרשות לנציג השלטון לתחוב את אפו לתוך המקרר הביתי ?

מאת: מנחם רבויפיננסים וכספים - כללי 05/10/09867 צפיות
הקיצוץ הרוחבי בתקציב המשרדים אושר בממשלה. שר הביטחון השיג את שלו. הוא מקבל תוספת של מיליארד וחצי ₪ לתקציב משרד הביטחון ל"צרכים חשובים". אנשי אגף התקציבים לא התווכחו הפעם. הם גם לא הכינו הצעות נקודתיות לסעיפי קיצוץ על מנת לאזן את התוספת כפי שנהגו בעבר. הם נהגו באופן שונה.

מאת: מנחם רבוישיווק ואסטרטגיה23/09/09935 צפיות
במטה "כחול לבן" השמיטו את דרישות האיכות, השירות והמחיר התחרותי מהפרסום המטיף להעדיף קניית תוצרת ישראל. אבל הצרכן הישראלי אינו פראייר . כשהוא יוצא לקניות, במיוחד בימים אלה, הוא יוצא עם ארנק מצומק. לא עם גאווה לאומית.

מאת: מנחם רבוידמוקרטיה ושלטון26/05/091049 צפיות
בסיום חגיגות "יום ירושלים" אפשר לשאול: מי כאן ראש העירייה ומיהו ראש העיר.. התשובה: לאחר הפסדו של טדי קולק בבחירות לראשות עיריית ירושלים היו מי שחשבו שהתואר "ראש עירייה" אינו מספיק חשוב ואינו משקף נכונה את מעמדו של מי שנבחר לנווט את ההתנהלות בבירת הנצח של עם ישראל . כך נולד השינוי. לא עוד ראש עירייה כי אם ראש העיר ירושלים. קולק נשאר ראש העירייה האחרון בתואר זה.

מאמרים נוספים בנושא בנקאות

מאת: גיא חזןבנקאות20/09/161208 צפיות
כמה סוגי עמלות אתם מכירים בחשבון הבנק שלכם? כמה עמלות בנק מתחום ההשקעות?

מאת: רמי דהןבנקאות17/11/138480 צפיות
איך לבחור בנק בצורה החכמה ביותר?

מאת: שלום כהןבנקאות18/06/131505 צפיות
לא בכדי יצא לבנקים מוניטין של גוף שקשה להתנהל מולו. בעוד שאנחנו האזרחים הקטנים זקוקים לשירותי הבנק רווחת ההנחה כי הבנק אינו זקוק לנו וכי כל הכוח נמצא בידיו.

מאת: אפרת אלעמרי בנקאות15/06/131360 צפיות
לא משנה באיזה שלב העסק שלך נמצא אם בזמן הנסיקה אם בתחילתו או במצב של ירידה או איזון כלכלי מגיע השלב בו אתה ניגש לבנק ומבקש מימון לשלב המסוים בו העסק נמצא. מכיוון שאתה נמצא בסוג של עמדת נחיתות שאתה מגיע לבנק מכיוון שאתה בעצם מבקש ממנו כסף והוא צריך לקבל סיבה מספיק טובה להשקיע בך ולא באחר אתה חייב למצוא את הדרך הנכונה לגשת לבנק עם המיזם העסקי שלך.

מאת: יוסי אמודאיבנקאות20/12/128087 צפיות
חברת הדירוג טוענת כי יכולת ההפסדים של הבנק מוגבלת. כריות רווחיות שלא בלטו לטובה ומוגבלות ע"י מבנה הוצאות קשיח ויעילות תפעולית נמוכה.

מאת: משה פנחס seoבנקאות17/12/127998 צפיות
צ`קים מסחריים שאנו רוצים לנכות אותם ניתן לבצע במספר חברות לניכיון כאן תוכלו לראות את ההסבר כיצד הדבר מתבצע והמלצות וטיפים כיצד לבצע זאת.

מאת: Michal Cohenבנקאות08/11/128263 צפיות
תוכניות חיסכון הן דרך מעולה להשגת יעדים בטווח הקצר והארוך. יעדים כלכליים אלה יכולים להיות רכישת דירה, רכב, השקעה בעסק, חיסכון לתקופת הפנסייה, חיסכון ללימודי הילדים וכדומה. בשונה מהלוואות שבהן הכסף אמנם ניתן באופן מיידי בתוכנית חיסכון ניתן לממש את הכסף רק בתום תקופת החיסכון. לכן, נשאלת השאלה – מה הופך תוכנית חיסכון למשתלמת כל כך בזמן שהלוואה עושה זאת מהר יותר? התשובה פשוטה: את ההלוואה שלקחנו נצטרך להחזיר בתוספת ריבית גבוהה. בתוכנית חסכון הדבר הפוך.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica