חפש מאמרים:
שלום אורח
02.04.2020
 
   
מאמרים בקטגוריות של:

   
 

תאונת עבודה שאינה תאונת דרכים- זכויות העובד הנפגע?

ראשית נפתח ונבהיר כי תאונת עבודה מוגדרת על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 שם בסעיפים 79- 85 , בין היתר, כדלקמן:

תאונת עבודה תוגדר תאונה אשר ארעה במהלך העבודה בין אם ארעה עקב העבודה ובין אם ארעה שלא עקב העבודה ובלבד שנפגע מאדם או מחפץ במקום העבודה או בסביבתו הקרובה.

בדרכו מביתו אל העבודה או מן העבודה לביתו או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.

שכיר- תאונה שארעה במהלך הפסקת צהריים במקום בו סעד עם חבריו לעבודה ובדרך אל מקום סועדים בהפסקה או בדרך חזרה משם , מקום המקובל על דעת המעסיק וזמן ההפסקה אינו עולה על שלוש שעות.

גם תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.

תאונה שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, והמבוטח העצמאי - שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. אבל תאונה שאירעה למבוטח בדרכו כאמור בסעיף 1 לעיל תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו או סטה ממנה כדי לעשות אחד מאלה:

א. כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.

ב. כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים (או אל מקום אחר שאושר בתקנות הביטוח הלאומי), וכן כדי להחזירו משם.

במקרים רבים עובדים במהלך עבודתם ו/או באחת הנסיבות המוזכרות לעיל נפצעים, עד כדי נכות או אפילו מקרה מוות במסגרת עיסוקם במקום העבודה אך חושבים ,כי זכויותיהם מתחילות ומסתיימות בתביעה מול המוסד לביטוח הלאומי לקבלת דמי פגיעה ותביעה לקביעת דרגת נכות ותו לא.

אז זהו שלא!!!

לעובד שנפגע בתאונת עבודה ישנן זכויות בנוסף לאלה המוקנות לו מפנייתו למוסד לביטוח הלאומי וזכויות אלה מתבררים מול המעסיק ו/או כל גורם אחר שהתרשל ו"תרם" לקרות התאונה וישנה אפשרות לקבל פיצויים מכח פוליסת ביטוח חיים שיש לעובד – פוליסת ביטוח אישית- בשל אובדן כושר עבודה.

עורך דין המתמחה בתחום זה של תאונות עבודה אמור לדעת מה הצעדים הראשוניים שיש לבחון במקרה של תאונה במסגרת העבודה במפעל, מחוץ למפעל ,באתר בניה ובכל מקום עבודה אחר.

לתביעת המעסיק ו/או ביטוח המעסיק , ראשית יבחן העורך דין האם ישנה רשלנות תוך מעשה או מחדל שגרם לקרות התאונה וכמו כן אם פנה המעסיק לאחר קרות התאונה לגוף מוסדי מסויים שיחקור את נסיבות התאונה.

באתרי בניה למשל או במפעל ישנן כללי בטיחות ברורים שעל המעסיק להקפיד עליהם ואם לא עשה כן וארעה תאונה לעובדיו הרי שתיוחס לו רשלנות והמעסיק יהיה אחראי לשאת בנזקים שנגרמו לעובד שנפגע בתאונה.

בדיקת כללי בטיחות לבחינת נסיבות קרות התאונה חשובה כחלק מחקירת רשלנות המעסיק.

עו״ד המתמחה בתחום ידע ללקט את הראיות המתאימות אשר יש בהם להוכיח רשלנות.

פעמים רבות מגיעים אלינו לקוחות שנפגעו במהלך העבודה ונותרו עם נכות צמיתה אך מביעים חשש להגיש תביעה נגד המעסיק שמא יפוטרו.

חשוב להבהיר כי מעסיק אחראי שמעסיק עובדים במפעל , אתרי בניה ו/או כל מקום אחר אשר רווי מפגעים וסכנות ,לעיתים חלה עליו חובה לבטח את עובדיו מפני תאונות וכל התביעה נגדו תהא בגובה ההשתתפות עצמית המוגדרת בפוליסה שביצע  והוא לא נתבע לשלם מכיסו בגין כל נזקי הנפגע אלא גובה הפיצוי שמעבר להשתתפות העצמית ישולם על ידי חברת הביטוח אשר ביטחה את עובדיו של המעסיק , לשם כך ביטח המעסיק מלכתחילה את עובדיו למקרה שיפצעו יהיה 'כיס עמוק' שיישא ברוב רובו של פיצוי הנפגע ויהווה  פיצוי הולם לעובד ועל כן עובד אשר תובע את מעסיקו לא צריך לחשוש מפני פיטורים מעצם הגשת התביעה.

תביעה נגד המעסיק ו/או מבטחו יש להגיש תוך 7 שנים ממועד התרחשותה ואם לא תוגש תוך זמן זה תחסם דרכו להגשת התביעה מחמת התיישנות.

בתביעת פוליסת ביטוח חיים – אובדן כושר עבודה , אין צורך בהוכחת רשלנות המעסיק אלא יש צורך בהוכחת אירוע תאונתי שגרם לפציעתו של העובד. הטיפול המשפטי בתביעות מסוג זהשונה במהותו, הן בהליך והן בערכי הנזק אשר שיש לנקוט מול חברת הביטוח ,באם מסרבת להכיר בפגיעה ולפצות את המבוטח בגין נזקיו.

כמו כן יש לשים לב כי תקופת ההתיישנות קצרה יותר ,בפוליסות ביטוח אישיות (ביטוח חיים) שכן עובד שנפגע בעבודה וחפץ להפעיל את פוליסת ביטוח שלו ,עליו להגיש תביעתו תוך שלוש שנים ממועד קרות התאונה ולא מאוחר יותר.

לכל גוף אליו פונה הנפגע בין אם זה למוסד לביטוח הלאומי;המעסיק;פוליסת ביטוח חיים עליו לדעת כיזכאי הוא לפיצוי אשר אופן חישובו כאמור שונה זה מזה, ההליך המשפטי לקבלת הפיצוי שונה ועל רצוי כי יפנה לעורך דין מנוסה בתחום אשר מודע לכל הליך והליך, השלכותיו וידע להפיק לנפגע את שווי הפיצוי המקסימאלימכל גוף וגוף.

 

 
     
     
     
   
 
אודות כותב המאמר:

יעל אמר רוזנברג- עו"ד עורכת דין וכלכלנית המתמחה בתחום הנזיקין :רשלנות רפואית, תאונות ונזקי גוף

טל: 03-7161366 פקס: 03-7316459 נייד: 052-2-62-25-62

רח' אבן גבירול 57 תל אביב

אתרינו: http://www.aram-law.com

 
     
   
 

מאמרים נוספים מאת יעל אמר רוזנברג עו"ד

מאת: יעל אמר רוזנברג עו"דנזיקין30/01/13867 צפיות
מאמר זה יסביר בקצרה על אחריות רשויות מקומיות לנזקי רכוש במקרים בהם יורדים גשמים עזים אשר גורמים להצפות ולנזקי רכוש לרכושם של אנשים פרטיים ו/או לבתי עסק.

מאת: יעל אמר רוזנברג עו"דנזיקין13/12/12670 צפיות
מאמר זה יסביר בקצרה מתי נסיעה באוטובוס תחשב תאונת דרכים ומה על הנפגע לעשות לאחר קרות התאונה.

מאת: יעל אמר רוזנברג עו"דנזיקין16/08/12756 צפיות
מאמר זה יסקור לפניכם את זכויות תלמיד או ילד הנמצא בגן ילדים, לאחר שנפגע בתאונה, זכויותיו למיצוי הליכים לקבלת מלוא הפיצויים להם זכאי

מאת: יעל אמר רוזנברג עו"דנזיקין15/08/12590 צפיות
מאמר זה יסביר אודות הפיצויים להם זכאי נפגע תאונת דרכים במסגרת העבודה תוך דגש על זכויות הנפגע מהמוסד לביטוח הלאומי וההשלכות בהעדר פניה לביטוח הלאומי

מאת: יעל אמר רוזנברג עו"דנזיקין15/08/12850 צפיות
קראו מאמר ללימוד אודות רשלנות מוסדות ציבוריים, עיריות אשר גרומים לנזק מנפילה, החלקה, מדרכה משובשת וכיוצ"ב ומה אפשרויות לקבלת פיצוי לנזקכם

מאת: יעל אמר רוזנברג עו"דנזיקין15/08/12758 צפיות
מאמר זה סביר בקצרה מה הם זכויותיו של אדם שנפגע מתאונה ובעקבותיה סובל מפריצת דיסק

מאת: יעל אמר רוזנברג עו"דרשלנות רפואית15/08/12619 צפיות
מאמר זה יסביר עד כמה חשוב לקבל טיפול רפואי מוקדם ככל שניתן עם רגע תלונות החולה ומה ההשלכות של איחור בגילוי מחלת הסרטן

מאמרים נוספים בנושא נזיקין

מאת: עידן שלומןנזיקין29/04/191303 צפיות
אחד החוקים הכי משמעותיים לטובת הצרכן הישראלי הוא חוק שירותי תעופה שחוקק חבר הכנסת אחמד טיבי לפני מספר שנים. חוק זה הוא ללא ספק בשורה מרעננת במסגרת חוקי הגנת הצרכן בישראל ונוגע הן לטיסות מישראל לחוץ לארץ, טסים פנים ארציות בישראל וטיסות ממדינה זרה לישראל, בין אם מדובר בטיסה ישירה או כזאת הכוללת חניית ביניים.

מאת: עידן שלומןנזיקין22/04/191375 צפיות
אחד התחומים הפעילים ביותר בעולם המשפט הישראלי הוא זה של תביעות נזיקין ותאונות דרכים. הסיבה לכך די פשוטה, והיא כיוון שכולנו עלולים להיקלע לסיטואציה בה אנו נפגעים במזיד או בשוגג ויש מי שניתן לתבוע על מנת שייתן על כך את הדין.

מאת: עידן שלומןנזיקין22/04/191358 צפיות
שכירים רבים תופסים במחשבתם שהם רשאים לתבוע מקרה של תאונת עבודה או פגיעה מהעבודה רק כאשר מתרחש אירוע נקודתי ספציפי שברור (לפחות עבורם) שהוא זה שגרם להם לנזק גופני. לא כך הדבר וכדאי שתכירו מושג "חדש" יחסית בתביעות של תאונות עבודה – מיקרוטראומה.

מאת: עידן שלומןנזיקין22/04/191414 צפיות
ההגנה על זכויות העובדים מתרחבת כל הזמן ככל שאנו למדים יותר ויותר על גורמים הפוגעים בעובדים במהלך עבודתם. חלק מפגיעות אלו נחשבות בתור מחלת מקצוע על ידי מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה, ולעובד שנפגע באופן זה יש זכויות תביעה מול ביטוח לאומי.

מאת: עידן שלומןנזיקין18/02/191246 צפיות
אמצעי המדיה הרבים שזמינים לכל אחד ואחת מאיתנו הביאו בשנים האחרונות לעלייה משמעותית באלימות שעולה בטקסטים רבים שנכתבים בערוצי התקשורת השונים. חלק מאותם תכנים, בין אם במסגרת כתבה, מאמר, פוסט או מסרון הם בבחינת לשון הרע והוצאת דיבה מבחינה חוקית ונכנסים תחת הגדרות חוק לשון הרע במדינת ישראל.

מאת: עידן שלומןנזיקין19/01/191997 צפיות
מגיע לכם פיצוי! כך קובע חוק טיבי שעבר בכנסת לפני מספר שנים, ונועד לתת מענה לציבור הצרכנים שנפגע על ידי חברות תעופה שונות בין אם במקרים של עיכוב בטיסה או ביטול טיסה.

מאת: עידן שלומןנזיקין24/12/181115 צפיות
ביטוח סיעוד הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר לכל אחת ואחת במדינה. בין אם רוכשים זאת באמצעות קופת החולים או במסגרת ביטוח פרטי, הרי שביטוח סיעודי אמור לכסות אותנו (ובעיקר את בני ביתנו) במקרה ונקלע למצב סיעודי.

 
 
 

כל הזכויות שמורות © 2008 ACADEMICS
השימוש באתר בכפוף ל תנאי השימוש  ומדיניות הפרטיות. התכנים באתר מופצים תחת רשיון קראייטיב קומונס - ייחוס-איסור יצירות נגזרות 3.0 Unported

christian louboutin replica